maandag 26 oktober 2015

our team of the day


de aller grootste angsten

Onlangs schreef ik een blog over angsten.  Daarbij beschreef ik dat de grootste angst, de angst voor de dood is. Als reïncarnatie therapeut heb ik  in het verleden veel gewerkt aan mezelf en anderen met deze doodsangst.

M’n vriend  Lantos wees me op zijn inzichten wat volgens hem de grootste angsten zijn;
1.    angst voor controle verlies
2.    angst voor verlies aan waardigheid
3.    en de aller moeilijkste  de angst voor verlatenheid. Ook de laatste uitspraak van Jezus aan het kruis; “mijn God mijn God waarom hebt Gij mij verlaten”

Wat ik van de Duitsers ken, dat zij perfectionisten willen zijn en een grote angst hebben voor controleverlies. De vluchtelingen van deze tijd handelen uit angst voor verlies aan waardigheid. Deze twee angsten ontmoeten elkaar nu in Duitsland met de nodige responses. Het brengt in elk geval leven in de brouwerij en vaste standpunten in het emotielichaam in beweging. Veel werk aan de winkel

Geopolitiek van emoties


            Deze blog plaatste ik op 17 februari 2009

“Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen
Wij [in Europa] zijn bang voor een invasie van de allerarmsten uit Afrika. We zijn bang te worden opgeblazen door de grootste fanatiekelingen uit de landen van de fundamentalistische islam, zo niet uit eigen land. En we zijn bang dat we worden ingehaald door de meest dynamische landen in Azië. Om de wereld te kunnen verklaren zijn het niet de economische belangen maar de passies of emoties die de doorslag geven.’ Dominique   Moïsi, specialist internationale betrekkingen aan het Parijse Institut Francais des Relations Internationales.
In 1993 bood Samuel Huntingtons boek Botsende beschavingen een visie op een wereld die verdeeld wordt door culturele verschillen, nationale belangen en politieke ideologieën. Dominique  Moïsi laat in Geopolitiek van emoties zien waarom sommige culturen eerder met elkaar in botsing komen dan andere. Hij spreekt dan ook over een Clash of emotions.  Moïsi toont op overtuigende wijze aan dat zowel de VS als de Europese landen beheerst worden door angst voor  ‘de ander’ en het verlies van hun nationale identiteit. De V.S. wordt vooral beheerst door de angst voor de angst en de angst voor zijn verlies als wereldmachtige en haar strijd om de macht tegen het terrorisme. Terwijl Europa zich angstig maakt voor haar eigen identiteit: wat gaat er van me worden.
Moslims en Arabieren, zo betoogt hij, hebben een cultuur van haat en vernedering gecreëerd door een combinatie van op het verleden gebaseerde wrok, beperkte toegang tot de wereldmarkt en religieuze conflicten (die zowel de thuislanden als de moslims in het westen in hun greep houden). Terwijl het westen en de moslimwereld zich opmaken om de degens te kruisen, bestaat in Azië, China, India , dat zich concentreert op een betere toekomst, juist een cultuur van hoop, dat je vol zelfvertrouwen de macht in eigen handen kunt nemen.
Door de drijvende krachten achter onze culturele verschillen in kaart te brengen, biedt Geopolitiek van emoties een beter begrip van de wereld waarin we leven en wellicht zelfs een vreedzame oplossing voor de onwetendheid en verschillen die ons dwarszitten.

Teveel angst leidt tot een koude implosie
, teveel vernedering leidt tot een warme explosie. 
teveel hoop leidt tot een luchtige illusie
alle drie hebben een middenweg nodig.”

Geaard iers-christelijk geloof

Laat me aantrekken de kracht en inzet van de zon die rijst,
het kleed van de eenvoud,
aandacht en geduld,
de rust om mijn gedachten te laten ontwaken,
zodat ik ga op uw pad, God vol goedheid,
totdat ik vannacht weer in vrede kan slapen…
Gij die maan en zon laat stralen,
Gij die wei en stal hun vee geeft,
Gij die zee en beek de vis zendt,
stuur ons boter op zijn tijd!
Kom met gele klonten, kom!
Kom met gele klonten, kom!
kom met klonten, kommen vol,
kom met gele klonten, kom.
Zegen, God, mijn kleine koe,
zegen, God, mijn verlangen,
zegen ons samenleven, mijn koe en ik,
en de manier waarop ik haar melk.
Zegen, God, elke speen,
zegen iedere vinger,
iedere druppel die in mijn schaal valt.
Zegen, God, mijn kleine koe.
                 Oude teksten van de inwoners uit de Hebriden van Schotland
Carmina gadelica en uit
Each day & each night, Celtic Prayers from Iona.

zondag 25 oktober 2015

Tao

 The Tao exists in the crickets ... in the grasses ... in tiles and bricks ... and in shit and piss.

   Chuang-tzu, The Roaring Stream: A New Zen Reader

Chokei

"What a difference! What a difference!

Raise the blind, and see the world!

