maandag 10 augustus 2020

Subtiele landschapspijn vooral in Zuid-Limburg

Het landschap als resultante van menselijke ontwikkelingen kent verschillende soorten subtiele pijn.

De grootste pijn is de ontkenning van de Grote samenhang en de alleen gang van mensen door de ontkenning van het subtiele. Dat het landschap meer is dan materie en ook subtiele kwaliteiten kent.

Recent kwam deze diagnose naar voren bij bezoek aan het Planken Wambuis van Natuurmonumenten

 

Stop: kijk eens om je heen? Jullie noemen dat natuur. Wij de (subtiele) bewoners van dit gebied: barbarisme omdat het onttrokken is aan de mens. Die mag er niet in komen omdat het planten en dieren kan verstoren. Maar is dat het ook? Mens en Natuur zijn één en verdienen elkaars nabijheid. De Mens wil natuurlijk iets en de Natuur ook. Die kunnen samenwerken en niet scheiden. De Natuur en de Mens zijn één verbinding. Dat is ons territorium. Laat er geen afstand zijn tussen Mens en Natuur. Elkaars dynamiek is nodig! (Landschapsdeva)

 

Stop: we willen even met je praten. We weten niet hoe verder te gaan. Daar is een soort stilstand. (Oergeest) De mensen willen dit en wij willen dat. Maar er is geen oor meer voor beide. Geen bewust contact wat je nu doet

 

Andere pijnsoorten zoals in Zuid- en Midden Limburg hangen veelal af van wat in het verleden door mensen met het landschap is gedaan zoals ontgrondingen (langs de Maas), mijnbouw van kolen en mergel, veldslagen, volkerenmoord e.d.

-       Het Zuid-Limburgse landschap met al haar uiterlijke schoonheden is één van de meest getraumatiseerde landschappen in Nederland. In de Romeinse tijd is daar gruwelijk huisgehouden (Tranendal) en letterlijk volkerenmoord geweest. Recent zijn de mijnbouw. Een componist zei me recentelijk tijdens een Gaialogische wandeling dat Beneden de lijn Kerkrade, Landgraaf, Heerlen als je daar komt word je moe, verlies je de oriëntering. Projecten zoals de fokprogramma’s voor de Limburgse ondersteuning van de korenwolf zijn gedoemd om te sneuvelen door de pijnvelden die onderhuids leven.

-        

De vernegativeerde Zuid- en Midden Limburgse sferen komen door

A.    Mijnbouw. Lees boek Het geluk van Limburg over de armoede, de uitzichtloosheid en de economische krimp toen de mijnen door Den Uil werden gesloten en men de aardgaskraan ging open zetten in het Noorden. Het noorden en Zuiden zijn duidelijk wingewesten voor het Westen.

B.    Het standen systeem dat nog heel lang hier was van de adel dat de mensen collectief heeft gehouden

C.     De nog zeer sterk invloed van de RK-kerk

 

Daar is nog veel bewustmakingen werk nodig om te herstellen zodat de onderwereld sferen niet gaan overheersen, die je vooral in het zuidelijk deel aantreft.  Sluit je aan.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten