zondag 21 november 2021

Rivierwater mag op en neer gaan en vegetatie ook!

Verticale ruimte voor de rivier bewaren 19 nov 2021, Vroege Vogels Als het aan het Wereldnatuurfonds ligt wordt er veel minder gekapt en gemaaid in de uiterwaarden. Ooibossen van wilgen, essen en zeldzame zwarte populieren krijgen zo meer kans om te groeien. Dat betekent meer CO2 opslag, maar trekt ook planten- en vogelsoorten aan, en dat is goed voor de biodiversiteit. Kappen en maaien 'Verticale ruimte voor de rivier' is een plan van het WNF om minder te maaien en te kappen in uiterwaarden. Zo krijgt de natuur meer kans zich te ontwikkelen en zonder dat de veiligheid in het geding is. Veel bomen en struiken worden nu vooral gekapt omdat ze opstuwing van doorstromend water veroorzaken. Bij hoog water moet het rivierwater zo snel mogelijk afgevoerd worden naar zee en worden bossen en andere opgaande begroeiing gezien als veiligheidsrisico. Maar uit onderzoek van WWF, Flows en Stroming, uitgevoerd door HKV, blijkt dat het mogelijk is om duizenden hectaren rivierbos natuurlijk te laten ontwikkelen door meer ruimte te creĆ«ren in dijkversterkingsprojecten, bijvoorbeeld door dijken meer landinwaarts te plaatsen.. Ruimte voor de rivier De komende 30 jaar gaat 600 kilometer rivierdijk op de schop in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Door bepaalde rivierdijken net wat sterker te maken, ontstaat ruimte voor ooibossen. Het onderzoek laat zien dat dit kan tegen lage meerkosten (gemiddeld 2% meerkosten voor 10 cm opstuwing). Deze ‘verticale ruimte voor de rivier’ is een nieuwe bouwsteen naast het ruimschoots bewezen Ruimte voor de rivier, waarbij door dijkterugleggingen en het aanleggen van nevengeulen de waterveiligheid wordt vergroot. Waterdebat Bij het (Jaarlijkse) Waterdebat in Den Haag a.s. maandag dienen D66 en GroenLinks een motie in waarbij om meer aandacht voor de natuur wordt gevraagd in het rivierenbeleid. Tjeerd de Groot van D66 vindt het plan van het Wereldnatuurfonds mooi en heel bruikbaar hiervoor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten