maandag 30 juli 2012

Staatsbosbeheer houdt in een Drents bos rekening met.. ’Landschapsengelen’ en ’Natuurwezens’.

Bij de herinrichting van een Drents bos.. Bericht uit http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/staatsbosbeheer-en-engelen-en-natuurwezens/ (zie daar ook de video) Stevig lopen Johanna Jansen en Jeanet Reussink door het Strubben- Kniphorstbosch, zo’n 300 ha bos tussen de Drentse dorpen Anloo, Schipborg en Annen. Overal stapels boomstammen, sommige bomen hebben een kerf als teken dat ook zij gekapt kunnen worden; ze zijn omcirkeld met rood-wit lint. Staatsbosbeheer is druk met de herinrichting van het bos, dat tot voor kort in bezit was van het Ministerie van Defensie. Vlak na het betreden van het bos, midden op het zandpad, houdt Reussink opeens stil. “We moeten even terug, want ik heb de landschapsengel niet om toestemming gevraagd om het bos in te gaan.” Resoluut loopt ze terug, met Johanna achter zich aan en achter een heuveltje houden de twee stil. Reussink lijkt even in gedachten en knikt dan dat het goed is. Jansen strekt haar handen omhoog en gebaart een boog. „Ik zie een prachtige poort, omzoomd met edelstenen”, zegt ze. “Ja, nu gaat-ie open.” Jeanet Reussink heeft gaialogie gestudeerd, ’een alternatieve ervaringswetenschap die natuur en cultuur met elkaar in verbinding brengt’. Zij ziet de aarde ’als levend wezen’ en kan naar eigen zeggen ’communiceren’ met bossen en de ’natuurwezens’ die daarin volgens haar leven. Johanna Jansen voert in Hardenberg een ’bewustwordingspraktijk’. Ze voelt zich ’een tolk van energieën’, zegt ze. “Ik kan de hartslag van de aarde voelen, ik maak contact met elfen- en kaboutervolken. Ik kijk dan welke informatie ik mag doorgeven.” Marco Kooijinga luistert aandachtig; hij is medewerker van de Dienst Landelijk Gebied, het agentschap dat het beleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie uitvoert. Kooijinga ziet geen poorten of energiewezens, zo meldt hij. “Maar ik geloof beide vrouwen wél op hun woord.” Kooijinga was het die in 2008 tijdens een inspraakavond over de toekomst van de Strubben-Kniphorstbosch het woord vroeg om Staatsbosbeheer erop te wijzen dat het bos in zijn beleving méér is dan een verzameling bomen. Hij zei dat hij de indruk had dat Staatsbosbeheer in zijn plannen iets wezenlijks over het hoofd ziet. Kooijinga: “Ik woon naast het bos en weet dat er is iets onzichtbaars is, iets spiritueels. Hoe ik daarbij kom? Ik ervaar het als ’een weten’ dat de laatste jaren is gegroeid.” Toen Kooijinga die avond was uitgesproken, kreeg hij bijval van Bert Reitzema, gepensioneerd econoom, coach en antroposoof. “Ik weet dat ideeën over natuurwezens en energieën in de natuur- en milieubeweging nog niet algemeen zijn geaccepteerd, maar dat er naast aandacht voor CO2 en soortenbeleid ook oog moet zijn voor de energetische verbinding tussen mens en natuur, is mij al heel lang duidelijk.” Strubben-Kniphorstbosch, oostelijk van de stad Assen Van Staatsbosbeheer kregen ze een uitnodiging te komen praten., de 15 mensen die zich zorgen maken om de Strubben-Kniphorstbosch. Ze hebben zich verzamelt zich in de werkgroep ‘Energetische Harmonisatie’. “Ik ben niet iemand die denkt: alleen wat ik zie is waar”, legt Bert Witvoet van Staatsbosbeheer uit. Als districtshoofd Drents Loo en Aa is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen rond de Strubben-Kniphorstbosch. Witvoet: “Ik sta open voor het idee dat er meer is. Maar we zijn niet van plan het ’beheerplan’ voor het bos van tafel te halen; we hebben een visie, ontwikkeld door tal van deskundigen, en die is leidend. Dat heb ik de spirituele werkgroep meteen duidelijk gemaakt. Maar aan de andere kant: Staatsbosbeheer is een maatschappelijke organisatie die rekening wil houden met de ideeën van anderen. We luisteren ook naar boze hondenbezitters en verontruste mountainbikers. De ene keer kun je een ruiter tegemoet komen, de andere keer een wandelaar. Als je moet kiezen tussen 4 bomen, waarom zouden spirituele mensen die stellen dat ’de ene boom meer kennis over het gebied heeft dan een andere’ dan niet mogen zeggen welke boom moet blijven staan?” In het begin, zegt Witvoet, begrepen hij en zijn collega’s niet altijd waar de leden van de spirituele werkgroep het over hadden. “Ze zaten ook niet op één lijn. De een was erg begaan met ’bibliotheekbomen’, een ander had het steeds over ’energievolkeren’. Maar ze deelden de zorg dat bepaalde waardevolle elementen voorgoed uit het bos zouden verdwijnen.” Het hielp daarbij dat leden van de spirituele werkgroep de bosbeheerders meenamen naar – wat zij zien als – ’het hart van het bos’, zodat de mannen in de groene pakken konden ’beleven’ wat zij bedoelden. Witvoet: “Ze lieten ons met een wichelroede lopen. Of je daar nu in gelooft of niet, Het is frappant dat zo’n ding steeds op een bepaalde plaats uitslaat.” Witvoet vergelijkt zijn ervaring van die dag met het gevoel dat hem overvalt als hij kampeert. “Op sommige plaatsen wil je je tent pertinent niet neerzetten. Daar is niets rationeels aan, je voelt gewoon dat die plek voor jou niet goed is. Ik denk dat die spirituele mensen over zulke gevoelens praten. Ik geloof dat zij er alleen meer van hebben dan ik.” Een van de uitkomsten van de wichelroedetocht was dat Staatsbosbeheer met machines wegblijft uit wat de werkgroep Energetische Harmonisatie ’de baarmoeder’ van het bos noemt. In een gebied van zo’n zestig meter doorsnee wordt de ondergroei daarom handmatig gekapt. Witvoet: “Alleen voor twee berken die weg moesten, hebben we daar een motorzaag gebruikt.” Uit het feit dat in het bewuste bos hunebedden liggen, mag je afleiden dat er een speciale energie door het bos loopt. Hij is blij met Bert Witvoet, zegt hij, omdat de man van Staatsbosbeheer ’een heel open hart’ heeft, en ’écht wil weten wat de bevindingen van andersdenkenden zijn’. Den Boer schetst de taakverdeling in de werkgroep: Jeanet Reussink en Johanna Jansen doen het veldwerk, Bert Witvoet, Marco Kooijinga en hijzelf praten met Staatsbosbeheer. “Wij maken de vertaalslag. Wij houden ook in de gaten of Staatsbosbeheer zijn beloften nakomt. Ja, er gaat wel eens wat mis. In het bos lopen soms ingehuurde aannemers met kettingzagen rond. Die juichen bij iedere boom die tegen de vlakte gaat. Maar over het algemeen gaat het best goed.” Convenanten sluiten in plaats van juridische procedures beginnen, overleggen, samenwerken; dat hoort bij ’het nieuwe denken van het Mercuriustijdperk’, zegt Den Boer. “In verzet gaan, boos worden; dat is zó Mars-denken. Wij vinden dat je beheerplannen moet maken op basis van het ervaren en begrijpen van de ziel van een gebied. Je moet niet dwingend een plan of een concept opleggen. Dat geldt niet alleen voor de Strubben-Kniphorstbosch, maar overal.” Den Boer en en zijn geestverwanten proberen te bewerkstelligen is een bewustzijns- en mentaliteitsverandering, zegt hij. Die verandering moet leiden tot anders omgaan met de natuur. Staatsbosbeheerder Bert Witvoet is al met al heel tevreden. “Aan die spirituele mensen hebben we in ieder geval veel minder werk dan aan actievoerders die ons bestoken met rechtszaken, die de zaak saboteren door slagbomen kapot te rijden en markeringsborden weg te halen. De werkgroep Energetische Harmonisatie is heel open minded.” In het Strubben-Kniphorstbosch zijn inmiddels door houtkap een aantal flink open plaatsen gekomen. Doet dat de werkgroepleden pijn? Jeanet Reussink staat even stil en concentreert zich; dan zegt ze: “Het bos vindt het helemaal niet zo erg.”

zondag 29 juli 2012

een witte bizon is geboren

Zeremonie in Connecticut Indianer feiern Geburt von weißem Bison
So ein Tier kommt nur in einem von zehn Millionen Fällen vor: Hunderte Indianer haben in den USA die Geburt eines weißen Bisons gefeiert - sie sehen darin ein gutes Omen. Das Jungtier bekam einen lyrischen Namen. Goshen - Sie sehen darin ein Zeichen der Hoffnung für Einheit und eine bessere Zukunft: Hunderte Indianer haben im US-Bundesstaat Connecticut die Geburt eines weißen Bisons gefeiert. Mitglieder der Stämme der Lakota, Mohawk, Seneca und Cayuga reisten zu der Farm in Goshen, um für das Kalb in einer traditionellen Zeremonie einen Namen zu finden. Es soll "Yellow Medicine Dancing Boy" heißen. Der weiße Bison wurde am 16. Juni auf dem Bauernhof von Peter Fay geboren. Experten zufolge ist diese Farbe bei Bisons sehr selten, nur eins von zehn Millionen Tieren ist weiß. Laut Fay ist das Tier kein Albino. DNA-Tests hätten zudem ergeben, dass unter den Vorfahren des Tieres auch keine Rinder seien. Marian White Mouse vom Stamm der Oglala-Lakota, die die Zeremonie leitete, sagte, der weiße Bison sei "ein echtes Wunder". In Amerika gab es einst rund 30 Millionen Bisons. Zwischenzeitig drohte den Tieren die Ausrottung. Inzwischen hat sich ihre Zahl wieder auf etwa eine halbe Million erhöht. Bron; Spiegel

zaterdag 28 juli 2012

Wees meer een sociomens naar het aardse leven dan een aso

In Nederland wordt het voor een aantal mensen steeds moeilijker om hun subtiele energiesysteem op pijl te houden. De invoer vanuit de omgeving kan stokken en de afvoer wordt ook steeds -moeizamer vanwege overbelasting van de subtiele omgevings afvoersystemen waardoor er meer vrij spel is voor de nederwerelden. Vooral in de grote steden in het westen wordt het voor sensibelen moeilijker te blijven. Een actievere opstelling om de subtiele aan- en afvoer beter te beheren is nodig en vooral een medezorg voor de subtiele omgeving!
Buiten het westen van Nederland is het wat eenvoudiger en vooral in het buitenland is het nog geen punt als het om de land-land streken gaat. In stad en stad-landgemeenschappen leven nu gewoon teveel mensen bij elkaar disharmonisch met de grote omgeving. Dat vraagt om gezondheidsproblemen. Het vraagt m.i. van mensen een grote inspanning om weer gezond met elkaar samen te leven als planeet verantwoordelijken. Pas dan kan de grote Natuur weer haar regulerende taak met verve op zich nemen.

putje-scheppen met sensibelen type T

Je kunt sensibel zijn om verschillende redenen. Grofweg ten eerste vanwege traumatiek en ten tweede als gevolg van een kwaliteit; een hypergevoelig waarnemings systeem. Vandaag ontmoette ik iemand die sensibel is vanwege traumatiek en wel op het vlak van elektriciteit en andere technische stralingsbronnen. Een juiste verbondenheid met je aarde- en ruimtelichaam is nu echter een voorwaarde om te kunnen leven in deze stralingstijd. Is om wat voor redenen een relatiebreuk gekomen met de tijdsstraling dan kan dat flink je systeem plagen. Het helpt dan niet om in de aanpassing te gaan door stralingsvrije omgevingen te zoeken of andere technische truks van afscherming. Door het putje van de verandering heengaan geeft weer meer aardsheid ook al geeft dat veel ongemak.

vrijdag 27 juli 2012

wel eens gezien een bankwezen?

Wie heeft zich wel eens verdiept in het bankwezen? Niet in materiële zin maar in subtiel zin. Welk soort wezen regeert in feite de bank op een subtiel vlak? In elk geval kun je onderscheiden de lichte en de donkere kant. Veel bankwezens leven in de onderwereld. Alleen de Rabobank komt er bij mij goed uit. Zelfs ideale banken zoals deTriodosbank hebben de neiging naar onderen getrokken te worden.
De andere banken hebben helaas een sterk onderwereld karakter, wat zich kan manifesteren in de personen die zo’n bank runnen. Dus Blijft nog de vraag wie heeft het woord ‘bankwezen’ bedacht?

donderdag 26 juli 2012

Open dagen dit weekend Gaialogie in Giessenburg

A.s. zaterdag en zondag is er een open weekend waarin u praktisch kunt kennismaken met gaialogie.
Vanaf september is er weer een nieuwe leerganggroep Gaialogie/Natuurwezenrijken . Ook zijn er weer losse ervaringstochten en inspirerende avonden in Amsterdam en Zutphen. Ook is er in september een gaialogieweek in Schirnding (Beieren) over Oerkrachten. Heb je interesse in deze activiteiten en wil je eens persoonlijk kennismaken dan is dit weekend de mogelijkheid. Tijden Zaterdag 28 juli van 13.30 – 21.00 uur en op zondag 29 juli van 12.00 – 18.00 uur. Je kunt je eigen tijden aanhouden, want het zijn inloopdagen. Onderwerpen die aan de orde komen in het open programma; - wat is gaialogie - hoe kan ik beter afstemmen op m’n innerlijke en uiterlijke subtiliteit - ervaren wat de subtiele omgeving met je doet - wat voor vaardigheden kan ik leren in gaialogie in deze turbulente tijden - wat er aan de orde kan komen Op beide dagen zijn we op m’n boerderij in de Alblasserwaard en kunnen we in de omgeving oefeningen doen. Plaats; Bovenkerkseweg 32, 3381 KB Giessenburg Met de trein; via Hardinxveld-Giessendam, indien nodig kun je afgehaald worden. Wel doorgeven s.v.p.
Opgave; even melden dat je komt via mail of telefoon; 0184-651222. Je kunt deze mail ook doorsturen aan een belangstellende. Bij voorbaat Dank!

