zondag 20 september 2020

"Dit gebied is een kostbaar juweel; eer het zoals de Ouden het deden!"

 

Mystieke ontmoetingen op de Veluwe


                      Zoek het niet in de oude vorm 
       Zoek het in de Een voud 
                    Dat veel voudig Aanwezig Is

                 september bezoek Oud Hout Veluwe

Subtiele omgevings wensen idool van Limburgse heuvellandschap:de korenwolf


Onlangs was ik in Midden Limburg bij de grensberg de Schlounerberg zuidoostelijk van Sittard. Thema was onderzoek naar de subtiele omgevingsfactoren waaraan de korenwolf wil voldoen. De korenwolf is een kleine hamster en geldt als het ‘gebieds totendier’ van Zuid-en Midden Limburg. Dit dier is een heel kwetsbaar en typisch aardedier en weer geheel anders dan de zeehond -waterdier- het dier is van de provincie Groningen. 

 Stelling: kleine zoogdieren hebben ook subtiele omgevingswensen, die hun aanwezigheid duurzaam mogelijk maakt.

Het biotoop van de korenwolf is aan de Kollenbergzijde dat ik subtiel onderzoek:


Korenwolf archetype: Dag mens, nog nooit eerder met een mens gepraat. Luister, wij zijn ongelukkig over de veldomstandigheden. Te druk! Wij zijn hele schuwe wezens die nauwelijks mensen meer kunnen verdragen en daarom nachtactief geworden zijn. Wat is jullie ideale biotoop, vraag ik. De zuidhelling met bomen en ondergroei en boven korenveld zoals hier. De weide mag verruigd zijn en het korenveld wild. Energetische houden we van warme aarde: hele open aarde op de zuidhelling. Als je de aarde hier open kunt maken, graag. 
 Het hoort bij het landschap. Is zo vergroeit ermee en is hier al van ouds een ondersoort in de aarde. Stuur het een Liefdesveld, want dat hebben ze nodig! 
Wij zijn oeroude wezens en bijna verdrongen door de mens. Wij houden wel van mensen maar zij niet meer van ons door hun gedrag. Empathie is niet het juiste woord, maar omgang met de omgeving, zoveel geweld! Laten de mensen ons weer komen bezoeken en liefhebben; dat geeft weer een relatie. (Plots stijgt met groot lawaai een vliegtuig over, waar ze geen last van hebben, daar kunnen we tegen…) Wij zijn een geheel vrouwelijke soort die zich voeden met Lichtaether dat hier genoeg is. En een subtiel energetisch liefdes veld en voldoende open (lees gasvormige) aarde aether. En vooral geen chemicaliën daar dat het leven doodt en afschrikt. 
Wij houden van kabouters daar die in hetzelfde veld leven. En boselven die ons plagen waar we van houden. Eerste indruk subtiele biotoopwensen op een rij: 
1. Een voorkeur voor gasvormige aarde aether veld van hoogwaardige aardelicht aether (groter dan 90%) in de ondergrond en in mindere mate aan het aardoppervlak. De wilde soorten zijn fijnstoffelijker, fijngevoeliger dan de cultuur varianten die grover zijn en nu uitgezet worden. Hier leven twee wilde soorten, die dus een hogere subtiele bovengrondse voorkeur hebben dan hun gekweekte vormen (40-50%) 
De korenwolf verblijft meer dan een half jaar in zijn hol en hier is in de aarde voldoende lichtaether aanwezig van de hoogste berg, de Schlounerberg, een voormalige heilige berg. 

2.Je hebt de bosrand van het hellingbos, een potentieel akkerbouwveld biotoop en een overgangszone naar het productie landbouwgebied dat korenwolf vijandig is Ze houden van verruigde bosrand, verwilderd. Bosrand is hun broedhol biotoop met veld ernaast als voeding. 

 3. Een goede kosmische instroom van Venus energie! In de boven sferen kan dat veld niet indringen door blokkades die regelmatig afgeleid dienen te worden. 

4. Ze hebben poelen nodig, waterbekkens. Het zijn zoogdieren die levend water nodig hebben als beken. Nu is het hele landschap verdroogd. Je ziet allen water bij de frambozen kwekerij op de grond doch dat is gifwater dat niet gezond makend is voor de korenwolf. Het bedrijf is ook een water onttrekker van de berg en verlaagd de grondwaterstand. 

5. Rust en ruimte en een positieve levenshouding van mensen. 

6. Geen storende traumata van mensen in de omgeving en subtiele uitlaten van landbouwgif. Het korenwolfbiotoop gebied wordt sterk bedreigd door een grote frambozen kwekerij in het Duitse deel, die opdringerig het landschap inneemt. 


De gedachte komt bij me op of het een passend willen is om in de 21ste eeuw een biotoop uit de Middeleeuwen handhaven in het door industrie sterk vervuilde Limburgse heuvellandschap.

En het is nog een lange weg te gaan dat de harde wetenschappers subtiele wetenschappers accepteren en met ze samenwerken.

Noot:
In het Limburgs dialect wordt de hamster korenwoof genoemd. Dat koren slaat op zijn voedsel en woof of wouf is een bijnaam voor iemand die erg inhalig is (letterlijk: "wolf"). Het is duidelijk dat dit dier een korenhamsteraar is. In vertaling naar het Nederlands is dit letterlijk vertaald als korenwolf.

zaterdag 19 september 2020

vandaag wereld Zwerfvuil Schoonmaak dag

 


één dag in het jaar om het zwerfafval eens in je omgeving zelf op te ruimen. 

Doe mee!

niet voor de andere mens,  maar voor deze prachtige planeet...

de Metanoia van Jezus zonder God


Wat is dat voor innerlijke verandering waar Jezus op uit is? 

"Het gaat bij hem om metanoia, een innerlijke verandering van hart en geest. Daarmee onderscheidt hij zich van veel andere leren en filosofen over het leven. Filosofen als Aristoteles en ook Confucius vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk om nieuwe gewoonten te kweken, gebruiken die je helpen om goede dingen te doen. Dat is bij Jezus helemaal afwezig. Hij doet alleen een beroep op het innerlijk.
 
Die verandering die Jezus voorstaat, zegt Baggini, is heel radicaal. "Die radicaliteit van Jezus spreekt me aan, bijvoorbeeld als het gaat over bezit. Jezus is heel anders dan Aristoteles, die ons best een prettig voorstel doet. Bij hem kun je heel goed een aangenaam, comfortabel en zelfs luxe leven leiden en tegelijkertijd een goed mens zijn. Dat kan echt niet bij Jezus. Floreren in wereldlijke zin telt niet, dat belemmert je zelfs bij je innerlijke transformatie. Rijkdom kan nooit samengaan met een goed leven, onder meer omdat al je aandacht dan op je bezittingen is gericht. Jezus, die het vaak had over de moeilijke situatie waarin hij verkeerde, zei ook dat zijn last licht was. Daar bedoelde hij mee, denk ik, dat hij niet werd bezwaard door bezit. Juist voor deze tijd, waarin rijkdom zo alomtegenwoordig is, vind ik die radicaliteit van Jezus een goed correctief." 

Julian Baggini Julian Baggini (1968, Folkestone, Engeland) is een Brits filosoof, journalist en schrijver van meer dan twintig boeken over filosofie. Recent schreef hij 'Een evangelie zonder God. Wat heeft Jezus ons nog te zeggen?', dat volgende week in Nederland verschijnt. Hij is mede-oprichter van The Philosophers' Magazine, een filosofisch tijdschrift voor een breed publiek. Verder schrijft hij regelmatig voor Engelse en Amerikaanse kranten zoals The Guardian en de New York Times en heeft daarmee een belangrijke stem gekregen in het Engelstalige debat over filosofie, binnen en buiten de universiteit.
                                                                                                                                                  Bron: Trouw, 19 september 2020

donderdag 17 september 2020

bezint eer ge begint op oude krachtplekken!

