zondag 16 april 2023

wat Space X lanseringen doen met de Buitensferen van de aarde

 A BLUE SPIRAL OVER ALASKA: Longtime aurora hunter Todd Salat is no stranger to fantastic displays in the night skies of Alaska. But even he was not prepared for what happened after local midnight on Saturday, April 15th. 

"I was utterly surprised and mystified when I first spotted a distant bright light coming toward me from the northern horizon," says Salat. "At first I thought it was a jet airliner flying through some clouds. Then it took on the spiral shape and grew big fast!" This is what he saw:

"I was shooting frantically with two camera/tripod set-ups knowing that this was a unique event and within about seven minutes the 'apparition' swept by and disappeared.  It was spellbinding!  For the past two nights I had been photographing auroras over this dome (Donnelly Dome) and hoping to catch something special. I got my wish!"

Salat witnessed a "SpaceX spiral." Three hours earlier (Saturday, April 15th at 0648 UT), SpaceX launched a Falcon 9 rocket from California's Vandenberg Space Force Base. It carried 51 small satellites to Earth-orbit, a mission known as Transporter-7. When the rocket's discarded upper stage passed over Alaska, it vented its unused fuel. A bit of spin turned the harmless cloud into a spectacular spiral.

An all-sky camera at the University of Alaska's Poker Flat Research Range also recorded the phenomenon:

The spiral appears about halfway through the video at the 09:50 UT mark. Even though you know it's coming, it's still a shock when it zooms through the field of view.

As strange and rare as it appears, the spiral is a routine by-product of SpaceX operations. Similar blue swirls have been seen after many Falcon 9 launches including this one over New Zealandanother over east Africa, and two more above Hawaii.

"I was totally bewildered," confesses Salat, "but I kind of enjoyed that feeling of the unknown."

Bron: https://spaceweather.com/

Zie het filmpje hoe de spiraal door de sferen reist

zaterdag 15 april 2023

wat subtiele Zon-ervaringen

 Gaia-Zoom zondagavond: Welkom ZON!

 
de Engelse boomsjamaan Dusty Miller is heengegaan naar de Rijken, die hem Dierbaar zijn

 Ere aan deze  Boodschapper

die trouw bleef aan zijn traditie

mogen de Grote BoomGeesten je verder begeleiden...

met hart en hand gemaakt ....vlees

 Toen ik vanmorgen inkopen ging doen, reed voor me op de terugweg een bus met deze opmerkelijke tekst van een slagerij uit Wunsiedel, de hoofdplaats in het Fichtelgebirge:

hier lauft die Ware nicht von Band

aber wird gemacht durch Herz und Hand

vrijdag 14 april 2023

Schaduwzijde van gaswinning: dankjewel NAM voor het 'mijnbouwhulpstoffen cadeau' aan de bodem in Noordoost Groningen van de gaswinning op de Noordzee 


Kunnen we misschien met elkaar heen,
het heeft versterking nodig

Ik weet er van, zijdelings, via kennissen die al jaren aan de bel trokken maar tegen dodelijke ambtelijke muren liepen
hartelijke groet, Y.

afgehaakten terug betrekken in de mensenomgeving

Een creatieve oplossing biedt Zuid-Korea om 'locked in' mensen weer in te sluiten in de gemeenschap.(zie artikel onder)  In Nederland spreken we van 'buitengeslotene', of 'afgehaakt' of een ergere vorm 'afgemaakt'. In Nederland schat men het aantal in op 30%. Zie rapporteur van rapport 'Afgehaakt Nederland', en mede het succes is van de verkiezing door BBB.

De vraag is natuurlijk of het aan het systeem ligt of aan de persoon, dan wel beide. Het kan ook zijn dat het systeem niet meer past bij de nieuwe generatie zielen op aarde en van onderen af een nieuwe 'samenleving' van broeder-/zusterschap moet worden opgebouwd in een strijd egocentrische materialistische mensvisie omgeving.
vrijdag 7 april 2023

Germaans verleden door restauratie onzorgvuldigheid verdwijnend

Metselaarstekens op Zeeuwse kerken onherstelbaar beschadigd na restauratie • Een metselaarsteken in de vorm van een Andreaskruis op de kerkmuur in Grijpskerke Op de dorpskerk van Oostkappelle zijn alle Metselaarstekens weggeschuurd en zijn veel oude stenen vervangen door moderne In de gevel van meerdere kerken op Walcheren in Zeeland ontbreken na restauratie zogeheten metselaarstekens. Het gaat voornamelijk om van origine hervormde kerken. Rob Dreesens deed onderzoek naar de kerken en ontdekte dat de metselaarstekens in veel gevels waren verdwenen. Volgens hem is de schade groot en onherstelbaar. "Dit is dood- en doodzonde." Metselaarstekens vormen een patroon dat tijdens het bouwen door metselaars in het metselwerk werd verwerkt. De tekens werden gemaakt van speciale bakstenen. Ze konden decoratief zijn, iets zegenen of bescherming bieden tegen bijvoorbeeld boze geesten of bliksem. In Nederland werden de metselaarstekens tot de zestiende eeuw gemaakt. Vanaf het begin van de reformatie verdween het gebruik. In de muren van de Zeeuwse kerken werden de tekens gemaakt met stenen met een laagje glazuur. "Misbakseltjes noemden ze dat bij de bouw van die kerken", zegt amateurhistoricus Dreesens tegen Omroep Zeeland. Hier dienden de metselaarstekens vroeger voor: Metselaarstekens op Walcherse kerken verloren door restauraties Dreesens vertelt dat er veel verschillende metselaarstekens bestaan. "Mensen konden in de Middeleeuwen niet lezen maar dankzij die tekens wisten mensen wat er bedoeld werd. Van een waarschuwing tot een zegening voor het land." De tekens waren op meerdere plekken te vinden. Van de zijkant van de kerk tot boven de ingang van de toren en zelfs bovenin naast het raam. Dreesens is boos omdat er volgens hem wordt gerenoveerd en gerestaureerd zonder enige kennis van zaken. Het gaat om een tiental kerken in onder meer Oostkapelle, Domburg en Biggekerke, zo stelt hij. Ook in het dorp Gapinge zijn metselaarstekens beschadigd geraakt. Hij laat een plek zien op de kerkmuur. Er is nog een lichte contour van een metselaarsteken te zien, maar de laagjes met glazuur zijn verwijderd. "Ze hebben lopen schaven en schuren om het mooi strak te krijgen en daardoor zijn de tekens, die al sinds de bouw van de kerk in de muur zitten, helemaal verdwenen.", aldus Dreesens. "Het is cultuurhistorisch erfgoed. Het zijn zelfs Rijksmonumenten. Dit is niet uit te leggen." 'Draait allemaal om geld' De stenen waar overheen geschuurd is, zijn onherstelbaar beschadigd. En daar komt bij dat bij veel kerken oude bakstenen zijn vervangen door nieuwe stenen. Volgens de amateurhistoricus is niet alleen de gemeente, maar ook de gemeenteraad verantwoordelijk. "Zij hebben ingestemd met renovatie dus leg maar uit hoe dit kan. Het draait allemaal om geld: wie kan dit het goedkoopst doen? Terwijl je met een beetje moeite gewoon originele stenen had kunnen vinden en het schaven had kunnen tegenhouden." Gemeente erkent probleem In een reactie laat een woordvoerder van de gemeente Veere, waar Gapinge onder valt, weten het met Dreesens eens te zijn. "Wij delen zijn mening dat we deze tekens moeten behouden. Dat betekent dat we bij toekomstige restauraties de betrokken partijen goed moeten informeren en instrueren." De gemeente laat weten het verdwijnen van de tekens te zullen onderzoeken. "Wij vermoeden dat onbekendheid met het fenomeen hierin een rol heeft gespeeld." NOS Nieuws•Zondag 19 juni 2022

woensdag 5 april 2023

een kijk op Friese geschiedenis

https://www.youtube.com/watch?v=V4c4g7BanSo Pre-Christian Paganism in Early-Medieval Frisia | UiO Student Conference 2023 In the Early Middle Ages, Frisia in its broadest extent was the geographic area encompassing the coastal areas of parts of Belgium, the Netherlands, Germany and into Denmark. Culturally and linguistically close to Anglo-Saxon England and the Norse in Scandinavia, the question of what religion was observed in Frisia before the arrival of Christianity along with the Carolingian Frankish conquests starting in 719 AD with the death of King Redbad is a particularly interesting one. In this video, I'll look at what we can glean from historical, linguistic, and archaeological sources about pre-Christian religion in Frisia during this time as part of the First UiO Student Conference on Pre-Christian Religion hosted by students of the Viking and Medieval program at the University of Oslo.