maandag 23 juli 2012

De hoogste berg in het Fichtelgebergte aan de rand van het hoefijzer

de Schneeberg; de verlichte en mythische berg met individuele inwijdingskwaliteiten. Een prachtige dag om deze oude heilige berg van meer dan 1000 m te bezoeken met haar bossen, luchtige aethersferen en zeer aanwezige wezens. Een mooie plek om de volgende keer boven een nacht te verblijven.
de Schneeberg; de verlichte en mythische berg met individuele inwijdingskwaliteiten. Een prachtige dag om deze oude heilige berg van meer dan 1000 m te bezoeken met haar bossen, luchtige aethersferen en zeer aanwezige wezens. Een mooie plek om de volgende keer boven een nacht te verblijven.

woensdag 18 juli 2012

op stap met gaialogie

Gisteren zijn we op de Tillenberg geweest: een berg met veel oude sagen van een bepaalde vrouwelijke hoofdloze berggeest, een verdwenen stad en de Tillenzwerge die agaatstenen bewerken. Een inwijdingsberg met hoge presentie, menskontaktvriendelijk en een reine vuurluchtagaatbron. Op de berg zijn door romaanse christenen in het verleden de oude heiligdommen verstoord en we troffen nog een omvergetrokken menhir aan. Het regenachtige weer deerde ons niet en we zijn echt niemand tegengekomen.Alleen wel...onszelf en het subtiele...

dinsdag 17 juli 2012

met Gailaogie op stap

Gisteren was het thema:
a. Kasteelgeomantie en bezoek aan de Hohenberg met het slot. Geomantici zijn meer bezig met spirituele geomantie van religieuzen dan machtsgeomantie van de adel, die geheel anders werkten. Onderzoek hoe een oervrouwelijke plek wordt gebruikt en ontkracht door een overheersende cultuur, in dit geval de Frankische heersers en het leren herkennen dat de overheersing maar deels is daar het Oervrouwelijke sterker is dan welke mannelijke kracht ook. b. Dorpstraumatiek: een verwoest dorp aan de grens Duitsland- Tsjechië –Böhmisch Fisschern- dat in 1950 door Russen werd vernietigd om een vrije grenszone te hebben. Dorpstraumatiek onder ogen zien en herkennen wat de exoterici willen; terug naar hoe het was en esoterisch het nederzettingsproces afronden; uitweiden Nevenonderwerpen: subtiele schedel reiniging, heelplanten ontmoeten, fysiek uitdrukkingen van delen die weggedrukt zijn
Een overheerlijke wandeldag

maandag 16 juli 2012

dagervaringen met gaialogie

Deze week zijn we met z’n zessen op stad in het Fichtelgebirge. Zondag hebben we een heel lange wandeling gehad in de bossen ten noorden van Schirnding.
Thema’s waren: - Vinden van de interne gerichtheid in jezelf met geomantie; plaats/plekgeomant, verbindingsgeomant, essentiegeomant e.d. - boswezens waaronder de stilte gevende bosdeva, de kabouterwerelden, de sterke boven-beneden verbindingen e.d. - de grensrivier de Buchbach met haar grenswezens, oude magische afsluitingen en interne grenswezens in het groot energetisch lichaam - familiewezens die je bij geboorte meekrijgt vanuit de familielijn en waar ze zich aanhechten Op zaterdag 28 en zondag 29 juli is er in Giessenburg een opendag om eens kennis te maken met gaialogie. In het najaar is er weer een jaarstudiegroep om je te verdiepen in de subtiele werelden buiten en binnen in je. Heb je belangstelling om deel te nemen en langs te komen, neem kontakt op.

woensdag 11 juli 2012

weg met utopie; terug naar realiteit

Hans Achterhuis onderscheid drie vormen van westerse utopisch denken, het vooruitgangsdenken: - de sociale, met als meesterwerk Thomas Moor’s Utopia - de technische met als medeleidraad 'Het Nieuwe Atlantis' van Francis Bacon - en het vrije marktdenken met als baken Ayn Rand, in haar grote roman 'Atlas Shrugged' De denker van het ‘vaderland’ Achterhuis herkent ook de tegenpool van utopie; dystopie: de nachtmerrie. Zit men gevangen in de ene pool dan glijdt men automatisch in haar tegenpool, de realiteit waarin we in Europa nu zitten. Sociale structuren veranderen dratisch , technische oplossingen geven geen adequaat antwoord meer en vrije markt lijdt tot economische opstand. Het ondergangsdenken is alom. Beide vormen van denken zijn eigenlijk gebaseerd op emotionaliteit waarin de tegenpool steeds wakker wordt als je met je persoonlijkheidswil wilt blijven hangen in de ‘goede’ emotie. De bijbel is zelf een mooi voorbeeld van utopisch denken met in het proces ruim baan voor dystopie. De samenstellers waren zich bewust dat van schepping (utopie) tot de einddag van Johannes de mens kon kiezen welke richting te gaan. Deze richting lag helaas meer voorbij de persoonlijkheid van dit leven dan in het hier en nu zijn. Denken kent veel meer nuances en juist die nuances verdwijnen in de hedendaagse tijd. Oplossingsgericht denken is vaak grootschalig van aard en de wekelijkheid is steeds in een gegeven omstandigheid van het kleine. Kleinschaligheid is meer aangepast op het hier en nu van de plaats. In deze fundamentele veranderingstijd zijn m.i.realisten meer gewenst dan utopisten of dystopisten.

maandag 9 juli 2012

weekend Natuurmystiek op Schiermonnikoog

                Natuurmystiek  op Schiermonnikoog

                                     Stiller worden in de pure Oernatuur

                                 weekend 31 augustus - 2 september 2012. 


WaddenVreugd  organiseert  voor de tweede maal  een lang weekend activiteiten
voor iedereen, die graag in de natuur is en samen wil zijn met de begeleiders  Kees van Kordelaar (Franciscaan), Dick van den Dool (gaialoog/geomant) en Garda Meerding (AtelierSchier)
Een bijzonder festival met  als intentie: Dieper contact ervaren met de actuele Oernatuur door wandelingen, zelfreflectie en het scheppen van je eigen natuurmystieke plek.


Een verdiepingsweekend om stiller op  te worden in de Natuur.  Stiller in materie (lichaam), ruimte (emotie)en tijd (denken) om dichter bij de Bron te komen. Naar buiten gaan om meer naar binnen te gaan door:
-             wandelingen; bewuster meditatief wandelen
-             oude en nieuwe symbolen uitdrukken in het zand
-             ervaringen delen of uitdrukken in schilderingen of verhalen/gedichten schrijven
-             inspiratie opdoen uit eigen ervaringen, ervaringen van anderen en oude verhalen van  
        natuurmystici, zoals Franciscus
-            persoonlijke en collectieve visioenen; wat zijn dat 
-        
Uitgegaan wordt van de westerse mystieke traditie en dat alles op een ‘levend eiland’ dat als enige de benaming heeft van een monnik: de ‘schiere' (Cisterciënzer) monnik.Programma Waddenvreugd

Donderdagavond   30 augustus
- met de boot van 17.30 uur vanaf Lauwersoog.
- ontvangst met maaltijdsoep
- 19.30 uur: Eerste ontmoeting ‘Het Oereiland ontmoeten’:  
Vanaf het Wad aan de zuidkant lopen we naar de West; zonsondergang beleven. Welkomst ritueel aan het wad met Dick van den Dool.


Vrijdag: Het strand: Ontmoet de oerkracht van zand en water.

- ’s Morgens: Ontmoeting met kwaliteitspunten en haar natuurmystiek. Picknick aldaar
- ’s Middags    ; Oude oersymbolen uitbeelden. [runentekens}
              de mandala en intuïtief schilderen

- Vrijdagavond:  Levensverhalen; naar verhalen luisteren en verhalen vertellen; ook bij een kampvuur al of niet in de tipi
En een nachtwandeling - alleen bij open hemel- voor liefhebbers (Dick van den Dool)

Zaterdag: het Wad en de kwelders
- ’s Morgens; Luisteren naar de mystieke natuur op het wad en de kwelders met ondermeerde inspiratie van Franciscus.

- ’s Middags  Kosmische Oersymbolen uitbeelden in het zand (cropcircels 2012)
 - avondVisioenen van mystiek. Kloostervrouwen toen en nu.  Na afloop naar
 vreugdevuur op het strand


Zondag 2 september; de Grote leegte van de Oostpunt
-       - Grote ontmoeting met het ruime Oosteiland ; ervaar persoonlijk de natuurmystiek van deze bijzondere eilandplek en inspiratie opdoen om je eigen natuurmystieke plek te ontmoeten . Heel vroeg met elkaar naar de Oost en de zonsopgang beleven
- Afronding zondagmiddag 13.30 uur aan de Wadkant
- Boot terug om……

Het wordt een heerlijk ontspannen kleinschalig weekend. De workshops en activiteiten worden begeleidt door een enthousiast team.   We eten zoveel mogelijk biologisch en vegetarisch. Ontdek wat de  Grote Oernatuur  met je doet.
Het programma wordt wel afgestemd op ’t lokale weer en het tij.
                                                                                                           


Algemeen
Elke dag vroege  natuurmeditatie (facultatief) 7.30 – 8.00 
Ontbijt: 8.00 uur
Aanvang programma: 9.00 uur
Lunch; rond 12.30 op locatie of bij boerderij
Warme maaltijd rond 19.00 uur
Avondafsluiting in tipi na afloop programma


Basislokatie: kampeerboerderij de Branding, adres Heerweg 2.
Op het erf kun je kamperen en  binnen ruimte Oude stal op verzoek verblijven.
Verblijfsmogelijkheid; vrije keus of bij de basisplek.

