zaterdag 16 september 2017

Lichtvoeding teelt vrijwilligers gezocht

M’n beste  waardige vriend wees me op het zelf verbouwen van eigen groente. Een soort noodzaak in deze tijd tegen de eenzijdige  afhankelijkheid van aankoop via supermarkten. De 21ste eeuwse ‘fabrieks’ voeding mist namelijk een belangrijke component; Licht.  De ouden zouden zeggen  ‘aetherkracht’ dat ze  zelfs nog konden zien. In de Middeleeuwen was het hier heel gewoon om te oogsten op bepaalde planeet-, zon- of maanmomenten dat de lichtkracht het best bewaard kon blijven en het tevens werd bewaard op lichtvolle plekken. De Groningse boerenhuizen hadden bijvoorbeeld hun kelders die op een lichtlijn kruispunten lag.

Lichtkracht voeding is heel belangrijk voor de 21ste eeuwse mens die juist door allerlei krachten wordt leeg getrokken en daardoor verduisterd, met als gevolg kanker, bezetting, verruwing en ontmenselijking.


Afgelopen week heb ik in m’n omgeving heel veel fruit verzameld. Ondanks de geringe dracht van de oude fruitbomen langs onverharde wegen en op verlaten stukjes land had ik m’n auto volgeladen en een aanhangwagen vol van circa 12 oude bomen. Totaal gaf dat bijna 400 liter puur appelsap wat ik op een lokale perserij kant en klaar verwerkt kreeg. Een jaar lang genoeg sap!

Als geomant ken ik de waarde van lichtkrachten en het meten daarvan in voeding, drink- en kuurwater, in ruimten en op plekken en het werken met ‘lichtwezens.
Zelf bezoek ik graag m’n eigen voeding plekken die m’n lichtkracht weer terug brengen. En ik herken het losmaken van duistere aspecten, afval uit het eigen systeem d.m.v. ontlading op de juiste punten.
En niet te vergeten open vuur. Mijn voorouders zaten voor het slapen gaan altijd voor het open vuur. Dat is ook lichtvuureten van kosmische en aardse aard.


We keken samen meerdimensionaal naar z’n kankerpunt bij de slokdarm.  In het oerdonker zit een hoog ontwikkelde demonische kracht van de illuminatie dat vooral geen verandering wil. Wel destructie, leven nemen.
Fysieke kanker los je fysiek niet echt op maar geestelijk en door de juiste lichtvoeding. De geest is vooral bepalend. We werken met de geestkracht van bepaalde bomen – ginkgo-- en planten – mistletoe-,  alchemische processen en oude leermeesters. Onze voorgangers als Paracelcus en Nostradames, die de inwijdingen in het donker en duister juist hebben doorstaan,  waren toen ook bezig met de ziekte van hun tijd , de pest- te bevrijden. Nu is de tijdsziekte de kanker.


M’n vriend gaf aan de het voeden met juiste groenten in de vorm van juce sappen zeer, zeer belangrijk is en een prima remedie tegen allerlei lichamelijk , geestelijke  wen nieuwe eigentijdse kwalen.

Inwonende vrijwilliger(s) gezocht voor Lichtvoedsel teelt

In de toekomst zal ik licht fysieke voeding meer toepassen en op de hof meer aandacht besteden aan zelf verbouwen van groenten.
Heeft iemand belangstelling om dit project  in 2018 vorm te geven dan wel te gaan tuinieren op de hof, neem eens contact met me op.
We hebben de beschikking over een hectare goede grond op een helling zuidwaarts gericht, goed water en een mooie woonplek en –omgeving!


Met dank aan m’n vriend

vrijdag 15 september 2017

wij gaan voor lands eer en roem ten strijde koste wat kost

Mijn vader is in zijn laatste levensfase als 91 jarige. Na de oorlog was hij vrijwillig naar Indonesië gegaan om  ons land daar mede te ‘bevrijden’.

In totaal waren in de jaren 1945 tot 1949 ruim 200.000 Nederlandse soldaten, deels vrijwillig of grotendeels verplicht, betrokken bij deze  dekolonisatieoorlog. Daarvan zijn er nu nog ongeveer 2300 in leven. Er overlijden nu gemiddeld 600 Indië-veteranen per jaar. Dit jaar is m’n vader niet bij de herdenking geweest in Roermond.

Mijn vader kwam na vier jaar strijdtoneel en als verkenner gewend aan heel gevaarlijke situaties getraumatiseerd terug en heeft zich toch moeten vestigen en zonder hulp het beste ervan moeten maken. Zijn kinderen heeft hij echter wel  mede getraumatiseerd  en op dit moment ervaar ik deze familie karmische laag.

Een aspect wat niet zoveel onder de aandacht komt is de ketting vervloeking.  De Indiërs hebben de Nederlanders om vele ook terechte redenen vervloekt. Bij mij zat die vloek zo’n 10 m boven me en bestond uit een kring strijders die met krissen naar de aarde stootten en schreeuwden; ‘dood, dood, dood’.
Een  uitwerking heeft dat op m’n vader, zijn vrouw, zijn kinderen en klein kinderen. Het heeft even geduurd om deze strijders tot vriend te maken en de vloek ongedaan te krijgen.

Trans generatieve oorlogstrauma zijn echt heel  lastig om als kind van een ‘strijder’ te ontvangen.

En dank voor de ontvloeker helper!


Extreme situaties als oorlog en confrontatie hebben een fysieke, emotionele, mentale en spirituele doorwerking in de nageslachten.

politici en machthebbers sturen nog steeds voor hun gewin mensen in de verdoemenis
en offeren daarmede hun eigen cultuur op

donderdag 14 september 2017

in diggelen

'Een boek moet de bijl zijn voor de bevroren zee in ons.’


Franz Kafka  schreef deze uitspraak in een brief aan zijn vriend Oskar Pollak  

Bekrachtiging ontkrachtenOnze dochter is dinsdag naar de lokale Beierse lagere school gegaan. Een heel festijn.  Alle kinderen verschijnen in de mooiste kleren met een grote zak verrassingen. Alle ouders zijn bij het festijn en worden toegesproken door de directrice  die deze groep van 24 twee jaar zal begeleiden. Haar laatste groep na veertig dienstjaren in een oud schoolgebouw uit de voor oorlogse tijd.
Na wat formaliteiten gaan de ouders weg en is er een ontmoeting in de lokale lutherse kerk. Twee voorgangers leiden een  oecumenische dienst; een vrouwelijke lutherse dominee en een assistent van een priester. Een redelijk goed verlopende dienst  waarbij de kerk de overgang van de ene kind wereld in de andere  kind wereld benadrukt door het verhaal van Abraham die zijn vaderland verlaat. Dan volgt een ritueel dat alle kinderen naar voren komen en door de twee voorgangers worden gezegend. O mijn God, daar houd ik niet van deze handoplegging op het hoofd.  Probeer uit alle macht  dat te ontkrachten, want het gebeurde door de katholieke man diens negatieve schaduw ik al uitvoerig zat te  onderzoeken.

Overigens bij het afscheid van de Kindergarten deed een andere lutherse dominee hetzelfde met de kinderen.  Het is hier schijnbaar gewoon dat “geestelijken rondgraaien in de kruin!” In nieuwe tijdskringen heeft men dezelfde hand opleggende gewoonten!
Als we de ruimte verlaten staan bij de uitgang de ‘geestelijken’: de vrouw heeft koude handen en de man zeer warme dat ik ook als zodanig benoem.
Na afloop gaan we als grote familie nog in een gasthof eten. 
Een heel gebeuren op zo’n dag met een overlood aan snoep voor de kinderen. Morgen is onze dochter haar eerste schooldag; van 8 tot 11.15. Korte dagen en ze moeten in vier jaar worden klaargestoomd voor het vervolg onderwijs. Hier is een ander schoolritme.

Dagen erna sprak ik met een vriend over dit ritueel dat hij ceremonie noemt. Een actieve manipulatie  en ze kreeg een ring boven haar hoofd met een demonische kracht.   Vele religieuzen doen niets anders dan je verbinden met een andere godheid dan zij voorstellen. Alles moesten we in het werk stellen om dit te ontkrachten en te laten afstromen in de Aarde.

Tegen zegenen heb ik niets maar wel vanuit een bepaalde dogmatiek, die in subtiele zin anders doorwerkt dan uiterlijk wordt voorgesteld.
Overigens werden de islamitische kinderen door hun eigen imam begeleidt in de lokale salafistische Erdohan fan moskee. Waarom niet als niet gelovige een eigen ritueel, een eigen zegen van de elementen, Moeder Aarde, de hogere spirituele wereld? Dat om het Oerweten van het kind niet te verstoren en juist te verbinden met het eigentijdse,  met een nieuwe graal. Toekomst i.p.v. dat oude verleden?

En wat nu te  doen als niet extern aangesloten ‘religieus’? Bij de school aandringen op een eigen ritueel voor ‘onkerkelijken’? Dat valt niet in goed water als je dat voorstelt. Beter is je kind niet aan dat ritueel deel te laten nemen en het zelf te begeleiden! Dat is wat voor de andere twee om te doen, bedenk ik. Zien hoe dat (be)valt en of dat in de familie in goede aarde valt, want je hebt hier vooral ook met vastgeroeste gewoonten te maken! Op naar de actualiteit, voorbij het Oude.

Dank Oeraarde voor de bevrijding en medestaanders!


En let vooral op die handopleggers!!
als de fysieke hand ook niet onder mag grijpen dan vooral ook niet boven!

woensdag 13 september 2017

gaialogische activiteiten dit weekend; open dag, inspiratie, ervaringstocht en meer...

 Instituut voor Gaialogie 
en Naturbegegnungshof en Kulturbaustelle Schirnding
in het Fichtelgebirge
Terugblik en vooruitblik
                                                      Nazomeren

Info over de nieuwe leergang in Giessenburg in oktober, de activiteiten dit weekend in Nederland; inspiratie, open dag en ervaringstocht. Subtiel kuren in Bohemen en.....
Schirnding is duurzaam aan het doorgaan met kleine stapjes veranderingen in het langlopende bouw en creativiteitten project. Dit jaar worden vooral de onder ruimte aangepakt en de gasten verblijven. De hof heeft zich ontwikkeld van een bouwplaats tot een creatieve ontmoetingsplek!
De hof is nu een volwaardige verblijfsplek voor gasten en een inspiratieoord.  

                            Studie thema’s van de afgelopen maanden  kun je lezen op de weblog http://gaialogie.blogspot.de

 
In oktober start weer een eerste jaar leergang gaialogie.
De leergang geeft een mogelijkheid tot persoonlijke verdieping in de interactie van jouw met  de subtiele natuur omgeving.
Het eerste jaar is een kennismaking met het werkveld en het ontdekken van je eigen subtiele waarnemingen mogelijkheden  en het tweede jaar een specialisatiejaar op basis van voorkeuren.
De nieuwe opzet is een maandelijkse bijeenkomst gebaseerd op de leergangsteksten met individuele begeleiding via Skype en een week in Schirnding.

