zaterdag 29 september 2018

Wat een overschatting van de werkelijke ORDE!

Macht en tegenmacht horen in de dualiteit van deze planeet, doch de weg is persoonlijk, individueel.

Bilderberg lid Michael Rothschild (tot op dat moment de allerrijkste wereldburger) zegt op de Bilderberg Conferentie in Duitsland in 2005 bijvoorbeeld het volgende:

‘Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.
‘Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.’
De bijbel zegt overigens het volgende: ‘De leiders van deze tijd, van wie de macht teniet gaat spannen samen tegen God. De machthebbers van deze tijd weten niets, begrijpen niets; in duisternis wandelen zij rond. Alle grondvesten der aarde wankelen.’ (1 Kor.2:6 en 8; Ps.2:1; PS.82:5
Mensen kunnen dingen bewerken en beweren maar gelukkig zijn er ook Andere grotere Werelden die nog veel meer kunnen bewerken en een zekere speelruimte gunnen aan deze aardse zelfgelovers. 'Blijf op je pad!' is een ontwikkelingsweg en laat de anderen op hun pad blijven als ze zo graag willen.
Blieb auf deinem Weg, Joseph M. Marshall.
Die Weisheit eines alten Indianers

Ein junger Lakota Indianer Mann fragte seinen Großvater Old Hawk, warum das Leben manchmal so schwierig sein muss.
Dies war die Antwort des alten Mannes(ein Indianer)

Großvater spricht: ,,Im Leben gibt es Traurigkeit wie auch Freude, Verlust wie auch Gewinn, Scheitern wie auch Bestehen, Hunger wie auch Überfluss, das Gute wie auch das Böse. Ich sage das nicht, damit Du verzweifelst, sondern um dir die Wirklichkeit zu zeigen. Das Leben ist eine Reise, die manchmal im Licht und manchmal im Schatten unternommen wird.

Du hast nicht darum gebeten, geboren zu werden, aber Du bist hier. Du hast Schwächen und Stärken. Du hast beides, weil das Leben von allem beide Seiten umfasst. In dir steckt der Wille zum Sieg wie auch der Wille zur Niederlage. In dir gibt es das Herz, das Mitgefühl hat, sowie die Niedrigkeit, arrogant zu sein. In dir ist der Wille, sich dem Leben zu stellen, wie auch ihre Angst, die dich vor ihm davonlaufen läßt.

Das Leben kann dir Stärke verleihen. Stärke kann aus der Konfrontation mit den Stürmen des Lebens erwachsen, aus Erfahrung vor Verlust, Traurigkeit und Liebeskummer, vom versinken in den Tiefen der Trauer. Du musst dem Wind und der Kälte der Dunkelheit trotzen. Wenn der Sturm heftig weht musst Dustandhaft sein, denn er versucht nicht, dich umzublasen, sondern in Wahrheit versucht er dir Stärke zu lehren.

Stark zu sein bedeutet, einen weiteren Schritt in Richtung Gipfel zu tun, wie erschöpft Du auch sein magst. Es bedeutet, nach einer Antwort zu suchen, auch wenn dich die Dunkelheit der Verzweiflung umgibt. Stark zu sein bedeutet, einen weiteren Herzschlag, einen weiteren Sonnenaufgang an der Hoffnung festzuhalten. Jeder Schritt, und sei er noch so schwer, ist ein weiterer Schritt näher dem Gipfel. Die Hoffnung stets einen weiteren Herzschlag am Leben zu erhalten führt zum Licht des nächsten Sonnenaufgangs und zum Versprechen eines neuen Tages."

Großvater spricht: ,,Der schwächste Schritt in Richtung Gipfel, in Richtung Sonnenaufgang, in Richtung Hoffnung ist stärker als der schlimmste Sturm"
Großvater spricht:,,Bleib auf deinem Weg."

