woensdag 16 januari 2019

Oost- Friesland met hun eilanden en weggeslagen land en cultusplekken

Een interessante film over de Friese cultus plaatsen over Oost-Friesland is deze film


Over oude dingplaatsen die nog steeds gebruikt worden  om er ze bakenvuren te houden in de nacht van 21 naar  22 februari , kerken op een lijn naar het heilige noorden,

Zijn de dingheuvels ook in Nederland bekend en de bakenvuren? En zijn er heiligdomsplekken met uitlijningen naar het noorden. We kennen wel in kerken de Noormannen poortjes aan de noordzijde maar kerken op een noordlijn?

Alles zijn eigen plek, die de Aarde zelf aangeeft

In de westerse geomantie is bekend dat er heel veel kwaliteiten plekken zijn waar in de sferen die wij bewonen een zekere constante is wat kwaliteit betreft. Mensen zijn vanouds daarmede bekend en mijden om die reden bepaalde punten die een bepaalde voor hen niet gewenste kwaliteit hadden,  dan wel gebruikten die plekken om bepaalde speciale zaken daar te doen. Zo werden galgenplekken op bepaalde duistere/ zwarte sfeer plekken geplaats om de mensen in de onderwereld vast te houden, of te laten opnemen.
In een groter geheel van netwerken zijn deze verzamelpunten ook weer transformatiepunten.

Bij overgegane zielen had je had je ook dat op bepaalde lichtplekken de zielen daar naar toe trokken en als  zielevangers fungeerden vanwaar ze de reis onder begeleiding verder maakten. Christenen adopteerden dat oude idee en lieten hun doden begraven in en om het heiligdom. Niet altijd even intelligent daar kerkhoven door de ontstane polariteit de zielen eerder vast hielden dan verder lieten reizen. Een doorstroom van plek energieën is altijd een doel geweest en niet een vasthoudend putje vormend.

Het zoeken van de juiste plek  voor een bepaalde activiteit is een uitermate schone kwaliteit in de westerse geomantie.
Zo zie je nu weer grote fouten optreden dat technische netwerken –zendmasten, windmolens, soms op voor de mens uitermate negatieve plekken worden geplaatst zodat de negativiteit in de boven sferen weer ruim uit wordt gedeeld i.p.v. in de aarde wordt getransformeerd.
Een verderfelijke handeling is de verlichting die bepaalde groepen willen geven van natuurlijke negatieve plekken. Alleen door mensen vernegativeerde specifieke plekkwaliteiten kunnen mensen op deskundige wijze transformeren.
De aarde kan heel veel opnemen en vooral als er sprake is van bewustzijn, maar ook de juiste plek voor een bepaalde handeling is nog steeds urgent.Those who persist in describing hell as a place where miserable sinners are doomed to eternal punishment do not realize how this belief contradicts the love of God, for God never rejects anyone forever. This belief also goes against God's wisdom, because God, who is wise, never lets anything go to waste – in his creation, everything can be used and everything is put to use. This is another area to explore: the laws of the cosmic economy. As on the physical plane, the same is true on the psychic plane where unclean elements are sent to a place where they are transformed by certain entities. There is a whole system of pipes from which the purified matter emerges to then travel along other circuits to feed, water and fertilize other unknown regions. It is not always the same impure elements that accumulate and stagnate in hell, for new waste constantly arrives to replace what has already been transformed. As such, we can say that hell is a place cut off from divine light, but renewed materials emerge from it to re-enter the stream of life.
16.01.2019 Omraan

a no human human


maandag 14 januari 2019

Hopi's are more intelligent than white brothers


schaamrood wordt groter dat het woord 'vliegschaamte' Het niet is geworden


"Vliegschaamte heeft het niet gehaald, bij de verkiezing van het woord van het jaar 2018. Het werd moordstrookje. Misschien krijgt het woord in 2019 een herkansing. Want het zou wel eens een thema kunnen worden, dit jaar. Wie opkomt voor klimaatactie, kan tegenwoordig onmiddellijk een vraag verwachten: hoeveel vlieg je eigenlijk?"


http://www.standaard.be/cnt/dmf20190111_04095985

zaterdag 12 januari 2019

Inspiraties in Amsterdam en Giessenburg

 B.  Gaialogische inspiratieve bijeenkomsten in Giessenburg en Amsterdam;

Amsterdam:   vrijdagavond 18 januari
Giessenburg:  maandagavond  21 januari

Inspiratieve maandelijkse bijeenkomsten voor belangstellenden in mijn werk; geomantie, menswording, gaialogie en subtiele plaats-/nieuwe tijd fenomenen

Daar is tijd voor vragen, uitwisselingen, eventueel thema’s en ervaringen betreffende spirituele en subtiele onderwerpen, stilte  Een mooie gelegenheid als je eens wilt ‘proeven’ voor bijvoorbeeld  deelname aan de leergang gaialogie, ervaringstochten dan wel spirituele reizen naar m’n tweede woonplek het Fichtelgebirge in Beieren.Thema:  Onze tijdelijk Thuis; Planeet AardeVoor het eerst is een deel van de Mensheid zich bewust  geworden van het feit dat we Planeet bewoners zijn en dat we ook een collectieve en individuele  verantwoordelijk  dragen voor het welzijn van aspecten van deze planeet.
De mens als soort is dan wel een late bewoner maar het wezen in de mens mogelijk al veel langer op deze wondermooie planeet en heeft vele sporen nagelaten.Aan de orde komt:
- mijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen periode m.b.t. de toestand van en op de Aarde
- een planeet meditatie en de relatie met de Planeetgeest
- je wezenlijke taak op deze planeet herkennen. Je hebt  namelijk als individu te verwerken je persoonlijkheid, je familie-genen, je zielen-genen, maar ook je wezen heeft een taak op deze planeet.
- wat is de herkende relatie van de Aarde Planeet met het Universum
- wat verder aan de orde komt.
Een bezinningsvolle avond!Ik nodig je van harte uit om te komen.

- a.s. vrijdagavond. Start rond 19.30 uur PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam,  Annette van de Lang,   tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres:  annetvandelang@kpnmail.nl
- a.s. maandagavond.  Start rond 19.15 uur  aan de Bovenkerkseweg 32 in Giessenburg en we eindigen rondom 21.45 uur
 info@gaialogie.nl, tel. 0614200028
bijdrage; 20 euro dan wel naar vermogen

s.v.p. vooraf opgeven
Graag tot (weer)ziens en ontmoetens  in deze  boeiende fundamentele grote Veranderingen tijd!

          En als je komt; graag een berichtje vooraf, bij voorkeur mail
                            En je kunt anderen op deze activiteiten attenderen
                                       
komend weekend gaialogische excursies: Het Hoge Noorden met haar Friese schatten

A. Inspirerende  Gaialogische Ontmoetingen  
met de  Nederlandse  Winter Buiten Natuur
in het komende weekend


Het Hoge Noorden met haar Friese schatten

 de subtiele schoonheden van het oude land in het
noorden, de schone richting van het Noorden!
Met de zee invloed, de oude inhammen,  de Friese cultuur invloeden en de heel makende  sferen!

De afgelopen tijd stond de noordelijke kuststrook in het teken van belastend nieuws, zoals storm, plastic vervuiling en het wegslaan van oude boortoren terrein. Wat is er met ons heilige heel makende Noorden echt aan de hand?
Ik bezoek vrijdag West-Friesland (Medemblik), zaterdag Midden Friesland (Middelzee) en zondag Groningen (Flivoinham) om de oude staat te herkennen en de subtiele sferen te herkennen en te ondersteunen. Ervaar je mee?


-  vrijdag 19 januari  de subtiele kwaliteiten van Medemblik en omgeving (10.30 – 16.30 uur)
- zaterdag 19 januari; de ‘Her story’ van de Friese Middelzee omgeving (10.00 – 17.00 uur)
-  zondag  20 januari: de subtiele schoonheden van het ouder land van Fivelingo, de oude verlande zeeboezem in Groningen (10.30 – 17.00 uur)    


meer info hieronder


 Deze dagen zijn  ook een mooie kennismaking met het individuele pad van de leergang Gaialogie, of gewoon als een kennismaking, dan wel een verdieping in het subtiel waarnemen.
En te horen van mijn werkzaamheden, persoonlijke ervaringen en plannen.

