vrijdag 30 september 2011

woensdag 28 september 2011

Materialistisch reptieldenken

Wat regeert de economische wereld. Een beurshandelaar doet in deze video van de BBC http://www.youtube.com/watch?v=aC19fEqR5bA opmerkelijke uitspraken over hoe echte materialisten denken; zelfs nog voordeel halen uit  een wereldcrisis, een geheel materialistische moraal en waar volgens hem de werkelijke macht ligt: bij Goldman Sachs en niet bij de regeringen! De huidige crisis vergelijken met kanker is m.i. een goede vergelijking.  Het is een systeemziekte in de nadagen van het eerste wereldenken. Wat tegen zo’n moraal te doen? Verbaas je over dit denken en zie deze video hoe reptielendenken werkelijk werkt en wordt wakker om te realiseren in welke realiteit je ogenschijnlijk ook gevangen kunt zitten

Reactie van DdC
Het blijkt dat jouw verhaal toch wat anders in elkaar zit, dan het verhaal
in eerste instantie doet vermoeden.
De beurs handelaar in kwestie (Alessio Rastani) blijkt een amateur te zijn
die wel eens in aandelen handelt en zichzelf beschrijft als een
aandachtstrekker.

Het zou kunnen zijn dat hij vooruitgeschoven is door antikapitalistische
activisten om met enormiteit van het financiële systeem in diskrediet te
brengen.

Verder denk ik dat je voorzichtig moet zijn met de uitdrukking "reptiel
denken"

We hebben het allemaal in ons om ons soms ten koste van anderen te
profileren en daarin de ander te betrekken als een tegenover gesteld
fenomeen. Om ons zelf hierbuiten te plaatsen is een groter gevaar dan wat
zichtbaar wordt vanuit financiële manipulatie.

Dat bepaalde systemen nu aan hun eind fase toe zijn wordt duidelijk ook in
de uitwassen hiervan, ze hebben ons gediend en zijn langzaam aan overbodig.

Hiervoor komen nieuwe meer mensgerichte systemen in de plaats ,die ook weer
een bepaalde periode meegaan om opnieuw tot verval te raken.
Deze cycli houden  wij zelf in stand en dus zijn we mede verantwoordelijk
hiervoor.dank voor je reactie  
Naar de BBC zijn reacties gekomen over de bron Rastani wie hij werkelijk is. 
En  het reptiel denken als 'oud denken' is een realiteit in een groot collectief en fundamenteel veranderingsproces, waarbij oude patronen boven mogen komen. Een verandering die wenselijk mogelijk meer gaat naar meer vermenselijking, dan verreptilisering, verdierlijking of anderszins.

In welke tijdsperiode ben u subtiel blijven hangen?


In welke tijdsperiode ben u subtiel blijven hangen?
Laatst zat ik te mijmeren over het volgende. Heeft elke tijd zo haar eigen energetische laag verbinding? Ik herken bij mensen die in subtiele fenomenen geïnteresseerd zijn bepaalde voorkeuren voor bepaalde subtiele fenomenen uit een bepaalde tijdsperiode. Zoals energetische lijnen op aardenivo, godinnen in de aarde, goden in de sferen, natuurwezens op aardenivo e.d. Zo plaatste ik Wigholt Vleer, waar ik een aantal jaren nauw en zeer intensief mee heb samengewerkt in de 14e eeuw, toen het oude magische weten werd losgelaten door de pestepidemie, waardoor de oude traditie niet meer kon en mocht worden voortgezet. Het begrip krachtplaats kreeg een andere inhoud. En Wigholt paste nog in de voor-pest-periode, waar mensen nog intuïtief verbonden bleven met de oude-voorchristelijke riten.
Bij nader onderzoek kom ik tot de volgende aanname voor bepaalde tijden
-       de oude steentijd; verbinding met heel hoog boven in de kosmos-sterrengroepen- en heel diep met het centrum van de aarde
-       jonge steentijd: verbinding met een bepaalde diepe laag in de aarde en contact met de Godin daarin, die deels op en boven de aarde leefde
-       bronstijd; de tijd van de grote mythen en verbinding  met de goden in de bovensfeer van de aardatmosfeer
-       ijzertijd; de tijd van de magie en verbinding met natuurwezens en een bepaalde onderlaag in de atmosfeer met haar aardse energielicht- en zwartbanen, die op en in de aarde lopen
-       deze tijd: meer en meer tot het grensvlak aarde/lucht, het aardoppervlak, de ultieme materie. In de bouw werd de subtiele energetische werkelijkheid ingedrukt. Meer en meer in de vierde dimensie levend
-       komende tijd; weer verbindend met heel ver boven en minder materieel en meer-dimensioneel

wat een wezenlijke luchtkracht

In mijn geomantische werk neig ik om iemand te wijzen op z’n evolutiefase, waarin het is blijven hangen om vervolgens de stap te maken naar deze en de komende tijd. In feite is het ‘hangen in een bepaalde tijdsfase’ een mentaal probleem dat bepaalde denkbeelden nog overheersen. Het kan ook zijn dat een eerdere fase nog niet was afgesloten en in een andere-deze tijd wordt herbeleefd en geëvalueerd. Dat kan snel om zo de stap te maken naar een andere tijd-ruimte subtiele materiedimensie. Anders blijft een oud denkbeeld met haar ervaringenzone drukken in het ultieme hier en nu  van deze tijd en krijg je dogmatiek, projektie en terreur  (mind over emotie)met de sferen.

dinsdag 27 september 2011

de subtiele intelligentie van de botstruktuur


Volgende week is het weer zover in Amsterdam inspiratieve bijeenkomsten op de maandagavond en de woensdagmorgen,  waarvoor ik je van harte uitnodig!
 Inhoud
Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring, is een maandelijks programma in Amsterdam beschikbaar. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde:
actuele thema´s over Aardse subtiele fenomenen
vragen die leven
   uitwisseling van inzichten
Het Thema in oktober is; de subtiele intelligentie van de botstruktuur.  Onze hardste aardse lagen zijn de botten en de tanden waarin veel informatie ligt opgeslagen. Om die te ontmoeten is niet een breuk nodig maar bewust kontakt. Ontdek deze verborgen laag in je lichaam en herken de relatie met de ontwikkelingen in de aardelaag, samenleving en mens.
 Maandagavond  3 oktober
- Ontmoetingsplaats: Annette van de Lang,  PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres: annetvandelang@wanadoo.nl
- Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur
- Andere data:  31 oktober,  21 november en  12 december.


Woensdagmorgen  5 oktober
- Ontmoetingsplaats: Villa Sophia 
Provincialeweg 36 
1108 AB Amsterdam-Zuid Oost, tel. 0653777758. Mailadres: carin@villasophia.org
Deze locatie ligt op het terrein van het hotel Tulip Inn "Riverside Amsterdam" Daar kunt u parkeren (bij het hotel); bij het water (rechts van het hotel) staat de kantoorvilla.
-       Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur
-       Andere data: 2 november en 14 december

Graag tot weerziens op één van deze bijeenkomsten en ik heb er weer zin in en ..gasten zijn van harte welkom!

zondag 25 september 2011

BBC schrapt 'voor Christus' en 'na Christus' uit woordenboek


“De BBC gebruikt niet langer de termen 'voor Christus' (Before Christ - BC) en 'na Christus' (Anno Domini - AD). Reden is dat de Britse publieke omroep niet-christenen niet voor het hoofd wil stoten.
De omroep vraagt zijn journalisten en presentatoren voortaan de termen 'before common era' (voor onze jaartelling) en 'common era' (het huidige tijdperk) gebruiken. De benamingen zijn in steeds meer programma's, zoals het populaire 'University Challenge', te horen. 'Omdat de BBC onpartijdig wenst te zijn, is het passend termen te gebruiken die niet-christenen niet kwetsen', aldus de omroep.

Critici spreken van 'absurde politieke correctheid', schrijft de Daily Mail.
'Ik vind dit een aanval op de christelijke basis van onze cultuur, taal en geschiedenis', zegt Michael Nazir-Ali, de voormalige bisschop van Rochester. 'Deze veranderingen zijn niet nodig en bereiken niet wat de BBC wil bereiken. Of je nu 'common era' of 'Anno Domini' gebruikt, de referentie blijft nog altijd de geboorte van Christus'.”

Interessant of zo’n terminolgie ook in Nederland aanslaat. I.p.v. ‘voor Christus’ en  ‘na Christus’ de uitspraak: ‘voor onze jaartelling/tijdrekening’ en ‘na onze jaartelling/tijdrekening’. En om de vrijheid er in te houden; je kunt je eigen geloofstaal hanteren. Dat maakt taal duidend wat je werelddenkbeelden zijn. Het gesproken woord is namelijk net zo uniek als onze vingerafsdruk en de genen.

Kantekeningen bij de moderne nutsdenker


Een nutsdenker kan een utilitarist zijn.  Utilitarisme is een ethische stroming die de morele waarde van een handeling afmeet aan de bijdrage die deze handeling levert aan het algemeen nut, waarbij onder algemeen nut het welzijn en geluk van alle mensen wordt verstaan.
Doorgaans houdt dit in dat een utilitarist met zijn handelingen streeft naar een zo groot mogelijke mate van geluk, al houdt hij er wel rekening mee dat dit in de praktijk soms onmogelijk kan zijn. Met een zo groot mogelijke mate van geluk wordt bedoeld dat zoveel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk zijn. Sommige utilitaristen zijn van mening dat ook het geluk van dieren van belang is.
De term geluk in de utilitaristische ethiek is de som van plezier min pijn. Vermijden van pijn en verwerven van plezier zijn dan ook de motieven voor het menselijke handelen.
Het utilitarisme is begonnen met David Hume  (1711-1776), die werd geïnspireerd door het hedonisme van Epicurus.  Het utilitarisme is daarna uitgewerkt door Jeremy Bentham (1748-1832) en John Stuart Mill (1806-1873). Met John Stuart Mills Utilitarianism (1861) heeft het utilitarisme pas echt gestalte gekregen.


"ik ben ook een wezen"
Bronnen; ondermeer Wikipedia en Trouw

zaterdag 24 september 2011

Wat een mensen op deze planeet?


Op 31 oktober 2011 wordt volgens de Verenigde Naties de zeven miljardste mens geboren: 7.000.000.000. Dat is natuurlijk een onvoorstelbare menigte.  De milieuwetenschapper Donella Meadows  heeft in 1990 een handig trucje bedacht om  behapbaar te maken hoe het staat met de welstand van mensen op aarde.  In een rapport bracht ze de wereld terug tot een dorp waarin honderd mensen wonen. Pas op die schaal komt het besef hoe ongelijk de middelen en kansen verdeeld zijn. In 2010 is de verdeling opnieuw berekend: 43 van de 100 mensen hebben geen sanitair, 18 geen deugdelijke watervoorziening, 14 zijn ondervoed en 1 volwassene is besmet met het aidsvirus. De beterbedeelden behoren tot de minderheid. 20 Deze mensen bezitten 75 procent van alle rijkdom, 12 zijn gealfabetiseerd, 12 hebben een computer en 8 een internetverbinding. “Als je voedsel in een koelkast bewaart, je kleren in een kast opbergt, slaapt in een bed en een dak boven je hoofd hebt, dan ben je rijker dan 75 procent van de wereldbevolking”, aldus The Miniature Earth, een organisatie die zich baseert op cijfers van de VN en het Population Reference Bureau.
Lynsey Hanley, politicologe en historica, hamerde gisteren in The Guardian op deze ongelijke verdeling. Niet overbevolking, maar westerse overconsumptie is volgens haar het probleem. Tegelijkertijd merkt ze op dat hoe welvarender een gemeenschap is, hoe minder kinderen er geboren worden. Organisaties die bevolkingspolitiek propageren, zoals Population Matters, zouden zich wat Hanley betreft beter kunnen richten op milieubewustzijn in het westen en het ontwikkelen van de Derde Wereld. Wat ze nu van de daken schreeuwen is volgens haar kil en misantropisch.
Ook Charles Kenny, onderzoeker bij denktank New America Foundation, denkt er zo over. De rijkste 650 miljoen mensen verdienen honderd keer meer dan de armste 650 miljoen, schreef hij in het tijdschrift Foreign Policy. Als zij 1 procent minder consumeren kunnen er weer 650 miljoen mensen bij. “De bevolking kleiner maken is niet de oplossing. Je kunt beter campagne voeren tegen verstedelijking, kolencentrales en Hummers. Maar laat de mensen met rust.”
En wat kun je zelf doen: vast een dag in de week en maak een spaarpotje in huis waar je het gespaarde etensgeld  in doet en doneer het aan een instantie die je vertrouw.
Bron; NRC

dinsdag 20 september 2011

Eer het eigen super intelligente Oeraura

Gisterenavond had ik als thema de zoekmachines in ons menselijk systeem. De mens als geprogrammeerd wezen. Programma”s zijn er genoeg in ons systeem vanuit het lichaam, de ziel, de geest en vooral uit de omgeving; het plaatsbewustzijn.  De uitdrukkingen vanuit ons subtiele systeem maken ons allesbehalve vrij en houden ons de hele dag bezig. Het is dan ook een lange weg om uit deze verslavingen te komen en de gevangenisdeur achter je te laten. 
Een aspect van de programma’s zijn de afsluitingen die alleen al bij de geboorte in deze planeetgrenscultuur plaatsvinden.  De deur naar de voorgaande tijd en ruimte wordt door deze cultuur al heel snel gesloten. Het voorbestaan wordt niet meer herkend. Dan wordt al heel snel bij kinderen de deur gesloten naar andere werkelijkheden en zijn waarnemingen, fantasieën en dromen onzin. Dicht die deur en kom je in deze materie, ruimtetijdmachine.  Dan heb je nog externen die de mensheid als geheel afsluiten en controleren en legio medemensen houden je in de gaten en beperken je mogelijkheden en stellen alles in het werk dat je de eigen juiste systeemprogramma’s zich niet ontvouwen. De vrije keus wordt ingeperkt om je maatschappelijk dienstbaar te maken tot een willig instrument van deze afbrekende mensheid.  Gelukkig rebelleert ons diepere systeem wel eens en breken we uit maar je omgeving zal je snel weer tot de orde brengen en ben je voor hen in orde.
Tot de programmeringen behoren ook tal van verslavingen die je bezighouden en wat er uiteindelijk nog aan vrije ruimte, tijd en zijn overblijft zijn maar fracties van seconden. Gelukkig is er dan nog de slaap, waarin je wel vrijer kunt zijn en je werk mag doen, maar ja als het aura vol zit met vervreemdingen valt het niet mee om door deze oneigenlijkheden te reizen.
M’n vriend vertelde me dat het auraveld de harde schijf is in ons systeem waar programma’s zich op uiten. Ik noem het aura een drie-D-veld waar alles zich in kan manifesteren.  Een grondig actief beheer van dit veld is een must in deze tijd van over-beïnvloeding; legen van je prullenmand,beheren van je software en opschonen van je scherm en een uitstekend anti-virussysteem bijhouden.  Herken wat je binnen laat komen, waar openingen en verstoringen zitten en oude vorig leven systemen rondhuizen als bliksem in de atmosfeer. Het houdt je in elk geval wel bezig.
 Echter het aura is ook intelligent en kan je aanspreken en beheren zodat het leger, stiller, en authentieker wordt: Oer. Wat het uitdrukt raakt je wel maar je schiet niet meer zo snel in de materie, ruimte tijd machine. Je komt bij je stille ruimtetijdsubtiele materie van gevulde en vervulde  leegte.

Wees dan ook  je eigen subtiele softwarespecialist  Je lichaam, je computer, de hardware,  vernieuwt zich constant en elke keer heb je een nieuwe lichaamscomputer. Je dient wel de verantwoordelijkheid voor je systeem op je te nemen. Wees daarom intern actief.

maandag 19 september 2011

inspirative bijeenkomsten in Amsterdam

In het najaar wil ik weer eens per maand inspiratieve bijeenkomsten organiseren, waarvoor ik je van harte uitnodig!
Volgende week is het weer zover in Amsterdam op de    woensdagmorgen. De data van alle activiteiten zijn hieronder weergegeven
Inhoud
Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring, is een maandelijks programma in Amsterdam beschikbaar. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde:
actuele thema´s over Aardse subtiele fenomenen
vragen die leven
   uitwisseling van inzichten
Het Thema in  september is;   “Zoekmachines in je menselijk systeem”.  Herken de bewuste en onbewuste zoektour door het onbewuste in je uiterlijke wereld. Uitwerkingen van een eens geprogrammeerde mind die herkend kunnen worden.
….Ik loop steeds tegen dat aan in m’n leven’. Net alsof ik het opzoek…maar wat is dat in mij en wat wil het eigenlijk?

Woensdagmorgen  7 september
- Ontmoetingsplaats: Villa Sophia 
Provincialeweg 36 
1108 AB Amsterdam-Zuid Oost, tel. 0653777758. Mailadres: carin@villasophia.org
Deze locatie ligt op het terrein van het hotel Tulip Inn "Riverside Amsterdam" Daar kunt u parkeren (bij het hotel); bij het water (rechts van het hotel) staat de kantoorvilla.
-       Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur
-       Andere data: 5 oktober, 2 november en 14 december

Maandagavond 19 september
- Ontmoetingsplaats: Annette van de Lang,  PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres: annetvandelang@wanadoo.nl
- Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur
- Andere data:  3 en  31 oktober,  21 november en  12 december.

Graag tot weerziens op één van deze bijeenkomsten en ik heb er weer zin in en ..gasten zijn van harte welkom!
Welke vraag te stellen


De vraag ‘wat doe je?’ is een veelvoorkomend gebaar bij ontmoetingen. Doen is dan het interesseveld. Een andere vraag kan zijn: ‘wat maak je van je leven’. Maken weer een interesseveld. Voor de persoonlijkheid is doen en maken een bekend gegeven om te leven in deze tijd-ruimte-materie waar de bestaande cultuur mensen dwingt te materialiseren. Voor de ziel is de leerervaring belangrijker: niet wat levert het op maar wat ontwikkel ik aan eigenschappen. Door levens heen slijp je jezelf bij aan kwaliteiten,  die op bepaalde momenten kunnen worden neergezet. Dus als iemand je vraagt ‘wat doe je’, kun je antwoorden: ik doe het mogelijke van m’n ziel en leer ….

Het rommelt in de aarde; opruiming!


In de V.S. is onverwachts een aardbeving opgetreden met een kracht van 5.8.. En ook in dit gebied het Fichtelgebirge zijn bevingen opgetreden in de Eger-zone met een maximale kracht van 2.3.  De laatste aardbevingszwerm was twee jaar geleden en de huidige bevingen vallen buiten het standaardgebeuren van eens in de zeven jaar.
“Zo rond één uur in de nacht wordt ik wakker van een diep gerommel in de aarde komend uit het oosten. Een aardbeving. Even later weer een beving. Het maakt in de sferen heel wat subtiel zwartafval los en de kobolten hebben het nu weer druk om dat te verwerken. Dank je wel natuurAarde!”
Wat is er gaande?  De Euriopan Times komt met een wel heel merkwaardig verhaal over de V.S. waar onderaardse atoombommen het geheime ondergrondse netwerken hebben opgeschoond. Lees meer over dit wonderlijke  verhaal en de vrijkomende aardgeluiden op:  http://www.eutimes.net/2011/08/russia-reports-nuclear-explosions-hit-vast-us-military-tunnel-network/
In elk geval is de aardkorst in beweging en maakt het rommel in de ondergrond los. Dat komt in de menselijke sfeer en heeft zo haar invloed op de verschillende emotionele lagen. Een noodzakelijk reiniging voor de komende reeds aanwezige nieuwe tijd.

Wat laatste Nieuws van de Hof van Schirnding in Beieren


Het is de afgelopen periode vanaf de 23ste augustus  een  mooie ‘oude-wijven zomer geweest  met practige schone nachten. Het is goed toeven op de hof. Naast werkzaamheden aan de immer aandacht vragende hof zijn er ook verschillende excursies in de mooie omgeving geweest. Zo heeft Bernt me gewezen op zeer oude landschapsfiguraties in het Fichtelgebirge, zogenaamde geogliefen, als een Oerman in het hoge Fichtelgebergte. En de aarde heeft weer gebeefd in het gebied. De laatste aardbevingenzwerm was in 2008 en onverwacht kwam weer een zwerm. Dat maakt veel zwart-subtiel afval los uit de gebouwen en bovengrond waar bepaalde natuurwezens het maar druk mee hebben.

Op het erf  van de hof zijn verschillende klussen gaande;
-       Afronding zij-opgangsmuur noordhelling en aanleg  van een waterafvoerbekken. De opgang naar de noordhelling is verbreed en van een waterafvoer  voorzien. Nu is er een zeer brede opgang met plaats voor een trap en opgang voor machine.  De grenswal  van het weiland aan de noordzijde is opgehoogd, zodat geen hellingwater meer kan afstromen.
-       Binnenerf: waterleiding verbinding boerderij met bronput aangelegd en deel stenen naar bovenhelling gebracht. Het erf bij  het waterbassin en de waterput met goede grond afgedekt en ingezaaid. Nu is het wachten op de komst van de grote kwartskristalkei van 3-4 ton die het erf gaat sieren.
-       Groentetuin boven geoogst met buren en oogstfeest op achterplaats wat tegelijk de inwijding was van de afgeronde noordmuur.
En aan het hoofdgebouw de volgende klussen:
-       slaapkamermuur een kant gevoegd door Jeroen
-       twee kozijnen westgevel schoongemaakt de granieten omranding
-       verven van vensters bovenruimt door Iris
-       aanvang staldeurrenovatie; vervangen van dorpelsteen met Andreas
Met  SPECIALE DANK aan  Jeroen, Iris, Tim, Andreas en Petra en Christine voor hun inzet.

Plannen najaar
Er zijn nog veel plannen voor de winter. Zoals het maken van de wc’s/douche, het lemen van een slaapkamer en het opbouwen van de kas en het opnieuw inrichten van de groensiertuin.
Stapvoets gaan we zo verder en we kunnen deze herfst best meer  handen gebruiken! Dus…….welkom!

Gezocht: grashandmaaimachine en/of motormaaimachine en/of bosmaaier. Dus heb je nog zoiets leggen, wat je niet meer gebruikt en nog goed is, neem kontakt op.

Volgende reismomenten
-       a.s. dinsdagmorgen 20 september  t/m vrijdagavond 30 september
-       woensdagmiddag 5 oktober t/m vrijdagavond 14 oktober
-       zondagavond 16 oktober t/m zaterdagavond 22 oktober

Wil je komen laat het me weten, dan kan ik bezien of ik je kan meenemen of dat iemand anders je meeneemt.

Wat kunnen we aanbieden op de hof van Schirnding?
De Hof van Schirnding  de vaste woonplaats  van Nadine en m’n dochter Janne . De grote woonboerderij is nog lang niet af en is deels nog een grote bouwplaats.   Gasten zijn weer van harte welkom op de Hof van Schirnding.
- om  te klussen of op andere wijze bij te dragen aan het welzijn van deze plek. Wie wil deze zomer voor wat langere tijd meerwerken?
- om te zijn op doorreis naar Tsjechië, of zuidelijker
- voor een retreat ,  personal transformation-week, of vision quest in de stille gebieden van het natuurpark
- op vakantie te zijn. Praag ligt op dagtripafstand e.a. mooie steden als Bamberg en vele kuuroorden
-  om een nieuwe woonplek te zoeken. We kunnen bemiddelen bij het vinden van een geschikte nieuwe vestigingsplek in deze mooie omgeving. In het dorp Schirnding zijn enkele interessante panden te koop voor een zeer schappelijke prijs; twee boerderijen met een besloten binnenplaats.  Voor een ware liefhebber is een boerderij te koop voor heel weinig , als  je het wilt opknappen!


Geplande activiteiten
-       vanaf  20 december het jaar uit.  Met speciale aandacht  om de ‘heilige nachten’ te  vieren.  Voor vrienden is er hier plaats om deze intieme tijd te beleven.

Graag tot weerhorens weerziens!

Tijdelijk Blog

web-log.nl is nog steeds niet in de lucht, vandaar dit tijdelijke blog op http://gaialogie.blogspot.com/