Meenemen: kampeerspullen, warme kleding, regenkleding, zwemspullen, zitmatje, een beetje aarde uit je eigen tuin of omgeving, een speciaal eigen cadeau voor het eiland! Een fiets op het eiland is noodzakelijk die jezelf kunt meenemen maar ook op het eiland kan huren. Bij de boot kun je een fiets huren.

Telefonisch contact op het eiland: Garda Meerdink 0653477050, Dick van den Dool 0614200028

.Kosten en boeking
Kosten alleen programma             € 160, -
 “       “  all-in verblijf                            € 225, -
( programma incl. 3 overnachtingen met ontbijt, lunchpakket en warme maaltijd)
. Overmaken op rek. 3813509 G. Meerdink-Visser: “ deelnemer waddenvreugd”.
Ben je op het eiland en je wilt een deel van het programma bijwonen, overleg met Garda.

Opgave via: info@waddenwerk.nl tel. Garda Meerdink 06 53477050zaterdag 7 juli 2012

Huis als kooi van FaradayGisteren was ik bij een oude bekende met wie ik veel heb samengewerkt in de geomantie. Ze heeft met haar man en kinderen een nieuw huis gekocht. Het huis heet lokaal ‘Wellblechgarage’; een 17 jaar oude moderne villa die aan de buitenzijde is geïsoleerd en afgedekt met aluminium golfplaten.  Het huis was bewoond door de locale dominee. De vrouw heeft nu last van druk op het hoofd en pijn in de onderrug. Wat is hier nu het geval?
Het huis heeft een staalconstructie en aan de buitenzijde een afdekking  van aluminium.  Metalen constructies  maken het huis  tot een kooi van Faraday waar niets in komt en niets uit gaat.  De uitscheiding van subtiel afval was dan ook zeer slecht en de inscheiding van omgevingsenergie is minimaal en zelfs geen vanuit de aarde.  Daarnaast werkt het metaal ook als een ontvanger van allerlei  technische trillingen in de atmosfeer. Een vriend van me noemde haar exponentieel dom om als vakvrouw zo’n huis te kopen. Immers je huis is je derde huid!
Ik was wel nieuwsgierig wat er nog meer gaande was in het huis. Het had op subtiel vlak geen aarde-energie en de vuurkwaliteit was sterk negatief en geconcentreerd op een punt waar een alchemische rode technovuurdraak woont. Deze komt uit de bovensferen en voelt zich thuis bij deze huisenergie. Op die plek loopt ook een geomantische zone die weer gevoed wordt door een nabijgelegen negatief geladen huis.
De baan hebben we weten af te leiden de aarde in en het element aarde in huis teruggebracht. Dat gaf al enige opluchting. De kunst blijft steeds om in welke situatie dan ook iets aan te pakken en niet te blijven oordelen van ‘ach, ach, ach’.
Dat neemt niet weg om bij de koop van een huis vooronderzoek door een derde  noodzakelijk  is vooral als je zelf een deskundige bent. Schijnbaar kun je je kwaliteiten niet inzetten voor jezelf of je bent op het moment van besluitvorming misleidt.

vrijdag 6 juli 2012

a-spiritueel

Leef je in de tijd dan ben je eigenlijk nog je persoonlijkheid
zoals een vriend me vanmorgen zei: "alleen de persoonlijkheid is tijdelijk, onze transpersoonlijke zijde leeft voorbij de tijd"
leef je in de waan dat er een eindtijd is dan ben je eigenlijk nog verdwaald in de tijd, het denken
het transpersoonlijke is tijdloos
denken aan desasters, eindtijd is daarom a-spiritueel
geloven in destruktie is maar één zijde van de medalje van het bestaan

On-zinnige waan


Peter kwam vanmorgen met een vraag: “En, over weten versus waarnemen: de wachters van de nacht met Karin die denkt te weten, en lijkt integer. Maar het lijkt mij waan.”

Hoe kan ik  onderscheiden wat waan is ?   In het denken (= tijd) huizen verschillende scenario’s die kunnen afspelen in de nabije toekomst.  Men spreekt ook niet voor niets over het ‘einde der tijden’. Vooral religies in de orthodoxie hebben deze vastgezette scenario’s die zich weer meester kunnen maken van kleine  sekten  en  andere ‘waan-zinnigen’. Zieke gedachten zijn immers besmettelijk.

