vrijdag 22 maart 2019

Authentiek Europeïsme ? ! @

De opmerkelijkste overwinningsspeech in de Nederlandse politieke geschiedenis van Thierry Baudet op de avond van zijn massale overwinningskoers in de provinciale staten, maart 2019 trekt vooral aandacht.

Twee punten wil ik uit zijn overwinnings speech aanhalen:

1.    De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. 
en

Maar die uil van Minerva, die slaat niet alleen op deze avond zijn vleugels op. Het is breder, vaak duurt het tot het moment dat het bijna voorbij is voordat we ons realiseren wat we hebben, en wat we hadden moeten koesteren. Als het bijna te laat is.’

‘Waar de uil zijn vleugels uitslaat, daalt de wijsheid op aarde neer, prozaïscher gezegd: gaan mensen weer echt nadenken.’

Wijsheid is van alle tijden en niet altijd het leidende principe in de wereldse leiding geweest. De materiele zelfzucht in het Westen en de ontkenning van spirituele waarden zijn geen toonbeeld van verheffing.

Wijsheid kan wel  een nieuwe impuls geven in de burelen van het Nederlandse nest. Hij gebruikt de godin Minerva, Romeins gedachtengoed naar Grieks voorbeeld. Minerva, een personificatie van de goddelijke macht van het verstand, van de vindingrijkheid, van de menselijke geest en van de wijsheid. 

En wijsheid is nodig bij het kiezen van een andere koers bij het vallen van de avond van de westerse cultuur die in de 21ste eeuw te maken krijgt met grote verschuivingen in grote machtscentra.


2.‘Ons land maakt onderdeel uit van die beschavingsfamilie.’ ‘Maar net als al die andere landen van onze boreale wereld, worden we kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen.

Eigenheid van deze witte wereld in haar nadagen is een gegeven net als de Chinezen, de Afrikanen en de Arabische wereld  eigen kenmerken hebben meegekregen. Helaas echter dat dat zo wordt opgedrongen aan anderen.

Het Europese Westen zoals we dat nu kennen heeft vele invloeden uit alle richtingen ondergaan en zal dat blijven opnemen. Doch er zijn gelukkig ook grenzen, tegen geluiden die dergelijke  pro-Westerse politici nieuw aangeven in een ‘doordrenkte onbewuste wereld’. Een pas op de plaats als strategie om de eigen kenwaarden te leren koesteren inzake mondiale vraagstukken zoals klimaat verandering, migratie, waarden verandering en vooral omgang met onze Huisplaneet.

De verwijzing naar Boreaal, een tijdperk in Noordwest-­Europa dat al bijna 10 duizend geleden eindigde, is interessant en vertelt ook iets persoonlijks van Baudet diepere aard.

Olaf Tempelman schreef in de Volkskrant van vandaag: 
“Het adjectief ‘boreaal’ dook al op in speeches van voormalig Front National-voorman Jean-Marie Le Pen. Hij gebruikte het om een Europa op te roepen dat nog niet was aangetast door immigratie, een nog exclusief door blanken bevolkt ­Europa. Journalist Marijn Kruk stelde recentelijk dat het woord ‘boreaal’ door Frans extreem-rechts simpelweg uit de mottenballen werd gehaald als chic substituut voor ‘arisch’, een woord dat na de Tweede Wereldoorlog besmet is geraakt.” 
Nu benoemen we dat rechts-populistische of hard-rechts maar opkomen voor de eigen cultuur is een menselijk gegeven, een grondrecht


Een beetje meer kennis van de spirituele geschiedenis van Europa is ook op z’n plaats. De Europese cultuur werd ook bepaald door de noordelijke volkeren van de negende kromming, de Hyperboreërs. En leiders zoals Baudet nemen ook hun eigen incarnaties mee als ze weer actief worden in deze tijdgeest. Ik herken dat hij een Himmler adept is geweest, een Viking, een Fries en een ware Hyperboreër dat doorwerkt in zijn woordenkeus. Daarmede mag je hem niet al bij voorbaat veroordelen,  want hij verdient een democratische kans  om met gegeven Heden opnieuw passend te handelen.

Want hij leeft wel in de 21ste eeuw in een klein landje aan de Noordzee van Europa dat ook groeistuipen kent van de immigratie golven en heen en weer dijende stromen tussen oud en nieuw.

Laat hem maar opschudden en excentriek zijn in z’n begrijpelijk wat nostalgische euforische overwinnaars stijl. Want macht mag onderuit worden gehaald als het gebaseerd is op ontkenning, eenzijdigheid en machtsmisbruik.

Het is goed dat authentieke spirituele waarden van voor voorchristelijke aard -Grieks/Romeins en Noord Europees weer het licht mogen zien en aanpassingsvarianten krijgen. Er is veel meer dan de christenen die dit landje blijvend willen regeren ooit zullen mogen beseffen. Alle kleuren mogen nu gezien en geuit worden in deze nieuwe Regenboogtijd. Helaas overigens is deze vlag gekaapt door anderen!
Noordelijke impuls van geluk!

Het is een nieuws gegeven dat de noordelijk europese landen momentaan tot de gelukkigste landen ter wereld behoren. 

Nordic countries continue to top the United Nation’s World Happiness list, with Finland again outranking 155 other nations surveyed. Gallup World Poll data included citizens’ perceptions of factors such as economic wealth, life expectancy, social support and freedom. The United States slipped for a second year, to 19th place from 18th, as populous India, China and Egypt also combined to pull down the global ranking despite a pickup in the economies’ growth. Here are the top five:

  • Finland
  • Denmark
  • Norway
  • Iceland
  • The Netherlands

donderdag 21 maart 2019

De Friese koningszoon die zich offerde voor zijn volk
Een regressie verhaal om een ander inzicht te krijgen in de Friese oercultuur.

Een Duitse kennis vertelde me dat hij gisteren met m’n vriend aan de Noord-Friese kust is geweest. Het was er windig en regenachtig en na enkele uren kletsnat en koud maar het deerde hem niet. Een Friese aard, vroeg ik hem? Drie levens was z’n antwoord en hij had pas de nieuwe film van Redbad gezien. Een reden om eens met hem de diepte in te gaan.

Ik zie kleine boompjes’, is het eerste dat hij ziet.  “Daar zijn meer huizen, veel paarden, veel mannen die bewapend zijn. Het is geen oorlog of gevaar maar een ontmoeting. Hier is een centraal punt en een komen en gaan van gewapende mannen.  Ik bevind me in het westen van Friesland op een koningsplaats.”
En in welke tijd is het? ‘Voor de Romeinen, daar er niet veel strijd is’.


Op Wynaldum konings terp?
Eens kijken naar de omgeving?  De huizen zijn eenvoudig van hout  met wanden van ongeveer een meter hoog van aangesmeerd vlechtwerk en er zijn tenten die het hele jaar gebruikt worden voor mensen die niets anders hebben.
Mijn huis is  donker en zeer vol met mensen en ik kan geen aantal noemen. Het is het huis van de hoofdman en ik ben zijn zoon. Ik heb zelf een rond schild en een klein zwaard van ongeveer 75 cm lang.  Een  zwart paard dat ook een wapen is en een houten knots. Je had het over lange polsstok lansen maar die zijn hier niet.

Het land is slampig, nat en er zijn heel veel paarden in de gemeenschap. Ze staan bij de huizen aangebonden aan een paal met drie of vier. Ik heb echter geen idee waar ze grazen of wat wij verbouwen. Ook weet ik niet of we boten hebben. En wilde koeien, oerrunderen?  Die heb ik niet gezien! En er zijn ook geen watervloeden.

Mijn postuur is dun en normaal maar krachtig en heb lange haren maar geen baard. Wel een stoppelbaardje  want een baard stoort me, dus ik ben niet echt van ‘Vikingaard’.  Ik ben ook geen strijder en heb weinig ervaring daarin.  Wel ervaren in het praten.
Hier is veel geregeld en meer dan men zich kan voorstellen. Dat geeft rust in de gemeenschap. Ik heb een rol, die ik moet spelen.
Eigenlijk ben ik heel plek gebonden en mijn functie is niet opwindend. Ik ben de zoon van de koning  en ik was bij hem, stond rechts van hem,  en heb meer een organisatorische kwaliteit.  Ik moest en de hierarchie bepaald je. 
De vrije man is meer een romantische voorstelling daar m’n plaats heel begrensd was en ik in de schaduw stond van m’n vader die wel zeer krachtig gebouwd was. Ik was de kleinzoon van koning ‘Aegelis ?’, een naam die bij me opkomt. Hij sloeg me want hij wou me krachtig maken, dat ik niet kon, vanwege m’n handicap.

Ik heb leiders kwaliteiten om veranderingen te bewerken maar in deze groep is heel veel oude vastigheid, oude tradities.  Ik was niet in staat om dat te doorbreken.”

Achteraf wordt duidelijk dat deze jongeman polio heeft gehad op zeer jonge leeftijd en rechts deels verlamd was. Een gegeven dat men moest accepteren daar hij de zoon van de koning was, maar niet een echte koning kon worden, door z’n handicap. In die tijd werd een lichamelijke handicap ook verbonden met een geestelijke handicap.