If someone asks me to tell him what my religion is

I raise my hossu and strike his mouth."

 Chokei, 853 - 932 

donderdag 22 oktober 2015

Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst.                    Philip James Bailey

dinsdag 13 oktober 2015

human specialities

Intelligentie wordt vaak alleen gezien in the mentale in de vorm van IQ. Maar daar is ook intelligentie in het lichaam LQ, emotionele (EQ), en spiritualiteit  (SQ)en in het waarnemen van andere werkelijkheden/dimensies (SDQ) , kosmische intelligientie (KQ) e.d.
Je hebt een aangeboren kwaliteit met zwakke en sterke momenten.  Deze tijd trainen heel veel mensen het mentale en verwaarlozen het lichamelijke en voeden het emotionele lichaam met materie (ondermeer emotie-eten).

Als mensen bij mij helpen in de verbouwing let ik op deze kwaliteiten.

Muskimoladapten opgelet subtiel contact verrijkt meer!

Klinisch psycholoog en mycoloog Gerrit Jan Keizer (1950) bestudeerd niet alleen de materiële kant van de paddenstoelen doch ook de literaire mystieke kant, de hallucinogene werking. Daarbij werd hij mede geïnspireerd door in 1988 overleden Engelse taalgeleerde John Allegro, die deel uitmaakte van het team, dat de Qumran of Dode Zee rollen onderzocht en vertaalde. Hij beweert in zijn in 1970 verschenen boek

‘The Sacred Mushroom and the Cross’, dat het christendom geen oorspronkelijke godsdienst is, maar is voortgekomen uit een vruchtbaarheidscultus rondom de vliegenzwam, die in de bakermat van de belangrijkste religies en mythologieën, het oude Soemerië (Mesopotamië), bestond en uit nog oudere vruchtbaarheidsriten was voortgekomen. Helaas is dit aan te raden boek in de Nederlandse bibliotheken uitgezuiverd. Het is m.i. volledig juist dat in het voorchristelijke Europa hallucinogenen stoffen gebruikt werden in de oude sterk sjamanistisch georiënteerde religies. Het krijgen van een bijzondere ervaring was niet alleen een gevolg van gebruik van krachtige hallucinoge middelen uit de natuur maar ook en vooral een gevolg van verblijf op speciale krachtplaatsen en inwijdingstradities. Interessant is dat Gerrit Jan Keizer in zijn recent verschenen boek ‘De geheimen van Hildegard von Bingen’ beweert dat deze recent heilig verklaarde mysticus ondermeer gebruik heeft gemaakt van paddenstoelmiddelen zoals de vliegenzwam.
Hij geeft talrijke zeer plausibele verklaringen op basis van zijn waarnemingen uit haar miniaturen en beschrijvingen. Het gebruik van de vliegenzwam is overigens universeel in het Westen geweest en zelfs lang toegepast in bepaalde locale of individuen van orden. Het direct oraal gebruik is het oudst met haar bekende bijwerkingen voor het subtiele systeem. Ook het drinken van het vocht van vruchtwater op de paddenstoel is bekend evenals het drinken van urine van door ingewijden gebruikte orale toepassing. Het insmeren van hallucinogene zalven of het direct leggen op de hoofdhuid van paddenstoeldelen kwam ook voor daar dit mindere bijwerkingen had. Minder bekend zijn de subtiele contactvormen met levende paddenstoelen die ik in de gaialogie veel toepas om subtiel zuiverend te werken voor het systeem. Het direct subtiel contact van paddenstoelgeest tot mensengeestlichaam past ook beter bij deze tijd om het niet meer fysiek te gebruiken met haar soms nare subtiele bijwerkingen Natuurlijk hebben geestelijken in de westerse cultuur het oude religie gebruik gekend van bepaalde paddenstoelsoorten en hebben daarmede geëxperimenteerd als ze niet uit eigen kracht tot subtiel contact met het goddelijke konden komen. Wat dat betreft is het een paardenmiddel bij een nog niet verrijkt spiritueel systeem en geeft meer bijwerkingen dan werkelijke spirituele groei. De grote zucht naar buitengewone ervaringen in de eerste wereld is zeer funest voor de werkelijke spirituele ontwikkeling en duidt meer op regressie dan progressie. Het maakt velen afhankelijk en gevangen in de werelden van de subtiele lustwezens. Het subtiel contact met paddenstoelen in de herfst in dit Fichtelgebirge is makkelijk daar de vliegenzwam houdt van sparren die hier in het Fichtenwald zeer veel voorkomen. Mijn stellingen; 1. Gebruik van externe stimuli die het systeem schaden leiden niet tot spirituele groei. Het juist volgen van het eigen proces en daar genoegen mee nemen en het ondergaan is de modernste inwijding. 2. Het gebruik van hallucinogen in andere levens zorgt nog steeds voor verslavingen en bezettingen. Het subtiel loslaten van bijvoorbeeld de paddestoelgeest werkt zeer bevrijdend in het subtiele systeem!