zaterdag 7 maart 2020

gaialogisch op stap in Nederland in maart

Inspirerende Gaialogische Ontmoetingen  
met de Nederlandse Buiten Natuur
In het weekend van 14 t/m 16 maart 2020

Met Midden Limburg en Het Hoge Noorden met haar Friese schatten
 de subtiele schoonheden van het Oeroude land in het
Noorden, de schone richting van het Noorden!

Wat is er met ons heilige heel makende Noorden echt aan de hand en wat zijn de subtiele schoonheden?
En wat heeft het Zuiden te bieden?
Dat om de oude staat te herkennen en de subtiele sferen te eren, te ondersteunen. En te verbinden met het nieuwe. Ervaar je mee?

Deze dagen zijn ook een mooie kennismaking met het individuele pad van de leergang Gaialogie, of gewoon als een kennismaking, dan wel een verdieping in het subtiel waarnemen. En te horen van mijn werkzaamheden, persoonlijke ervaringen en plannen
Laat de Grootsheid je inspireren en wakker maken!!Vijfde ontmoeting met
Het subtiele Limburgse Landschap in de ‘hals van Sittard’ e.o.

Zaterdag 14 maart 2020 (10.30 – 17.00 uur)

Vijftien jaar geleden bezochten we al dit mooie stukje hoog Nederland met een geheel andere grondslag. Ook een stukje Nederland dat sterk subtiel is veranderd door grond- en delfstofwinning en bebouwing.

Het hoofdthema:
De ziel van het land ontmoeten en de eigen bezieling weer terugkrijgen
Met Oerbos sferen met haar subtiele kwaliteiten van toegang, af- en bescherming

Bezoekpunten
-Hillensberg -net over de grens- met een oud Michaels Kerkpunt (voormalig Keltische heiligdom een van de oudste sacrale bouwwerken in de streek en bijzondere Oer heilige sferen in de ondergrond.
Speciaal punt, helend, goddelijke punt, heiligheid met universele geneeskracht. Subtiele beschermingsring. En verder onderzoek hellingbos aan andere zijde weg.

-Oerbos sferen op aantal punten van het verdwenen Graetbos in Midden Limburg. Het Graetbos besloeg ten tijde van Swentibold, de 9e eeuwse Lotharingse koning (870 – 900) nagenoeg het hele Graetheideplateau. Het was een oerwoud, een bos genaamd “de Graet”. Het Graetbos was toen 6666 bunder groot (numeriek een interessant getal= 24= 6) en Swentibold schonk het bos aan de omliggende dorpen, waar ze hem ‘eeuwig’ dankbaar voor waren.  De latere Graetheide is ongeveer 1000 jaar gemeenschappelijk bezit van de omliggende 14 kerkdorpen geweest. De bewoners mochten het gebied gebruiken voor hun vee en om hout te kappen, maar het was niet hun bezit. Volgens de overlevering is deze regeling in het leven geroepen door koning Swentibold rond het jaar 900. 

Nb Lotharingen was het middenrijk tussen West-Francië ("Frankrijk") en Oost-Francië ("Duitsland"), het gebied tussen Rijn en Maas
- Tweede bezoek bos bij kasteel Grasbroek bos met de 10e eeuwse kasteel motte ‘Stoel van Swentibold’ en de omgeving van deze Heksenberg, waar hij woonde naar men zegt en bezoek aan de abdij van Susteren waar hij ligt begraven. Grasbroek en het Limbrichterbos zijn restanten van het Graetbos.
-en vooral dat wat zich aandient!
Algemeen:
-        Ontmoetingspunt om 10.30 uur: Hillensberg (net over de grens bij Sittard) bij de St. Michaels kerk.
-        Kom je met de trein naar Sittard, dan kun je afgehaald worden, Neem dan kontakt op met Eveline:  0615430747
-        Meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch (we picknicken buiten), drinken en een eigen cadeau voor de aarde sferen
-        Bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
-        Voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 06142000282. Subtiele kwaliteiten in het Noord-Friese

 Bijzondere fenomenen in het Noordoost Friese gebied:
 Kernlicht Aarde- en Atlantische fenomenen

Zondag 15 maart (10.30– 17.30 uur)


Wat gaan we doen op de dag?
Themapunten
-        Atlantisch veld in de boven sferen en bezoek aan een Atlantisch punt in Marrum
De Friese Godheid Friso als Atlantische godheid
-        Bezoek voormalige Cisterciënzer Maria kloosterterrein Klaarkamp, dat 'het lichte veld' betekend, ten zuidwesten van Dokkum. Het eerste, grootste en belangrijkste klooster van Friesland.
-        De mystieke kant van Dokkum met bezoek aan Geestmermeer
-        Ontmoeting actuele Universele Waddengeest en de kosmische instroom toen en nu bij de Noord Friese Wadden.
-        Dat wat op ons pad komt!
-        Persoonlijk: Atlantische energetica: labyrintica


Elke tijd een andere wereldvisie, stappen terug in de tijd naar subtiele kwaliteiten die minder tijdafhankelijk zijn.


Algemeen:
- tijden; aanvang 10.30 einde rond 18.00 uur
- meerijden vanaf station Heerenveen rond 9.30 uur uiterlijk
- ontmoetingspunt: in Marrum bij de Godehardus terpkerk rond 10.30 uur
- meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de aardesferen.  
-  bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.

3.   De subtiele schoonheden van enkele wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen (16)

Thema: het heilige hele in haar vele hoedanig Heden

Maandag 16 maart 2020 (9.30 – 16.00 uur)
Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen en Saksen al voor de jaartelling werden bewoond, die noordelijke volkeren integreerden.
In de periode 2003 t/m 2005 heb ik met anderen dit gebied uitgebreid onderzocht. Vanaf januari 2019 is het maandelijkse onderzoek weer opgepakt en we gaan door in 2020!                                          

Matriarchale vormkracht met een sterke genius loci,
die in korte tijd werd weggegraven uit financieel gewin


Elke tijd kent haar eigen heiligheid, heelheid. In de Ierse Oer christelijke tijd met haar paganistisch christendom kende men nog ingewijde hele mensen die leerden in de Oer natuur.  Het roomse christendom kende aanvankelijk nog heilige plekken waar men het allerliefste de eigen cultusruimte op bouwde en tot in de late middeleeuwen bouwden de subtiel opgeleide bouwmeesters nog heilige riten kerkruimten. Na 1000 werd het heilige meer gezocht in sacrale voorwerpen als hostie, relieken, beelden, en gewijde riten rond het altaar en gewijd water.
De protestanten verwierpen later weer al het heilige.
Wat is er nog over van het heilige in plekken, materie en mensen en hoe ondervind je dat?
En wat zijn de cesuur momenten: Rome’s strijd christianisering, Vikingentijd, pestepidemie, beeldenstorm en nu het materialisme.


Aandachtspunten zijn nu: Hoofdthema: het ‘Heilige hele’ in haar vele vormen in de menselijke tijd: het subtiele, het Wezen, de energielijnen, de wierde, een speciaal punt, de kerk met haar sacrale voorwerpen en wat doen ontheiligingsmomenten in de tijd en het eigentijdse Hele heilige. En hoe geef jij dat vorm, aard je dat?
Met bezoek aan Rottum, Helwerd, Krewerd, Oosterwierum en speciale kleine thema’s:
-        Oosterwijtwerd: met welke plekken is de lokale Godin, ‘de Vrouwe van Oosterwijtwerd- verbonden?
-        Wat heeft het Oer Aardewezen van Helwerd te melden?
-        Rottum: wat is de subtiele invloed van het Benedictijnerklooster op de sferen?
-        Bezoek aan een Holwierde
-        Bezoek ander Johannieter punt (eerklooster): Warffum   
-        En vooral dat wat zich aandient!


 Ben je niet eerder
geweest, dan kan ik op verzoek info sturen van eerdere onderzoeken.
Praktische info
- voor verblijf neem contact op met Yolanda/Jann, tel. 0596 62 39 67.  
- 9.30 uur parkeerplaats bij de wierde Helwerd, gelegen onder Usquert.
- bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- kom je met de trein dan kun je de trein naar Loppersum nemen of daar vandaan vertrekken rond 16.13 uur.
- meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
-  voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten