vrijdag 19 oktober 2018

eerste dimensie levende elite

De wereld glijdt ogenschijnlijk af naar vooruitgang
De nieuwe eerste wereld -V.S.- en de oude Arabische werelden worden meer en meer kaïnitisch, glijdend af naar de eerste dimensie

Tenminste de elite en volgt het volk hen trouw?!

donderdag 18 oktober 2018

Positivo Aardeplaneet

"Onze Aarde is één van de mooiste planeten die er bestaan. In het universum wordt ze soms ook wel "God's Etalage" genoemd. De variatie aan landschappen en levensvormen die wij hier hebben, is ongekend in het universum. Er zijn genoeg planeten die bergen, oceanen, woestijnen of jungles hebben, maar niet zo veel die dat allemáál hebben.""Waar de meeste mensen geen enkel besef van hebben, vooral in het Westen niet, is dat de Aarde zelf ook een levend wezen is. Een hoog ontwikkeld en liefdevol wezen, dat precies weet wat er op, in en rond haar gebeurt. Volgens Matthew Ward, de spirit van een overleden jongen die vanuit de hemel met zijn moeder hier communiceert, is de ziel van Gaia altijd in de vijfde dimensie gebleven . Maar de negativiteit op Aarde leidde ertoe dat haar lichaam in deze cyclus diep in de derde dimensie terecht kwam."

bron: http://hetgrotereplaatje.nl/earth.html

Ontbloot; met de billen blootVervolg van vorige blog

Radioactieve zeevervuiling
Bronnen in de oceaan
Tweede dimensie daders die merktekens krijgen en herken ze nu!
Stop met vliegen, vervuilen
Kies vooral

Vandaag stelde ik de vraag aan hem: hoe is het met de radioactieve vervuiling van de Stille Oceaan vanuit Japan, wat daar aan te doen? Ik zag dat een heel groot radioactief veld drijft in de oceaan.
Hij begon zijn betoog met dat sprake is van oppervlakte water en ondergronds water. Door vervuiling van het ondergrondse water worden de aetherische kanalen in de aarde vervuild met als gevolg dat  het levensveld waarin wij leven minder krachtig is. Een fenomeen dat je in grote delen van Nederland aantreft door landbouwvervuiling, ondergrondse boringen, heipalen ellende en alles wat gedumpt is. Nederland is aan de oppervlakte dan wel schoon maar in de ondergrond hebben we er een potje van gemaakt, zodat in ons levensveld weinig lichtaether meer is en demonen er wel bij varen in het mensenveld.

Terug naar Japan. Je ziet dat de oceaan , de zee daar uit haar lijf is door de vervuiling en dit gehele gebeuren zorgt ervoor dat via de aarde, de zee de verantwoordelijke mensen vervloekt. Ze krijgen als het ware meer zooi, ,meer karma en soms een langer leven als straf om de daden te overdenken.  Deze gifmengers, vervuilers, mensen uit de tweede dimensie die bezig zijn met macht, geld en uitbuiting van de aarde, de natuur en de mensen krijgen dan de tijd om hun daden in de slotfase van hun leven te herstellen, aan de slag te gaan, te transformeren. Een  milde reactie, een langer leven kans.

Weer terug naar Japan. Je hebt daar hele diepe troggen liggen van wel twaalf kilometer diep dat inlaatpunten zijn voor de Binnen-Aarde, die het zeewater innemen. Je hebt op talrijke punten in de oceanen dergelijke inlaat-/uitlaatpunten die continue of discontinue  als grote bronnen ‘spuwen’ als een geiser of wegzuigen in een kolk. Een bekend fenomeen ii de Bermuda driehoek die hele schepen kan opzuigen.  We kennen in Nederland, de Noordzee en omliggende kleine zeeën een dergelijk groot fenomeen niet maar wel bij de Azoren.

De radioactieve belasting van het zeewater mag vooral niet in de binnen aarde komen, en ook niet in de aardkorst en daarom komt uit de buitensferen, vanuit de sterren, in dit geval de Triaden,  een energiekanaal die de radioactieve belasting aanzet om te neutraliseren. Het zuigt het niet op maar helpt het in het transformatie proces zodat het weer neutraal wordt of om zelfs een hogere trilling te krijgen.

Alles moet niet te snel gaan daar  bepaalde processen moeten uitrotten, Zoveel vuil is door de mensheid nog niet eerder veroorzaakt en de verantwoordelijken krijgen een teken in hun aura, een vloek.  Vooral de mensen uit de tweede dimensie zijn de grote vervuilers. Ook politici, zoals Rutte die een knecht is van de financiële macht.  Hij heeft een laag om zijn aura die vrouwen afketst en hij heeft een grote vloek onder in zijn aarde.  Hij wil wel wat voor de aarde doen, maar dan moet er wel aan verdiend worden!

Steeds meer mensen uit de derde en vierde dimensie herkennen deze tekens in de tweede dimensie verantwoordelijken. Ze worden als het ware gezien en kunnen hun daden niet meer camoufleren en de getroffenen voelen zich morel verplicht iets te doen; niet uit liefde maar om hun eigen hachje te redden, een egoïstisch motief.  Gelijk in de middeleeuwen vooral mannen aan het eind van hun leven, kloosters gingen stichten of het klooster ingaan om aft e laten, dan wel aflaten te kopen.

Soms kunnen deze ras bedriegers tot inzicht komen, zoals Van Acht, die in de slotfase van zijn leven vanuit de 2e, naar de 3e en mogelijk zelfs 4e dimensie is gereisd. En m’n vriend noemt ook de vrouw van Duisenberg,

Soms kunnen landen ook besluiten nemen die gebaseerd zijn op slechte daden in het verleden. Duitsland heeft in het Derde Rijk actief onderzoek gedaan naar gebruik en misbruik van kernenergie en de know how met de V.S. gedeeld. Toen de kernramp van Fukushima plaatsvond is het het enige land ter wereld dat heeft besloten haar kernreactoren op non-actief te gaan zetten en over te gaan op wind en zon.  Zo’n besluit kun je in de bananenrepubliek België met haar verouderde centrales en Frankrijk die genoegzaam aan de kernenergiekanalen hangt niet verwachten. Die hebben nog leergeld te betalen!  En wij maar daar op vakantie gaan……humm wat lekker……

Gisteren had m’n vriend  een huisonderzoek bij Driehuizen/Zevenhuizen; een plaats die lijdt onder ’s lands trots Schiphol.  Ik zag al dat uit de luchtsferen naar een bepaald punt een bepaalde laag uit het luchtvervuilingsveld in de aarde wordt getrokken. ‘Niet teveel, zei hij: want eerst moeten de tweede dimensiemensen die het veroorzaken met hun billen bloot.!

Vandaag gaat hij naar een vrouw, hij noemt haar een heilige vrouw, die door niemand herkent wordt.  Een vierde dimensie vrouw gelijk een engel. Hij brengt ze naar het ziekenhuis  omdat ze niemand heeft die voor haar zorgt  en geeft ze een bos witte rozen.

Tijd voor actie mensen!!
Vandaag krijgt de hof een bordje; handifree zone.


Wordt vervolgd.

woensdag 17 oktober 2018

Let us write more….about human ignorance with radioactivityAls het om een kwaliteits punt gaat heb je in principe drie mogelijkheden, ging ons gesprek vanmorgen over:

1. het werkelijke punt waar het om gaat

2. een acupunctuur punt dat met het werkelijke punt verbonden is via het grid, de netwerken op, in en boven de aarde. In de macrokosmos heb je dit gegeven maar ook in de microkosmos van bijvoorbeeld je huis, een kamer, je lichaam, je aura e.d.
Dit is een uitvloeisel met het universele gegeven dat alles met alles verbonden is.

3. een referentiepunt, dat een gelijke, gelijksoortige  trilling heeft als 1 of  2.


Ik noem dit omdat m’n vriend sprak over de recente pijnpunten van het zeer negatief uitwerkende element vuur op  het element  aarde van de kernrampen. De laatste was Fukushima in Japan van de kernreactoren die door een aardbeving en tsunami zijn getroffen. Opmerkelijk dat wetenschappers zich verbazen over het positieve verloop van deze kernramp met een toch geringere impact. Japan heeft schijnbaar leergeld betaald van eerdere kernrampen o.a. die van Nagasaki.

De kleinere ramp in Tjernobyl heeft echter een grotere impact op Rusland en omgeving, omdat zij nog geen leergeld hebben betaald!

M’n vriend noemde dat een  vriend van hem naar het pijnpunt van de kernramp in Japan is gegaan en daar een uitgekozen malachiet steen heeft gelegd om de straling door de aarde te laten transformeren. Het punt is via google maps uitgezocht. Ook heeft hij in zijn eigen kamer op een referentiepunt een zelfde steen gelegd, zodat de pijn verzacht wordt en hulp vanuit andere dimensies wordt ingezet.

We zagen vanmorgen nog even de  Japanse ramp plek aan en in de luchtsferen is nog een radioactive wolk.  Met bepaald alchemisch goud en zilver heeft hij dat vervolgens op een referentiepunt de ontkrachtinf in werking gezet en de zwarte draken schoten uit de wolk, die deze besmette  wolk ook vasthielden.
Overigens had m’n vriend  bijna drie jaar geleden het alchemistisch goud en zilver bij een betrouwbare maakster gekocht en daarin hadden zich kleine steentje afgezet. Een versnelling van het scheppings gebeuren door een samenkomst van verschillende factoren; de herkomst, opslagplek in een bepaald kwalitatief huis, bewustzijn persoon e.d. De maakster had nog niet eerder van dit steenvormende proces gehoord.

Hoe de vervuiling van de Stille Oceaan door de radioactiviteit kan worden opgenomen is nog een punt van onderzoek.


Overigens hebben onze  Ruimte broeders niet kunnen voorkomen dat deze genoemde kernrampen optraden. Immers ook de verantwoordelijken moet leergeld leren en je kunt niet altijd boven hen gaan staan.  De lessen van vrijheid zijn hier beperkt maar tegelijk ook groot.
Met dank aan m'n vriend


reactie:
"Elke keer lees ik je mails met veel plezier.

Ik ben blij dat je meehelpt met de pijnpunten van onze wereld te transformeren, bedankt!"
F.R.

dinsdag 16 oktober 2018

Droompad is geestpad

De Australische oerbevolking staat bekend om haar droomwereld en droompaden. Je kunt beter zeggen ze leven in de geest en niet in de persoonlijkheid. De geest bepaald.
Laatst ontmoette ik een Duitse vriend uit de voormalige DDR weer die al zijn vastigheid achter zich heeft gelaten; paspoort weg, rijbewijs weg, telefoon weg, computer weg. Mogelijk een reactieve keus, maar hij gaat er heel bewust mee om. Niets meer om zich te identificeren. Hij gaat nu de weg van de Geest, die hem leidt. Dat is toch een betere gids dan de angstige persoonlijkheid. De grote geest is namelijk geestlevers nabij.

De Duitse vriend was niet lang terug op zoek naar m’n Nederlandse vriend maar wist zijn adres niet. Hij kwam in het plaatsje waarvan  hij  wist dat hij woonde  en zag al rondlopend  een buitendeur waar de deursleutel aan de buitenzijde zat. Hij belde aan om de bewoners dit te melden. Toen hij vroeg naar het adres van m’n vriend hoorde hij dat die in dit huis dertig jaar geleden had gewoond en natuurlijk wist deze man waar hij nu in deze middelgrote plaats woont.


Oude wijn moet eerst ontwijd worden voordat gedronken wordt uit een nieuw vat

Vuur-water probleem
Vanmorgen hadden we het over de problematiek  van de watertoren in Zandvoort. Een vuurtoren plaats die later watertoren wordt en weer een andere herbestemming.  Vaak tref je bij functie gebouwen problemen bij een functieverandering.  De oude functie dient eerst getransformeerd te worden dat niet bewust plaatsvindt. Het is hetzelfde bij hergebruik van kerkgebouwen, gevangenissen e.d. die de nieuwe gebruikers voor onverwachte problemen stelt.
Kort overzicht
- Op de plek waar ooit de vuurtoren stond, wordt in 1912 de eerste watertoren van Nederland gebouwd.   Dertig jaar is de toren het centrale toeristische punt van Zandvoort, dat kan wedijveren met de pier van Scheveningen.
- Op 17 september 1943 brengen de Duitsers de toren met twaalf dynamietladingen ten val
- Herbouw en uitzichtpunt bovenin gaat weer open, een verdieping lager het restaurant. ‘Symbool voor de herrijzenis van Zandvoort’, staat op een bronzen plakkaat op de zijkant.
- Sinds 1997 is de toren in bezit van de gemeente en was tot die tijd watertoren.  
- In 2006 is de toren gekocht door een dochter van ING en een private BV  
- Brand van 2001
- Zomer 2018; krakersgroep Het Zeepaartje kraakt de verloederde kolos en er hang teen piratenvlag in de nok en is er inmiddels ook weer uit.
Het is een hoofdpijndossier voor de gemeente  Zandvoort  dit 48 meter hoge icoon, maar geomantisch een bekend fenomeen dat een subtiele oplossing behoeft.