dinsdag 7 april 2020

Hoe maak je luchtverontreiniging ‘dragelijk’.


Hier in het Duits Tsjechische grensgebied heb je bij oostenwind wel eens een hele nare kattenpislucht, dat me letterlijk ‘pissig’ maakt. Deze lucht is afkomstig van Sokolov, ongeveer 30 km van hier in het Falkenauer Becken, het tweede grootste bruinkool wingebied van Tsjechië.
Daar liggen in een laagte twee grote bruinkoolcentrale, Tisová I en II, die wel eens voor luchtvervuiling kunnen zorgen als filters worden vervangen of er een ander technisch probleem speelt dat ze via een bypass ongezuiverd lozen moeten.

M’n chemicus vriend zei dat wat ik ruik, thio mercaptanen zijn en je ruikt alleen de minder giftige zwavel maar dat wat je niet ruikt is veel giftiger!

Heb de lokale overheid de hinder gemeld en die de man zei laconiek: als het morgen niet over is bel me nog een keer. Want hij kan niets doen. De situatie is dan zo dat hij het meldt aan de Beierse hoofdstad München en die aan Berlijn en Berlijn aan Praag en die aan de regio en dan uiteindelijk komt het bij de fabriek. Lange lijnen.

Dan maar m’n Alchemische vriend gebeld en hij ziet dat de centrale in een laag dal staat.  Hij zegt als je daar woont ontwikkel je in de laagte eerder kanker dan als je hoger woont. De vrijkomende afvaldamp kan op twee manieren worden getransformeerd; door de wind en door de aarde.
Dat laatste doet hij en hij kijkt waar het door de aarde aangetrokken kan worden. Ten noord-noord-oosten van Praag is zo’n gebiedspunt en vervolgens zoekt hij eenzelfde frequentie punt in de omgeving van de centrale: ook ten noordoosten van Sokolov. Terwijl we samen met onze heldere ogen kijken, voel ik dat het subtiele luchtvuil veld via de aardlijnen wordt weggetrokken naar Sokolov.  Ik zie een heel groot wezen op de aarde staan die het opeet en verwerkt en na afloop heel dankbaar is voor dit ‘maaltje’. He dit werkt sneller dan via de overheidslijn.

Maar wat is er dan eigenlijk veranderd? De materie, de chemische stoffen, die blijven in hun molecuulvorm maar in het astrale is wat veranderd.
M’n vriend geeft aan dat er twee wegen zijn:
1.     Een andere energie opent zich, ‘eet het op’, dat alchemisch helend werkt voor de afbraak van de chemische stof. Dit werkt meer op astraal gebied en namen we waar.
2.     Het naar een punt brengen waar het door de aarde afgevoerd wordt. Als het niet getransformeerd is, vormt het daar weer een probleem.
3.     1 en 1 is drie’ methode.  Het wezen dat ik zag is een hele grote vrouwelijke reus op een vrouwelijk punt levend. Het tegenovergestelde punt, het mannelijke punt, is meer westelijk aanwezig. Deze twee ‘stoffen, deze zwaartepunten bij elkaar brengend, verbindend, geeft een transformatie, een nieuwe ‘stof’, een kindje, die het op een ander niveau, meer geestelijk transformeert.

Deze alchemische werkwijzen werken direct en veel sneller dan de officiële weg. En m’n ergernis, de astrale component, dat een kwaliteit van het veld was is weg.
Met dank aan de helpers en het leerpad.

zondag 5 april 2020

Doe wat in je eigen omgeving met water en voeding


Mogelijk leven we weer in een tijd van de grote plagen, die in de mensheid geschiedenis immer voorkwamen: oorlog, ziekte en hongersnood.
De eerste plaag zijn we aan het verwerken die van ziekte nu in de vorm van een nieuw angstvirus.
Die van hongersnood is mogelijk in aantocht als het klimaat zo door gaat zoals het nu is. Al twee jaar is het te droog en het ziet er naar uit dat het dit jaar nog warmer, spreek droger wordt. Nu al met dit ogenschijnlijke mooie weer is de natuur weer kurkdroog.
Een juiste maatregel is om in je tuin voedsel te verbouwen en het dak regenwater op te vangen.  M’n vriend vertelt trots een eigen watervoorziening te hebben door een grondwaterpomp. Zelf heb ik een eigen grondwaterputbron en heb m’n tuin dit jaar groter gemaakt.

Zelfvoorzienend zijn is een eerste levensbehoefte en je ziet hier in Duitsland dat ze al bezien in hoeverre het land zelfvoorzienend kan worden. In elk geval een uitdaging voor de op de grote buitenwereld ingestelde Nederlandse landbouw om weer lokaal te worden!
Ja en die oorlog, je weet het nooit.. Herhalende tijden…niet te hopen maar mijn generatie na de oorlog heeft geluk gehad..
Lokaal is noodzakelijk leven en een veel menswaardiger wijze van omgang met deze planeet.
Zelf onderzoek in het subtiele naar oude contracten met godheden
Herken je goden inwijdingen, de mislukte inwijdingen, de niet afgeronde inwijdingen en geloften van toen en daar die rondrazen in ons collectieve en persoonlijke onderbewuste.
Op 25.02.2008 wees m’n leermeester me op dit gegeven:
Boven kruin ...strijd in Afrika heb er verbinding mee ..stammen ...het leger van de heer, kindsoldaten...ten zuiden van Kenia, Kongo...karma van hogere afkomst en heb deel aardekarma meegenomen in dit leven.....zoek plek die gelijksoortig is en doe daar een ritueel dan kan de donkere wolk weggaan boven het hoofd....
Hij vroeg me later wat doe jij ‘nachts toch in Afrika? Het oude contract met deze strijd god waar je voorheen een initiatie mee deed, was nog niet afgerond en leefde onbewust door. De toenmalige krijgsgod riep me als ‘volgeling’ nog steeds op in de nacht om mee te strijden. Ik had in dat leven niet bewust afscheid genomen van dat contract.
Oftewel inwijdingen van toen hebben nu ontwijdingen nodig….
 

Maar hoe zit het met m’n eigen verslavingen aan de goden in deze tijd en andere? Tijd voor zelfonderzoek. Ontdek onder m’n linkervoet respectievelijk twee goden relicten en daaronder onder beide voeten een derde. Boven m’n hoofd een vierde die verborgen is en daarboven heel groot iets dat absoluut niet gezien wil worden.
De eerste is een Inca godheid, Pacha Mama, waar men alles voor deed en die leefde in de Aarde en bloedoffers aan gegeven werden, soms zelfs vrijwillig.

De tweede is een Azteeksegodheid Quetzalcoatl waar ik als priester bloed offeringen op d piramide bracht door de harten uit te steken. Je geloofde: jij bent m’n dienaar en je zult naar me luisteren en je krijgt er voor het eeuwige leven. Dat idee zit ook in de christelijke godheid. Als je niet luistert word je bestraft. Toen dacht je dat deze godheid boven in de luchtsfeer leefde maar eigenlijk zat hij in de Aarde, een ware nederwereld godheid, net als de vorige een tweede chakra godheid schaduw.
De derde is een Atlantische godheid, een boosaardige sfeer god, een demonische godheid die straft. Een macht god van het derde chakra, voor de val van Atlantis die we aanbaden om zo te voorkomen dat je niet bestraft werd.
De vierde boven m’n hoofd is de gereformeerde Christelijke godheid uit de Alblasserwaardse bijbelbelt met het verhaal dat als je hem dient, je gered werd. Ook een bestraffende en angst gevende, angst opwekkende godheid waar ik in gedoopt ben. Mijn voorgeslacht heeft deze gereformeerde godheid flink gediend en bediend. Net als de vorige zijn dit hele oude goden die zich aanpassen aan de tijdsgeest en zich zo voorstellen in onze ontwikkelingen geschiedenis.
De vijfde zijn de Noorse goden in het Fries gebied en uit Scandinavië die ik gediend heb. Die werden geraadpleegd en hun wil is wet en niet het logische medemenselijke gevoel.  In de film Radbad wordt dat zo treffend uitgebeeld hoe mensen geofferd werden om de natuurkrachten te sussen. M’n onderzoek in het Friese gebied brengt deze laag meer in het bewustzijn en vooral in het Groningse is het nog de hoofdsfeer godheid.
Tja daar zit ik dan met al die oude dienstheren die nog steeds aandacht willen, alleen nu gezien en herkend worden.  Ze hebben allemaal gemeen dat ze bestraffend zijn als je hen niet volgt. Ik weet nog dat toen ik de gereformeerde kerk losliet m’n familie boosaardig was maar ik bleef bij de keus. Gelukkig was uitsluiting uit de gemeenschap niet mogelijk, dat bijvoorbeeld wel is de niet aan deze tijd aangepaste collectieve religie islam gebruikelijk is.
Toen ik in de tachtiger jaren Bagwan bezocht in Poona werd dat in m’n christelijke omgeving niet in dank aangenomen.  Hij werd ook als een godheid aanbeden en heb dat pad maar kort gevolgd. Daar werden ook de demonische lustgoden door zijn volgelingen heel erg bediend naast de vrijheid, medemenselijkheid en superkritische aard van de meester zelf.
Het is nu geen tijd meer om de Goden te dienen, niet de oude corrumperende goden en de weg van zelfinwijding te gaan naar je eigen goddelijke stuk weg van de kudde in de realiteit van het Moment.
In deze tijd kunnen we loslaten de oude banden met oude religieuze structuren die bij toen en daar horen. Goden die toen en daar pasten bij de ontwikkeling van je menszijn.

Kom uit de goden verslavingen

Het dienen van een Godheid of Godin is van alle tijden en plaatsen. In christelijk Europa was het de ene God, doch in de praktijk bleven het lokale Goden met hun eigen eigenaardigheden. Zij die deze Godheid niet dienen wilden, werden gestraft ook al was het volgens de leer een liefhebbende godheid.
Aalsum. Schijngod bij rituele kerkdienst
Rond ons bezoek is het nog kerktijd en mooi om te zien het goddelijke veld boven de kerk. Meer een schijngod met een bewustzijn van 40 (laag) en een aarde-luchtwezen, heel vast. Door de aandacht in de dienst komt deze sfeer uit de ondergrond boven drijven.
De kabouters bij de uitstroomopening rechts van het toegangspad, kruipen er voor weg.
(Uit verslag bezoek 16.2.2020)

..je zoekt elkaar - die dezelfde goden aanbidden- nu op 
via mobiel of internet om te delen wat je mist,
je persoonlijke verslavingsgodheid...


Nu het kerkelijk bezoek door de virusbeperkingen is stilgelegd, zullen de plaatselijke godensferen geen dienaren bezoek meer krijgen naar het godshuis, de kerk.
Ik herinner me nog dat m’n leermeester me zei dat dan de goden verstoord raken en wraakzuchtig worden. Ze zijn immers de wekelijkse aandacht gewend geraakt en dat voedt hen. Als nu volgelingen van goden ontstemd zijn, dat ze niet naar hun heiligdom kunnen, kan het best zijn dat hun ergernis niet hun ergernis is maar die van de godheid waar ze een contract mee hebben.
Een goed moment om eens te bezien of de godheid die je nu dient werkelijk waard is om gediend te worden. Dat geldt ook en vooral voor de alom gediende materiele goden die nog met veel algemeen geld in stand worden gehouden. De pauze van nu kan heel heilzaam zijn voor de goden verslavingen.
...Man is created from the blood of a revolting god, Quingu,
in order to toil on behalf of the gods.”
Babylonian Enuma Elish, Epic of Creation
Primeval man is created by the god Ea from the blood of the warrior Quingu. Mankind was created to bear the burden of the gods. Babylonians thought of humans as the slaves of the gods, put on this Earth for one reason — to serve those gods.
Bron: https://www.earthfiles.com/2020/04/02/part-7-maze-of-deception-2/

zaterdag 4 april 2020

mystic Osho answer about epidemic

 Beloved Osho, 
How to avoid epidemic?
Osho: "You are asking the wrong question. The question should have been like this: "Say something about the fear of dying in my heart because of the epidemic?"
How to save yourself from this fear? 
Because it is very easy to avoid virus, but it is very difficult to avoid the fear that is present within you and in the world.
People will die more because of this fear than because of the epidemic.
There no virus in this world is more dangerous than fear. Understand this fear,
otherwise you will become an alive dead body before your body will die. 
It has nothing to do with the virus. The frightening atmosphere you are watching right now is a collective madness, which is always decreasing after some time. The reasons keep changing, but this kind of collective madness keeps on being revealed from time to time. 
Many people either get help or they die. It has been a thousand times before, and it will continue to happen. And will continue unless you will understand the psychology of the crowd and fear.
Stop enjoying the juiciness of fear. Usually every human being enjoys fear a little bit. If they don't have fun in fear, then why would they go to watch movies?
Understand this juiciness within you; without understanding it you cannot understand the psychology of fear.
Look at the juice of this fear and at the fear within you, because if we take in the juiciness of fear, it is not much possible to wake up our unconsciousness. 
Normally you are the owner of your fear,
But in the moment of collective madness your ownership can be touched. Your unconsciousness can take it over completely. You won't even know when you have lost control over your fear and fear others.
Then fear can do anything to you, in such a situation you can also take the life of yourself or that of others.
It will happen so much in the coming time: many people will commit suicide and many people will kill others.
Stay alert. Do not look at any video or news that gives you fear within. Stop talking about the epidemic - repeating the same thing again and again is the birth of self-hypnosis. Fear is a kind of self-hypnosis. This idea will cause chemical changes in the body. By repeating the same idea again and again, this chemical change can sometimes be so poisonous that it can also take your life.
There are a lot of other things happening in the world, pay attention to them. 
Meditation becomes a protective aura all around the seeker, which does not allow negative energy to enter within. Now the energy of the whole world has become irrational. In such a way you can fall any time in this black hole. 
Sitting in the boat of meditation you can avoid this.
(...) As long as death doesn't come there is no meaning of fearing what is inevitable. Fear is a kind of foolishness and proof of the fact that life has been lived in the wrong way. Those who offer their today for tomorrow, are afraid of death.
Death is not a problem for those who live their life totally each moment. 
Rethink life. Fear will not solve anything and there is no cure for death.
If you don't die from a pandemic, then you will have to die another day, and that day can be any day. That's why: keep ready. Don't take down your life."

donderdag 2 april 2020

nog geen besluit gevallen..humm


Waarom zo moe en last van huid of ogen? En het nieuwe….

Als ik zo rondvraag ver m’n eigen waarnemingen dan hoor ik: ik heb geen fut, geen energie en ik kom er niet toe. Gisteren was ik buiten aan het werk en meest bij het rijden van de kruiwagen pauzeer ik 2- 3 maal. Nu wel 6x en ben sneller moe.
Tijd om navraag te doen in hogere echelons van de subtiele kenners. Mijn leermeester noemt dit gegeven een aspect van de ‘omslag scheiding’ dat we van de derde naar de vierde versnelling gaan. Net als bij het schakelen van de auto dat moeite kost. Pijn en moeite om in de vierde dimensie te komen dat kost energie. Dit omslagfenomeen is een positief fenomeen voor de overgangers maar voor het behoudkamp een ramp. Niets zal meer hetzelfde zijn in de deze totale verandering zei m’n vriend Lantos.

Eerder heb ik al enkele malen gemeld dat de elementalen -natuurwezens van de elementen- in de aarde zich hebben teruggedrongen en in ons leefveld de elementaren die technisch gevoed worden – robotachtige technische demonen* die ook weer de ‘gewone demonen’ voeden- heersen. Er is te veel subtiele en technische vervuiling en angst in onze sferen gekomen en dat gaat maar door! De hele Aethersfeer wordt in onze laag kapot gemaakt.

5 G ellende
Door de over aandacht van corona is de uitrol van 5 G gaande. (Zie voorgaande blog). Volgens m’n leermeester heeft dat een nadelige uitwerking op huid en ogen, dat ik kan bevestigen.  De huid verdroogt als het ware en wordt makkelijker doorlaatbaar voor ondermeer virussen.  Overigens het corona virus houdt van temperaturen van minder dan 15 graden en een lage waterdamp concentratie.
De laatste twee jaren is de buitennatuur uitgedroogd en momentaan in het een koud droog voorjaar is het weer veel te droog in de sferen. Het gevoels- en emotie aspect in positieve zin droogt bij ons mensen op.  
Daarbij komt nog dat de 5 G die ons watersysteem aangrijpt. Weet dat onze longen voor 80% uit water bestaan en bij uitdroging geen goed filter meer kan zijn voor bijvoorbeeld viren.

De horror science fiction Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz heeft onder het pseudoniem Leigh Nichols begin tachtiger jaren een boek geschreven ‘The eyes of darkness’, waarin deze corona epidemie met haar gevolgen dramatisch wordt beschreven (zie tekst onder)


Zie onderstaande link over de voorspellingen in The eyes of darkness.

Het negatieve vergroot zich immens maar ook het positieve komt!
Mijn advies is veel water drinken, de woonomgeving goed bevochtigen in tijden dat je lang binnen bent en de planten goed verzorgen. Zelf stofzuiger ik zo mijn mogelijk en gebruik water voor de vloer reiniging. En doe die wifi ’s nachts uit en gebruik die handi’s zo min mogelijk  en wees vooral niet medeplichtig aan deze vernegativisering en schakel over op vaste telefoon en kabel computer aansluitingen. Momentaan is door al dat gebel de ruis in de sferen enorm toegenomen.

In de sferen is de 4e dimensie aan het indalen en je kunt het in je meditaties begroeten en in laten werken. Ook komt uit de kosmos al nieuwe input vanuit de ‘grootvader van onze zon’, wat m’n leermeester al heeft waargenomen. Dat instroomveld is als enige al in Duitsland instromend op een bepaald punt en we wachten met spoed op het moment dat we weer vrij kunnen reizen om het te begroeten!
Boeiende tijden van de grote omslacht……..


·       Daar is nog geen goed woord voor en ik stel voor het techno elementaren te noemen

stand van zaken 5 G in Nederland


woensdag 1 april 2020

De mystiek van het Groningse Wierdenlandschap

project voorstel 'Toukomst Groningen'

steun dit idee door het aan te klikken op 
 https://www.toukomst.nl/ideeen/de-mystiek-van-het-groningse-wierdenlandschap/ 


DE SPIRITUELE ONTSTAAND GESCHIEDENIS VAN HET KUSTGEBIED IN GRONINGEN
We gaan een wandel/fiets/auto route ontwikkelen, waarin de ontstaansgeschiedenis van het Groninger wierdenland vanaf de vroegste bewoning tot aan het heden kan worden beleefd.
De nadruk ligt hierbij op de spirituele geschiedenis van het kustgebied in Groningen
De route wordt ontsloten door middel van een reisgids en een website.
In samenwerking met de lokale bevolking worden krachtplekken op de verschillende wierden gemarkeerd met banken van inheems hout en zwerfkeien. Lokale bewoners en toeristen kunnen op deze banken de bijzondere energie van deze plekken ervaren.
Op deze wijze wordt aandacht gevraagd voor het wierdenlandschap dat uniek in de wereld is.
Groningers kunnen de energie van deze plekken gebruiken voor hun eigen welzijn. Ook zal de route vele toeristen trekken en een impuls geven aan de werkgelegenheid.


Toelichting 

De mystiek van het Groningse Wierdenlandschap
  Spirituele Stilte recreatie op krachtplekken
Speciale uitgave (publicatie en website) en speciale accentuering spirituele ontmoetingspunten
We gaan een wandel/fiets/auto route ontwikkelen, die overigens ingepast of kan aansluiten bij bestaande routes. Het gaat om het persoonlijk beleven van de ontstaansgeschiedenis van het Groninger wierdenland vanaf de vroegste bewoning tot heden. Met nadruk op de spirituele geschiedenis van het kustgebied in de verschillende tijdvakken van voorchristelijk, christelijk tot seculier. Door het persoonlijk beleven van de vele subtiele en materiele schoonheden van de nederzettingen tussen Lauwers en Dollard krijgt het landschap ook meer inhoud voor de deelnemer en bewoners.
Het unieke Noord Groningse land van wierden en voormalige zee inhammen is grotendeels door kloosters in cultuur gebracht en bezaaid met vele kerken op wierden. De kerkplaatsen zijn meest plekken waar in verschillende religieuze cultuurfasen de bij die tijd horende religie werd gevierd.
Elke cultuurfase kent ook haar eigen vormgeving en uitdrukkingen in het landschap:

Fase 1: Voorchristelijk Fries/Saksisch met interactie oost en westkust en zuidelijk achterland dat teruggaat tot oude steentijd met steencultussen. Voorbeeld Johannieter klooster in Oosterwierum gebouwd op een steentijd hunebed heiligdom. Aanleg wierden op aarde-krachtpunten.
Fase 2: Keltisch christelijk (5e -8e eeuw). Er zijn enkele sagen en legenden over deze tijd vooral rond Usquert en Helwerd.
Fase 3: Katholieke (8e – 16e eeuw) met Vikingfase: bouw kloosters, kerken en borgen, bedijkingen en ontginningen.
Fase 4: Na reformatie (16e eeuw tot heden: interieur aanpassingen en verbouwingen van voorgaande kerkfase).
Fase 5: na christelijke kerkelijke fase: laat 20ste, 21ste eeuw) (hergebruik, retrogebruik en nieuw gebruik)
Om de kleinschalige stilte recreatie inhoud te geven wordt een gebundelde uitgave van bestaande actuele gegevens van objectieve gegevens verwerkt: Bouwkunst van kerken en kloosters (romano-gothiek), Cultuurhistorie, Archeologie, Geschiedkundige gegevens, Landschaps geschiedenis, Spirituele waarden van de spirituele krachtplekken en adviezen voor eigentijdse persoonlijke ervaringen.

Wat brengt het de Groningers?
Meer aandacht, zorg en liefde voor de eigen omgeving. Er is meer dan!
Kleinschalige recreatie in aansluiting met meer duurzame projecten, waar via de site op gewezen wordt.

Vormgeven door een
-Boek en speciale website.
-Nieuwe integrale wandel- en fietstochten routering in aansluiting van de vele bestaande lokale initiatieven als kerkpaden, fietstochten en wandelroutes. En vooral uitgebreid naar nog openstaande gebieden met kruis verbindingen van andere kwaliteitspunten. Met gebruikmaking van lokale overnachtingen mogelijkheden, begeleiding, en horecagelegenheden.
- Het aantal plaatsen waar het betrekking op heeft is gebaseerd op het onderzoek van Wigholt Vleer over de Leycentra of Heilige plaatsen in de provincie Groningen. Geschatte aantal plekken in wierdengebied: 150.
-Afgestemde adviezen hoe in contact te komen met de spirituele laag van de betreffende plek.
- Accentuering van spirituele ontmoetingspunt en belevingsplaats per kerkplaats/wierde.
- In samenwerking met de lokale bevolking aangepast markeren van het ‘spirituele kwaliteiten punt’ of ‘stiltepunt’ op de wierde d.m.v. een zitbank, van inheems hout, zwerfkei/steen of passende lokale boom.
Een zitbank missen we vooral langs elke bestaande route en geeft gelegenheid om naar binnen te gaan en de kwaliteiten van een plek te ervaren.
Er loopt momenteel een pilot in Oosterwijtwerd van de Mariakerk plek door een reactivering met een labyrint (Iers christelijk karakter) en speciale zitplaats (zie foto) en speciale Multi spirituele activiteiten in de kerk.

Projectgroep
Uitgevoerd door een kleine projectgroep van spirituele onderzoekers, lokale bewoners en vertalers.
Jann  Ruiters (uitvoering en lokale kontakten), Yolanda van Nieuwkoop, beide woonachtig in Oosterwijtwerd en betrokken bij de revitalisering van de lokale Mariakerk in Oosterwijtwerd (maken van een website), Dick van den Dool* (verricht sinds 1990 onderzoek naar de spirituele geschiedenis van Nederland en het Friese kustgebied in het bijzonder: onderzoek en tekst), Girben Buist, voormalig medewerker Culturele Raad Overijssel en ervaren in praktische spirituele uitgaven: eindredactie, coördinatie.

*Magie Langs De IJssel, ontdek de verborgen geschiedenis van de HanzestedenAcht verrassende wandelroutes en twee audiotours door de Hanzesteden aan de IJssel. Magie langs de IJssel is niet zomaar een reisgids, maar laat u vanuit de geomantie minder bekende aspecten van het Hanzeverleden ontdekken. Met audiobijdragen van Willem de Ridder. Schrijver: Dick van den Dool Uitgever: Kunst en Cultuur Overijssel i.s.m. VVV.

nb boek te bestellen via deze site
reactie

"Goed initiatief. Misschien wel de belangrijkste van dit jaar voor Nederland.
Ik heb mijn medewerking al aangeboden via de website."
M.

dinsdag 31 maart 2020

wat heeft wat nodig als reiniging

Hoe is het met je corona, heb je dat al verwerkt? Fysiek of subtiel of een deel van me dat dat nodig heeft, zei hij. En ik zag boven me een laag die dat nog nodig heeft......

The water that gushes from a mountain spring is pure and crystal-clear, but as it flows downwards, it collects filth from the regions through which it passes. By the time it reaches the sea, it is laden with impurities. But before long, the heat of the sun transforms the water into vapour, which then rises back up to the sky, only to fall to earth again in the form of rain or snow.
The life cycle of water is symbolic. The destiny of human beings is just like these countless journeys of water between earth and sky. Like drops of water, human souls come down to earth, each to a specific place. From there, they have a long road to travel until, tired and worn out by life’s labours, they return whence they came… only to come back down again one day in another place. This is what we call reincarnation.


Omraam Mikhael Aivanhov

maandag 30 maart 2020

ons beeld van deze werkelijkheid

Data worden overal verzameld en kunnen een tijdelijk nieuw zicht geven op onze werkelijkheid. Hier drie voorbeelden van dataverzamelaars die ons iets meer vertellen over onze werkelijk heden
 Asteroiden-Einschläge. © Planetary Defense Coordination Office, NASA Headquarters

 Flugverkehr. © Martingrandjean

Twitter-Verbindungen. © Kalev Leetaru


bron: https://ze.tt/diese-19-karten-geben-dir-einen-ueberraschenden-blick-auf-deutschland/?utm_campaign=ref&utm_content=zett_zon_parkett_teaser_x&utm_medium=fix&utm_source=zon_zettaudev_int&wt_zmc=fix.int.zettaudev.zon.ref.zett.zon_parkett.teaser.x

zondag 29 maart 2020

......het kan verkeren in de 'kleine' mensen wereld.....

Vandaag even een de wandel geweest in de naaste omgeving. Deze is vrij natuurlijk in een mooi beekdal. Op een plek waar de Watergodin woont, merk ik dat ze nu ook in de aarde woont en ik
vraag haar: waarom zit je in de Aarde?  Het is bang! Bang waarvoor dan? ‘Wat er gaande is in de sferen’.

Als ik er later met Lantos daarover spreek zegt hij dat ze de angst van de mensen hebben overgenomen. Onze angst is namelijk nog nooit zo groot geweest om dat te behouden dat we niet zijn: ons vleeshemd (de ware betekenis van het woord lichaam), de tijdelijke angst persoonlijkheid (dat wat we niet zijn), controle (dat we niet hebben) of dat wat we materieel bezitten (dat wat we alleen tijdelijk naar ‘vermogen ’mogen beheren).Ik moet denken aan de Vikingtijd in de vroegchristelijke fase dat het oude idee nog leefde dat je niet moet sterven in een bed maar in de actuele wereld, en het liefst in de strijd. Als je in bed overleed, kwam je volgens hun denkmodel in een lagere hemel dan als je overleed in de buitenwereld. De oudjes gingen maar al te graag met ons mee de strijd in want dan konden ze zich opofferen. Net als een wolvenroedel op stap de zwakste leden vooraan lopen en de leider achteraan.
De oudjes in de noordelijke landen gingen als ze zich zwak voelden en niet meer van dienst konden zijn voor de groep naar de lokale priester die nog een Thorhamer had. Hij wist precies waar een klap te geven op de slaap, zodat ze direct insliepen om in de andere wereld te komen. Dit gegeven heeft een andere vriend me verteld uit z’n ziele herinnering.

Nog even verder over de wandeling. Even verderop kwamen de boven sferen naar beneden en in de heel prettige luchtaether die door de minder vervuilende belasting dichterbij is gekomen, is een kristallijne vierde dimensie, dat heel prettig aanvoelt is voor de nieuwe mensheidsfase.

Onderweg kwam ik het oude zwerfvuil van m’n medemensen tegen en weer een heel gezeul met wat ze eigenlijk zelf moesten opruimen.
De enige mens die ik tegen kwam was een ‘hoop vlees met twee honden’ die al blaffend me op veilige afstand houden. Het is wat met die ‘laagbewuste hopen vlees’ die willen voortleven en niet meer weten wat hun aardse opdracht is behalve door zich vast te houden aan dat dat ze niet zijn en de vergankelijke materie. Wat een afgegleden mensheidswereld die zich nu laat leiden door waarschijnlijk een virus die tot de hoofdsoort behoort van waaruit alle leven is ontstaan, tenminste dat is wat de virologie geloofd!

vrijdag 27 maart 2020

Een wisseling van de wacht bij de elementalen in de vierde dimensie

Mijn zoon heeft voor mij verbluffende waarnemingen over de kabouters in m’n zitkamer. Ze leven achter de kast in een subtiel bouwwerk van vijf verdiepingen met een groep van 50 personen. Een aantal zijn hier pas zo ongeveer 150 jaar maar de andere al meer dan 3000 jaar op deze plek. Aldus de uitspraken van m’n zevenjarige zoon. Elke dag geef ik ze een deel van de maaltijd en dan komt een groepje de subtiele energie eten.

Was gisteren in het bos op een plek waar de Godin leeft, maar trof haar niet boven de aarde aan maar in de aarde. Een fenomeen dat ik ook aantrof bij de Schneeberg. Andere tijden andere sferen was het antwoord vanuit de Godinnen sfeer.

Vandaag vroeg ik m’n vriend hoe het komt dat de kabouters -elementalen- in huis blijven terwijl in de buitennatuur ze in de aarde verdwijnen

Zijn antwoord: “Huiskabouters leven van het huis en die plek en in de buitennatuur zijn ze meer verbonden met het Alwezen, dat ze dienen dat een eigen prioriteit heeft. Nu is er een wisseling van de wacht en krijgen we nieuwe Aquarius elementalen vanuit de vierde dimensie. Deze wezens zijn lichter van aard, kristalhelder met kristalvormige structuren en transparant dat het nieuwe tijdperk Aquarius representeert. Je ziet het volgens hem ook in de samenleving dat de oude stekker eruit is getrokken door het Al en plaats maakt voor het nog nieuwe.”

Wat is al te merken aan de verandering die al in 2012 zou hebben moeten plaatsvinden. De astrale sferen zijn rustiger, we worden teruggeworpen op onszelf en ons derde huid, de woning. De Hemel verblauwt weer door minder vuil in de atmosfeer. Rudolf Steiner zei het al dat in de toekomst de atmosfeer minder kleur zou hebben door de vervuiling. En mensen ruimen nu het overbodige op dat een drukte geeft bij de vuilnisophaaldiensten en de kringloopwinkels. En kinderen spelen weer spelletjes…….

En ik vroeg m’n vriend nog waarom Italië en Spanje veel corona is?
Zijn antwoord: “daar waar veel rotzooi is aan het oppervlakte dat niet getransformeerd kan worden met het aardeleven, krijg je spanning, een overstijging in het Negatieve en dat geeft ziekte en trekt dit virus aan.”


Met dank aan m'n vriend die me meer dan dertig jaar geleden op dit pad zetten en al die tijd heeft begeleid!


If you want to taste true love, you must begin by restoring your bond with the divine world, for it is this bond that lends true flavour to things, even to love. Once you have re-established this connection, you will feel a stream of the finest energy flooding into you. Only the presence of these divine energies can impart an exquisite flavour to your love, as if you were in communion with the whole of nature, with the whole universe. 
Omraam Mikhael Aivanhov

reactie van FF

"Dank je voor je berichten!

We gaan zeker een nieuwe tijd tegemoet, die zich nu al aan het manifesteren is.

Door de komst van Parcifal op aarde is er grote Kracht in alle kanalen gestroomd. Dus ook in de karmische lotsdraden van ons allen. Daardoor ontwikkelt de karmische wisselwerking zich sneller dan vroeger en wordt wat in harmonie is met de Hoge Wil krachtiger gesteund en sterker. Het onharmonische krijgt ook versterkte kracht, om daardoor zichzelf versneld te moeten vernietigen. Daardoor voltrekt zich de reiniging van alle stoffelijke sferen en ontstaat ook een nieuw begin."