donderdag 27 december 2012

verrassende tussentijd


Afgelopen dagen verbleven op m’n hof van Schirnding en de subtiel energetische werelden onderzocht. De plaatswezens, oude en nieuwe huiswezens, de zeer vele natuurwezenswerelden en dergelijke. Niet een onderzoek wat ik wenste maar omdat het plotseling in de aandacht kwam.  In de loop van de dag van tweede kerstdag werd het huis gezegend.  Niet omdat dat gepland is maar omdat het vanzelf gebeurde.
Als je dan een tweede keer onderzoek doet is de uitgangssituatie veranderd. Onderzoek en bewuste soms niet gestuurde interactie veranderd veel in het subtiele.  Het is net of dat wat ruimtelijk eerst afstand nam nu meer in elkaar vervlecht. De werelden stromen in elkaar over en zijn interactiever met elkaar. 
Dit is een mooie tijd om je te laten verrassen!

zaterdag 22 december 2012

de berooide bekooide mens in een immense meerdimensionaliteit


De nieuw-age adepten hebben zich weer behoorlijk verslikt in hun aannames rond 21-12-2012.  Geloof  heeft altijd al een sterk vervlakkend karakter gehad op helderheid, zelfonderzoek en  werkelijke actualiteitsbesef. New-agers of beter gezegd ‘old-age’s’ beroepen zich op oude veelal zeer collectieve inzichten, oude wijsheden en oude wereldbeelden van sterk gelokaliseerde oude samenlevingen, terwijl ze ontkennen de later ontwikkelde veelal materiële wereldse realiteiten van nieuwe ontwikkelingen.  Ze maken zich ronduit belachelijk met hun doomsday scenario’s, angst- en paradijsdenken van door grotere krachten aangedragen veranderingen die ze niet in zichzelf kunnen bemeesteren. Projectio interminus. Ook al is het geheel zorgend voor de  werkelijke bevrijding van de mens,  toch zal het nog lang duren voor in elk de vonk werkelijk  is gematerialiseerd. De oude denksystemen, reactiepatronen en programma’s blijven doorwerken en zorgen voor een werkelijke  afgescheidenheid in deze  Al-realiteit waarin het al lang gebeurd is.  We lopen gekooid ingekerkerd rond in een bevrijde verlichte omgeving. Door individuele bevrijding van je maskerades kom je in wat werkelijk nu is en kan je meestromen met het immer evoluerend spetterende HEEl-Al. Kom pak op de uitdaging en bevrijd je van je kleine zelf gekozen dierlijke kooien.

Wraakwezen


Therapeutisch werken met iemand kan reacties losmaken. Dat wat niet ontdekt wil worden komt vrij en richt zich op de bevrijder. De bevrijder kan daarvoor gevoelig zijn daar hij/zij zelfs wraakwezens heeft uitgezonden in momenten van onvermogen. Wraakwezens komen in de tijd daarom altijd weer terug bij hun bron.

genius loci onderzoek


Elk huis heeft zo haar eigen huiswezen is de theorie. Een gegeven dat door vele culturen wordt aangenomen. In oude culturen werd daartoe zelfs een eerplaats gemaakt om dit wezen te gedenken, eren.
Gisteren deden we in de opleiding onderzoek naar de aanwezige huiswezens.
Enkele voorbeelden;
-      --- Een boerderij heeft er drie; twee in het huis zijnde daar het huis in tweeën wordt bewoond en  één buiten het huis. De kwaliteit en wakkerheid zijn onderscheiden. Het huiswezen buiten het gebouw is een getraumatiseerd wezen dat in de 15e eeuw los is gekomen van het toenmalige gebouw dat door een oorlogsbrand werd verwoest. Daarbij kwamen twee kinderen om wiens zieldeel nog beschermd werd door dit huiswezen. Twee huidige buren zijn weer onbewust naar deze plek teruggekomen bij hun zieldeel. Door het bewustmakend gebeuren kunnen deze zieldelen weer terug naar hun bron en kan het huiswezen opgenomen worden in het geheel, de Aarde in. De plek buiten klaarde gelijk op!
--- Een flatbewoonster woont in een collectief flatwezen van de onlangs in opspraak gekomen woningcorporatie Vestia. De flat is gebouwd op een doorstroompunt de aarde in van een sterk vervuilde luchtlaag  dat zich nog steeds via dit gebouw ontlaad. De bewoners moeten dit opnemen en zijn dus deels verwerkingsstations.  Deze functie kan omgelegd worden zodat het groepshuiswezen meer zorgend kan worden en de bewoonster die het bewust is kan meer aandacht schenken aan dit subtiele fenomeen.
--- Een groep huizen uit begin tachtiger jaren had eerst een collectief wezen. Door bewoning en koop ontstaat onbewust een splitsing; het collectieve blijft nog steeds en het individuele ontwikkeld zich. In het huis van de bewoonster zijn drie bewustzijnssferen die onderdeel uitmaken van drie huiswezens.  De zolder voelt nog niet eigen aan en een kind reageert daar angstig op. Nu is het de kunst bewust uit het collectief te gaan en het huiswezen individueel te maken en te ontwikkelen, te kwaliteiten.
Waar je woont is een afspiegeling van wat je bent en de zorg voor het omgevende een actieve levenstaak.
-        