In het denken  heb je verschillende ziekten.  Ondermeer het oordelen, het ongerijmde voordenken maar ook verkeerde (bron)afstemmingen. Voordenken is immers gebaseerd op een bepaalde wijze van ‘nadenken’; na een al of niet vaststaand feit uit het verleden.  En die  externe feiten zijn er voldoende; culturen komen en gaan door allerlei oorzaken, zoals  plotselinge geologische veranderingen, inslagen van kometen, overstromingen, door mensen veroorzaakte rampen en andere natuurlijke natuurrampen.
In deze tijd zijn er vele ‘hineininterpreteerders’,  die zich vooral baseren op oude vastgelegde teksten. Ook de esoterici hebben zo hun bronnen als de  Maya’s, Nostradames, Edgar Caycy e.d. Steeds gaat het om hetzelfde scenario; een vermeende ramp wordt voorspeld met  grote verwoestingen aan het aardoppervlak, en een aantal redt het door op een goed punt te zitten, of ze worden door externen gered en komen in het paradijs. Vooral dat laatste is belangrijk. De scenario’s gelovigen hebben ook een apart gedrag van voorbereiding om hun redding te voorspoedigen en isoleren zich.

Wat de afstemming betreft is het maar de vraag als een gevoelige iets door krijgt wat daarvan de precieze bron is.  De Nederlandse sekte ‘ Wachters van de nacht’ uit Aalten spreekt ook van doorgevingen van Jezus. Nu gonst het in de sferen van deze eindtijdgedachten en zelfs de  Hollywoodscene komt met rampenfilms. Deze door het christelijke denken geïnspireerde armagadon-gedachte past in het sektarische denken,  dat zich in ons denken gaat vastzetten. Maar wie of wat  inspireert, blijft de vraag en heeft daar vooral voordeel bij?
Interessant is steeds waar de broninfo vandaan kan komen: uit het collectieve of het persoonlijke herinneringsveld. Veel eindtijdprofeten hebben in hun persoonlijk scenario een onverwerkte val meegemaakt wat ze als een terugval beschouwen. En dat projecteren ze naar buiten en gaan profeteren, hamsteren, zich terugtreken en voorbereiden op iets.

Ook in de sferen zijn er machten die ons inspireren tot destructie en verval. Deze waanzinnigen vinden immer ‘gevoeligen’ die ze kunnen inspireren, lees beïnvloeden en onmachtig maken.
Nou mijn inzicht is dat de aardehuid inderdaad instabiel is wat een feite is en  dat mensen instrumenten in handen hebben die het leven zeer onaangenaam kunnen maken.  En dat er mensen zijn die voorzien maar ook hebben meegemaakt in oude tijden van grote culturele rampen. Ook dat zijn feiten. Alleen binnen welke termijn zal een werkelijk feit zich kunnen afspelen?

Mijn raad is om te realiseren dat de materie waarin we leven vergankelijk is. Binnen de emotie overheerst in onze cultuur helaas angst van verlies aan macht en binnen het denken leven de eerder genoemde ziekten.  Wat je daarmede doet is je persoonlijke weg. En Karin: ach een beetje “waan-zinnig” en weinig levensvreugde. Ilusie-leven kan ook aangenaam zijn.
En weet dat een gezond denken  altijd in het nu is  en vooral geen oude gedachte vasthoudt.

En ook dat het ziekten zijn in het denken maar ook het eigen onverwerkte grotesk projecteren in het groteske nu. Een betere oplossing is het aangaan van het persoonlijke in het materie, hier en nu. 

donderdag 5 juli 2012

Grote en kleine zonIs het je ook opgevallen dat de zone  er nu kleiner uitziet dan gewoonlijk? Ook niet? Hum.  Alleen weet ik het en neem het niet waar. Zo gaat dat in deze tijd dat het weten voor de waarneming staat.
Afgelopen woensdag de 5e juli stond de zon het verst weg van de aarde in haar elliptische baanom de zon.  In elk jaar heb je een punt dat de zon het verst staat van de aarde , aphelion (152,102,196 kilometers), en een punt dat het het dichts staat bij de aarde, perihelion  op 149,597,870 kilometers . Dat was afgelopen jaar op de 4e januari.  Een verschil van ongeveer 3% en dat is de verkleining die je nu waarneemt. Hum

woensdag 4 juli 2012

ach die pers toch


VS ontkennen het bestaan van zeemeerminnen

Door: Redactie − 04/07/12, 10:07
© AFP. Archieffoto
Er is geen bewijs dat zeemeerminnen echt bestaan. Dat heeft de National Ocean Service, een wetenschappelijk instituut van de Amerikaanse overheid, verklaard nadat een tv-show bij het publiek voor verwarring had gezorgd.
Een aantal kijkers heeft het programma 'Mermaids: The body found' op Animal Planet  verward met een documentaire.

'Wat als er een kern van waarheid zit in de oude verhalen over zeemeerminnen', staat op de website van het programma. 'Animal Planet brengt kijkers naar een plaats waar de legende echt bestaat. De film mengt waargebeurde zaken en vreemde fenomenen met het verhaal van twee wetenschappers die de resten van een wezen uit zee hebben gevonden dat nooit is geïdentificeerd.'

