dinsdag 23 oktober 2012

NIEUW: "Heel Al Aardebewustzijn persoonlijk ervaren" in Drenthe

inspiratieve ervaringen met Dick van den Dool Data 25 oktober: 19.00 – 22.00 uur 22 november: 09.00 – 17.00 uur 20 december: 09.00 – 17.00 uur
Programma - De eerste avond zal in het teken staan over wat gaialogie kan aanreiken in een overgangstijd als deze; - helderder worden metjeZelf; - het verfijnen van je instrumentarium bestaande uit je 15 zintuigen; - je innerlijke talen en verbindingen; - subtiliteit integreren met materialiteit; - verbondenheid eigen ervaren met het omgevende in de materiële en de immateriële werelden/dimensies - losser komen van de oude illusoire werelden en 'welkomen' in de nieuwere werelden/dimensies; - een ondersteunend kontakt met de grote Natuur vanuit eigen capaciteiten, mogelijkheden en talenten. De opzet is mede afhankelijk van de wensen van de deelnemenden, actualiteit en bovenstaande deelaspecten. Vertrek, verblijf, aankomst De avond en dagen zullen plaatsvinden op en/of vanaf het praktijkadres van Margreet Sanders: Peesterweg 4, 9335 TD Zuidvelde, Tel. 0592-613741 Maaltijden Gezamenlijke lunch en diner op de dagen. Graag iets meenemen om te delen met elkaar. Inschrijving De inschrijving is definitief na mailaanmelding bij Dick (info@gaialogie.nl)of Margreet.( mmasanders@planet.nl) Voor meer informatie www.gaialogie.nl, Bovenkerkseweg 32, 3381KB Giessenburg, 0184-651222, 00499233 7756025, info@gaialogie.nl Dick van den Dool (1953): geomant, natuurwaarnemingsdeskundige en raadgever met als intentie; mensen weer in het eigen levende contact te brengen met de subtiele Aarde-Natuur om zo ook dichter bij het-'eigen'-Zelf te zijn. Sinds 1990 actief betrokken bij het onderzoek van krachtplekken in Nederland. Organiseert geomantieseminars, dagexcursies en reizen in binnen en buitenland naar bijzondere plekken. Oprichter van het Instituut voor Gaialogie. Auteur van verschillende boeken en poëet. Woont grotendeels met zijn vriendin en twee kleine kinderen in Duitsland in het Fichtelgebirge.

maandag 22 oktober 2012

zaterdag excursie leergang; thema 'Zwarte kwaliteiten'

A.s. zaterdag 27 oktober ga ik weer op stap gaan in het land bij Hilversum naar het terrein de Zwarte Berg/ Hoornseboegse heide. De dag is vooral bedoeld voor de leergangers van het tweede jaar en zij die de leergang hebben gevolgd. Het thema is het zwarte, het oerdonkere. Over twee maanden is zo weer het moment dat de zon haar licht minder laat zien en de werelden van de nacht, het zwart meer aanwezig zijn. Vanouds herkende de mens ook de aanwezigheid van het zwarte in de natuur in de vorm van zwarte bergen, zwarte wateren en zwarte wegen. ‘Wat kan deze zwarte kwaliteit bijdragen aan de mensheelwording en wat zijn eigenlijk zwarte plaatsen met haar ‘zwarte wezens’, is het thema van de dag.
Als extra thema’s komen nog aan de orde; - verheldering van de begrippen; wit, zwart, donker, duister - de wereld van de paddenstoelen en de functie die ze hebben voor mensen met accent op de subtiel energetische werking - hoe drukt het zwart zich uit in de plantenwereld - het subtiel zwart afval bij de mens - de interacties van de werelden van het licht en van het zwart - De verschillende werelden en je verbindingen daarmee; de geosfeer, de biosfeer, de noösfeer en de nunisfeer (nieuwe universumsfeer; universum en andere dimensies). - dat wat zich aandient - - Vooronderzoek; onderzoek wat voor jouw zwart betekent, wat zwarte afvalenergie kwalitatief is en wat haar functie is. - - Er zijn deze dag mogelijk ook enkele gasten aanwezig en als je iemand wilt meenemen laat het me weten. - -

