zaterdag 27 juni 2020

herken de oude kwalen van de zieletijdperken die zich herhalen ook in de Aquariustijd


There is only one good, Knowledge, and one evil, ignorance.”
Socrates


In het Vissentijdperk van de afgelopen 2000 jaar stond het Christendom in de Westerse witte wereld centraal. In de eerste 1000 jaar meer het paganistische christendom met nog een sterke verbondenheid met de Natuur en later het meer afgescheiden kruis christendom, minder op zelfontplooiing gericht en meer gericht op de hierarchie afhankelijkheid.
Mensen zielen hebben in vele incarnaties in deze eerste westerse multinationale organisaties gewerkt in verschillende tijden om het in te vechten in de bestaande geestelijke materiele cultuur en te gaan onderwerpen en overheersen. Het heeft de oude religie en de kleine lokale samenlevingen om zeep geholpen. Of zoals een hoge tempelier mij eens vertelde tijdens een diepgaand regressie onderzoek van een Middeleeuwse kathedraalbouwer:

In mijn opleiding heb ik eens een uitvoerig een openhartig gesprek met een hoofdtempelier gehad. “Labyrinten zien wij als niet noodzakelijk, als overbodige ingewikkeldheid, het zetten van een streep onder de Keltische cultuur; het is beperkend. Het denken in die gehele cultuur was sterk gericht op het instandhouden van kleine gemeenschappen en dat hield dan altijd een beperking in of misschien zou je zelfs mogen zeggen, dat het beperken een doel is. Achter dat aspect willen wij een punt zetten om tot meer gezamenlijkheid te komen, tot grotere verbanden te kunnen komen en daardoor via een beter leven op aarde tot een beter mens kunnen worden. Dit is op zichzelf een zuiver christelijke gedachte. In de opbouwfase was de kerk ook klein en niet georganiseerd geweest, maar nu er wel een organisatie groeit, een goede organisatie opbouw eigenlijk alleen in de kerkelijke structuur aanwezig is, vinden wij dat die gebruikt mag worden om het welzijn van de mensen te bevorderen.

De Keltische cultuur blijft zo klein en die bekrompen, benauwende structuur kan de mens, mijns inziens, zich niet ontwikkelen, tot welzijn komen. Ik heb deze Keltische cultuur trouwens zelf niet aan den lijve gekend.
Een aspect van hen is het zich bezighouden met die aarde waar hun voeten op staan. Natuurgoden wat betekent dat eigenlijk: dat alles wat zij kunnen geloven een vorm moet hebben. Dus in wezen geloven ze alleen in hun vormen, of die vorm nu een boom is, of een plant of een stok of een lijn, dat maakt niet uit. Het moet iets voorstellen, dus ze zijn heel gefixeerd op materie en dat is ook zo’n aspect waar wij van denken dat dat voor de mensen niet meer nodig is. Dat op dit moment de mensheid al kan aannemen en misschien sommige ook kunnen ervaren, dat er meer is dan die vormen en daaraan waarde hechten. Dat je dus wel met zinnebeelden kunt werken, maar dat het gaat om de werkelijkheid daarachter. Daarom wordt dus het pentagram niet als zichtbare vorm aangebracht, althans in dit soort situaties, maar wordt het wel om zijn kracht in gebouwen gebruikt. Het niet laten zien, zodat het niet de vorm is die aanbeden gaat worden, maar dat het de krachten die ontwikkeld worden, dat die belangrijk zijn. Dat die hun werk doen en zou je het duidelijk maken naar iedereen toe dat het dat pentagram is dat daarvoor verantwoordelijk is, dan zou je kunnen zeggen dat dan misschien het pentagram aanbeden gaat worden als zijnde een vorm van goddelijke manifestatie.
Hetzelfde geldt met het onzichtbaar aanbinden van die hele omgeving. Het aanbinden van de omgeving deed men in Egypte minder, maar wel het aanbinden van bijzondere plekken met elkaar. Dat werd ook hun ondergang omdat dat zinloos is; alleen bijzondere krachtplaatsen met elkaar te verbinden en daardoor nog stabieler en krachtiger te maken, terwijl er voor de hele omgeving niets gedaan wordt. Energetisch werd daar in de Egyptische cultuur niets voor gedaan. Het enige wat gedaan werd is het fysieke, het water, maar er was geen energetische verzorging.
Wij vormen een beweging dat mensen zich ook aangebonden kunnen voelen aan de opgebouwde structuren. En ook wanneer ze hun weg weer zijn gegaan dat ze dat contact in wezen kunnen behouden, zich aangebonden te voelen aan die grotere structuur. Dat was in Egypte absoluut niet het geval. Het waren ook oasen, die zelfs streng beschermd werden en afgescheiden. As het ware waren ze niet veel verder in hun energetische ontwikkeling gekomen dan de Kelten. Dat is ook hun ondergang geworden omdat er geen draagvlak is.”

De esoterici hebben de kerk geholpen haar fysieke -gebouwen, personeel, wetenschap- en subtiele  netwerk tot in alle hoeken en gaten uit te zetten op de oude religie plekken en de energetische netwerken te hergebruiken en vooral te manipuleren. Langzamerhand werd het Oude Europa christelijk en alles dat dat niet was werd bestreden met zwaar geweld.  Deze uitwassen heb ik in de christelijke Alblasserwaard nog in mijn jeugd waargenomen toen een boer mij vertelde; doe toch normaal.

Ook subtiel geweld werd door de christelijke magiërs toegepast. Er is wat afgevloekt in de oude gebieden en vastgelegd, afgesloten. Ik kom het nog heel erg tegen bij mijn landschap onderzoek als oude pijn en kan het omdat ik zelf daarin een christelijke specialist was weer herstellen.

Het nare van de steeds opkomende nieuwe ziele tijden is dat het oude wordt onderdrukt en weggevaagd om ruimte te geven voor het nieuwe.

Zo aan het begin van het Aquarius tijdperk zie ik dezelfde strategieën weer optreden maar dan op een ander energetisch vlak. Het nieuwe Materiele afgodsgeloof,  met haar eigen Mindset heeft een netwerk van subtiele en materiele netwerken: telecommunicatienetwerken, zendmasten, Multinationale bedrijven etc. En die bestrijden het oude, zeg maar de subtiele verscheidenheid in de Natuur, de verscheidenheid aan ander leven op deze planeet tot een monocultuur met instrumenten als materieel gif, kapitaal, vervuiling en manipulatie en vooral de sterke verbinding met de nemende onderwerelden, de elementaren, de demonen.
Blijf vooral wakker in deze nieuwe overgangstijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten