woensdag 18 april 2018

sleeping well


Acht uur aan één stuk slapen is helemaal niet zo natuurlijk!

Mensen sliepen eeuwenlang gefragmenteerd. Middeleeuwers sliepen weliswaar acht uur per etmaal, maar ze deden dat in twee stukken. Twee keer vier uur met tussendoor een pauze van twee uur. Tijdens die pauze stonden ze op en gingen ze allerlei dingen doen, zoals bidden, reflecteren, dromen interpreteren. En een tussenperiode met veel helderheid om te schrijven, anderen te bezoeken of wat dan ook. De eerste slaapperiode werd in Engeland wel de eerste of diepe slaap genoemd en de volgende periode de tweede of morgen slaap. Elke taal had zo haar benamingen.

In 2011 publiceerde historicus Roger Ekirch een onderzoek waar hij 16 jaar aan had gewerkt. Zijn boek At Day’s Close bevat meer dan 500 verwijzingen naar gesegmenteerde slaappatronen in dagboeken, rechtbankverslagen, medische boeken en literatuur. “Het was algemene kennis,” zei Ekirch.
Hij ontdekte dat verwijzingen naar de twee slaapperiodes aan het einde van de 17e eeuw langzaam maar zeker verdwenen. Rond 1920 was de herinnering aan twee periodes van slaap per nacht geheel uit het gemeenschappelijke geheugen verdwenen.

Waarschijnlijk was het ook zo dat men voorheen meer met de zonsondergang naar bed ging en zo de eerste slaap tot 1-2 uur duurt. Zelf ervaar ik het ook zo dat als ik met de kinderen ga slapen rond 8.30-9.00 uur tussen 1 en 2 uur ‘s nachts wakker wordt. Het dan dat de blaas ook geleegd wil worden en vervolgens een goede tijd voor mijmeren en bezinning.
Thuis slapen mijn ouders na het eten nog een half uurtje zo tussen 13.00 en 13.30 uur. Een gebruik in de boeren families met zeer oude wortels. Op de zondag duurde deze derde of middagslaap wel tot 15.30 uur.

Psychiater Thomas Wehr liet een groep mensen in de jaren negentig een maand lang elke dag 14 uur in het pikkedonker doorbrengen. Na drie weken sliepen de mensen vier uur, waren vervolgens twee uur wakker en sliepen daarna nog eens vier uur.

Een medisch tijdschrift uit 1929 raadde ouders aan om hun kinderen het patroon van twee blokken slaap af te leren. Tegenwoordig lijken onze lichamen zich aangepast te hebben aan de gewoonte om acht uur achter elkaar te slapen, maar volgens Ekirch hebben veel slaapproblemen te maken met de natuurlijke voorkeur van ons lichaam voor twee slaapblokken.

Professor Russell Foster van de Oxford-universiteit vindt het vervelend dat de meeste artsen nog steeds niet weten dat acht uur achter elkaar slapen eigenlijk onnatuurlijk is. “Dertig procent van de medische problemen waar artsen mee te maken krijgen, heeft te maken met slaap,” legde hij uit. “Slaap wordt echter volledig verwaarloosd bij medische opleidingen.”

Het weer terug ontdekken van je natuurlijke slaappatroon is een uitdaging.  Zelf ga ik zeer vroeg naar bed om in de nacht zelfonderzoek te plegen om vervolgens weer een tweede slaapperiode in te gaan


Bron ondermeer Foreninenews

dinsdag 17 april 2018

sugar plastic generation’

When I look at my young children I call them the ‘sugar plastic generation’
Sugar is in everything they like

And plastic is everything they breath in, eat and play….

empty house

In the material world
The outside
You learn to fill  it with
Matter, feeling, emotion, thoughts
To be a person, a soul, or something else with an identity

In the spiritual world it is empty with another fullness
Not matter, not staying feelings, emotions or thoughts
Just what is
And that is vast in that emptiness


So enjoy both is my experience


zondag 15 april 2018

juiste Amerikaner?

'Der amerikanische Freund
Von Voltaire gefeiert, von Goethe verehrt: William Penn war der Urvater der amerikanischen Freiheitsideale und ein Vordenker der multikulturellen Gesellschaft. 300 Jahre nach seinem Tod sind seine Ideen aktueller denn je.'

Frieden mit den Ur-Amerikanern: Benjamin Wests Gemälde von 1772 zeigt William Penn 1682 in Verhandlungen mit Lenni-Lenape-Chief, Tamanend. © Bridgemanimages


William Penn (Londen, 14 oktober 1644  Ruscombe, Berkshire, 30 juli 1718) was de stichter van de Engelse kolonie 'Provincie Pennsylvania' in Noord-Amerika, waaruit later de Amerikaanse statenPennsylvania en Delaware ontstonden.
Penn was de zoon van admiraal William Penn en Margaret Jasper, dochter van een Rotterdamse koopman.
Koning Karel II droeg op 4 maart 1681 een groot gebied ten westen en zuiden van New Jersey over aan Penn om zodoende een schuld af te lossen die hij had aan Penns vader. De overdracht omvatte onder meer gebieden van de voormalige koloniën Nieuw-Nederland en Nieuw-Zweden  (Wiki)

http://www.zeit.de/2018/16/william-penn-philosoph-freiheitsideale-multikulturelle-gesellschaft
Meespelen in Mindspelen?!Tot de interacties tussen ik als mens en het ruimtelijke Omgevende behoort ondermeer  gedachten overdracht.  Degene die zendt in het veld heeft een al of niet bewuste agenda daarmee en dat maakt de interactie interessant  daar dan Mindcontrol plaatsvindt.  Immer is het niet alleen de zender maar ook de ontvanger die bepaald. Net als bij facebook geeft de gebruiker de ontvanger, lees facebook, de vrijheid van her gebruik  en krijgt op zijn beeldscherm passende informatie impulsen., lees beïnvloeding en komt in zijn eigen bubbeltje.

Zijnde de persoonlijkheid, de grootse bubbel,  kunnen op elk moment gedachteflitsen in je bewustzijn komen, die je kunt volgen, uitvoeren, becommentariëren, negeren etc.

Een interessante fase is om de herkomst van deze  gedachten te gaan onderzoeken en te herkennen of ze komen van bepaalde mensen, elementaren, elementalen, buitenaardsen, goden/godinnen, een collectief, de tijdgeest, dan wel het Bestaan of wat dan ook.

Voorbij de persoonlijkheid en in de leegte levend, maakt  dat deze infoflitsen niet weg zijn. Alleen bij onderzoek kunnen de persoonlijke openingen, verbindingen, aantrekkingen, inbraken worden verstomd en blijft het Stil. Niet Eeuwig omdat de flitsen blijven komen en gaan  maar dat je daar niet meer mee bezig bent, omdat weer wat anders in de aandacht blijft in het voorbije ruimtelijke en tijdige.

Een spel waarin je de beïnvloeder dankbaar kunt zijn voor de bewustzijnsimpuls.