dinsdag 7 juli 2020

Inspirerende Gaialogische Ontmoetingen met de Nederlandse Buiten Natuur In de week van 16 t/m 21 juli 2020

Deze vijf Ervarings dagen in juli van 16 t/m 21 juli  zijn ook een mooie kennismaking met het individuele pad van de leergang Gaialogie, of gewoon als een kennismaking, dan wel een verdieping in het subtiel waarnemen. En te horen van mijn werkzaamheden, persoonlijke ervaringen en plannen
Laat de Grootsheid je inspireren en wakker maken!

1.   Winsum met haar wierden en subtiel energetische Sferen kwaliteiten (deel 1)

De oude verborgen subtiele kwaliteiten op Nieuw BEGROETEN!

Donderdag 16 juli (9.30 – 17.00 uur)
In het kader van geomantisch onderzoek van Noord-Groningen nu eens bezoek aan Winsum en omgeving.

Een eerste onderzoek bezoek naar de geomantische kwaliteiten van Winsum en omgeving
Een gebied bepaald door dynamische zeearmen, (schier) eilanden, kwelderwallen en afvoerende binnenwateren uit het zuiden van de Hunze/Reitdiep. (1)

Met de vragen:
-Wat zijn in dit gebied de subtiel geomantisch interessante kwaliteitspunten?
- En hoe kun je een gebied subtiel energetisch bezien?
- wat zijn de lokale incarnatieve wortels van Gaialogie student M. wonend in Winsum?

1. Bezoek aan de twee hoogste toppen van een oude zandige kwelderrug en geuleiland (2) vanaf Sauwerd  over Winsum, BafloWarffum,  Usquert, de oostelijke kwelderrand wierden Ranum  (voormalige radiair verkavelde dorpswierde) en Groot Wetsinge.
Binnen het grondgebied van de hoofdkern van Winsum zijn drie losse wierden te onderscheiden: Obergum, Winsum en Bellingeweer.
Aspecten: continuïteit sferen vanaf steentijd tot nu: woon- en mogelijke inwijdingspunten met fenomeen labyrint.
2.Bezoek aan verschillende subtiele Waterkwaliteiten punten ten oosten, zuiden en westen van Winsum: Winsumerdiep en in het oude voormalige stroomgebied van de Hunze/Reitdiep.
Aspecten: onderzoek waterwezen sferen.

3. En wat aan de orde komt en contact legt.

Noten


2.     Tijdens het Neolithicum stond het grootste deel van Noord-Groningen nog onder water en vormde deze kwelderrug een eiland een eiland van ongeveer 7 bij maximaal 2 kilometer ten oosten van een diepe geul, waarin ook het Oude DiepPeizerdiepEelderdiep, de Drentsche Aa en de Hunze uitmondden.

Praktische info
- voor voor-verblijf neem contact op met Yolanda/Jann, tel. 0596 62 39 67 in Oosterwijtwerd, waarvandaan ik vertrek
 - Ontmoetingspunt: 9.30 uur: Ranum bij de afslag Ranum van de weg Winsum-Baflo
- bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
-  voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.


2.   De subtiele schoonheden van enkele wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen (17)


Thema: Verbindingen scheppen tussen kwaliteiten plekken en ‘oude’ Vissentijd- en Nieuwe Aquarius Bewustzijn sferen aandachtig ZIJN

Vrijdag 17 juli 2020 (9.30 – 17.00 uur)

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen en Saksen al voor de jaartelling werden bewoond, die noordelijke volkeren integreerden.
In de periode 2003 t/m 2005 heb ik met anderen dit gebied uitgebreid onderzocht. Vanaf januari 2019 is het maandelijkse onderzoek weer opgepakt en we gaan door in 2020!                                           

Matriarchale vormkracht met een sterke genius loci,
De uiterlijke vorm Kracht is er nog deels, de oude Subtiliteiten Wezens zijn aanwezig en het Nieuwe komt….tijd voor een Nieuwe samenwerking met de Mens
  

Elke tijd kent haar eigen heiligheid, heelheid. In de Ierse Oer christelijke tijd met haar paganistisch christendom kende men nog ingewijde hele mensen die leerden in de Oer natuur.  Het roomse christendom kende aanvankelijk nog heilige plekken waar men het allerliefste de eigen cultusruimte op bouwde en tot in de late middeleeuwen bouwden de subtiel opgeleide bouwmeesters nog heilige riten kerkruimten. Na 1000 werd het heilige meer gezocht in sacrale voorwerpen als hostie, relieken, beelden, en gewijde riten rond het altaar en gewijd water.
De protestanten verwierpen later weer al het heilige.
 In deze Nieuwe mogelijkHeden eeuw komt weer echt wat Nieuws,
 dat we kunnen begroeten, ontmoeten en Vormgeven