Quelle: Bleib auf deinem Weg: Die Weisheit eines alten Indianers (HERDER spektrum), 20

vrijdag 28 september 2018

oudste tekst van Nederland; magisch

 Bekrast potje is oudste ‘tekst’ van Nederland – maar wat staat er eigenlijk?
Zo’n 2.700 jaar geleden kraste bij Nijmegen iemand met een scherp voorwerp een reeks geheimzinnige tekens op de zijkant van een klein, aardewerken potje. Het zijn de oudste geschreven tekens van Nederland, en vormen een ‘ongekende vondst’, constateren archeologen die het potje onthullen.
Het 'potje van Lent' De tekens staan op een soort eierdop van maar 3 centimeter hoog. Archeologen vonden het aardewerk in 2011 bij toeval bij een nieuwbouwproject in Nijmegen-Noord, in een kuil met prehistorisch boerenafval. Wat de krassen betekenen, snapt niemand. Zomaar wat willekeurige versierseltjes lijken het in elk geval niet: daarvoor zit er in de tekens te veel systeem.
Dat maakt de vondst meteen uniek voor Europa. Destijds, in de ijzertijd, was het schrift immers nog niet tot in onze streken doorgedrongen. Alleen in het Nabije Oosten, Italië en Griekenland schreef men, en zelfs daar alleen nog maar mondjesmaat.
2

Misschien zijn de Nijmeegse tekens aangebracht door iemand die interessant wilde doen en deed of hij kon schrijven, oppert aardewerkspecialist Peter van den Broeke in vakblad Archeologie in Nederland. ‘Iemand die in zuidelijke streken was geweest of er vandaan kwam, het schrift in zijn hoofd had en het probeerde na te bootsen’, zegt Van den Broeke.

Olielampje
Het vingerhoedachtige potje zelf is wellicht gebruikt als olielampje of als symbolisch offer, misschien wel aan kleine aardgeesten, denkt Van den Broeke. Vergelijkbare miniatuurpotjes worden vaker gevonden bij opgravingen uit de ijzertijd, maar altijd zonder graveringen. Het ‘potje van Lent’ is bovendien versierd met nagelafdrukken op de rand, ook al bijzonder.
De tekens lijken nog het meest verwant aan een schrift dat pas twee eeuwen later opduikt in het huidige Spanje, vertelt Van den Broeke. Al lijkt een van de tekens, een soort O met een streepje erdoor, ook op de Griekse letter phi (Φ). ‘Werkelijk alles is bizar aan deze vondst.’
Mensen waren mobiel
‘Spectaculair’, vindt ook Luc Amkreutz, conservator prehistorie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden de vondst. ‘Je kunt er niet omheen dat dit bewust is gedaan. En dit is best een eind de prehistorie in, zes eeuwen voordat de Romeinen kwamen.’ 
De vondst onderstreept dat mensen al in de prehistorie behoorlijk mobiel waren, vindt hij. ‘Een inzicht dat de laatste tijd steeds meer begint te dagen.’
Misschien dat men aan de tekens een of andere magische betekenis toekende, oppert historisch taalwetenschapper Peter Alexander Kerkhof van de Universiteit Leiden desgevraagd. ‘Mensen reizen, en komen andere culturen tegen waar men graveert. Ze kunnen het niet lezen, maar kennen er wel waarde aan toe: misschien weert dit het kwaad af’, schetst hij. 
Waarschijnlijk is ook het runenschrift op die manier ontstaan, legt Kerkhof uit: als imitatie van het Romeinse schrift. ‘Men zag dat de Romeinen inscripties op hun zwaarden maakten, en zal hebben gedacht: dat moet nuttig zijn, dat kunnen wij ook.’
De tot dusver oudst bekende inscriptie ten noorden van de Alpen is een Etruskisch opschrift op een bronzen emmer die vanuit Zuid-Zwitserland in Noord-Duitsland terechtkwam, ongeveer uit dezelfde periode. In Nederland stammen de oudste inscripties pas van eeuwen later, uit de Romeinse tijd.
Dat het aardewerk ter plaatse is gemaakt, maken experts op uit de chemische samenstelling van de klei. Microscopische analyse sluit bovendien uit dat het om een moderne vervalsing gaat: zo lopen oude barstjes in het aardewerk ook door de tekens heen. ‘Dat maakt dit zonder meer de oudste inscriptie die we uit Nederland kennen’, zegt Van den Broeke.
Oudheidkundige Jona Lendering van het blog Mainzer Beobachter wijst desgevraagd op een gekke regelmaat: de eerste tekens ‘UODC’ lijken een omkering van de laatste tekens ‘CDOU’. ‘Dan zou het natuurlijk ook kunnen dat het toch gewoon een versiering is’, oppert hij. Een ‘interessante suggestie’, vindt Van den Broeke. Maar hij denkt toch van niet: ‘Ik heb in de loop der tijd duizenden stuks versierd aardewerk uit de ijzertijd onder ogen gehad, maar nooit iets dat hier ook maar enigszins op lijkt.’
Het potje is vanaf vrijdag te zien in achtereenvolgens het Nijmeegse gemeentehuis en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Daarna gaat het naar museum Het Valkhof.
Bron;NRC