                                                                                                                                                                         

Open dag a.s. zaterdag
Heb je belangstelling om mee te doen met een leergang in 2017; start in oktober dan wel m’n gaialogische visie en –activiteiten
Zaterdag is een open dag in Giessenburg ! Vrije inloop van 9.00 – 18.00 uur
    Adres; Bovenkerkseweg 32, 3381 KB. Graag even mailen, info@gaialogie.nl
 of je komt dan wel bellen: 0614200028
Ook kun je kennismaken op de inspiratieavond zondagavond in Amsterdam of de  ervaringstocht zondag in Friesland. Meer info zie onder

Tijdelijk verblijf op de hof
Wil je verblijven in het gastenverblijf dan ben je van harte welkom. Mogelijkheden zijn er voor je tijdelijk te willen terugtrekken, contemplatie, of levens bezinning. Vraag een offerte aan.  Ook mogelijkheid van grottenverblijf en kuuroorden bezoek  pelgrimage in het hoge Fichtelgebirge.


Herfstvakantie in Schirnding

                                                                 
  Helend kuuroord water ervaren van de  'Böhmischen Bäder-Dreiecks' met haar drie bekendste kuuroorden Franzensbad, Marienbad en Karlsbad

Voor belangstellende kan ik in de herfst vakantie een week organiseren om de helende kwaliteiten van artesische bronnen te ervaren; drinken, baden, sauna en op de plekken zelf zijn. Ook de vele subtiele fenomenen die samenhangen met deze kwaliteiten van de nederwereld met zijn watervuur kwaliteiten die in de ‘middenwereld’ komen en weer bovenwereld fenomenen aantrekken. Wateralchemie aan den lijve ervaren!

Ook kan een individueel programma worden samengesteld.Activiteiten in Nederland

1.- Gaialogische landschap ervaring dag
Sterrenbeeld zwaan in Friesland           
                                                                                                                                                                                            a.s. Zondag 17 september 201710.30 – 17.00 uur

Aanstaande  heb ik een gaialogische landschap excursie  rondom Sneek in het kader van onderzoek van de subtiele kwaliteiten van de Friese elf steden met als thema; de zwaan in het landschap.
Het betreft oude  en nieuwe sterrenpunten van het sterrenbeeld  zwaan in het grote landschap. 
De te bezoeken oude plekken zijn  Zwaanswerd, Idaard, Zwinshuis, Warten en Langweer.
Deze punten zijn vermeld in het boek ‘Het geheim der eersten’ van Henriette Hemmink op basis van onderzoek door dr. Emiel Amsterdam. (2014)
Bij bezoek aan deze plekken wordt:
- de actualiteit van de verbinding onderzocht, hoe het destijds was en of men wat heeft gedaan om de verbinding te handhaven, dan wel dat het zichzelf in stand houdt.
- wat betekende het sterrenbeeld zwaan voor de Friezen -stamtotem, ‘zwanenridder’- en hoe is het nu
- boven- beneden verbinding meten, kwalificeren
 zwanen cultussen in de Friese oudheid in de bouw met zijn zwanentekens
- de diepere betekenis van de zwaan ‘boven en beneden’ als heiligheid teken en het gebruik in de roomse kerk in haar  centrum in het Friese territorium: Utrecht met het Kerkenkruis.
Ook wordt gezocht naar verlegde of nieuwe contactpunten in het grote en kleine landschap. 
Heb je belangstelling laat het me weten.

2. Inspiratieve avond in Amsterdam a.s. zondagavond
Thema: Subtiele bescherming             
Is er zoiets als subtiele bescherming en zo ja waartegen? Als langjarige ervaring deskundige  met subtiele fenomenen ken ik vele subtiele interacties in positieve en negatieve Zin die een zin hebben. Het geraakt worden in de eigen schaduw, de onverwerkt Heden, en het weer opschonen en het al of niet actief beschermen.  Graag wil ik  m’n visie delen  over het  fenomeen van ‘geraakt worden’ en de vormen van omgang om je eigenheid te sterken op het spirituele pad.

-  zondag 17 september  Start rond 19.30 uur PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam,  Annette van de Lang, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres:  annetvandelang@kpnmail.nl

Dank voor je aandacht !!
Graag tot weerziens of weerhorens!!!!!!!!!!!!!!!!

Dick van den Dool