donderdag 30 juli 2015

zaterdag 11 juli 2015

Grafkistjes met een kikkerIn talrijke kerken in Finland zijn kleine grafkistjes gevonden met kikkers. Is hier sprake van rituele magie dat nog steeds leeft?


Meer lezen op: https://www.academia.edu/13591792/Frogs_in_Miniature_Coffins_from_Churches_in_Finland_-_Folk_Magic_in_Christian_Holy_Places

zaterdag 4 juli 2015

herkomst woord Deutsch?

S_o_ _v_e_r_t_r_a_u_t_e_n_ _d_i_e_ _g_e_r_m_a_n_i_s_c_h_e_n_ _F_ür_s_t_e_n_ _i_n_ _w_i_c_h_t_i_g_e_n_ _E_n_t_s_c_h_e_i_d_u_n_g_e_n_ _d_e_n_ _h_e_i_l_i_g_e_n_ _W_e_i_b_e_r_n_,_ _S_e_h_e_r_i_n_n_e_n_,_ _d_i_e_ _i_h_n_e_n_ _d_e_n_ _W_i_l_l_e_n_ _d_e_r_ _G_öt_t_e_r_ _o_f_f_e_n_b_a_r_t_e_n_._ _A_u_f_ _d_e_n_ _g_e_m_e_i_n_s_a_m_e_n_ _i_n_d_o_e_u_r_o_p_äi_s_c_h_e_n_ _U_r_s_p_r_u_n_g_ _d_e_u_t_e_n_ _j_e_d_o_c_h_ _u_n_t_e_r_s_c_h_i_e_d_l_i_c_h_e_ _G_öt_t_e_r_n_a_m_e_n_,_ _w_i_e_ _z_._B_._ _d_e_r_ _d_e_s_ _K_r_i_e_g_s_g_o_t_t_e_s_ _Tiu (_s_üd_d_t_._ _Tiuz,_ _n_o_r_d_d_t_._ _Tyr)_,_ _d_e_r_ _m_i_t_ _(_l_a_t_._)_ _Deus o_d_e_r_ _(_g_r_._)_ _Zeus g_l_e_i_c_h_g_e_s_e_t_z_t_ _w_e_r_d_e_n_ _k_a_n_n_._ _D_i_e_s_e_r_ _N_a_m_e_ _i_s_t_ _a_u_c_h_ _i_n_ _d_e_r_ _B_e_z_e_i_c_h_n_u_n_g_ _„D_e_u_t_s_c_h_“ _üb_r_i_g_g_e_b_l_i_e_b_e_n_,_ _d_._h_._,_ _d_a_s_ _L_a_n_d_ _o_d_e_r_ _V_o_l_k_ _d_e_s_ _G_o_t_t_e_s_ _T_i_u_z_._ _ bron; Evgeny Spodarev


Wat de Germanen bijna uniek onder de barbaren maakt, is dat bij hen een man met één vrouw genoegen neemt.

Tacitus

innerlijkheid

Op een avond wandelde een oude Cherokee Indiaan met zijn kleinzoon door het bos.De Grootvader vertelde aan het kind over de strijd die zich in zijn binnenste afspeelde:
“Mijn zoon, het is een gevecht tussen twee wolvenDe een heet woede, jaloezie, spijt, begeerte, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, leugenachtigheid, egoïsme.
De ander heet vreugde, vrede, liefde, hoop, rust, nederigheid, vriendelijkheid, waarheid, trouw.”


“En grootvader, wie wint er?”
De Cherokee Indiaan antwoordde: “de wolf die ik te eten geef.


bron; AumRa - Ruth Polak en Nico Vlaar