Met bezoek en speciale kleine thema’s:
-        Oosterwijtwerd: met de 3 verbindingen-matriarchale lijn van ‘de Vrouwe van Oosterwijtwerd’: bezoek Marssum en Eenum en de relatie met sterren?
-        Wierde Helwerd met het nieuwe Aquarius Licht en de verbinding met het punt in Warffum in de sferen
-        De Grote Groningse Landschapsgeest en zijn ontwikkelingen potenties
-        Bezoek ander Johannieter punt (eerklooster): Warffum  
-        Bezoek aan nog slapende Natuur Inwijdingsplek bij Roodeschool
-        En vooral dat wat zich aandient!
-        Ter plaatse verder onderzoek kobolden en hun plaats in het Geheel

Ben je niet eerder geweest, dan kan ik op verzoek info sturen van eerdere onderzoeken.

Praktische info
- voor verblijf neem contact op met Yolanda/Jann, tel. 0596 62 39 67.  
- 9.30 uur parkeerplaats bij de wierde Helwerd, gelegen onder Usquert.
- bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- kom je met de trein dan kun je de trein naar Loppersum nemen of daar vandaan vertrekken.
- meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
-  voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.


3. Subtiele kwaliteiten in het Noord-Friese kustgebied


De oude wegen lopen verder in de nieuwe Weg… te gaan

 Bijzondere fenomenen in het Noordoost Friese gebied:
 Kernlicht Aarde: heel Tijdloze- en Nieuwe tijd subtiele fenomenen

Zaterdag 18 juli (10.00– 17.30) Themapunten
-        Tweede bezoek aan Atlantisch punt in Marrum
-        Tweede bezoek voormalige Cisterciënzer Maria kloosterterrein Klaarkamp, dat 'het lichte veld' betekend, ten zuidwesten van Dokkum: Nieuwe Tijdssfeer en mystiek veld
-        De mystieke kant van Dokkum met bezoek aan Geestmermeer en ondersteuning van de door nieuwbouw bedreigde plek
-        De Noord Friese Wadden met eventueel een Ontmoeting Universele Waddengeest, de Friese Godheid Friso als Atlantische godheid en de recent ontdekte vulkaan in de Noordzee!
-        Dat wat op ons pad komt!
-        Persoonlijk: weerstanden voor overgang van Vissen- naar Aquarius tijd

Elke tijd een andere wereldvisie, stappen terug in de tijd naar subtiele kwaliteiten die minder tijdafhankelijk zijn.
Algemeen:
- voor verblijf neem contact op met Yolanda/Jann, tel. 0596 62 39 67 in Oosterwijtwerd.  Ik vertrek vanaf dat adres.
- tijden; aanvang 10.30 einde rond 18.00 uur
- ontmoetingspunt: in Marrum, hoek Miedweg met Herjuwsma Wei, rond 10.00 uur. Opgehaald worden: neem contact op.
- meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de aardesferen. 
-  bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 06142000284. Zuid-Veluwe: een Gaialogisch Ontmoeting aan subtiele kwaliteitspunten (2)
                                Zondag 19 juli (10.30 – 17.00 uur)


Zand, hoogten en cultusplekken: nog verborgen Sferen op de ‘Vale Ouwe’
Een vernieuwd subtiel contact met Mensen opBouwen

Op 14 juni was een eerste ‘grote ontmoeting’ met deze sterk verborgen Subtiele Omgeving aan de zuidkant van de Veluwe. Om de aanwezige sferen te ontmoeten en een nieuwe relatie mee op te bouwen en oude hindernissen te nemen is regelmatig bewust contact een voorwaarde dat we weer samen kunnen groeien in deze Nieuwe Tijden!

Aandachtspunten:
-        De Dikke Berg met de celtic fields/raatakkers, die stammen uit de ‘ijzertijd’. Met andere kwaliteiten punten in het voormalige Moftbos, eigendom van de graven –later hertogen- van Gelre.
-        In Planken Wambuis het Oude Hout, een oudbos reservaat. Plek van een Mystiek veld met haar androgyne Wezen, een hoger aspect dan de Godin, en Nieuwe tijds energie aanraken.
-        De protestantse onbewuste vervloeking van de bijbelbelt

Ook: ontladen en opladen in de natuur, ontmoetingen met subtiele natuur kwaliteiten en ziele stukken helder maken
En hoe kan de Aquarius Nieuwetijd energie indalen; alleen in het onbelaste Oer-VrouwelijkePraktische info
-        10.30 uur: Planken Wambuis bij de Toegang Oud-Reest, westelijk van de weg N310 naar Otterlo
-        Kom je met de trein dan kan je opgehaald worden in Ede-Wageningen rond 10.00 uur.
-        Bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
-        Meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
-        Voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.
5. Noord-Holland,
Bezoek en onderzoek twee Atlantispunten
    
Maandag 20 juli: 11.00 – 17.00 uur

Voor liefhebbers en zij die meer ervaring hebben in het subtiel waarnemen.


Het Helende Levende Licht en het punt dat mogelijk is nooit vervuild is geraakt door cultussen

Aarde Centrum Licht met Blinde wel Energie en meer

 “Dit is een oud Atlantisch contactpunt van de sferen. Heel lang geleden liepen hier Atlantische banen over. Energiebanen en dit voedde het labyrint rond hier.
We zitten nu ondergronds, maar zijn nog wel actief in het begeleiden van de banen ondergronds die hier lopen.
In de Friese cultuur werd dit punt niet herkend of gezien. Wel in de voor Friese-voor 1000 BC. Tijden. Hier was een bijzonder Licht dat uit de aarde kwam en nog steeds.
Natuurlijk ken je dit uit die tijd. Je hebt er mee gewerkt met labyrinten: gedanst, vormkracht en later in de kathedraalbouw ingebracht in het tweede chakradeel van de kerkenlijn.
Er wonen hier bijzondere mensen, die de plek heeft aangetrokken. Je kunt ze erop aanspreken.”
(Info van een soortgelijk punt in Friesland)

In Noord-Holland heeft m’n vriend en leermeester twee Atlantisch punten gesignaleerd die ik graag met liefhebbers wil bezoeken, onderzoeken en coöpereren. Heb je belangstelling, laat het me weten. 
De plekken liggen in de buurt van Alkmaar en Wogmeer.
En wat is de verbinding met de Nieuwe Sferen?
Als er tijd over is bezoek aan een vierde dimensie zeegeest aan de Noordzeekust bij Schoorl. (Fiets meenemen of ter plaatse huren)

Algemeen:
- tijden; aanvang 10.30 einde rond 18.00 uur
- ontmoetingspunt: bij de toegang tot Zorgboerderij Klaverweide, Wogmeer 72, Wogmeer
- meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de Aardesferen. 
-  bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.


Vijfde ontmoeting met
Het subtiele Midden-Limburgse Landschap in de ‘hals van Sittard’ e.o.

Het oude land weer subtiel belevendigen door bewust contact
Limburg was eens een energetisch “de kosmos op aarde”
  
Dinsdag 21 juli 2020 (10.30 – 17.00 uur)

Vijftien jaar geleden bezochten we al dit mooie stukje hoog Nederland met een geheel andere grondslag. Ook een stukje Nederland dat sterk subtiel is veranderd door grond- en delfstofwinning en bebouwing.

Het hoofdthema:
De ziel van het land ontmoeten en de eigen bezieling weer terugkrijgen
Met Oerbos sferen met haar subtiele kwaliteiten van toegang, af- en bescherming.

Bezoekpunten
-Hillensberg -net over de grens- met een oud Michaels Kerkpunt (voormalig Keltische heiligdom een van de oudste sacrale bouwwerken in de streek en bijzondere Oer heilige sferen in de ondergrond.
Speciaal punt, helend, goddelijke punt, heiligheid met universele geneeskracht. Subtiele beschermingsring. En verder onderzoek hellingbos aan andere zijde weg.

-Oerbos sferen op aantal punten van het verdwenen Graetbos in Midden Limburg. Het Graetbos besloeg ten tijde van Swentibold, de 9e eeuwse Lotharingse koning (870 – 900) nagenoeg het hele Graetheideplateau. Het was een oerwoud, een bos genaamd “de Graet”. Het Graetbos was toen 6666 bunder groot (numeriek een interessant getal= 24= 6) en Swentibold schonk het bos aan de omliggende dorpen, waar ze hem ‘eeuwig’ dankbaar voor waren.  De latere Graetheide is ongeveer 1000 jaar gemeenschappelijk bezit van de omliggende 14 kerkdorpen geweest. De bewoners mochten het gebied gebruiken voor hun vee en om hout te kappen, maar het was niet hun bezit. Volgens de overlevering is deze regeling in het leven geroepen door koning Swentibold rond het jaar 900. 


Nb Lotharingen was het middenrijk tussen West-Francië ("Frankrijk") en Oost-Francië ("Duitsland"), het gebied tussen Rijn en Maas
- Tweede bezoek bos bij kasteel Grasbroek bos met de 10e eeuwse kasteel motte ‘Stoel van Swentibold’ en de omgeving van deze Heksenberg, waar hij woonde naar men zegt en bezoek aan de abdij van Susteren waar hij ligt begraven. Grasbroek en het Limbrichterbos zijn restanten van het Graetbos.
-en vooral dat wat zich aandient!
Algemeen:
-        Ontmoetingspunt om 10.30 uur: Hillensberg (net over de grens bij Sittard) bij de St. Michaels kerk.
-        Kom je met de trein naar Sittard, dan kun je afgehaald worden, Neem dan contact op met Eveline:  0615430747
-        Meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch (we picknicken buiten), drinken en een eigen cadeau voor de aarde sferen
-        Bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
Voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028Geen opmerkingen:

Een reactie posten