De National Ocean Service heeft de verklaring vorige week op haar educatieve website, Ocean Facts, geplaatst. 'De verklaring is geschreven op basis van algemene bronnen omdat we zelf geen wetenschappelijk zeemeerminprogramma hebben', zei een woordvoerder tegen de BBC.

  In de put door het putje heen gaand!  Om me heen en om anderen heen verneem je een twee tot drievoudige intensivering van ‘klachten’. Je hebt niet zomaar ergens ‘last’ van maar het is versterkt door de veranderende trillingen vanuit kosmos en aarde. Van een bevriende therapeut hoor ik dat je de getroffenen er vooral op kunt wijzen, dat het hun ‘keuze is’ om door het gebeuren heen te gaan.  De situatie waarin je zit is een gekozen situ. Ze staan alleen als het ware voor het afvalputje en willen  dan graag nog terug ook.
  Het is een onomkeerbaar veranderingsproces met fundamentele aspecten in zich dragend. Immers bij verandering kun j nog enigszins het heft in handen houden doch als er een fundamenteel aspect bij komt,  is het meegaan met de stroom.  Je moet er alleen doorheen en het gaat ook nog vanzelf en vooral niet vasthouden aan het rioolputje.
  Een andere vriend van mij zei; wacht bij een getroffene altijd af tot het driemaal geraakt is. Het blijft net als bij een aardbeving niet bij één beving maar je hebt ook naschokken. Niet erg prettig maar als je door het putje heen bent, klaart het op. En vooral niet sleutelen, want je zit al in de put en de afvoer is ook al aanwezig.
  Ervaringen van een ervaren putdoorganger in het jaar 2012.

  Dus waar zit je; voor de put, hangend aan de rand of ben je al door de put heen?

  maandag 2 juli 2012

  Koninklijke vomen
    
  Waden Hill, Avebury, Wiltshire, 1st July 2012
  Gewasfenomenen blijven boeien, waar grote krachten achter zitten. Ervaar bijvoorbeeld wat ze met je doen en hoe het ontstaansproces is.
  Vanuit een andere dimensie komt een impuls in deze materie-tijd-ruimte en dringt diep tot in de aardekern.  Van daaruit keert de impuls retour in de atmosfeer en weerkaatst naar de aarde en geeft in het elektromagnetische aardveld een snelle energetische reactie die een zichtbare vorm materialiseert in een graanveld. Geometrische vormen als deze hexagrammen in tienvoud in een gelijkbenige driehoek zijn in de geomantie beter bekend als Oervormen, waaruit onze materie-tijd-ruimte in diepere zin is samengesteld. Het geschapene is steeds een uitdrukking van iets in het subtiel energetische.
  In de materie vormt het vervolgens een sterk gepolariseerd veld; sterk plus veld in de ‘cirkel’ met daarbuiten een krachtig negatief veld ter compensatie.
  Gelijksoortige beeldtaal tref je aan bij cladnische vormen, die ontstaan op een trillende koperplaat, of bij muziek of bij waterkristallen.  Steeds zijn het tonen/trillingen die vormkracht neerzetten.  Je ziet het bijvoorbeeld ook bij ijskristallen en in de plantengroei  in de goetiaanse groei.
  Geniet van deze figuren en zie wat het doet met je eigen micromilieu. Ze kunnen secundair gebruikt worden bij heling en evenwicht scheppen en zelfreiniging. Ook mooi te bezien in haar driedimensionale vorm en de daarin aanwezige multidimensionale werkelijkheden.

  Wil je je verdiepen in geomantie, dan begint in het najaar een nieuwe leergang Gailaogie. Neem kontakt op als je wilt.

  hemelse beelden uit Schirnding

   zonsopgang gezien naar het Boheemse land
   zonsondergang met gouden gloed van onweersbuien in het noordwesten
  en de groter wordende maan

  zondag 1 juli 2012

  memorabel 2012


  Het is een opmerkelijk gegeven dat mijn boerderij in Schirnding een jaartalsteen heeft boven de stal die dateert uit het jaar 1712. Driehonderd jaar later brand de oude dakstoel geheel weg in 2012.

  De toenmalige eigenaar Lorenzius Jäckel trouwde hoogstwaarschijn in bij zijn vrouw en heeft een verbouwing geregeld rond 1712. De familie  Jaeckel is vervolgens meer dan tweehonderd jaar boer geweest op deze grote hof. Opmerkelijk dat  het goed de grote dorpsbrand in 1873 als enige  dorpshof overleefde. De toenmalige boer heeft als dank aan de kerk een nieuwe gedenkklok gegeven.

  De gevelsteen wordt door de loale historicus Siegfried Roeder uitgelegd als volgt:
  -       eerste teken beteken  „errichted von“
  -       17
  -       twee hoofdletters  L en J die vervlochten zijn
  -       12
  De nieuwe staldeur zal het jaartal 2012 dragen en een nieuw begin aangeven! Doorademen maar.