dinsdag 16 oktober 2012

het talige digitale universum van het woordmensbeest

In de active en passieve ontmoeting met het omgevende liggen vele mogelijkheden. Het gebruik van taal is nu overheersend. Zaterdag was ik op een familiebijeenkomst en het mensengeluid was oorverdovend al dat gepraat. Twee kinderen zaten daarin stil te twitteren. Mogelijk misken ik de waarde van oppervlakkige small-talks en digitale uitwisseling. De afhankelijk makende sociale media met hun e-mail, sms, what'sapp, wordfeudchat, twitter en facebook doen het via het electronische woord-zend-beeld. Het leert het zenden en het efficiënt, ad rem en grappig uitdrukken van de kleine persoonlijke mening, Digitale media ontlenen hun betekenis vooral aan het hier en nu, de onmiddellijkheid en de urgentie ervan en zijn ego-manifestaties. De filosoof Harry Frankfurt spreekt van bullshitgesprekken: het verplaatsen van lucht zonder inhoud. Het digitale babbelen ontmoedigt vooral een face to facegesprek, en vooral het ontmoeten van elkaar op een niet verbale wijze. In mijn korte tijd als Osho-sanaysin was het de gewoonte om bij een ontmoeting elkaars handen vast te houden. Je voerde een gesprek ook via het lichaamscontact. Turkle stelt in haar boek Alone Together (2010) dat we het echte converseren verleren, omdat we altijd bezig zijn met internet. In het tv-programma Gesprek op 2 stelde ze dat haar volgende boek ‘Back to Conversation’ zou moeten heten. Om conversaties te stimuleren moeten de apparaten uit, op vliegtuigstand desnoods, minstens een uur per dag. Het is de enige manier om verstrooiing en onderbreking te voorkomen, en weer de rust en aandacht voor elkaar op te leren brengen. Zeker heeft deze zendercultuur ook gevolgen voor het luisteren naar elkaar. Immers je bent zo bezig met het vlotte, snelle en dynamische zenden dat de ander er niet meer toe doet. Small talk gebabbel op zichzelf dient volgens antropologen om de sociale banden aan te halen. De mens als praatgraag, spelend beestje: hij babbelt, twittert, tettert, schettert er de hele dag op los en vindt dat doorgaans heerlijk. Nou ja wat heerlijk. Ik noem het een digitale verslaving dat ontmenselijkt. Het verleert de blik naar binnen te laten gaan, wie je werkelijk bent, het verleert te zwijgen en om de stilte van het bestaan te ontmoeten. Digitaal gaan is mogelijk ook een vlucht uit het eenzame bestaan. En het voedt vooral dit geouwehoer een digitaal wezen dat het aanstuurt. Het maakt je onbewust toegankelijk voor de arihmanische krachten achter de media! Kortom het maakt onvrij en iets ‘hoereert’ je. Ga door met al dat oppervlakkige talige universele digitale lawaai, geschreeuw, en gekakel die ook nog de luchtsferen sterk beïnvloeden en daarmee vergeet je wel wat het universum om je heen werkelijk aan het doen is. Het omgevende in een rustige omgeving is voor mij veel interessanter dan dat afleidende woordmensbeest. 'Laten we het maar gewoon onder ogen zien. De meeste gesprekken zijn niet diepzinnig omdat de meeste mensen geen diepzinnige gedachten hebben. Sivonay Met dank aan den filosofe Stine Jensen, columnist van het NRC Handelsblad, auteur van “De kunst van het Gesprek’, uitgegeven door Kosmos Uitgevers.

zaterdag 13 oktober 2012

woensdag 3 oktober 2012

Collectief necredo-proces?

Afgelopen weekend was ik verbaasd over m’n waarnemingen in de subtiele natuur in Giessenburg. De aardenetwerken die zorg dragen voor de afvoer van afval zijn sterk belast en lopen eng bij elkaar. Een grote kosmische baan in de onderatmosfeer heeft zijn verbinding verloren en zwabbert in de lucht. Een verbindingspunt van kerklijnen is niet meer aanwezig. Bij een instroompunt van kosmische energie, in dit geval maanenergie, loopt nog energie in de oude kerklijn, doch deze heeft zich verplaatst in de aarde. De kaboutergroep die de opening beheert, zit teruggetrokken haar werk te doen. Afval sferen zijn alom en zitten zelfs in de hogere luchtlagen. Het is net of de onderwereld aan de oppervlakte is gekomen en de mensensfeer, de onderste laag in de atmosfeer is belast. M’n vriend becommentarieert deze subtiele waarnemingen en noemt het ‘de aarde trilt en poolt om’. Niet de externe onderwereld komt boven maar de menseneigen onderwereld manifesteert zich. Ons eigen ‘zwart komt in het licht en dat is een zuiverend proces. In de alchemie noemt men dat het necredo-proces; het verrottingsproces, dat nu collectief gebeurd. Het eigen zwart onder ogen zien , bewustzijn inbrengen is nu het thema en niet te vluchten in de tweede (kleding), derde huid (huis) of omgeving. Als de verrotting heeft plaatsgevonden kom je in een nieuwe wereld waar we op af stomen. Het zwarte laten en niet ingrijpen. Of zoals een andere vriend zei; ‘door het putje heengaan.’ Zelf de eerder genoemde afsluiting van de bovensfeer, de kosmische sfeer bij Zutphen heeft een functie . Dus we projecteren nu heel veel in de sferen en het enige is de projecties vanuit jezelf waar te nemen en bewust worden en afwachten, afwachten en afwachten in een zeer groot vertrouwen. En laat vooral het donkere subtiele zwart buiten je zoals het is. Dat is functioneel en als je het verandert belast je vooral jezelf! Door het donker/zwart heenreizen.