Over de dagelijkse  gang van zaken  in de gemeenschap weet hij weinig tot niets te vertellen. Alles wijst er op dat hij zich daar niet mee bezig hield en steeds bij z’n  regerende vader was aan zijn zijde.

“Ik kon niet weg want dat is zelfmoord en het enige dat uitzicht was opoffering. Ik heb mezelf laten offeren om uit de situatie te komen. Daar was een storm en die moest geluwd worden en ik bood me vrijwillig aan de weergoden aan”, mogelijk Wodan.

Het hoogste offer aan de natuurgoden om ze te temmen
De hele stam was bij het offerritueel bij het water waar ik aan een paal werd vastgebonden. Niet duidelijk is of dat bij het water is of bij dit dorp.
Het laatste beeld dat ik zag was van een halsketting van houten en stenen kralen. Het was de priesters die me een middel gaf. Achteraf was duidelijk dat z’n vader hem niet wilde laten leiden en de priesteres gevraagd heeft hem een dodend middel te geven. Overigens wij hadden hier geen priesters. De priesteressen daar gingen we naar toe.

De overgang was snel en hij ging heel snel uit zijn lijf en de situatie en kwam in een vreugdevolle sfeer.
Een zelf opoffering in een collectieve context om de goden te verzoenen. Een echt hangover leven van een bevoorrechte, die gevangen zat in een niet volwaardig lijf met zijn enigste manier om uit de situatie te komen.

En wat heb je er van geleerd, vraag ik hem?  ‘Ik offerde mezelf voor de ander, de stam maar ook voor mezelf om uit die situatie te komen.’

Een noorse viking dood hymne zang en Friese cultuur


De Noorse band Wardruna  speelt  kenmerkende Europese etnische muziek.
De song 'Helvegen'  van hun album 'Yggdrasil'  werd op 2 augustus 2012 voor het eerst gespeeld op het kasteelfeest in Lisse. Luister eens naar ; https://www.youtube.com/watch?v=CuWPsx6U8rU

Een recentere versie van Wardruna, Aurora en het Oslo Fagottkoor: HELVEGEN in een natuurlijke decor van een eiland grot op Træna is mijns inziens nog stemmiger .


 De tekst van de song in het engels:

Who shall sing me
into the death-sleep sling me
When I walk on the Path of Death
and the tracks I tread are cold, so cold
I sought the songs
I sent the songs
when the deepest well
gave me the drops so touched
of Death-fathers wager
I know it all, Odin
where you hid your eye
Who shall sing me
into the death-sleep sling me
When I walk on the Path of Death
and the tracks I tread are cold, so cold
early in the days end
still the raven knows if I fall
When you stand by the Gate of Death
And you have to tear free
I shall follow you
across the Resounding Bridge with my song
You will be free from the bonds that bind you!
You are free from the bonds that bound that you!

Quote from Håvamål -- The High Ones Speech, Poetic Edda
Døyr fe, døyr frender — Cattle die, kinsmen die
Døyr sjølv det sama — You yourself will also die
men ordet om deg aldreg døyr — but the word about you will never die
vinn du et gjetord gjevt — if you win a good reputation
Døyr fe, døyr frender — Cattle die, kinsmen die
Døyr sjølv det sama — You yourself will also die
Eg veit et som aldreg døyr — I know one that never dies
dom om daudan kvar — the reputation of those who died

Deze  impuls van deze volkeren van noordelijke breedtegraad, waar de lichtgod Apollo jaarlijks naar toe reisde met z’n zwanenwagen heeft in de westerse cultuur een aparte plek gekregen. Wars van het Romeinse christendom dat ze te vuur en te zwaard bestreden  hebben deze Scandinavische volkeren ook de Friese cultuur mede vorm gegeven door vermenging. Hun heldendom en handelsgeest heeft hen deels mede gevormd en is nog deels in de sport hervindbaar.

Het Boreale Noorden is nog lang geëerd  als heilige richting dat je nog tegenkomt in de noordelijke ‘noormannen’ deurtjes van de romaanse kerkjes van het voormalige Friese gebied.

In de geomantie leerde ik in de tachtiger jaren nog van de ouden dat slapen met het hoofd naar het noorden nog goed was en dat de aardse krachtlijnen van noord naar zuid liepen. Overigens was het in die cultuur de gewoonte om te slapen met de voeten naar het noorden en alleen bij het sterven en dood het hoofd naar het noorden te richten, de heilige richting, waar de ziel naar toe reist naar de poolster, weg van de aardse sferen.