zaterdag 27 augustus 2022

zondagavond Gaia-Zoom, thema: De mogelijkheden van een Centrum

Welkom Zondagavond: de 75e Gaia Ontmoeting via Zoom, 28 augustus 2022 (20.00 -21.30 uur): 
 De wekelijks Gaia-ontmoetingen via het programma Zoom op de zondagavond, 
is een video ontmoeting met Dick van den Dool van 20.00 uur – 21.30 uur met uitloop. 

 Het program bestaat uit een presentatie van een onderwerp met zelf onderzoek daarna uitwisseling wat leeft. En natuurlijk nieuws uit het de subtiele Natuur in Nederland en deze planeet. 

 Subtiele lichamen: Een reis in het Zijnde het Grootse ‘Omgevende’ dat zich uitdrukt in veelheid van het sub-fysieke Straallichamen(3) 
 De mogelijkheden van een Centrum 


De hemel is mijn vader, de aarde is mijn moeder en zelfs een klein schepsel als ik vindt een intieme plek tussen hen. Daarom zie ik wat het universum vult als mijn lichaam, zie ik wat het universum stuurt als mijn natuur. Alle mensen zijn mijn broeders en zusters, alle dingen zijn mijn gezellen. 

 Uit de ‘Westerse Inscriptie (Ximing) van Zhang Zai, Chinees filosoof en politicus, 1022-1077 

Waar is het/ons middelpunt, Het/ons centrum en waartoe? Een grote stad betekent grote eenzaamheid. Erasmus In de oude geomantie werd steeds gezocht naar het centrum, daar waar het gebeurt of dat in of op de aarde is, in de ruimte als de Poolster, een landschap met haar heilige berg, een stad met haar centrum van wereldlijk en geestelijk gezag, een huismiddelpunt e.d. Dierenriemen werden door de oude mens aangebracht in grote of kleinere landschappen voor de werkelijk ondersteunende verbinding met Boven, maar wat is daarvan geworden? 

 De aard van God is een cirkel waarvan het middelpunt overal en de omtrek nergens is 
 (Empedocles, Grieks filosoof, 492-432 v. Chr). 

 Is het Centrum verplaats van Buiten naar Binnen en wat is daar dan als centra te herkennen? Waar ligt dan feitelijk ons aandachtspunt in materie, ruimte, tijd of daaraan voorbij? Op naar de Aandacht! En zoek de Leegte als centrum ervaring!!!!!


vrijdag 26 augustus 2022

russische waanzinnigheid


jonge mannen, soldaten in spé

21e eeuws

nog niet doordrongen van de werkelijkheid wat oorlog met je doet

wee o wee, wat een ellende in de individuele collectieve ziel en het russische mannen archetype,

die schijnbaar immer de jonge mannen opofferde voor het heil van de top

heb mededogen met deze meegaanders en dat de' top down' gaat

naakte Waarheid in Nul zone, tussen de polariteit, een eiland


 het zijn onze daden, intenties, gedachten en emoties die beinvloeden en ons direct gaan achteruit halen

 

You must be aware of the effects your good or bad psychic states can have on the invisible world. If you pay no attention to this, it will be too bad for you, because one day, you will be obliged to recognize all the damage you have done. When you get to the other side, and they say to you, ‘Look at all the crimes or accidents that happened through your fault’, all your protests that you never did anything wrong, that you never stole or killed anyone will be in vain. You will be told, ‘That may be so, but your thoughts and feelings influenced other people, and the evil they did was caused by you.’
We are responsible not only for our deeds, but also for our thoughts and feelings, for they are active forces in the invisible world and are capable of inciting people to good or evil. 

Omraam Mikhael Aivanhov

donderdag 25 augustus 2022

imposante iberische Stonehenge komt vrij door droogte en opgravingen

 

gelijkend op een baarmoeder

 
spirituele diploma('s)

 

Some people undertake the role of spiritual guide without realizing that they do not possess the necessary virtues: wisdom, love, purity, disinterestedness and patience. They do not know how dangerous it is to shoulder this overwhelming task if they have not first received heaven’s approval.
You must earn a diploma before you can assume the role of spiritual guide. Yes, there are diplomas in the spiritual world too. The luminous spirits that sent us here observe and evaluate us, and when they see someone who has attained self-mastery and corrected some of their faults, they give them a diploma, which in turn entitles them to teach others. Where is this diploma? Well, it is certainly not a piece of paper that can be erased or destroyed. It is like a seal, which is impressed on a person’s face and on the whole of their body; it becomes an integral part of their being, and shows that they have achieved success thanks to their spiritual work. Human beings may not be able to see this diploma, but all the spirits of nature, all the spirits of light, can see it from afar, and they hasten to help them with their task. 

Omraam Mikhael Aivanhov

dinsdag 23 augustus 2022

Bonifatius film

Op Arte is een hele goede documentaire over Bonifatius te zien. 

https://www.arte.tv/de/videos/101930-000-A/bonifatius-moench-und-prediger/

Niet in Nederland te zien 

wel: De download is bij mij opvraagbaar

maandag 22 augustus 2022

maandag 15 augustus 2022

Wees zuinig op de vrije overgang zee-land en respecteer zijn eigen natuurlijke dynamiek.


 

succes met die twee!

 

In the Christian tradition, man is said to be accompanied in life by an angel on his right and the devil on his left. The angel gives him good advice and enlightens him, while the devil tries to lead him astray so as to prey on him.
One might wonder why the two of them are content to stay quietly beside the man instead of springing at each other’s throat. It would be much simpler, and the winner could carry off the poor wretch. But instead of fighting, they have respect and esteem for each other. They even greet each other politely: ‘There you are, good morning! How are you?’ The devil does not attack the angel of light and the angel does not strike the devil down either. Why not? Because, in fact, the guardian angel and the devil are simply an image of a twofold reality – the higher and the lower worlds between which man is placed, the two natures (the divine and the animal) that coexist within him. And it is up to man to decide which of the two will manifest in him. 

Omraam Mikhael Aivanhov