donderdag 30 april 2020

jong geleerd oud gedaan......

 'Als men jong is, moet men de wijsheid bestuderen, 
als men oud is, moet men haar in de praktijk brengen' 

(Jean-Jacques Rousseau, (1712-1778)

woensdag 29 april 2020

natuurwezen reactie

"I thought this pic might lighten up things, a change away from tales of damage and destruction, so a bit of advice from the Good People (fairies), or perhaps some are Liam Neeson fans, anyway probably best to take heed. Just remember when you are out and about, doing a bit of exploring, always remember to respect the monuments, the countryside and whatever else may be there."

bron: Save Irish Fairy Forts

maandag 27 april 2020

klein en groot tegelijk


Scheppers in de materie van ruimtetijd reizigers

Kan het niet helpen maar als ik een steen zie,  moet ik er wat mee: bouwen!
Als kind tekende ik al gebouwen en maakte hun indelingen en mijn grote vrienden in het dorp die ik bevraagde waren lokale timmerlieden met gouden handen.

Als mens had ik vrienden die aannemer waren, architect, in de bouwhandel werkten of binnenhuisarchitect. Maar diep van binnen waren het energetici die we op zielsniveau  al kenden als tempelridder kerkbouwers, kathedraalbouwers. Allen meester in het oude vak  van de geest, het subtiele in verschillende tijden en pionieren die een toenmalige nieuwe ontwikkeling met heel veel inzicht in de materie neerzetten.

En de meest getrouwe vrienden kennen we elkaar op een nog dieper niveau van ons zijn, als Sterrenmens, onze ware individualiteit van Grote Ruimtemens van ver voorbij ruimte en tijd.  En vooral ‘Geen luie donder’, zoals een droomontmoeting in de nacht me zei.

Voor sterrenmensen is het nu mooi de nacht te ontmoeten met haar grootsheid en de ontmoeting met het Ware Zijn als ruimtereiziger.
En het mooie van het bouwen is dat als je met je ziele-ik weer terugkomt op deze schone planeet je je bouwwerken weer kunt ontmoeten en eren. En het kleine persoonlijkheids-ik is nederig en geniet van de bouw in het nu….
Een groet aan onze Broeders daar en hier, steeds beschikbaar!en ode aan het sterrenbeeld zwaan...

" We vielen in slaap in de ene wereld en werden wakker in de andere. Plots heeft Disney geen magie meer, Parijs is niet meer romantisch, New York staat niet meer op, de Chinese muur is geen vesting meer, en Mekka is leeg. Knuffels & Kusjes worden ineens wapens, en niet op bezoek bij ouders & vrienden worden een daad van liefde. Plotseling besef je dat macht, schoonheid, & geld waardeloos zijn, en je niet de zuurstof kan geven waar je voor vecht. De wereld gaat verder met zijn leven en het is prachtig. Het zet alleen mensen in kooien. Ik denk dat het ons een bericht stuurt. Je bent niet nodig. De lucht, aarde, water en hemel zonder jou zijn prima. Als je terugkomt, vergeet dan niet dat jullie mijn gasten zijn. Niet mijn meesters."
Onbekend

Met dank aan Yolanda voor het plaatsen.

Meesterlijke tijden van ware vooruitgang

Een mannelijke weg van zelf meesterschap op zijn Chinees oosterse wijze volgens de Shaolin traditie geeft Shi Heng Yi in onderstaande TED-talk 2020.

De individuele reis naar de bergtop met haar steeds opkomende persoonlijke hindernissen is een uitdaging voor de spirituele strijder.
Het herkennen van de vijf hoofdhindernissen als je laten afleiden door positieve zintuiglijke waarnemingen (Kamacchanda), of je wil ijken op negatieve emoties (Byapada), of kiezen voor je verdovingen als slaap, lusteloosheid, gebrek aan energie of depressie (Thinamiddha) of je ‘Monkey Mind’ die je brengt in toen en toekomst i.p.v. het werkelijke nu (Uddhacca) of blijven in beslissingloosheid, twijfel (Vicikiccha), zijn alle mooie uitdagingen voor het spel tot meesterschap.
Goede reis gewenst.

Schaduw werk in isolatietijdWhat is wrong in the world, is wrong in me
What is wrong with my neighbor is also wrong with me

Uitspraak Carl Gustav Jung (1875 – 1961) in  1937 in Yale University


De instinctieve angst voor het Andere
of het nu gaat om een ander volk, ras, kleur, geloof of ziekte
is aangeboren en kan aangepast worden

Werken aan jezelf is niet altijd plezierig maar maakt het leven wel meer draagbaar

vrijdag 24 april 2020

Zeer specifieke geomantische kennis van subtiel aardmagnetische structuren in het bijzonder oud gebruik van het ‘Vierde netwerk’

In bepaalde architectuur kringen was in de negentiger jaren veel interesse in aardmagnetische netwerken. Bepaalde architecten, die ik heb leren kennen, deelden hun kennis en inzichten en waarvoor bijzondere dank.

Volgens de Duitse geomant Siegfried Prumbach (Anima Mundi, integrale geomantie, nu Aya-Living Spaces) zijn er een viertal grondbegrippen.
1 - Als eerste de ronde vorm (sferoïde), voorkomend in buik, holten, bronnen en vrouwenschoot en in de architectuur in gewelven, welvingen)
2 - Als tweede begrip is er de rechte lijn die oost (+) met west (-) verbindt: een toenemende of afnemende kracht. Nu zeggen we bipolair: + en -. De polariteit, het principe van tweeheid, yin en yang. De rechte lijn deelt de eenheid van een cirkel in twee delen. Elke lijn heeft een + en een - realiteit
3 - Het derde begrip is de loodrechte: licht en donker, aantrekken en verwerpen.
4 - Het vierde begrip is de in vieren gedeelde ruimte, wat je bij netwerken tegenkomt.1

Jörg Purner (geb. Tirol 1944) heeft aangetoond dat cultus plaatsen op kruispunten van aardstralen staan, m.n. op de positieve aardstralen waar de magische extase kan worden verkregen.

De radiësthesist Wigholt Vleer (Aduard10 april 1919 - Norg, 1999), genealooch en wichelroederinner en histoarysk publisist) heeft in navolging van hem geconstateerd, dat wat hij ‘leycentra’ noemt kruispunten zijn van leylijnen, wat eigenlijk meer lichtlijnen zijn die vanuit de aarde dan wel vanuit de kosmos kunnen komen.

Een bijzondere vriend is de architect Henk Schorfhaar die ik beter leerde kennen bij een Heilpraktiker Opleiding in Una in Duitsland. Met hem heb ik destijds het Instituut voor Gaialogie opgericht. Hij was vooral gespecialiseerd in het vierde netwerk van de aardmagnetische banen.
Hieronder wat oude inzichten uit ons regressie onderzoek naar zijn kathedraalbouw verleden over dit heel bijzondere netwerk.  


De vierde baan’ of Banker netwerk (introduktie door de Duitser Kopschina): andere benaming netzgitterzone, altijd een vierkante vorm in de maat van 12 x 12 m, 10 x 10 m of 9 x 9 m.: in Zuid-Duitsland 5 x 2 en 4 x 2.5 m oftewel 4 vakken oost-west en vijf vakken noord-zuid.
De vierde baan die haar Middeleeuwse naam mogelijk heeft gekregen door een viervoudige kracht en mogelijk een viervoudige breedte t.o.v. het eerste netwerk, reageert zeer sterk op de maancyclus. De baan breedte varieert van 60 - 120 cm, waarbij het haar breedste zone heeft bij volle maan.
Volgens Henk Schorfhaar op kruispunten: mierenhopen, eik of op een enkele baan
Ervaring: sterkere ontladende eigenschappen.

Deze Zuidfranse kathedraalbouwer uit de 12e eeuw is opgeleid door Tempeliers gedurende een vijfjarige opleiding in een klooster dat ligt in de Spaanse Pyreneeën. Deze Tempeliers verkregen hun kennis uit het oosten, m.n. Egypte, Israël en Griekenland. Ze hadden niet zoveel op met de Romeinse bouw, die in de Romaanse bouwkunst is verwerkt. Hij bouwde destijds de kathedraal van Toulon. Dit onderzoek is niet gepubliceerd.

Op de lange weg door incarnaties heen leer je de specifieke kennis van deze planeet en haar subtiele manifestaties. Het toepassen van deze kennis  in bepaalde tijden is aan enkele gegeven en vergaat niet.

De echte krachtlijnen’, de ‘viervoudige banen’
- gemeten op kathedraalplaats en voor de leenheren. De centrumpaal in het toekomstige transept van de kathedraal wordt in een viervoudig veld van de eerste baan geplaatst
- enkel opgaande kracht uit de aarde, aangeduid op kaarten met roosvormig stempel; meten met hand en het midden met de roede.
- functie in de kathedraal volgens de Tempeliersschool: de kruispunten van de viervoudige baan zijn de plaats punten voor de kolommen 2. Op deze baan worden ‘energiemuren’ bij altaar en achter in de kerk aangebracht door het toepassen van graniet, koper en ijzer.
Of het afzwakken in de kerk tussen de ‘afwerende muren’ om één ruimte te creëren, door het aanbrengen van marmer of leem in de ruimte.
Ook worden deze banen gebruikt voor plaatsing van de muren van het dwarsschip en de zij- en hoofdportalen. De westmuur kopzijde staat op deze lijn, evenals de beide westtorens op haar kruispunten.
- De vierde baan wordt getekend op eigen kaarten met een lijn in purper
- Als een vierde baan niet recht is en slingert kan een ijzeren kruis deze slingering naar de muur of kolom trekken.
- De kloosterbouw is door Bernard van Clairveaux beïnvloed, die adviseerde de ordening en structuur van de vierde baan te nemen om de zuilengalerij, de kloostergang en de buitenmuren (wanden en begrenzingen) op de vierde baan te plaatsen. Functie: gebruikers en voedsel kunnen dan niet belast worden met deze straling.
- Romaanse kerken: het kruispunt is vóór altaar. Functie het opnemen van de kracht en dat is overgenomen van de Romeinen.
- In Romaanse kloosterbouw: monnik cellen naast de 4e baan om daarmee onrust en rust te creëren. Kloostergang: buitenzijde half op vierde baan. Bij boetedoening lopen de monniken steeds wisselend op de vierde baan en daarbuiten.
- Door leenheren gebruikt tijdens de gotiek voor een huiskapel, bidplek met beeld, centrale hal en gang.
De breedte kan variëren en is afhankelijk van haar kracht. Krachtmaat niet aangegeven. Het midden van de baan blijft echter hetzelfde.
- Voorheen gebruikt in het Midden-Oosten: op kruispunt een obelisk en hoekpunten van tempels en op de vierde baan de buitenmuren.
- Middeleeuws seculier gebruik van deze kruispunten: plaatsing van bomen als eik en olijf die daarop geweldig krachtig kunnen worden. De plaatsing op kruispunt van omleidingstorens om grote krachtbanen om stad of dorp te leiden.
- Deze baan is eventueel iets verplaatsbaar.
- Nu Banker netwerk genaamd en is viermaal het Hartmann-net.

  H.Schorfhaar werkte samen met een egyptische architect en kreeg opdrachten van ondermeer de sultan Qaboes bin Said Al Said van het oliestaatje Oman. Zij moesten de plek van een nieuw te bouwen paleis in kaart brengen wat gebouwd werd op het vierde net. Het was voor de sultan geen probleem om het gebouw te herplaatsen en wat kleiner dan gepland te bouwen.
Deze sultan kon aanvoelen of een ruimte klopt of niet en had ook vele pendels in de familie. Hij kon alleen niet de relatie leggen met wat het veroorzaakte en had daar externe deskundigen voor nodig. Nomaden hebben in hun traditie nog het gebruik dat de oudste de plek bepaald waar het kampement is.


In de 21ste eeuw is het mogelijk de nieuwe opgave in de architectuur om de meer immateriële stroom vorm te geven, na een lange traditie van materialisatie van subtiele fenomenen op deze planeet. Elke tijd zijn eigen materialisatie. Mogelijk is de volgende vorm de bol, die dichter bij de eenheid staat dan het vierkant, de rechthoek, de cirkel. Of is de mens de neergezette vorm aan het overstijgen om zich te materialiseren? In elk geval in de ware spiritualiteit is vorm afhankelijkheid niet meer noodzakelijk ! 

...een rechte lijn is een instrument van de duivel

architect/kunstenaar Friedensreich Hundertwasser (1928-2000)
begraven in de ‘tuin van de gelukkige doden’ op zijn landgoed in Nieuw-Zeeland


1.Zie artikel in Raum & Zeit, 13e jrg, nr. 74.
2.deze kolommen hebben meestal dezelfde breedte als de Bankerbaan: 80-90 cm. Het bekrachtigen van dit kruispunt gebeurd door op het fundament een ijzeren kruis aan te brengen.


maandag 20 april 2020

5 G Satellieten voeden het menselijke veld met nog meer negativiteit

Vanmorgen, de 20ste april 2020 was ik rond 3.30 uur even buiten en zag weer van west naar oost een rij 5G satellieten langs gaan in de mooie open sterrenhemel. Nu op een grotere afstand van elkaar dan de eerder in een blog genoemde van twee dagen geleden.


Deze waarneming bracht me ertoe de uitwerking van deze 5G lijnpuls bronnen te onderzoeken in het aardse veld. In het aardse veld, net boven en onder de aarde wordt deze negatieve lading geadsorbeerd en versterkt het reeds aanwezige negatieve geladenheidsveld waarin de mens leeft.  Gezond is als dat veld positief geladen is en dat voedt en sterkt ons lichaam en haar subtiliteiten. Dit positief geladen veld is nu in de aarde gedrukt door het negatieve veld.

In grote steden, zoals Amsterdam is dat negatief geladen aardeveld zo groot dat het huizenhoog kan zijn. In meer landelijke gebieden is dat kleiner omdat het meer afgeleid kan worden. Onbewusten worden door dit veld meegezogen in de eigen negativiteit en verdwalen nog meer. Ik ervaar het hier bijvoorbeeld als ik m’n buren hallo zeg dat een andere buur uit het raam hangt en me wijst op de uitgaansbeperkingen die ik volgens die persoon negeer. Deze ‘Blockwarten’ op zijn Duits zijn weer een nieuw fenomeen die elkaar in deze tijd controleren en aangifte doen bij de politie.

Actief ingestelde mensen proberen uit het negatieve juist ook het positieve te bewerken en worden wakker in deze ‘Tuin van God’, zoals vriend Lantos dat zo mooi zei. In de cyclus van opgang, glorie en afgang zitten we in de laatste fase en dat is een mooie tijd om wakkerder te worden.

M’n geomantische vriend deelde nog dat dit negatieve aardeveld door verschillende bronnen kan worden gevoed, vanuit de aarde(giflozingen), het water (vervuilingen), het vuur (kernenergie), de lucht (vervuiling, vliegen). Hebben die verschillende bronnen dan kunnen die als vier elementen punten een quinta essentia negatief vormen dat herkenbaar is als een omgekeerd pentagram; een uitermate sterke negativiteit. Wil je dat subtiel waarnemen dan kom je dat vooral sterk tegen in het Westen en vooral rondom Amsterdam. Kijk maar om je heen hoe mensen daar in algemene zin in gevangen zitten.

Een nieuw gegeven dat de 5 G-satellieten voeden het negatief geladen wordende aarde mensenveld nog meer met negatieve lading. 

Ook en vooral een kans om uit deze dans te springen! Spring mee…..

Volg je genen bewegingen en wees ze bewust!

Rustcode ’s
Het is momentaan overal een alles dekkende zondagsrust met thuisblijven.
In m’n protestantse jeugd was de enige gang op de zondag de tweemaal daagse reis naar de kerk en de grootouder stee van de familie Rouwert Boer. Spelen buiten de hof was er niet bij. De ouders hadden ook ’s middags een langere middagslaap van 13.00 tot 15.30 uur. Voor ons kinderen was dat een ware saaie dag dat je niet naar school ging, niet kon spelen met vriendjes en netjes gekleed werd. Het ergste was wel het stilzitten in de kerk  en bij de grootouders.                            
                                                                                        m'n grootvader Folkert Rouwert Boer
                    
Waar komt de moeheid nu vandaan?
Gisteren was het zondag 19 april 2020 en moeheid sloeg toe. Lag dat aan de tuinarbeid van de dag daarvoor? Nee, het program van de ingeprente zondagsrust op deze ‘heilige dag’ van m’n bloedgenen. In het veehouders bolwerk in de Giessenstreek van Giessen-Oudekerk werkten m’n ouders zes dagen fysiek en de zevende dag was rustdag en minimale arbeid dan alleen de koeien melken. Voor hen een noodzaak om zo het fysieke arbeidsritme te doorbreken en zich ‘geestelijk’ en sociaal te voeden met familie- en kerkbezoek.

Zo’n eeuwen doorleefde setting geeft programmeringen in de familie genen en het onbewuste die zeker doorwerken als je het niet bewust maakt en nieuw kiest.

Bloedgenen trek in de tijd in noordwest Europa
M’n voorouderlijke mannelijke bloedlijn komt oorspronkelijk uit Zweden voor 3-400 AD.  Daarvoor waren deze noordelingen verwant met de Hyperboreeërs. Ze trokken voor de jaartelling naar de kop van wat nu Noord-Holland is aan de kuststreek en waren daar ontginnerds boeren achter de duinenrij. 

Ontginners geslacht met christelijke eerdagen
In de 11e eeuw haalde de Hollandse adel hen naar de Alblasserwaard dat ontgonnen moest worden, lees te gelde gemaakt. Ze streken neer onder Meerkerk wat nu het buurtschap Den Dool is, waar de bron van het riviertje de Giessen (betekenis gysser)  ligt. Daar ontbosten ze de landerijen, groeven sloten, legden waar nodig waterkeringen aan, egaliseerden het land en boerden gemengd met accent op akkerbouw.
Later trokken m’n voorouders meer stroomafwaarts de Giessen af en vestigden zich in Giessen-Oudekerk.
Als oudste zoon was het volgens de familiecode mijn taak om de ouderlijke stee over te nemen doch m’n vader gaf me zijn code: jij gaat leren en geen boer worden. Zo werd een duizend jaar oude boerencode doorbroken in mij als stamvader.

M’n voorgeslacht werd in de Alblasserwaard economisch noodzakelijk christelijk en de zondagscultus kwam in beeld dat bijna 1000 jaar m’n vooroudergenen heeft bepaald.

In m’n vrije tijd was ik in de periode van 18 -35 organisatorisch zeer actief in natuurbescherming werkdagen en -kampen, waar ik me fysiek kon uitleven om de natuurlijke impuls van bebossing in de oude half natuurlijke cultuurlanden te bestrijden. Mijn grote voorkeur waren de vochtige moerasgebieden, die in m’n genen verankerd zijn als leefgebied. Het kan verkeren dat je bloedgenen bepalen!

Volgende fase: plekken eerdagen periode en dimensie kontakten
Nog steeds bewoon ik de voor ouderlijke plek in het Oudkerkse en in de negentiger jaren van de vorige eeuw vond ik de zondagsrust tergend. Ik ging Gaialogie cursussen houden in de bijbelbelt vooral op de zondag.
Begin 21ste eeuw werd ik extern getrokken naar het Fichtelgebirge waar ik nu deels woon en natuurlijk op een oude boerderij. Dat zit zo in de bloedgenen.
Nu ben ik als het ware stroomopwaarts getrokken naar een brongebied van vele grote rivieren. In het Fichtelgebirge ligt het voedingspunt van vier grote rivieren, waaronder de Maine, een belangrijke zijrivier van de Rijn. Een gebied met een heel andere energie dan het lagen Nederland, waar ook zielegenen van me lagen te wachten op voltooiing.