“Denk dat het magische symbolen zijn, geen (rune)letters. Meer sigilen, om via deze tekens met betekenis de inhoud van het potje te potentiëren, genezender te maken specifiek voor een bepaald doel. Denk ook aan de symbolen in  zuidoost Zweden. Kivik, waar een prehistorische inwijdings steenberg is met inwijdingsgraven vol met bizarre symbolen.” (HJ)
Een nieuwe vriendplek in het bos


Het is een prachtige tijd begin herfst met kleurenpaletten die je stil maken. Het woud is dichtbij en heel groot. Ik heb daar zo m'n eigen bezoekplekken. Deze avond geeft het bos me aan een andere kant op te gaan en ik kwam bij een reusachtige spar uit, zeker 1,50 m in omvang. De grootte was indrukwekkend maar de boomgeest trok vooral m'n aandacht. Het was al mensenheugenis lang geleden dat een mens met hem communiceerde en deze geest kon het weten met z'n dertigduizend jaar oude geschiedenis. Een zogenaamde moedergeest boomwezen die een verantwoordelijkheid heeft in een bepaald bosgebied. Ik had er nog niet bij stil gestaan dat boomwezens ook kunnen overspringen naar een andere soort boom. Zo had dit wezen nog meegemaakt dat hier een heilig bos stond waar niemand in durfde hakken. Eeuwenoude bomen sierden de hellingen totdat de mens na 1000 A.D. hier kwam en voor zijn eigen gerief ging hakken. Zijn eikenlichaam verdween in een huis. Dat is nu eenmaal de nieuwe geschiedenis van de bomen die zonder vragen en contact opeens uit het bos worden gehaald.
In elk geval een mooi nieuw contactpunt om te bezoeken. En om te realiseren dat in de materie het heilig bos weg is maar in de subtiele sfeer de wezens ervan voortleven.De plek zegt me:  "Ik laat je wat zien. Kijk eens om je heen. Dit was een groot bos, een heilig bos en hoe is het nu? (nu is het een groot akkerveld). Nog steeds is het heilig. Toon mensen deze heelheid en ze vinden dan ook hun eigen heelheid."


midden september was ik op een andere vriendplek in

maandag 24 september 2018

Day ly LIFE ex.

Vandaag waren de lessen op het pad om te realiseren dat als ik wat wil vanuit welke bron die wens komt. Komt het uit het hoofd, de gedachten, de Mind die polair is, trek ik het gewenste aan, maar tegelijk ook het tegendeel!
Komt de wens uit het echte hart dan is het voorbij de polariteit en  kan het gewenste nu of in de tijd komen, ook in een ander leven.  En de derde mogelijkheid is vanuit het lichaam, de Archeus dan is het ook non-duaal en dan wil het nu.
Dromen kunnen overigens ook komen vanuit deze drie interne bronnen, de Mind, het hart of het lichaam. 

Een andere les  was dat ik een archont voor het eerst aanschouwd heb in het ultra duister, een niet aantrekkelijke lastpost, maar heb met een vriend hem tot een helper omgevormd.
In de gnostiek zijn archonten de bestuurders van het aardse noodlot. Hun doel is de menselijke ziel gevangen te houden tijdens haar aardse verblijf. Zij worden in de gnostische literatuur vaak voorgesteld als de dienaren van de scheppergod, de demiurg.

Transforming the negative into the positive.

Maar de grootste helpster is de veelborstige Artemisachtige Godin in het nabijgelegene bos, die direct helpt en de druk-bron in de kruin weet weg te halen.

Het is komende nacht weer volle maan’s nacht, met boeiende ontmoetingen.

Dank ware vrienden!So many people carelessly attach themselves to men and women who cut them off from the spiritual world. When near such people, they forget prayer, meditation, study, and they even lose their good qualities. On the pretext of loving them, they accept to be influenced without perceiving the abyss they will soon be plunging into. They have no discernment, no criteria.
I am not against associations, friendships, love and marriage, but I must warn you. Don’t become attached to someone who does not help you get closer to the Lord, nor enlighten you, purify or ennoble you, and so on. Forgetting the source of love – which can quench everyone’s thirst day and night – only to drink in very small swamps and puddles, hoping to be fulfilled and filled with wonder, well, that is not reasonable. You can love – and you must love – all creatures. But be careful, and let yourselves be influenced only by those who can unite you with the divine Source
Omraam Mikhael Aivanhov