zondag 5 april 2020

Kom uit de goden verslavingen

Het dienen van een Godheid of Godin is van alle tijden en plaatsen. In christelijk Europa was het de ene God, doch in de praktijk bleven het lokale Goden met hun eigen eigenaardigheden. Zij die deze Godheid niet dienen wilden, werden gestraft ook al was het volgens de leer een liefhebbende godheid.
Aalsum. Schijngod bij rituele kerkdienst
Rond ons bezoek is het nog kerktijd en mooi om te zien het goddelijke veld boven de kerk. Meer een schijngod met een bewustzijn van 40 (laag) en een aarde-luchtwezen, heel vast. Door de aandacht in de dienst komt deze sfeer uit de ondergrond boven drijven.
De kabouters bij de uitstroomopening rechts van het toegangspad, kruipen er voor weg.
(Uit verslag bezoek 16.2.2020)

..je zoekt elkaar - die dezelfde goden aanbidden- nu op 
via mobiel of internet om te delen wat je mist,
je persoonlijke verslavingsgodheid...


Nu het kerkelijk bezoek door de virusbeperkingen is stilgelegd, zullen de plaatselijke godensferen geen dienaren bezoek meer krijgen naar het godshuis, de kerk.
Ik herinner me nog dat m’n leermeester me zei dat dan de goden verstoord raken en wraakzuchtig worden. Ze zijn immers de wekelijkse aandacht gewend geraakt en dat voedt hen. Als nu volgelingen van goden ontstemd zijn, dat ze niet naar hun heiligdom kunnen, kan het best zijn dat hun ergernis niet hun ergernis is maar die van de godheid waar ze een contract mee hebben.
Een goed moment om eens te bezien of de godheid die je nu dient werkelijk waard is om gediend te worden. Dat geldt ook en vooral voor de alom gediende materiele goden die nog met veel algemeen geld in stand worden gehouden. De pauze van nu kan heel heilzaam zijn voor de goden verslavingen.
...Man is created from the blood of a revolting god, Quingu,
in order to toil on behalf of the gods.”
Babylonian Enuma Elish, Epic of Creation
Primeval man is created by the god Ea from the blood of the warrior Quingu. Mankind was created to bear the burden of the gods. Babylonians thought of humans as the slaves of the gods, put on this Earth for one reason — to serve those gods.
Bron: https://www.earthfiles.com/2020/04/02/part-7-maze-of-deception-2/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten