donderdag 22 juni 2017

Insectenachtig aardewezen

Gisteren droomde ik dat een mij bekende leerpersoon me onderwees en me wees op een insectenwezen. Een wakker makende droom instructie

In de subtiliteit heb je veel categorieën van wezens die in en om ons mensenlijf zijn, zoals
- mensen wezens (dubbel- of meervoudige zielen, eigen of vreemde zielendelen, dolende zielen, mensgidsen e.d.)
- dierenwezens die vooral in het sjamanisme bekend zijn
- bacterie- en vooral viruswezens die je herkent bij bepaalde ziekten
- en insectenwezens zoals bij tekens en de vele subtiele vormen.
- buitenaardsen die vanuit de kosmische sfeer stelen, hypnotiseren en/of magnetiseren
- aardewezens die vanuit onze eigen aarde onder lagen energie stelen, aardekracht  dat zich bevindt onder ons fysieke lichaam.
Zo zat zo’n aardewezentje op 10 m diep onder me met sporendraden in m’n aardelichaam te zuigen. Het  insectenachtige aarde wezen was gestuurd vanuit de ondergrond van de nabijgelegen moskee waar de subtiele mensaarde energie naar toe ging. Door het je bewust te zijn ondermijn je dit wezen en laat het los. Een dergelijk ‘roof’ had ook een boven aspect waar de  kosmische energie ook werd weggehaald. Zo boven zo beneden. Helpers kunnen de gestolen ‘waar’ weer terugbrengen.

Dankbaar voor dit wakker maken daar het je sterkt in zijnsbewustzijn. En  het geeft ook subtiel empathie voor de behoeftigen met hun strategieën.

woensdag 7 juni 2017

Aanstaande zaterdag 10 juni gaat de Gaialogische ervaringstocht naar Sneek met als subthema: “Orion/Plejaden, St. Jansriten rond de langste dag en kruisridders” .

Op zoek naar de typische Friese watergeomantie


Aanstaande zaterdag  10 juni  gaat de Gaialogische ervaringstocht naar Sneek met als subthema:  “Orion/Plejaden, St. Jansriten rond de langste dag en kruisridders” . 


Het zuidwestelijke Friese gebied heeft met een stuk van het IJsselmeer een mooie kosmische kwaliteit waar de hemel op aarde komt; sterrenbeelden zich projecteren  met de Melkweg.

Zaterdag 10 juni wil ik een vierde stad van de elf Friese Steden bezoeken om de typische Friese stadsplek aard te verduidelijken.

Elke stad heeft haar eigen diepere kwaliteiten die soms van heel oude oorsprong zijn. Deze subtiele kwaliteiten worden in kaart gebracht om de stad

Sneek anders te herkennen. De subtiel beleefbare sferen –herstory- met de historische feiten –his story- en de mythen tezamen geven een totaler beeld van een plaats dan alleen de platte geschiedenis.Een geomantische ervaringen dagreis door deze stad en haar omgeving met onderzoek en belevingen aspecten zoals: 

- de Oerplek Sneek is ontstaan in de 10e eeuw op een hoger gelegen zandige landtong (Sneek = Ter Snake = op landtong) en is tot ontwikkeling gekomen na de aanleg van de zuidelijke dijk van de Hempolder Scherhem. Wat is daar nog van te ervaren?

- kerkplek gewijd aan St. Maarten en de relatie van de Orion gordel (kerk had drie torens op en rij) met Plejaden en de oorspronkelijke diepe ondergrond kwaliteiten

- het belangrijke klooster van de Johannieter ridders (kruis/tempel ridders?) op de St. Jansberg. Een commandorij gesticht in 1250 en afgebroken in 1580.  Nu grote begraafplaats.
De Sint Jans riten en de relatie met Plejaden rond de 21/24 juni. Een andere kijk op midzomer rituelen.

- kloosterplek Thabor  in Tirns en de relatie met de roem beruchte ridder  Rienck Bocken (14/5e eeuw en oorsprong van 'wildeman' archetype in wapen van Sneek?) die voor z’n zielen rust een eigen klooster bouwde in 1406 op de terp Abwert of Abort. (naam  Thabor afgeleid van omkering van de naam) Nu cultuurhoeve en wijn boerderij.


Tijdens de bouw van het klooster zag de ridder met andere getuigen .„Des nachtes daer nae, dat heer Rienick dat eerste huis hadde aangelecht, worde gesien, dat ut die selve plaetse, dear nu het clooster staet scheen een groot licht dat opsteech an den hemel. Lichtverschijnselen zijn niet vreemd bij klooster en kerkvestigingen. Maar wat voor licht is daar?

- de waterstad Sneek met haar waterwezens
Algemeen en opgave
De dag begint om 10.30 uur en duurt tot 17.00 uur.  

Meenemen warme buitenkleding, een cadeau voor de stad en de subtiliteiten en iets voor de gezamenlijke lunch
Wil je mee,  laat het me weten.
Na opgave mail ik door waar we elkaar ontmoeten.

En als je dit bericht doorstuurt aan een belangstellende,
bij voorbaat dank!


Graag tot ontmoetensmaandag 5 juni 2017

Polariteit denken verhogende tijden met vurige kretologie Een kreet tegen kreten

eerste les en eerste handeling voor de ongeoefende held; verweer extern met het woord
Strijdkreten zijn woorden die gebruikt worden in de laatste ontmoeting met een tegenstander. Als andere ontmoetingsvromen niet meer werken en alleen doden het motief is.
1) Kreet 2) Leus 3) Tot het gevecht aanvurende kreet 4) Wapenkreet.

Een strijdkreet (ook wapenkreet, oorlogskreet of strijdleus) is een woord, een aantal woorden of een zin bedoeld om tijdens veldslagen en schermutselingen vriend van vijand te kunnen onderscheiden als andere hulpmiddelen zoals een uniform er nog niet waren.
Oftewel een veelal oude taal bij een directe confrontatie met een  fysiek aanwezige tegenstander
In de modern oorlogsvoering niet meer zo  in gebruik maar weer geïntroduceerd door de huidige  islam fundamentalisten:  ‘allahu akbar’ (allah is groot)  
Een klein overzicht van oude voorbeelden van strijdkreten:
   Deus vult (God wil het): strijdkreet van de kruisvaarders bij de verklaring van de eerste kruistocht door paus Urbanus II bij de Synode van Clermont in 1095 waar de Oosters-Orthodoxe kerk hulp vroeg met de verdediging tegen islamitische invasie aan het begin van de moslim veroveringen.
       
     Halleluja(prijst God); vroeg middeleeuwse strijdkreet van christenen

   Beauseant (Wees glorieus) Tempelier strijdkreet. En:  Deus vult (Gods wil)
       'Oranje boven'. Strijdkreet van de Watergeuzen in de strijd tegen de Spanjaarden. Nog steeds gebruikt als afsluiting van het defilé en brengen  de militairen hun traditionele strijdkreet aan de koning. 
   Liberté, égalité, fraternité (vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid): strijdkreet tijdens de Franse Revolutie
   Victorie (zege):  strijdkreet in 2e WO tegen de Nazi’s, mogelijk een oud Germaanse strijdkreet
   Montjoie Saint-Denis: een Franse strijdkreet. Saint-Denis verwijst naar de patroonheilige van Frankrijk, Dionysius van Parijs. Van Montjoie is de betekenis niet duidelijk. Het zou kunnen verwijzen naar de term voor de steenhopen die opgeworpen werden als oriëntering tijdens de kruistochten.
   Scilt ende Vrient (Schild en Vriend): in de aanloop naar de Guldensporenslag gingen de Vlamingen tijdens de Brugse metten de Fransen te lijf. Om elkaar in de schemering te kunnen herkennen en om zichzelf van hun vijanden te kunnen onderscheiden werd een strijdkreet bedacht. De keuze viel op "Schild en Vriend", naar een bekend gebed dat gebruikt werd om God bijstand in de strijd af te smeken. Een bijkomende eigenschap van deze leuze was dat Franstaligen moeite hebben met de uitspraak van deze woorden. Deze strijdkreet is ook een sjibbolet.
   ‘Tierra y Libertad! (Land en Vrijheid): de strijdkreet van Emiliano Zapata tijdens de Mexicaanse Revolutie
   Remember the Alamo: strijdkreet tijdens de Slag bij San Jacinto
            Oorah (klaar om te doden. Oude Keltische strijdkreet gebruikt door Amerikaanse mariniers
           Bersiap (‘wees paraat’, wees gereed,- voor de strijd)  strijdkreet tijdens Indonesische bevrijdingsoorlog tegen Nederland. Of 'merdeka' (vrij)
         ‘Daesh’ (ISIS)  De twee terroristen zouden in de Franse kerk ‘Daesh’ (ISIS) hebben geroepen.
           uit de schelmenroman 'De bende van Jan de Lichte' van Louis Paul Boon. Het verhaal speelt in de late middeleeuwen en gaat over een bende Vlaamse bedelaars die rijke herenboeren berooft. Hun strijdkreet is "Voor geen chanterik peu!" Dat is Bargoens en betekent: "Voor geen politiehond bang!" 

   Het Leger des Heils geeft al jaren een blad uit dat 'Strijdkreet' getiteld is. Dit is een figuurlijk gebruik van het begrip 'strijdkreet'.

    Oeh’: ‘Viking-strijdlied’, waarbij alle fans tegelijk als een goed geoliede vechtmachine de armen boven zich uitstrekken, in hun handen klappen, en een angstaanjagende oerkreet (‘oeh!’) ten gehore brengen. Deze simpele handeling wordt steeds sneller achter elkaar herhaald, totdat de opgebouwde spanning uiteindelijk ontlading vindt in een denderend applaus.
Historici Eric Hobsbawm en Terence Ranger  hebben dit genoemd ‘invented tradition’ (uitgevonden traditie): uitingen van culturele identiteit

   Wir schaffen das’. Bondskanselier Merkel weet van geen wijken en houdt vast aan haar strijdkreet "wir schaffen das" (het lukt ons).

Allemaal opofferingen kreten die de roeper kracht  geven. En dat in een tijd dat de polarisatie toeneemt tussen groepen en individuen en nieuwe uitdagingen geven om een juiste middenpositie te nemen. In het algemeen kun je pas in het midden komen als je beide zijden hebt gekend/ervaren. Mogelijk dat in deze tijd het voor velen weer ervaringstijd is. Niet makkelijk om goed bij jezelf in het midden te blijven. 

Menselijke handen kunnen meer dan alleen het met de dominante hand doden.  Een midden positie kent het religieuze gebruik door de handen te vouwen – Frankisch gebruik om onderdanigheid te tonen t.o.v. leenheer- of tegen elkaar te plaatsen, dan wel de handen te openen.
De uitspraken die gedaan worden zijn woorden die in die context worden gebruikt en lading hebben naar buiten en voor de gebruiker energie geeft en richting.

Eerder gepubliceerd in juli 2016 op de blog
bron; ondermeer wiki