zaterdag 3 juni 2017

Inclusiviteit leren van andere strevende heelmakende culturen

Enkele aanhalingen van een vandaag geplaatst artikel in Trouw van een  Nigeriaans filosofe Sophie Bosede Oluwole (1935 -)
Om te doorgronden wat buiten de westerse duale (of/of) materiële kaders aan mogelijkheden zijn om meer inclusief (en/en) te worden in deze nieuwe veel kleurige regenboogtijd met meer waarden dan alleen materialiteit. En een prachtige tip om universiteiten te sluiten om de grote schare  ‘papieren hoofdvullers’ weer ‘handenmensen’ te laten worden!
"Nigeria alleen heeft 256 talen, ik spreek er maar één: Yoruba. Hoe kunnen we dan over Afrikaanse filosofie spreken?"
Mijn hele leven is mij verteld dat Afrikanen niet kritisch zijn en niks analyseren. Dat Afrikanen niet kunnen denken. Dat zou betekenen dat Afrikanen geen mensen zijn. Ik wilde het tegendeel bewijzen."
Ze legde zich vooral toe op de bestudering van het Ifa-corpus, een verzameling van eeuwenoude mondeling overgeleverde teksten die onderverdeeld zijn in duizenden verzen die door Ifa-volgelingen uit het hoofd geleerd worden. Ten onrechte werd het Ifa-corpus door de koloniale overheersers tot occult bijgeloof gereduceerd. De grondlegger van het Ifa-corpus, Orunmila, werd door de Britten afgedaan als religieus en mythologisch figuur.
Maar Oluwole ontdekte dat Orunmila een mens van vlees en bloed was, een onderbelichte tijdgenoot en vakbroeder van Socrates. Een filosoof. En in het Ifa ontdekte ze een uitgekiend systeem voor wijsbegeerte. Toch kreeg ze nog steeds te horen dat Afrikaanse filosofie niet bestaat omdat orale overlevering niet telt in de filosofie
Socrates en Oluwole
- Beiden waren dik, hielden van drank, predikten deugden, geloofden in dialoog en veroordeelden absolute kennis.

- Maar er zijn ook opvallende verschillen. Socrates, die arm was, vond dat de rechten van slaven en vreemdelingen niet dezelfde mochten zijn als die van de Atheense burgerij. De welvarende Orunmila vond juist dat iedereen aan besluitvorming mocht meedoen en bestuurlijke functies mocht bekleden, ongeacht achtergrond of sekse.
- Volgens Socrates is een mens óf goed en deugdzaam, óf slecht en onwetend. Orunmila scheidt die zaken minder. Rijkdom bijvoorbeeld kan goed of kwaad zijn, het ligt eraan wat je ermee doet.
- Orunmila is een complementair denker. Onder kan niet zonder boven. Ik kan niet zonder jou. Hoewel ik van Socrates' methodiek hou, gaat hij, zoals alle westerse denkers na hem, uit van tegengesteld denken: materie staat tegenover immaterie. Emotie staat tegenover ratio. Wetenschap is niet te rijmen met mystiek. Religie niet met filosofie. Mens versus natuur. Goed óf kwaad. Het individu staat los van het collectief."
Het oppositionele westerse denken heeft geleid tot de enorme ongelijkheid en onderdrukking waar de wereld mee te kampen heeft
Ze noemt nog een op tegenstelling gebaseerd systeem: het kapitalisme. "Dat bestaat niet zonder arm versus rijk, maar waarom kunnen we niet samen groeien?
"Filosofie is een aanbeveling voor wijsheid, geen complete gebruiksaanwijzing voor het leven. Jonge mensen raad ik nu dan ook eerder af om te streven naar een universitaire studie. Als ik minister van onderwijs zou zijn in Nigera" (lachend: "Maar dat zouden ze nooit toestaan), zou ik 95 procent van de universiteiten sluiten. In Afrika leer je westers onderwijs om deftig Engels te spreken en met papieren te wapperen, maar je leert niet te overleven."
"Ik ben niet alleen een academicus. Ik heb als kind leren katoen te spinnen, katoen te weven, katoen te verven, akkers te bewerken, te handelen op de markt. Ik ben op mijn 21ste moeder geworden en heb pas op mijn 32ste mijn eerste graad gehaald. Ik zou jongeren aanraden land te bewerken of kippen te houden. Iets wezenlijks waarmee ze zichzelf kunnen onderhouden."

Oluwole noemt zichzelf een kritisch traditionalist die authentieke elementen in Afrikaanse tradities als basis ziet voor filosofie. In haar boek 'Witchcraft, Reincarnation and the God-Head', bekritiseert ze de diskwalificatie van paranormale verschijnselen door de westerse wetenschap. Ook gebruikt Oluwole orale tradities, naast literaire.
[Ik herken veel van m’n eigen aard in deze beschrijving]

'Socrates en Orunmila', met de Nederlandse ondertitel 'Wat we van Afrikaanse filosofie kunnen leren.'
Bron:  https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/-de-westerse-filosofie-loopt-al-eeuwen-achter-~a92ab8e9/
Geen opmerkingen:

Een reactie posten