Bloedgenen krijg je van je voorgeslacht, die je fysiek en andere programma’s bepalen. In m’n jeugd vroegen vreemden je altijd eerst: van wie ben je er één. De bloedgenen worden ook mede aangestuurd door de archonten, zei een vriend me.

Zielegenen komen van jezelf uit andere levens in andere tijden en plekken en drukken zich ook uit in je ‘aardepak’ lichaam en gedrag. Onderzoek daarvan is m’n specialiteit.

Gebiedsgenen bepalen ook het menselijk doen en laten en zijn veel complexer te analyseren dat ik in m’n Gaialogie werk uitoefen. Zo zijn de leerlessen in het lage kustland Nederland vooral de elementen water (emotie/gevoel) en lucht (denken). In het Middelgebergte van centraal Europa voor mij vooral de elementen aarde (structuur, gevoel) en vuur (intuïtie, spirit).


Nu leef ik onchristelijk en de zondagsrust is hier in het Luthers katholieke grensgebied minder streng levend, in een niet logisch tijdritme van zon, maan of wat de kosmos ook geeft. Ik noem dat een overgangsfase waarbij ik nu meer natuurlijke
plekken bezoek als rust-, heling- en inspiratiebron!

In m’n  jeugd heb ik nog de schoonheid van de diepe polder meegemaakt met vooraan de extensief gebruikte landerijen en diep in de polder de extensieve hooilanden. Wat was dat een schoonheid aan planten, vogels, kleur en helder polderwater.
Nu anno 2020 is de subtiele kwaliteit geheel weg inclusief schoon water, plantenrijkdom en slootleven en is energetisch het laaggelegen gebied tussen de grote rivieren een beladen veld geworden dat voor mij niet meer voedend is. Van een rijke bovenwereld met een rijke 3D subtiele wereld is het veranderd in een nederwereld van elementaren.


Familiegenen doorbraak
Overigens realiseerde ik me dat de familiegenen ook een ruimtelijk bewegings ritme hebben van ongeveer 1000 jaar en ik deze beweging weer moest maken naar een nieuw territoir. Het boeren in de Oudkerkse polder was uitgeboerd en het was tijd voor een nieuwe genen beweging. In het Beierse heb ik de genen weer vermeerderd en heb m’n zoon de familienaam Dirk nog in de tweede naam laten voorleven in haar Germaanse vorm ‘Diederick’.


Maan- en sterren rust- en feestdagen
Voor de tijd dat m’n bloedgenen in het Noord-Hollandse leefden was de maantijd voor de boeren daar een rust- en feestdag.  De vier fasen van de maan worden in bepaalde landen, zoals Sri Lanka nog als rust- en feestdag genomen. 
Een nog oudere kalender gebaseerd op sterrenstanden zit nog dieper in m’n genen!
Boeren voeden zich overigens door hun buitenleven met de kosmische krachten, de omgevende natuur en de aardesferen.


Astronomische zaken op de muren van Lascaux
De Cro-Magnon, een van onze voorouders,15.000 jaar geleden heeft op de muren van de grot van Lascaux geschilderd. Hij leefde in een vallei in de Dordogne terwijl de rest van Europa te lijden had van een ijstijd.
Dr. Michael Rappenglück werkzaam aan de Universiteit van München heeft bepaalde patronen in deze grot geassocieerd met bekende sterren en sterrenstelsels.
Hij beweert nu dat de groepen stippen en vierkanten die bij de afbeeldingen van stieren, herten en paarden staan de 29-daagse cyclus van de maan weergeven.
Onder een prachtige afbeelding van een hert stond een rij van 13 punten, eindigend in een vierkant “Het is de halve maandelijkse cyclus van de maan,” zei Dr. Rappenglück. “Een stip voor iedere dag dat de maan aan de hemel staat. Bij de Nieuwe Maan, wanneer hij verdwijnt van de hemel zien we een leeg vierkant, misschien een symbolische weergave van de afwezige maan.”
Onder een gespikkeld, bruin paard met donkere manen was ook een rij stippen te zien. Dit keer waren het er meer. “Er zijn er 29 dit keer, één voor elke dag van de 29-daagse maancyclus. Het was een ritme van de natuur dat erg belangrijk voor deze mensen was.”
Bron: https://kronosworld.wordpress.com/2017/07/28/oudste-maankalender-geidentificeerd/

zondag 19 april 2020

Nieuw vliegbeperkings gedrag en meer schermontmoeting.


Een patroon doorbreken kan heel helend werken. Zo zie ik deze periode ook als breukpunt van een menselijk patroon dat niet door had kunnen gaan.

Er is zo’n uitspraak dat relaties met de voortbeweging mogelijkheden een verband hebben. Mijn voor- en voorouders en ouders kozen hun partners op loopafstand. Mijn vader is op de hof blijven wonen waar de familie al heel lang woont en zijn vrouw kwam van de hofstede aan de andere kant van de Giessen.
Ik koos het op autoafstand in midden Europa en de jongere generatie op vliegafstand. Hoe verder?

Interessant is de vliegbewegingen dynamiek te zien in deze tijd.

Als ik nu een vliegtuig hoor overgaan, kijk ik soms snel op de https://www.flightradar24.com/ om te zien welk vliegtuig dat is en de aard van de reis.

De vliegstraten bezettingen in Europa waren massief en het is te hopen dat deze driftmatige bewegingen van de mens meer omgezet wordt in achter het scherm elkaar ontmoeten. Minder tijd vragend en beter voor de atmosfeer en zeker gezonder voor het lijf! Overigens een gedrag dat 'buiten deze aardsen' al heel lang toepassen.

zaterdag 18 april 2020

indische nuchterheid: what if all human beings die....?

Every life is precious, in the infinite space of time we have been everything & we will be everything, All is OneAfhankelijk heden ontkrachten als programmaties


Er zijn van die ‘afhankelijke heden’ die je bemoedigen, energie geven, doen leven en als dat er niet is je ont krachten kunnen.

Vanmorgen eens stil gezeten bij het feit dat ik gisteren even nergens zin in had. Op z’n Nederlands gezegd: geen fut had.  Als externe subtiliteitskenner ben ik in eerste instantie geneigd de niet voedende sferen om me heen te noemen. Er zijn echt wel van die dagen dat in de luchtaether sferen weinig voedende aether zit. Vooral als het zo droog is als nu en wateraether schaars in de sferen.

Maar dan nog is het begrip omgeving, de plek een heel lokaal gebeuren. Ontdekte een programma ‘voor eeuwig verbonden’ met een plek, een gebied. Een incarnatief besluit uit een tijd dat ik door oorlog omstandigheden een zwervend bestaan moest lijden en op het eind deze plek hier in Beieren m’n nieuwe thuis werd.  Herken ook m’n verbondenheid fenomeen met een plek waar ik geboren ben op de ouderlijke stede in Giessen-Oudekerk waar de familie als meer dan 200 jaar woont. M’n verbonden heid met de Alblasserwaard waar m’n voorgeslacht al een duizend jaar vandaan komt. Maar ook bepaalde plekken als Noord-Nederland waar incarnatie ‘verantwoordelijk heden’ zijn geweest.  Plek of gebieds verbondenheid was een keuze en kan ook weer worden losgelaten als de herkomst van het program is herkend en doorgrond.

De factor lage externe lokale subtiele energie is dus een oorzakelijke factor bij me. De tweede is de grootste: menselijke collectiviteit.  Immers het ‘menselijke smeer’ is voedend, de contacten, de verbindingen, de verplichtingen e.d. Mijn rol naar het menselijke geheel was meer van boven naar beneden door te initiëren, verantwoordelijkheid te nemen en leer nu het ‘kleine maar o zo prettige zelf’ te dienen. Terug geworpen zijn op jezelf heeft ook heel prettige kant.

De derde grote factor van energieverlies lag in het subtiele: leeg getrokken worden. Een demon onder de voeten deed z’n best en heb ik als kracht in de aarde verdoemd. Nu kan ik zijn waarde herkennen en het loslaten.

Zelfonderzoek is de grootste kracht om uit verouderde programmaties te komen, ‘afhankelijk heden’ van buiten. Een prachtige tijd nu om wakker te worden en buiten te laten in alles. Het is te makkelijk om een virus de schuld te geven van je status quo. Een mens heeft ongekende potenties om in het hier en nu vooral geestelijk autark te zijn!

terug kan niet, alleen voor uit
uit de structuur


" Het is tijdens onze donkerste momenten
dat we ons moeten concentreren om het licht te zien."
Aristoteles

vrijdag 17 april 2020

daar gaan ze in de ruimte die 5G satellieten....

Nee maar wat is dat? Ik ga voor het slapen gaan even naar buiten en zie iets aan de hemel dat ik nog nooit gezien heb in al mijn aardse levens. Een rij satellieten van west naar oost gaand. Ik heb er zeker 20 gezien en ze gaan dezelfde richting en de meesten op gelijke afstand van elkaar. Enkelen hebben meer afstand vooral de laatste en sommigen zijn redelijk dicht bij elkaar.
Dat zijn natuurlijk die 5G satellieten van …..!
Moet ik hier iets van vinden…. Ik veroordeel 5G met hart en ziel maar dit 'hemel' verschijnsel nog meer. Waarom?

Op maandag 23 december 2019 schreef ik:

“satellieten waan- zin
Rond deze planeet draaien momentaan tenminste 5294 satellieten en dat worden er heel, heel, veel meer. 53.000 Nieuwe 5G satellieten komen erbij en die plannen zijn niet meer te stoppen. En dat zijn alleen de cijfers van de eerste wereld. Niet bekend is wat China, Rusland en India en andere landen voor plannen hebben met telecommunicatie.
Van wie zijn deze nieuwe ongeveer 53.000 satellieten:
-         Iridium: 66 in 2018 gelanceerd
-       One Web: 4540 satellieten (6 gelanceerd 27.2.2019)
-       Boeing: 2956 satellieten
-       SpaceX (Musk c.s.): 12.0000 satellieten (+ nog eens 30.0000)
-       Telesat Canada: 117 satellieten
-       Amazon: 3000

Wat deze overloodt aan infiltraties is de meest heilige beschermingszone van deze planeet met ons gaat doen, laat zich raden. Effecten op de gehele biosfeer inclusief mensen. Het gaat om extra belasting van 100.000 x!!

