woensdag 28 september 2011

In welke tijdsperiode ben u subtiel blijven hangen?


In welke tijdsperiode ben u subtiel blijven hangen?
Laatst zat ik te mijmeren over het volgende. Heeft elke tijd zo haar eigen energetische laag verbinding? Ik herken bij mensen die in subtiele fenomenen geïnteresseerd zijn bepaalde voorkeuren voor bepaalde subtiele fenomenen uit een bepaalde tijdsperiode. Zoals energetische lijnen op aardenivo, godinnen in de aarde, goden in de sferen, natuurwezens op aardenivo e.d. Zo plaatste ik Wigholt Vleer, waar ik een aantal jaren nauw en zeer intensief mee heb samengewerkt in de 14e eeuw, toen het oude magische weten werd losgelaten door de pestepidemie, waardoor de oude traditie niet meer kon en mocht worden voortgezet. Het begrip krachtplaats kreeg een andere inhoud. En Wigholt paste nog in de voor-pest-periode, waar mensen nog intuïtief verbonden bleven met de oude-voorchristelijke riten.
Bij nader onderzoek kom ik tot de volgende aanname voor bepaalde tijden
-       de oude steentijd; verbinding met heel hoog boven in de kosmos-sterrengroepen- en heel diep met het centrum van de aarde
-       jonge steentijd: verbinding met een bepaalde diepe laag in de aarde en contact met de Godin daarin, die deels op en boven de aarde leefde
-       bronstijd; de tijd van de grote mythen en verbinding  met de goden in de bovensfeer van de aardatmosfeer
-       ijzertijd; de tijd van de magie en verbinding met natuurwezens en een bepaalde onderlaag in de atmosfeer met haar aardse energielicht- en zwartbanen, die op en in de aarde lopen
-       deze tijd: meer en meer tot het grensvlak aarde/lucht, het aardoppervlak, de ultieme materie. In de bouw werd de subtiele energetische werkelijkheid ingedrukt. Meer en meer in de vierde dimensie levend
-       komende tijd; weer verbindend met heel ver boven en minder materieel en meer-dimensioneel

wat een wezenlijke luchtkracht

In mijn geomantische werk neig ik om iemand te wijzen op z’n evolutiefase, waarin het is blijven hangen om vervolgens de stap te maken naar deze en de komende tijd. In feite is het ‘hangen in een bepaalde tijdsfase’ een mentaal probleem dat bepaalde denkbeelden nog overheersen. Het kan ook zijn dat een eerdere fase nog niet was afgesloten en in een andere-deze tijd wordt herbeleefd en geëvalueerd. Dat kan snel om zo de stap te maken naar een andere tijd-ruimte subtiele materiedimensie. Anders blijft een oud denkbeeld met haar ervaringenzone drukken in het ultieme hier en nu  van deze tijd en krijg je dogmatiek, projektie en terreur  (mind over emotie)met de sferen.

zaterdag 24 september 2011

Wat een mensen op deze planeet?


Op 31 oktober 2011 wordt volgens de Verenigde Naties de zeven miljardste mens geboren: 7.000.000.000. Dat is natuurlijk een onvoorstelbare menigte.  De milieuwetenschapper Donella Meadows  heeft in 1990 een handig trucje bedacht om  behapbaar te maken hoe het staat met de welstand van mensen op aarde.  In een rapport bracht ze de wereld terug tot een dorp waarin honderd mensen wonen. Pas op die schaal komt het besef hoe ongelijk de middelen en kansen verdeeld zijn. In 2010 is de verdeling opnieuw berekend: 43 van de 100 mensen hebben geen sanitair, 18 geen deugdelijke watervoorziening, 14 zijn ondervoed en 1 volwassene is besmet met het aidsvirus. De beterbedeelden behoren tot de minderheid. 20 Deze mensen bezitten 75 procent van alle rijkdom, 12 zijn gealfabetiseerd, 12 hebben een computer en 8 een internetverbinding. “Als je voedsel in een koelkast bewaart, je kleren in een kast opbergt, slaapt in een bed en een dak boven je hoofd hebt, dan ben je rijker dan 75 procent van de wereldbevolking”, aldus The Miniature Earth, een organisatie die zich baseert op cijfers van de VN en het Population Reference Bureau.
Lynsey Hanley, politicologe en historica, hamerde gisteren in The Guardian op deze ongelijke verdeling. Niet overbevolking, maar westerse overconsumptie is volgens haar het probleem. Tegelijkertijd merkt ze op dat hoe welvarender een gemeenschap is, hoe minder kinderen er geboren worden. Organisaties die bevolkingspolitiek propageren, zoals Population Matters, zouden zich wat Hanley betreft beter kunnen richten op milieubewustzijn in het westen en het ontwikkelen van de Derde Wereld. Wat ze nu van de daken schreeuwen is volgens haar kil en misantropisch.
Ook Charles Kenny, onderzoeker bij denktank New America Foundation, denkt er zo over. De rijkste 650 miljoen mensen verdienen honderd keer meer dan de armste 650 miljoen, schreef hij in het tijdschrift Foreign Policy. Als zij 1 procent minder consumeren kunnen er weer 650 miljoen mensen bij. “De bevolking kleiner maken is niet de oplossing. Je kunt beter campagne voeren tegen verstedelijking, kolencentrales en Hummers. Maar laat de mensen met rust.”
En wat kun je zelf doen: vast een dag in de week en maak een spaarpotje in huis waar je het gespaarde etensgeld  in doet en doneer het aan een instantie die je vertrouw.
Bron; NRC