zaterdag 31 december 2016

verinnerlijken

een minus 12 graden koude en heel mooie afsluiting van een jaar
een moment voor bezinning

uit de ‘buitenalisering’ society 
naar een
‘binnenwereld-universe’

Koude werkt mee

Schone groet

mogelijkheid: Nieuw na Oud
deze wereld is één van de vele werelden
en je ervaart het met je collectieve persoonlijkheid bewustzijn als de enige

en je houdt daaraan vast
met heel je vermogen vandaag

doch

Morgen kan het weer HEEL anders zijn

Dat is het mooie van 1 januari, een nieuwe dag in een NIEUW JAAR
of ga je met het 'oude' het nieuwe in en bevlek je de tijdruimte met je 'oude bouwwerken'
aan jouw de keusVariant op

Deze wereld is slechts een brug. Ga erover. Maar bouw daar uw huis niet op .’

Op de moskee van Fathe pur Sikri in India, ten zuiden van Delhi, staat een inscriptie
van 1601: „Jezus – Hem zij vrede – heeft gezegd: ‘De wereld is een brug. Ga
erover. Maar bouw er je huis niet op’.”
vrijdag 30 december 2016

one timestep to another time moment; 2017= nr. 10=1, real new beginning


Menselijk DNA en onze energetische voedingsbronnen; een korte analyse

Een artikel in Collective-evolution (1) bracht me aan het denken over hoe ons DNA is ontstaan en hoe wij energetisch worden gevoed.

DNA
De volgende mogelijkheden van DNA ontwikkeling zijn te herkennen vanuit:

1. Ongestuurde Aarde evolutie; dat het leven op deze planeet spontaan ontstaan is vanuit het kleine organisme in een groter organisme en specifieke materie-tijd-ruimte aanpassingen aan deze planeet op haar steeds veranderende  aardehuid geleidelijk aan plaatsvond (een materialistische kijk op de werkelijkheid, evolutiebiologie, Darwinisme).

2. Gestuurde Aarde evolutie;  dat het leven op deze aarde ontstaan is door goddelijke impulsen/hogere machten die de wereld hebben geschapen. In de bijbel tref je in Genesis een mooi voorbeeld daarvan van de scheiding van de elementen en het gericht ontstaan van de verschillende levenssferen
Een spirituele kijk; de ingrepen van de goden kunnen eenmalig (bij Christendom aan het begin en het einde) of meermalig (pantheïstische visie).

3.Ongestuurde toevallige panspermie op Aarde; buitenaardse organismen bereiken fysiek de aarde  als sporen die worden gedreven door de stralingsdruk van een ster of als levende organismen in een meteorite. Materialistische visie van de kosmo-biologische wetenschappen.

4. Bewust gestuurde panspermie, de theorie dat organismen fysiek bewust naar de aarde zijn gebracht door intelligente wezens van een andere planeet. (spirituele visie)
Meer dan 60 jaar geleden ontdekten Francis Crick, Maurice Wilkins en James Watson dat DNA een dubbele helix is. Ze kregen er de Nobelprijs voor de Geneeskunde voor. DNA-pionier en Nobelprijswinnaar Francis Crick (1916-2004) ontwikkelde samen met zijn collega Leslie Orgel de theorie van de ‘directed panspermia’.

5.  Een gestuurde wezenlijke sturing vanuit de geïncarneerde menswezens in samenhang met andere niet geïncarneerde wezens
Een continue DNA veranderingen door wezens die incarneren in deze planeetsfeer in verschillende levensvormen. Een continue interactie van wezens vanuit het Heelal en andere dimensies  die  als kleine of grote groepen kwamen en komen en als wezens de DNA van de bestaande bewoners verrijkten/veranderden.
In de huidige tijd komen weer vanuit ongelooflijk veel richtingen wezens in een mensen DNA en evolueren verder het fenomeen Mens. Dat vereist ook totaal andere spirituele opvattingen en visies.

Individueel menselijk DNA is een product van een aardse evolutie, menselijke gedrag en continue kosmische bevruchtingen.

6. Combinaties van 1, 2, 3, 4 en 5

7. Een nog onbekende dominerende factor organisatie


Verdieping en externe controle
Toen ik rond middernacht deze materie onderzocht bemerkte ik  dat een controlerende buitenaardse voertuig rondom de aarde me ging scannen waar ik mee bezig ben en een kleiner voertuig naar me stuurde.  Ik merk wel meer als ik bepaalde niet conventionele ideeën lanceer,  ze willen gaan controleren. Dit zijn technologisch hoog ontwikkelde wezens. 
Het kleine voertuig met twee donkere grote wezens gaan onsuccesvol dreigen, aandacht afleiden, inbreken of me in slaap sussen.  Ik verzet me tegen deze beïnvloedingen wezens.
Dit soort krachten zijn trouwens overal aanwezig, die je klein willen houden, binden in structuren (macht, materie, familie, religie etc.) en in slaap houden. 
Eerst zit je in de fase van manipulatie en de tweede fase is die van authenticiteit, van wat je hier komt doen.  Eerst dien je los te komen van deze manipulatieve stromingen. Een bevrijdingsactie en waard om voor op te komen bij anderen!

Overigens de manipulatie verdwijnt ook als je je verbindt met je wezen of ik me laat verdwijnen en in het heelal kom, het komische in een ander lichaam; een kosmisch lichaam  dat woont in  een groot ruimte station van donkere materie dat ik aanstuur.


De energetische component
Manipulatie of anders verwoord afhankelijkheid in het collectieve,  ken je ook in het energetische.

Na een korte slaap droom ik van het samenzijn met vele mensen in groepen en ik bezocht met een kleine groep een grotere groep die met natuur verbinding hebben, die ook wel bezwaar aantekenen dat we in een kleine groep blijven. [collectieve trekt aan het individu] Iemand maakt foto’s en ik maak ook bezwaar  tegen dit roofsysteem . En we hebben het over energiebolletjes die over en weer reizen.


Waar haalt de DNA of ons hele systeem haar energie vandaan?
De materiele visie ziet daar verschillende bronnen van in de cel (in de mitochondrion), de spijsvertering (de glucose omzettingen), motorische bewegingen en het externe licht van de zon.
De spirituele visie onderscheidt meerdere bronnen als Zon, Maan of andere planeten in ons zonnestelsel, Sterren, Aarde zelf, Biosfeer, Mensenwereld (mensmens wezen), Natuurwezens, Buitenaardsen, het eigen Wezen, de Techniek via telefonie en internet (wiens gebruikres ik wel gekscherend de ‘zappisten’ noem). Laatst heb ik een zappist uit m’n huis gezet die meer achter het scherm zat dan in deze materie.

Het is heel interessant bij jezelf en andere te onderzoeken wat hun energie bronnen zijn.  Je hebt daarin mono culturele mensen die van een bron geheel afhankelijk zijn of diversiteitsmensen, die verschillende bronnen hebben.
Overigens is bron-energie onderzoek interessant daar het ook aangeeft wat de verschillen zijn. En dat we ook van bron kunnen veranderen als bijvoorbeeld onze aardehuid plots verandert door een extern fenomeen. In geval van een nucleaire crisis kan ik  bijvoorbeeld leren van de mieren hoe m’n system hier te handhaven onderaards is . Vele culturen voor ons hebben dat reeds gedaan en doen het nog steeds in de neder werelden.

Terug naar de herkenning in deze tijd onderscheid ik
- machthebbers die gevoed worden/overgenomen zijn door negatieve buitenaardsen, zoals de paus, Trump, Obama en andere heersers
- 100 % Eigen wezen mensen zoals verlichten, Poetin (oppervlaktelaag maar dieper de planeet Aarde), of bepaalde grote popsterren  (‘goddelijke magneetkracht)
- 100 % sterrenmensen;  een aantal kinderen in deze tijd die rechtstreeks komen van andere stelsels 
- 100% planeet Aarde mens zoals in mijn vakgebied Marco Pocagnic
- gevarieerde verbindingen. Natuurvolkeren als indianen hebben een veelheid van verbindingen met zon, aardeplaneet, natuur, buitenaardsen en eigen wezen
Of maanmensen  en buitenaards aangestuurden  zoals bepaalde moslim terroristen.
- vluchtelingen uit een andere cultuur hebben vaak een ander subtiel voedingssysteem dat door de collectief levende gastheren niet altijd wordt gewaardeerd.

Zelf heb ik met m’n twee beste vrienden een gelijksoortige energiehuishoudingskaart.; veel kosmisch/sterrenenergie, eigen wezen, planeet aarde, biosfeer. En minder gericht op  de menselijke wereld.  Overigens is de energievoeding bij astraal reizen in de nacht eenvoudiger en veel minder aards.

Laats was een vriend van mij hier, die ik omschrijf  als een aards pessimist, een zwartkijker, doch wel de capaciteit heeft het mechanische aardse dingen goed om te gaan. Hij is een echte planeet aarde wezen en voelt haarfijn aan de aanwezigheid van windmolen trillingen in de omgeving die hij negatief interpreteert, daar het invloed heeft op deze planeethuid.  Overigens zijn vrouw is ook een aardevrouwplaneetvoedster.

Ik herken ook bijvoorbeeld bij een college die veel bezig is geweest met megalithische heiligdommen die gericht zijn op zon en maanstanden een eigen energie huishouding dat zeer sterk gevoed wordt  (75%) door zon en maan!

Wat kun je met dit verhaal?
- herken wie of wat jezelf bent en in welk vrienden/werk netwerk je zit waar de energetische voeding vandaar komt
- hoe te handelen met je eigen kinderen die anders zijn wat kan komen door hun andere energie huishouding.  Bij mijn kinderen herken ik bijvoorbeeld een spiritueel eigen wezen persoon, een kosmisch person en een sterrenpersoon.
- diversificeer en wees tolerant nar anderen
- herken in je omgeving waar mensen interesse in hebben dat dat ook hun energetische voeding en verslaving is
- herken ook dat de huidige person een bepaald energetisch voedingskarkater heeft wat in tijd en ruimte iets over zijn of haar ontwikkeling vertelt, maar niet iets vast is en dat kan veranderen
- dit een planeet  is waar verscheidenheid heerst en dat te leren accepteren en te laten is een noodzaak in de nieuwe tijd. Allerlei stromingen die willen begrenzen en monopoliseren drukken hun geaardheid in andere geaardheden.


En realiseer je dat wat uiterlijk schijnt –de oppervlaktelaag- , innerlijk verborgen weer heel anders kan zijn in de diepere laagten.  Stof voor verder onderzoek.

donderdag 29 december 2016

Innerlijke Aarde en innerlijk Vuur bewustzijn

Naar aanleiding van een droom kwam ik tot een dieper inzicht in de vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en aether.
Ze zijn plaatsbaar in ons energiesysteem en elk element kent een mate van ‘vervuiling’; onverwerkte ervaringen, belastingen en aanhechtingen/bezettingen.

In Nederland zijn het vooral de elementen Aarde en Vuur die onderzocht kunnen worden, daar dat de van nature ontbrekende elementen zijn in dit mooie kleine landje van water en lucht.

Zelfonderzoek is nodig om in het element Aarde te onderzoeken de aanwezigheid van vruchtbare aarde, versteende aarde en vervuilde aarde.  Ik noem dat in de ring van Aarde met in haar centrum de diepe verbinding met de Planeetkern van plasma Aarde.

Door mijn tijdelijke verblijf in het Fichtelgebirge, een gebied met ‘s werelds meest diverse mineralen ondergrond is m’n vaste aarde toegenomen en de vervuilde aarde afgenomen. 
Het element Aarde in het subtiele system bevindt zich meest onder de stuit tot ver onder de voeten. Daar kunnen veel verborgen zaken huizen, die door ontmoetingen met mensen, plekken of tijd fenomenen wakker worden.
De meest harde aarde in ons system zijn de tanden en dan het skelet verdienen veel aandacht.

Voor geïnteresseerden wil ik in de Paasweek een workshop geven over “innerlijke Aarde bewustzijn “geven en in de Pinksterweek; “innerlijke Vuur bewustzijn” organiseren. Heb je belangstelling, laat het me weten!


Innerlijke Aarde Ontmoetingen door ondermeer
-  ontmoetingen met uiterlijkegeologische kwaliteitsplekken
- Grot- ervaringen
- diepere aspekten van ‘Aarden’, incarneren
- fysieke aarde ontmoetingen in voeding en heling
- onverwerkte tijd-ruimte ervaringen verwerken
- subtiele aardewezens
-  
Aankomst; 15 april. Workshop 16 t/m 22 april (7 dagen). Vertrek 23 april

Innerlijke Vuur Ontmoetingen door  ondermeer
- ontmoetingen met  uiterlijke aarde-Vuurkwaliteiten plekken
- 12 aarde-vuur kwaliteiten en menselijk vuurkwaliteiten
- oude vulkanen bezoeken en zwavelbronnen
- werking van aardevuur-drinkwater
- onverwerkte tijd-ruimte ervaringen verwerken
- goed  Houtvuur maken en verschillende warmtebronnen ervaren
- werkingen van subtiele vuurwezens op eigen systeem

Aankomst; 3 juni. Workshop 4 t/m 9 juni (6 dagen). Vertrek 10 of 11 juni


Beide workshops  vinden plaats in het geologisch rijkste gebied van Europa
Aankomst; 3 juni. Workshop 4 t/m 9 juni (6 dagen). Vertrek 10 of 11 juni
Verblijf  op de Naturerlebnishof in Schirnding