Bepaalde cijfers laten zien wat er gebeurde toen in 1998 Iridum 66 satellieten voor satelliettelefoons in de atmosfeer bracht.  In de volgende twee weken steeg het aantal doden in de VS met 4 – 5%, elektro sensitieve mensen kregen wereldwijd last van pijn in de borst alsof ze een hartaanval krijgen, mes gelijke steekervaringen in het hoofd, bloedende neuzen en astma aanvallen. En vele vogels verloren hun oriëntering.”

aanvulling
op de 20ste april nam ik rond 3.30 uur waar een zelfde rij satellieten maar nu op veel grotere afstand en weer van west naar oost vliegend......

"Alle ellende op de wereld wordt veroorzaakt doordat mensen niet gewoon thuis kunnen blijven", schreef Blaise Pascal.

Isolatie als vorm van verzet

Door de geschiedenis heen hebben filosofen zich geïsoleerd van de buitenwereld. Letterlijk, maar ze keerden zich ook af van hun collega's en de maatschappij. Isolatie was voor hen een vorm van verzet. Wat leverde dat op? En kunnen wij er iets van leren?

MARTIN HEIDEGGER (1889-1976)
"De filosoof is altijd iemand geweest die zichzelf als banneling ziet", zegt Gert-Jan van der Heiden, hoogleraar Fundamentele filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. "Dat komt ook terug in Plato's allegorie van de grot: om inzicht te bereiken moet je je uit de omgeving van het alledaagse leven terugtrekken. Ik denk zeker dat ook Heidegger vond dat zijn isolement ervoor zorgde dat zijn denken zich kon ontvouwen."

Martin Heidegger liet een hutje bouwen op de Todtnauberg in het Zwarte Woud, dat hij de 'Hütte' noemde. "Ik ben er weleens naartoe gewandeld. Het is daar heel rustig, er zijn wel wat boerderijen, maar je hebt alle ruimte om te lopen en op jezelf te zijn."

Dat is precies wat Heidegger ook zocht, vertelt Van der Heiden. "Heidegger verzette zich tegen het stadse leven. Dat was een soort romantische trek. Op het platteland heb je een meer natuurlijke, meer directe relatie tot je omgeving. Je cultiveert je eigen voedsel en je ervaart de groei van de natuur van dichtbij. Terwijl je relatie tot voedsel en natuur in het stadse leven bemiddeld wordt door technologie, commercie enzovoorts.

"Heidegger isoleert zich niet alleen van de stad, maar ook van zijn collegafilosofen. Daardoor is hij in staat om op een andere manier te denken. Hij belichaamt een breuk met het in de jaren twintig en dertig heersende Neokantianisme. De isolatie was een voorwaarde om die nieuwe manier van denken te ontwikkelen. Je kunt je natuurlijk nooit helemaal bevrijden van invloeden van buitenaf, maar het creëert wel ruimte voor ongebondenheid."

Kunnen we die ruimte ook creëren nu we allemaal verplicht zijn tot zelfisolatie? "Het is nu een bijzondere situatie omdat we tot isolatie gedwongen zijn. Dat is bij Heidegger op geen enkele manier het geval. En de vraag is of dit soort isolatie echt leidt tot vrijheid om te denken. Ik merk het zelf ook als ik achter mijn computer zit. Dan is de verleiding groot om toch weer even te kijken wat de nieuwste stand van zaken is rondom het coronavirus. Juist omdat het zo speelt, worden je gedachten er voortdurend door bepaald."

BLAISE PASCAL (1623-1662)
"Alle ellende op de wereld wordt veroorzaakt doordat mensen niet gewoon thuis kunnen blijven", schreef Blaise Pascal. Een tot de verbeelding sprekende uitspraak. Daarmee beschrijft Pascal onze moeilijke positie als mens, zegt Rudi te Velde, bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte van Thomas van Aquino aan de Universiteit van Tilburg en co-auteur van het boek 'Pascal als religieus denker'. "Volgens Pascal is de mens een dubbelzinnig wezen. Enerzijds verlangen mensen ernaar alleen te zijn. Maar als ze eenmaal alleen zijn, weten ze er geen raad mee.

"Mensen zijn volgens Pascal wezens die verstrooiing of afleiding zoeken. Als je jezelf opsluit, kom je jezelf tegen. Dat is niet prettig. Je denkt, ik moet eruit, ik moet onder de mensen komen. Mensen gaan dan naar het park of het strand", zegt Te Velde. Maar die afleiding maakt ons niet gelukkiger, want die komt van buiten en niet vanuit onszelf. "Bovendien wordt dat geluk bedreigd als we bijvoorbeeld door het coronavirus niet naar buiten kunnen. Ons geluk moeten we niet laten afhangen van wat we buiten onszelf vinden."

Zelf sloot Pascal zich niet af van de buitenwereld. "Zijn zus was ingetreden in een klooster en hij voelde wel de aantrekkingskracht van zo'n leven, maar uiteindelijk zette hij die stap niet zelf." Hij veroordeelde mensen die naar buiten gingen ook niet, maar zag het als een heel menselijke neiging.

