maandag 30 november 2020

bereid je altijd voor op de innerlijke winter

 


Human beings instinctively act with great wisdom: as winter sets in for example they stock up on wood or coal and make sure that they have warm clothes to protect them from the impending cold. Unfortunately, they have far less foresight when it comes to providing for the rigours of inner winters. They never think of preparing themselves and when the dark days come, they spend their time lamenting and saying that life is meaningless. You will say that the seasons of the inner life do not come and go with the same regularity as in nature; as such, they are not as predictable. That is true, but you must know that winter will inevitably return from time to time. If you learn to observe what goes on within you, in fact you will see that there are always signs that give you advance warning. So, learn to observe yourself, and as soon as you sense that a dark, cold period is about to begin, be on your guard. Prepare the spiritual elements that will help you to keep the fire and light burning within. Jesus said, ‘Walk while you have the light, so that the darkness may not overtake you.’ This means, ‘Make the most of good conditions while you have them, so that when difficulties arise you will have the arms you need to face up to them. 

Omraam Mikhael Aivanhov

zondag 29 november 2020

terug herkennen van ons Innerlijk Geluk


 ..het enige geluk zit in het ongeluk want daar worden de knopen van het ongeluk gelost…
tenminste in deze realiteit

woensdag 25 november 2020

veel verscheidenheid Leven mogelijk houden

 


De huidige stand van de planeet is niet om blij van te worden. Vooral de omgang met onze vier elementen aarde, water vuur en aarde baart grote zorgen. 
Toch is het onze opgave deze aardehuid met haar sferen tot wasdom, tot levengevende groei te brengen en zelfs voorbij het materiele.  Allen die de weg van vernietiging, vergiftiging, vervuiling hebben gekozen zitten aan de verkeerde kant en verliezen hun ziel. Blijf volhouden in  volharding van je opgave om Leven te geven en te onderhouden voor deze kostbare parel in het Universum.


In the rest of the universe, the earth is not considered to be a place of privilege; it is not an honour to be here. The earth is a reformatory and human beings are sent here for training, to learn to be better human beings. But this will not always be the case, for the earth is also a vast field in which countless beings work and cultivate the soil according to the Lord's instructions. At the moment, part of this field is still lying fallow; it is going to take hundreds and thousands of years before it is fully productive. But conditions are improving regularly and one day the earth will be a garden full of flowers, a divine orchard. It will truly be the kingdom of God and its inhabitants will be the children of light and love. For a very long time now, billions of beings have been working here, voluntarily committed to a task so gigantic that very few of you can have any notion of it. 

Omraam Mikhael Aivanhov

ode aan het Middelgebergte

hemel en aardetop van de Ochsenkopf in het Fichtelgebirge met zon en volle maan
de beste foto die ik op de regionale site ooit zag!


 

kippenvreugde door een reuzen cadeau


de taart die ik cadeau kreeg

verdween deels in mensenmagen maar grotendeels bij de kippen. Volgens de eigenaar zaten die middag "alle kippen suf in het hok met een opgekropte taart, dank je wel erg leuk., leuk he"

dus de volgende keer als je me wat brengt en ik zeg dat ik het deel met vrienden dan weet je wie dat zijn!


maandag 16 november 2020

Openheid hoort bij het Nederlandse landschap en de volksaard

persbericht 

zeekust landschappen, wad, polder, heide, zandverstuiving....als het maar een verre horizon heeft
en waarom zo gelukkig op de hei
het zijn en blijven heidenen
open naar anderen en graag in de openheid van de grotere ruimte
Nederland is een vlak land en de bewoners waarderen openheid. Pas in de tweede helft van de 20ste eeuw werd de begroeiieng meer en meer. 
Te begrijpen is de nu in gang gezette ontbossing van zandgronden om plaats te maken voor zandverstuivingen en heide en dat past in de oude voorkeur van de Nederlandse volksaard met een hle grote hemelboog en openheid naar boven. Maar het kan wel een beetje meer met beleid en overleg!