In de week van 19 t/m 26 september hebben liefhebbers de intentie om wat ze noemen onze verbinding met het Licht van Moeder Aarde en het Universele Licht te verdiepen en te luisteren naar de boodschappen van het Licht op leycentra, oude, krachtpunten.......


De realiteit gebiedt me te delen dat wat we nu krachtplaatsen noemen, m.n. gebruikt als kerken, de benaming heiligdom niet meer hebben. Ze zijn vaak in het tegendeel gedraaid en kennen een hoge mate van onheiligheid. De oude verbindingen fenomenen, zoals verbindingslijnen op aarde en boven-beneden verbindingen zijn actueel weg en alleen in het herinneringsveld te detecteren. De oude plekken zijn als het ware versleten en de Grote Natuur kiest voor andere trajecten. Vaak tref je de verbindingen nog wel in de boven- onder- of zijwaartse sferen aan omdat de plaats trouwheid van deze fenomenen heel groot is. In geomantische zin kan daarom beter een ritueel of verbinding worden gehouden niet op de oude plek zelf maar in de nabije omgeving. 
Als ervaring deskundige van Krachtplaatsen in Nederland e.o. sinds 1989 weet ik maar al te goed dat oude krachtplekken niet meer de contactpunten zijn en vooral niet meer Heel, heilig, aangenaam e.d. zijn, doch zwaar belast.

Jongeren Klimaat maffia?


Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI

Stand: 16.9.2020, 19:00 Uhr

English: Information on the designation of international risk areas (PDF, 95 KB, Datei ist nicht barrierefrei)

For previous versions in English please see "English archive" below

Neu seit der letzten Änderung:

Frankreich: es gelten nun auch die Region Hauts-de-France und das Überseegebiet La Réunion als Risikogebiete.

Kroatien: es gelten nun auch die Gespanschaften Brod-Posavina und Virovitica-Podravina als Risikogebiete.

Niederlande: die Provinzen Nordholland (Noord-Holland) und Südholland (Zuid-Holland) gelten als Risikogebiete. 

Op naar een ander contact met het Omgevende Pluriversum


"Antropoloog Arturo Escobar schrijft dat we daarom toe moeten naar een pluriversum. Daarmee bedoelt hij een wereldbeeld dat rekening houdt met het feit dat er verschillende wereldbeelden zijn. Het dominante westerse wereldbeeld bakent scherp af waar de mens begint en de rest van de wereld eindigt en ziet de rede als zaligmakend. Escobar denkt dat dat wereldbeeld onze problemen veroorzaakt heeft en ze niet kan oplossen. Hij pleit voor een soort voeldenken en wijst erop dat er andere culturen zijn, met andere kennissystemen, waarin de mens niet de hoofdrol speelt. Die bieden wellicht een beter vertrekpunt om het anders te kunnen doen. Zo zijn er ook dierenwerelden en plantenwerelden, soms verbonden met menselijke. Ook daar zijn andere ideeën over samenleven en andere vormen van kennis te vinden. Om erachter te komen wat die zijn en hoe we het anders kunnen gaan doen, moeten we beter gaan luisteren." 
(Eva Meijer) 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/luisteren-is-minder-moeilijk-dan-je-denkt~bf721ba8/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

foto op stap in het Pluriversum van Midden Limburg naar de oudste Oerwoud bewustzijns velden in Nederland!

Go in!

  


As long as human beings place all their trust in material realizations they will be disappointed because given their nature, these things do not last. So, they should set material preoccupations aside for a while and do their utmost to reach the most inaccessible Being, God himself, or their higher Self, so that it may descend and manifest in them. Then, yes, they will experience true accomplishments, inner realizations in their consciousness that are immediate and lasting. To achieve such realizations, concentrate on a sublime ideal which you know in advance will never materialize on the physical plane. Inwardly however, you will experience this realization; you will live it in that very instant, and it will never leave you.
 


foto: 
Veluwe in een gebied waar de Nieuwe sferen al indringen in het oeros

Omraam Mikhael Aivanhov

Een gedachtenbeeld is niet altijd juist. Vikingen waren bijvoorbeeld niet allemaal blond doch vooral Bruin!