"Pascal heeft geen oplossing voor dit probleem, hij is geen moralist. Hij vertelt ons alleen hoe het werkt", zegt Te Velde. Dat geldt ook nu we de gevolgen van het coronavirus ervaren. "Ik zie om me heen veel behoefte om overal een oplossing voor te hebben. Je stuit op een probleem: wat moeten we doen? Liefst communiceer je dat meteen met anderen via Facebook of Twitter. Maar uiteindelijk is dat ook afleiding. Wat misschien zou helpen is als mensen deze dagen gebruiken om Pascal te lezen."

DIOGENES VAN SINOPE (404-323 v.Chr.)
"Diogenes en zijn navolgers predikten schaamteloosheid en trokken zich niets aan van de etiquette of gewoonten", vertelt Teun Tieleman, hoogleraar Antieke wijsbegeerte en geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. "In het oude Griekenland werd Diogenes een opvallende figuur door zijn gedrag en uitspraken. Hij shockeerde mensen door in het openbaar te masturberen, rauw vlees te eten en hoogwaardigheidsbekleders te beledigen."

Diogenes leidde een zwervend bestaan en keerde de maatschappij de rug toe. Volgens de overlevering leefde hij in een ton en deed hij afstand van al zijn bezittingen. "We weten vrij zeker dat Diogenes' isolement niet inhield dat hij de wildernis introk om in totale afzondering te leven", zegt Tieleman. "Zijn filosofie is een beetje paradoxaal. Enerzijds predikt hij dat je autonoom moet zijn en niemand anders nodig hebt, anderzijds zocht hij publiciteit, in woord en geschrift. Daar heb je andere mensen voor nodig."

Met zijn onafhankelijke houding wilde hij zijn filosofie 'voorleven'. "In het oude Griekenland was filosofie anders dan nu, het was niet iets theoretisch. Je moest laten zien dat je filosofie ook geleefd kon worden. Diogenes vond dat je je los moest maken van de sociale wereld met daarin waarden, normen en instituties. Daarmee ging je terug naar de eigenlijke, natuurlijke manier van leven. Dat betekende niet dat je als kluizenaar moest leven, maar dat je net als de dieren voor jezelf zorgde. Daarin lag voor hem de weg naar geluk.

"Een anekdote verhaalt over piraten die de boot waarop Diogenes reisde, kapen. Hij en een aantal anderen staan op het punt te worden verkocht als slaaf. Dan zegt Diogenes tegen de piraten: 'Je kunt mij het beste verkopen aan iemand die een meester zoekt'. Zelfs als slaaf kun je een meester worden, dacht Diogenes, als je je niets van de conventies aantrekt en autonoom leeft."

LUDWIG WITTGENSTEIN (1889-1951)
Ludwig Wittgenstein sloot zich af van de filosofische gemeenschap en reisde af naar een hut vlak bij het Noorse dorpje Skjolden. "Het waren productieve periodes waarin Wittgenstein veel heeft geschreven. De meeste fundamentele ideeën in zijn vroege periode zijn in die tijd ontstaan", zegt Martin Stokhof, emeritus hoogleraar Taalfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Jin Yuelin-hoogleraar Logica aan de Tsinghua universiteit in Beijing. "Er hangt een sfeer omheen van iemand die daar weken in volstrekte eenzaamheid doorbracht. Maar je moet het ook niet overdrijven. Zo geïsoleerd was het ook weer niet, hij zat ook vaak in een hotel." Toch moet het Wittgenstein hebben geholpen, want hij trok niet voor niets weg uit Cambridge, waar hij toen werkte.

"Wittgenstein wilde zich vooral afzonderen van het intellectuele klimaat in Cambridge. Zeker toen was Cambridge een klein stadje waar mensen nog 24 uur per dag, zeven dagen per week in hetzelfde academische milieu doorbrachten en daar al hun sociale contacten hadden. Wittgenstein was daar allergisch voor.

"Hij was een heel eigenzinnige, toch wel behoorlijk egocentrische man. Hij vond dat je hem niet begrepen had als je het niet helemaal met hem eens was. Maar zijn ideeën waren ook heel radicaal, die waren misschien lastiger te toetsen aan het oordeel van anderen. Wittgenstein dacht dat de logica in de filosofie een cruciale rol had en wilde de traditionele filosofie helemaal overboord zetten. Daarmee was hij ook inhoudelijk geïsoleerd."

"Het is een romantisch ideaal, dat een kunstenaar of wetenschapper het beste functioneert in permanente opsluiting. Maar dat geldt maar in heel uitzonderlijke gevallen. Filosofie is natuurlijk een activiteit die je individueel doet, anders dan bijvoorbeeld in de biologie. Maar ook in modern filosofisch onderzoek merk je dat het werk steeds vaker gemeenschappelijk wordt gedaan. Uiteindelijk moet je je ideeën toetsen.

bron: https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/921/articles/1121644/32/1n anderen, of je het nou leuk vindt of niet."