                  Laat de Grootsheid je inspireren!!

Oud Friezen, bewoners  van een altijd veranderende kustlijn, levend op de steeds veranderende hoge kwelder, dicht bij het open water
Waar elk korreltje zand zijn eigen weg rolt en elk kleideeltje zijn weg vindt en het nieuwe Friesland vormde, omvormde
Als een vrije Fries zijn eigen weg gaat, maar door mensenhand geknecht
Dwang gaf eerst de zee
maar toen kwamen de zuidelijke heersers mensen
Franken, missionarissen en later de Hollanders


Het land werd ontwaterd, dijken gelegd, de terpen waren niet meer het enige territorium, kloosters gebouwd, vooral veel om de aard te breken, het volk van wateren,  land in het Noorden, het gewijde Noorden
en uiteindelijk was overal land en de zee was buiten. Het Friese volk was zijn verbinding met de grote Natuur kwijt
en werden hoofd christenen

Maar diep in hun hart
leeft de Liefde voor de Natuur nog diep in hun aderen
in hun eigen taal
hun waterland dat de Natuur hen weer terug gaf
Wat ze weer groeven voor het veen en de wind en de zee weer teruggaf
waar ze steden bouwden
Met elk hun eigen karakter
De Elfsteden
Verbonden door water dat nu niet meer bevriest maar wel bevaren, gezwommen en befietst kan worden

Lang leven dit koppige volk, dat nog steeds christelijk is
Kent het zijn wortels nog? In januari werd op tv de heldenepos Redbad vertoond, een Friese koning die in de achtste eeuw de opstand tegen de Franken met hun missionarissen vorm gaf. Wat is de relatie Redbad en de halfgod Friso en wat deden de Friezen in de Middellandse Zee: Athene gesticht, strijd gevoerd tegen farao Ramses in een zeeslag? En hoe zit het met de Hyperboreeërs, het volk van het noorden en wat is de ware aard van de ‘oude Fries’.

1. De subtiele kwaliteiten van Medemblik en omgeving

Op stap naar het schone in en om ‘Medeasblik’

Vrijdag de 18e januari (10.30 – 16.30 uur)

  
het huidige mannelijke Hollandse waterburcht,  kasteel Radboud
maar waar stond de vrouwelijke Friese versie van de Vrouwenburcht

“Rond de geschiedenis van dit kasteel is een legende ontstaan, met betrekking tot de, even legendarische koning der Friezen: Radboud (648-719). Volgens dit verhaal uit de Divisiekroniek (Leiden, 1517) van Cornelis Aurelius had Radboud in de 8e eeuw een burcht laten bouwen. De funderingen van dit oude kasteel zou later door de Hollandse graaf Floris V zijn gebruikt voor de bouw van het huidige kasteel, met als doel de West-Friese opstandelingen onder de duim te houden.

Het verhaal met betrekking tot de Radboud-legende is blijkbaar zo met de historie verweven, dat het kasteel van Medemblik in de volksmond nog altijd de naam 'Kasteel Radboud' draagt. Zelf de stad Medemblik wordt door menigeen 'Radboudveste' genoemd.
Dit stond op de wanden der Fryasburg te Texland geschreven, dat staat ook te Stavia, ook te Medeasblik.
Het was Fryasdag en te dier tijd was het zeven maal zeven jaren geleden, dat Festa was aangesteld als volksmoeder, naar Fryas begeerte. De burgt Medeasblik was gereed en eene maagd was gekozen. Nu zoude Festa hare nieuwe lamp opsteken, en toen dat gedaan was in tegenwoordigheid”...... (Oera Lindaboek


Aandachtspunt;
- hoe is de relatie materiele stad met subtiele stad en wat zijn haar wortels
- verschillende stadssferen boven en onder de stad en stads kwaliteits punten
- het kasteel Medemblik, ook wel kasteel Radboud genaamd, en de voormalige oude Friese vrouwenburcht
- de West-Friese zeedijk
- het buitenwater en de relatie met de oude stad en de waterwezens
- oude Friese koningen; Radboud mythe en Friso legende
- relatie met de sterren
- dat wat aan de Orde is

Praktische info
Verzamelpunt  rond 10.30 uur  is kasteel Radboud, Oudevaartsgat 8, 1671 HM Medemblik,
Wil je meerijden vanuit Giessenburg of van onderweg, neem dan contact met me op via 0614200028.
  
Meenemen: vooral warme buitenkleding, iets lekkers voor de gezamenlijke picknick, en eventueel een klein cadeau  voor de voormalige Vrouwenburcht.
- dag bijdrage; 40 euro.
Voor vragen en opgave  kun je me vanaf donderdag bellen op: 0614200028


Graag tot weerziens op deze mooie plek in West Friesland aan het IJsselmeer!


2.  de ‘herstory’ van de  voormalige Friese Middelzee omgeving

 Watermantie van de Friese Meren   
 Zaterdag 19 januari 2019

10.00 – 17.00 uur

Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?
In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en  november Fluessen/Heegermeer en in december  het Sneekermeer
Dit om de subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water.
 Nu staat de voormalige Middelzee centraal!


                                                                 


De Middelzee is een oude zee-inham  tussen Oostergo en Westergo die in de periode van 1000 tot 1750 is afgedamd

                

Aspecten die aan de orde komen
- de tot nu toe bekende ontstaan geschiedenis en wat is vooral het eigen verhaal van de Middelzee  zelf
- subtiele namen van de zeearm en de vormkracht van dit zee lichaam
- wat zijn de specifieke waterwezens die nog in de open wateren zijn, zoals de oude middenloop, de Zwette voorkomen
- wat doet afdamming met een open zee inham en het omliggende land
- dijklichaam geheugen
- de beide zijden van de inham ervaren, de polariteiten en het gebruik


- wat  is de relatie met sterren/beelden
- wateroffersteen van Beetgum is een romeinse geloftesteen gevonden die de zeegodinnaam Hludana vermeld. Wat zijn Friese  gebruiken bij zeevaart; Nicolaaskerken, replica’s van boten in kerken e.d.
- en vooral het onverwachte onderweg opweg


We reizen met de auto naar verschillende bezoek-/onderzoekpunten, van zuid naar noord.
Verzamelpunt
Aengwirderweg 300, 8458 CK Tjalleberd. Vandaar vertrekken we rond 10.00 uur naar verschillende punten.
Meerijden met iemand: laat het me weten dat ik het voor je kan regelen als iemand  uit je  buurt komt.  Ikzelf reis vanuit Giessenburg.

Algemeen
- bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
- voor vragen en opgave  kun je me bellen op: 0614200028


3. De subtiele schoonheden van het oude land van Fivelingo, de oude verlande zeeboezem in Groningen
10.30 – 17.00 uur
Middeleeuwse landinbraken in de provincie Groningen tussen 300 en 1600
Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham  was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen al voor de jaartelling werden bewoond.
In  de periode 2003 t/m 2005 heb ik met anderen dit gebied uitgebreid bezocht onderzocht.


We bezoeken nu diverse oude wierden punten, om de Oerkwalitieit uit Aarde en Kosmos te herkennen en zo mogelijk de nieuwetijds sferen. Ook worden enkele  oude waterlopen – maren- bezocht en staan we stil bij de invloed van de gas aardbevingen op de sferen van dit mooie land. En wat wil de Zee op dit moment!De belangrijkste wierde Helwert (heilige wierde) op de westelijke stroom rug met haar omgeving van kloosterpunten is één van de kwaliteits omgevingspunten in deze regio. Met een interessante verleden van overgeleverde christianisering en pre-christelijke Iers Christendom. En een levende kosmische verbinding met Sirius en de Triaden en Aquarius! En hoe is het NU!

Verdere aandachtspunten;
- subtiel waarnemen zonder eigen projecties uit tijd en ruimte
- persoonlijke belemmeringen ontmoeten in het contact met de subtiele Buitensferen

Verzamelpunt:  parkeerplaats bij de wierde Helwert, gelegen onder Usquert.

Algemeen
- bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
-  voor vragen en opgave  kun je me vanaf  bellen op: 0614200028 .