vrijdag 14 december 2012

bloedgeld


Telecomveiling levert Staat liefst 3,8 miljard euro op

Bewerkt door: redactie  Volkskrant− 14/12/12, 17:49  − bron: ANP
© ANP.
UPDATE De schatkist wordt gespekt: de frequentieveiling voor nieuwe vergunningen voor snelle mobiele telefonie en snel mobiel internet heeft 3,8 miljard euro opgebracht. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken vandaag bekendgemaakt.
Tele2 heeft als nieuwkomer een vergunning weten te bemachtigen en gaat vanaf 2013 net als KPN, Vodafone en T-Mobile via een eigen netwerk mobiele telefonie en mobiel internet aanbieden.

'Met de komst van Tele2 en de extra frequentieruimte die nu beschikbaar is, krijgen innovatie en concurrentie op de markt voor mobiel internet een belangrijke impuls. Hierdoor kan mobiel internet in Nederland blijven groeien'', laat minister Henk Kamp (Economische Zaken) weten in een reactie. Hij denkt dat bedrijven en consumenten kunnen profiteren. En: 'Dit brengt nieuwe kansen voor de telecomsector en de Nederlandse economie.''

De gsm-frequenties (900 en 1800 MHz) zijn nu nog in het bezit van KPN, T-Mobile en Vodafone. Maar de meest aantrekkelijke frequentieruimte is de 800 MHz-band. Deze is uitermate geschikt voor de nieuwste mobiele technologie LTE (4G). Een voordeel van een relatief lage frequentie is dat het bereik relatief groot is en dat het gemakkelijk door muren heen gaat.

Bij de 31 oktober begonnen telecomveiling werd extra frequentieruimte geveild waarmee de weg wordt vrij gemaakt voor supersnelle mobiele toepassingen. Eerder werd ervan uitgegaan dat de veiling van de gsm-frequenties zeker 500 miljoen euro zou opbrengen.

Het resultaat van 3,8 miljard euro overtreft de opbrengst van de beruchte UMTS-veiling in 2000. Omgerekend leverde de UMTS-veiling ongeveer 2,7 miljard euro op. De hoge opbrengst van toen werd veroorzaakt door de internethype en bracht KPN in grote financiële problemen.

De vergunningen voor de diverse frequenties gaan in de loop van 2013 in en hebben een looptijd van 17 jaar."

Lang leve de frequentisering van onze atmosfeer. Dat zal ons fijnbesnaarde electrische systeem mens nog meer schaden. Vraagt niemand zich af wat al deze technolgie doet met ons mens en het gehele ecosysteem? Weiger mee te doen met deze buitenaardse technologiegroei en wees niet bereikbaar!

op stap


 Volgende week zaterdag  22 december wil ik graag met jullie weer op stap gaan …m’n geboorteomgeving de Alblasserwaard.
De dag is vooral bedoeld voor de leergangers van het tweede jaar en zij die de leergang hebben gevolgd. 
December is de wintermaand met weinig daglicht en lange nachten met dit jaar het  speciale 21-12 fenomeen; een bijzondere midwinterdag. Traditioneel de tijd om de subtiele werelden te bezoeken, te bevrijden  om opnieuw geboren te worden in de heilige nachten, in de aarde en andere dimensie
Een aantal onderwerpen zullen we bij de kop nemen:
-       - buitenaardsen; hoe herken je ze bij je, soorten, hotspots, oude belastingen en verbindingen
-       - wat houdt ons  nog meer subtiel gevangen en bepaald onbewust?
-     -   andere dimensie, andere wereld en waarin kun jij je ‘bewegen’
-       -  religieuze wezens bij kerken en hun relatie met buitenaardsen
-        - het 21-12-2012 fenomeen; bevruchtingen waarnemen op de aardebol
Het zelfonderzoek vindt plaats op de boerderij en voor onderzoek naar hotspots gaan we naar buiten, ondermeer de stad Gorinchem met de rivier de Merwede.
   

donderdag 13 december 2012

Thema Drenthe ontmoeting in December: Ontmoeten het Midwintergebeuren 21.12 2012


Instituut voor Gaialogie
“ontwikkelen van  nieuwe vormen van subtiele verbondenheid tussen Aarde, Natuur, Mens en Kosmos”
Bovenkerkseweg 32, NL. 3381 KB Giessenburg, tel. 0184-651222.
 info@ gaialogie.nl
Uitnodiging:
inspiratieve ervaringen met Dick van den Dool

"Heel Al Aardebewustzijn persoonlijk ervaren" In Drenthe

                            Thema  December:
         Ontmoeten het Midwintergebeuren 21.12 2012  
 Donderdag  20 december: 09.00 – 17.00 uur  en voor liefhebbers een langste-nachtwandeling
                  

Programma
He doel van de inspiratie is een kennismaking met gaialogie en wat gaialogie kan aanreiken in een overgangstijd als deze;
- helderder worden met je Zelf;
- het verfijnen van je instrumentarium bestaande uit je 15 zintuigen;
- je innerlijke talen en verbindingen;
- subtiliteit integreren met materialiteit;
- verbondenheid eigen ervaren met het omgevende in de materiële en de immateriële
  werelden/dimensies
-    losser komen van de oude illusoire  werelden en 'welkomen' in de nieuwere  werelden/dimensies;
-    een ondersteunend contact met de grote Natuur vanuit eigen capaciteiten,
    mogelijkheden en talenten.
   
De opzet van de inspiratieve ontmoetingsdagen is mede afhankelijk van de wensen van de deelnemenden, actualiteit bovenstaande deelaspecten en het dagthema.
Thema  december ontmoeting: ontmoeten het  Midwintergebeuren 21.12 2012
Elk jaar is 21 december het midwintermoment van het jaar, dat de zon het verst weg staat in dit aardegebied.  Dit jaar is dit moment nog belangrijker door haar speciale verbinding met het centrum van deze Melkweg.

Daar is ook veel te doen over dit gebeuren deze maand rond de midwinterwende. Elk heeft zo haar eigen verhaal. Laten we met elkaar deze mythen, ingevingen en verhalen eens ontwarren en ontmoeten wat werkelijk speelt met jezelf, de ander, in het subtiele en met deze mooie planeet. 
We gaan vooral ook weer naar buiten in het Norgerholt  en mogelijk een andere  Drentse midwinterplaats  om de subtiele kwaliteiten te ontmoeten als het kosmische de aarde bevrucht. Wat zijn bijvoorbeeld, subtiele bevruchtingen, eieren, en vooral wakker makende aardecentrumbewustzijnswezens.   En voor nachtwandelaars,  als je tijd  en zin hebt , gaan we ook na het eten ook nog de langste nacht ontmoeten!

Vertrek, verblijf, aankomst
Deze dag  vindt plaats op en/of vanaf het praktijkadres van
Margreet Sanders: Peesterweg 4, 9335 TD Zuidvelde, Tel. 0592-613741

  


woensdag 12 december 2012

Belevingsvolle tijden 12-12-2012

Velen zijn vandaag betrokken bij deze getalsverbinding door contact te legen met wat is. In een autonoom groots natuurlijk proces scheppen mensen parallelle processen van aandacht en dat geeft ook schepping. In de Aarde is heel veel gaande. Hoe goddelijker de sfeer hoe dichter de multidimensionale wezens erbij zijn wat uit deze planeetkern komt Aan de buitenzijden leven de beinvloeders, onze sfeer gemengd met bepaalde buitenaardsen. Ergens op de aarde komt wat uit de aardekern omhoog, nieuwe wezens die geboren zijn in de nieuwe energie. Ze stijgen in een zee omhoog in de atmosfeer en dalen dan neer op aarde en bevruchten de ‘on’wetenden met nieuw bewustzijn. Het daalt in bij de mens en daalt af in zijn subtiele lichaam naar de aarde waar het zijn weg vervolgd. Het geeft daar nieuwe opdrachten aan de oude werelden, het maakt het opnieuw actief de vele subtiele realiteiten. De mens als middelaar tussen hemel en aarde geldt nog steeds. Hier in Europa zijn we ontvankelijker voor deze nieuwe input. Het machtsbolwerk VS houdt door haar buitenaardsen deze nieuwe invloeden bewust tegen. Toch weet het daar in dat veld in te dringen en zorgt ook daar voor vernieuwing. Bewustzijnswaarheid is namelijk niet tegen te houden door wat voor kracht dan ook. Het ervaren van deze nieuwe bewustzijnsstroom maakt heel stil in m’n systeem, de kracht van de dodecaether

Aspekten van de oude denkstrukturen: religiestress, esoterische stress

Een kleine beschouwing. De voor het Woord van het Jaar 2012 genomineerde term religiestress betekent volgens Van Dale 'het geheel van religieuze spanningen die kunnen optreden in een moderne, seculiere samenleving als die wordt geconfronteerd met traditionele godsdienstuitingen'. De scheiding tussen kerk en staat betekent niet dat de staat religie niet mag ondersteunen, maar dat gelovigen geen last behoren te hebben van de staat. Het tegenovergestelde vindt nu plaats dat de gelovigen last krijgen van de staat, Aldus een artikel in het blad Trouw van vandaag. Is het inderdaad zo dat seculiere Nederlanders allergisch zijn voor religie en vinden dat het achter de voordeur hoort, privaa? Is het echt nu zo dat elke religieuze uitingen in het publieke domein als iets verdachts wordt gezien en een stapje verder geweerd uit het publieke domein? Religieuzen zijn vaak ook intolerant naar andere niet westerse religieuze tradities maar ook en vooral oude inheemse West-Europese uitingen zoals sjamanisme, animisme, Keltisch Christendom, Germanengeloof, Vikingendom, heksen e.d. Esoterische of spirituele stress wordt bijvoorbeeld gecreëerd als je deelt; ik was vandaag met iemand onderweg en we hebben met boomwezens gesproken, stenen aangeraakt, de aarde geëerd, met natuurwezens gesproken. Een esoterische intolerantie dat ik herken die leidt tot onbegrip, spanning, afwenden, stil worden, een beoordeling van de toehoorder. De esotericus houdt dan liever zijn mond in een wezensvreemde omgeving en zoekt soortgenoten op om vrij te kunnen delen. Zelden tref je een open nieuwsgierigheid aan, dat leidt tot uitwisseling, contact. Of zoals de filosofen het beoefenden; vragen stellen, vragen stellen totdat je de ander bij zijn nulpunt brengt en hij/zij met z’n mond vol tanden staat en gaat herkennen dat het ook vastzit in een geloof. In niet westerse culturen leidt intolerantie tot geweld, oorlog. Ik was eens bij een tv programma waarin taboes werden behandeld. Contact met natuurwezens was één van de vele taboes en de vragen die gesteld waren hadden al een beoordeling in zich. Het zal nog lang duren voordat we werkelijk accepteren dat anders zijn een wezensaspect is van het bestaan. Mensen hebben elkaar gemaakt tot gelijkgestemden, gelijkgezindten, gelijkvormige, niet de oernatuur. De machthebbenden willen consumptieslaven. Dat tref je in de natuur niet aan en ook bij de oude mens niet; daar was elk een individu nodig voor het voortbestaan van de groep. Meervormigheid, meer-innerlijke taalzijndheid, meergelovigheid, meer in eenheid. Het gaat er dan vooral om vanuit je specialiteit bij te dragen aan het geheel, de gezamenlijkheid en niet te blijven hangen in je niche. Die is privaat en in het publieke domein deel je met anderen je eigenheid door soms dat ook los te laten, mild te zijn, je over te geven, dienstbaar te zijn. De subtiele wereld is zeer intelligent als het gaat om het herkennen van oordelen, vooroordelen, vervloekingen en afwijzingen. Het toont zich vooral niet aan hen. En daarmede wordt de zelf geschapen beperkingwereld nog enger, nog enger tot een versteend wereldbeeld van een afgescheidene.

maandag 10 december 2012

inspiratieve bijeenkomsten: Oude en nieuwe mythen en ‘beleefde werkelijkheden’ rond 21.12.2012.

Volgende week zijn er weer inspiratieve bijeenkomsten in Amsterdam en in Giessenburg op de maandagavond, dinsdagavond en woensdagmorgen waarvoor ik je van harte uitnodig! Inhoud Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring, is een maandelijks programma beschikbaar. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde: actuele thema´s over Nieuwe en Oude Aardse subtiele fenomenen, vragen die leven, uitwisseling van inzichten en het thema van de maand.
Het Thema voor december is; Oude en nieuwe mythen en ‘beleefde werkelijkheden’ rond 21.12.2012. Daar is veel te doen over het gebeuren deze maand rond de midwinterwende. Elk heeft zo haar eigen verhaal. Laten we met elkaar deze mythen, ingevingen en verhalen eens ontwarren en ontmoeten wat werkelijk speelt met jezelf, de ander, in het subtiele en met deze mooie planeet. Lees ook eens onderstaand verhaal. (zie onder) Maandagavond Amsterdam 17 december - Ontmoetingsplaats: Annette van de Lang, PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres: annetvandelang@online.nl - Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur Dinsdagavond, Giessenburg, 18 december - Ontmoetingsplaats: Bovenkerkseweg 32, 3381 Kb Giessenburg tel. 0184-651222. Mailadres: info@gaialogie.nl - Tijdstip: 19,45 – 22.00 uur Amsterdam-Zuid: 19 december Let er op een nieuwe Ontmoetingsplaats: Geerdinkhof 377, 1108 AB Amsterdam Zuidoost , telefoon 020 4520 70 30 . Parkeren kan gratis in de buurt. Het is even zoeken naar een plekje in de woonwijk. Mailadres: carin@villasophia.org. - Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur ....De data voor het nieuwe jaar ontvang je binnenkort. Graag tot weerziens op één van deze bijeenkomsten en ik heb er weer zin in en ..gasten zijn van harte welkom! Je kunt dit bericht ook doorzenden aan een belangstellende. Bij voorbaat dank!

Welkom aan de gaande fundamentele diepte verandering en blijf getuigeZIJN

Deze planeet is een zeer levendige representant van het Gehele en van diep in tot ver boven onze mensensfeer subtiel en materieel doorleefd. We kunnen als mens alleen maar vanuit onze eigen positionering waarnemen en zijn in eerste instantie sterk verleid door elkaar en alles wat zich beweegt door deze uiterlijke biosfeer. De blik omhoog naar de kosmos is de tweede verleiding en de onbekende sfeer is naar binnen, de aarde in, het voor ons uiterlijk ondoordringbare. De grote fundamentele veranderingen die gaande zijn, zijn nu waar te nemen in de biosfeer, atmosfeer, kosmos en vooral in de geosfeer Aarde. Deze grote veranderingsprocessen in de aarde zelf raakt ook ons eigen systeem! Deze veranderingen worden waargenomen door vele dimensies. Zo tref je rond de vaste binnenkern van 1215 kilometer dikte vele macro ruimteschepen aan. Mesoschepen tref je meer aan in de 2885 kilometer dikke magmatische aardmantel die zich bevindt onder de aardekorst, die maar een dikte heeft van 10 – 70 kilometer. Daar tussendoor bewegen zich de microschepen. Via poorten reizen deze multidimensionale schepen de aarde in en vaak in gebieden waar het oervrouwelijke nog levend leven kan. In Nederland tref je het ondermeer aan in Drenthe en in Wiltshire in Engeland en hier in het Fichtelgebirge bij de hoofdberg. Deze oude heilige punten zochten de mensen immer op om de verbinding te bevestigen die ze diep in zich voelden. Immers ons systeem heeft ook een vaste binnenkern. Zo boven-buiten zo binnen-beneden. De laatste dertig jaar is de belangstelling van buitenaardsen voor deze planeet toegenomen. Aanvang 1990 was ik al betrokken bij het onderzoek naar gewaskringen in Nederland en Zuidwest Engeland en was gefascineerd door de impulsen van buiten de aarde die ruimteschepen gaven aan de vaste aardkern die reflecties gaven in het gewas van de aardkorst. Niet altijd zulke prettige buitenaardsen warenddaar bij betrokken of vulden de vrijgekomen ruimte met tegenkrachten. Vele gewaskringonderzoekers zijn daardoor bezet geraakt door deze tegenkrachten. Deze planeet is in de loop van de tijd in menselijke zin sterk verstard geraakt en bezet geworden. Ik onderscheid negatieve buitenaardsen die ons mensen niet goed gezind zijn en ons manipuleren, onvrij maken en afsluiten. We geven ze als het ware zelf ruimte door ons voorbeeld. Juist de grootste macht manipuleerders worden het meest door hen bezet. De positieve buitenaardsen ondersteunen dit aardse systeem in haar verdere ontwikkeling van fundamentele verandering. Vaak zijn ze niet zo bezig met mensen maar met veel grotere systemen, zoals planeten, een zonnestelsel en galaxi’s. Immense reuzenwezens wel te verstaan met een bewustzijnsveld waar we niet van kunnen dromen die ook de macroschepen in de aarde aansturen. Wat wij in de atmosfeer ruimteschepen noemen, zijn simpele afspiegelingen van deze multi-dimensionale voorwerpen. De vaste binnenkern van deze planeet is onaantastbaar multidimensionaal LICHT maar deze reuzenwezens mogen daar ook niet in komen. Mogelijk dat in deze maand december wel een interactie met iets veel groters plaatsvindt dat de aardkern bevrucht en daar gaat het nu juist om!
Het is een grote rijkdom dat jij en ik getuige mogen zijn van deze grote veranderingsbevruchting. Het wordt zeker tijd nu de juiste richting te kiezen en af te stappen van onze zelfzuchtige processen en weer medereizigers te worden van dit grote veranderingsproces. Als mens zijn we zo’n klein speldje in het Gehele maar o zo belangrijk! Kies juist en onderga in volledig vertrouwen de grootsheid in het kleine. .........De komende tijd sta ik in mijn inspiratie bijeenkomsten in Amsterdam (17, 19 december), Giessenburg (16 en 18 december) en Drenthe (20 december) en gaialogische excursie op 22 december meer stil bij bovenstaand fenomeen.......... Aardemensen zijn in zichzelf meer dan alleen aardebewoners. Extraterrestials zijn overal, vooral nu op aarde in en om ons. Transdimensionale civilisaties zijn er ook altijd geweest. We hebben nodig een meer multidimensionale cultuur van werkelijk betrokken individuen die loslaten de oude verslavingen en ketens van onvrij-HE(i)DENS. De onvrijen maken het de vrijheidzoekers nog moeilijker naarmate ze aan het einde komen van hun speelgoed

vrijdag 7 december 2012

Muskimoladapten opgelet subtiel contact verrijkt meer!

Klinisch psycholoog en mycoloog Gerrit Jan Keizer (1950) bestudeerd niet alleen de materiële kant van de paddenstoelen doch ook de literaire mystieke kant, de hallucinogene werking. Daarbij werd hij mede geïnspireerd door in 1988 overleden Engelse taalgeleerde John Allegro, die deel uitmaakte van het team, dat de Qumran of Dode Zee rollen onderzocht en vertaalde. Hij beweert in zijn in 1970 verschenen boek
‘The Sacred Mushroom and the Cross’, dat het christendom geen oorspronkelijke godsdienst is, maar is voortgekomen uit een vruchtbaarheidscultus rondom de vliegenzwam, die in de bakermat van de belangrijkste religies en mythologieën, het oude Soemerië (Mesopotamië), bestond en uit nog oudere vruchtbaarheidsriten was voortgekomen. Helaas is dit aan te raden boek in de Nederlandse bibliotheken uitgezuiverd. Het is m.i. volledig juist dat in het voorchristelijke Europa hallucinogenen stoffen gebruikt werden in de oude sterk sjamanistisch georiënteerde religies. Het krijgen van een bijzondere ervaring was niet alleen een gevolg van gebruik van krachtige hallucinoge middelen uit de natuur maar ook en vooral een gevolg van verblijf op speciale krachtplaatsen en inwijdingstradities. Interessant is dat Gerrit Jan Keizer in zijn recent verschenen boek ‘De geheimen van Hildegard von Bingen’ beweert dat deze recent heilig verklaarde mysticus ondermeer gebruik heeft gemaakt van paddenstoelmiddelen zoals de vliegenzwam.
Hij geeft talrijke zeer plausibele verklaringen op basis van zijn waarnemingen uit haar miniaturen en beschrijvingen. Het gebruik van de vliegenzwam is overigens universeel in het Westen geweest en zelfs lang toegepast in bepaalde locale of individuen van orden. Het direct oraal gebruik is het oudst met haar bekende bijwerkingen voor het subtiele systeem. Ook het drinken van het vocht van vruchtwater op de paddenstoel is bekend evenals het drinken van urine van door ingewijden gebruikte orale toepassing. Het insmeren van hallucinogene zalven of het direct leggen op de hoofdhuid van paddenstoeldelen kwam ook voor daar dit mindere bijwerkingen had. Minder bekend zijn de subtiele contactvormen met levende paddenstoelen die ik in de gaialogie veel toepas om subtiel zuiverend te werken voor het systeem. Het direct subtiel contact van paddenstoelgeest tot mensengeestlichaam past ook beter bij deze tijd om het niet meer fysiek te gebruiken met haar soms nare subtiele bijwerkingen Natuurlijk hebben geestelijken in de westerse cultuur het oude religie gebruik gekend van bepaalde paddenstoelsoorten en hebben daarmede geëxperimenteerd als ze niet uit eigen kracht tot subtiel contact met het goddelijke konden komen. Wat dat betreft is het een paardenmiddel bij een nog niet verrijkt spiritueel systeem en geeft meer bijwerkingen dan werkelijke spirituele groei. De grote zucht naar buitengewone ervaringen in de eerste wereld is zeer funest voor de werkelijke spirituele ontwikkeling en duidt meer op regressie dan progressie. Het maakt velen afhankelijk en gevangen in de werelden van de subtiele lustwezens. Het subtiel contact met paddenstoelen in de herfst in dit Fichtelgebirge is makkelijk daar de vliegenzwam houdt van sparren die hier in het Fichtenwald zeer veel voorkomen. Mijn stellingen; 1. Gebruik van externe stimuli die het systeem schaden leiden niet tot spirituele groei. Het juist volgen van het eigen proces en daar genoegen mee nemen en het ondergaan is de modernste inwijding. 2. Het gebruik van hallucinogen in andere levens zorgt nog steeds voor verslavingen en bezettingen. Het subtiel loslaten van bijvoorbeeld de paddestoelgeest werkt zeer bevrijdend in het subtiele systeem!

donderdag 6 december 2012

woensdag 5 december 2012

gooi over boord de belaste waarnemingen en oude theorieën en wordt een esoterische Shivaonderzoeker

De gezonde wetenschappelijke methode is grofweg dit pad; nieuwsgierigheid ….vragen stellen...vele observaties… analyse..hypothese stellen, hypothese testing…wetenschappelijke theorie over natuurwetten en universele orde.. en weer vragen stellen en bijschaven. Steeds is er feedback vanuit de volgende stap naar de voorgaande stap In de esoterie zijn ook veel te veel vaste esoterische theorieën over natuurwetten en de universele orde. Vaak zijn de volgers m.i. net zo ‘law and order’ georiënteerd als bepaalde wetenschappelijke disciplines. Een juiste esoterische waarnemer heeft in zijn/haar achterhoofd vele data, wetten en ordesystemen maar baseert zijn hier en nu ordening op wat in het hier en nu aan data tot hem of haar komt. De analyse legt het vaak af van de waarnemingen. Bij veldonderzoek zoals in de geomantie ben ik uitermate in het hier en nu en heb in m’n achterhoofd vele andere data die ik kan loslaten als de hier en u datareeks bijvoorbeeld anders is. Een recent voorbeeld zijn de waarnemingen dat wat men benoemt als de godin, dat deze op heel veel plaatsen niet meer leeft in de aarde zelf maar in de atmosfeer. Toch worden in vele tradities nog steeds ervan uitgegaan dat ze zich in haar oude niche bevindt. Door de grote veranderingen in het aarde- en kosmossysteem veranderen ondermeer de verblijfplaatsen en komen er zelfs geheel nieuwe fenomenen bij. In mijn opleidingen zoals gaialogie leer ik in eerste instantie om de esoterische waarnemingen te vertrouwen maar later als dat proces is ingebed in vertrouwen te wantrouwen en te onderzoeken haar herkomst. Net als een wetenschapper zijn bron dient te vermelden bij de analyse. Esoterici doen m.i. te weinig aan zelfonderzoek en vertrouwen te veel hun waarnemingen zonder te weten van de herkomst. En er zijn vele bronnen die ons onbewust en soms zelfs manipulerend inspireren. Alleen in het contact met medemensen die de juiste vragen stellen en heldere waarnemingen hebben kan de waarneming worden geanalyseerd. Het ijken en herijken van je waarnemingssysteem is een voorwaarde om uit je illusie te komen. Dus zoek leeuwen in je omgeving en geen schapen! Enkele interessante uitspraken: “”Student: “Dr. Einstein, Aren't these the same questions as last year's physics final exam?” Dr. Einstein: “Yes; But this year the answers are different.””……… “Science is essentially an anarchic enterprise: theoretical anarchism is more humanitarian and more likely to encourage progress than its law-and-order alternatives.” --Paul Feyerabend……….. “The scientist is not a person who gives the right answers, he's one who asks the right questions.” -- Claude Lévi-Strauss…………. “We are trying to prove ourselves wrong as quickly as possible, because only in that way can we find progress.” -- Richard P. Feynman…..
“Analogously, science is like the Hindu god Shiva, who is often depicted with multiple arms signifying his illustrious powers to take on different forms and act in manifold ways. While it is certainly true that one aspect of his nature is destructive, it is also true that Shiva is depicted as a transformer. Accordingly, Shiva has numerous aspects ranging from beneficent to frightening. But one of his more popular aspects is as a universal dancer, perhaps best illustrated artistically in bronze casts as Nataraja. Science like Shiva cannot be confined to only one aspect. To focus on only one feature of science to the exclusion of others in order to misleadingly characterize its multiform nature (so as to elevate another method to a higher ranking) is to perpetuate a falsehood. Ironically, even though we value science for many of the predictions and technological inventions it makes from time to time, we imprison its potential value when we try to limit its Shiva-like nature. As Lewis Thomas insightfully pointed out in his 1980 tome, Late Night Thoughts on Listening to Mahler’s Ninth Symphony, “Science is useful, indispensable sometimes, but whenever it moves forward it does so by producing a surprise; you cannot specify the surprise you’d like.” DAVID CHRISTOPHER LANE AND 
ANDREA DIEM-LANE Kijk eens naar deze interessante youtubefilm: http://www.youtube.com/watch?v=mQITY0hKkvQ&feature=player_embedded

zondag 2 december 2012

Zo boven zo beneden en zo binnen zo buiten

Wat persoonlijke ervaringen van deze morgen. Donkere materie zijn in feite deeltjes in een andere dimensie. Het vormt subtiel om een horizontale galaxie een vertikaal ei-model. Horizontaal materieel zichtbaar en vertikaal subtiel zichtbaar in de ruimte. In de oude esoterie zei men zo boven, zo beneden. De dierenriem om ons heen boven en opzij drukt zich ook uit vertikaal in het vertikale lichaam op bepaalde punten; sterrenbeeld stier in keelbereik en ram in hoofdbereik. Horizontaal vertikale projektie omkering.
De donkere energie die afstoot tussen galaxieklusters zorgt voor onze persona beleefde afgescheidenheid met het geheel. Het stoot af van het Gehele en maakt dat we emotioneel ons hier alleen voelen, alleen gelaten door het geheel. Wonend op een plek, in een land, op een continent op deze planeet, in dit zonnestelsel, in deze melkweggalaxi. De mens heeft in zijn subtiele systeem alle drie aspecten in zicht zitten. Het witte gat, ook wel als mannelijk bestempeld- tref ik bij mezelf aan in het hartgebied en het zwarte gat – ook wel als vrouwelijk bestempeld- diep onder me in m’n aard. En het geheel, de eenheid de kosmos, het Ene boven me. Het zwarte gat absorbeert alle subtiele afval in het duister, wit en zwartbereik dat het letterlijk uit je wegzuigt. Het eenheidscentrum is sterk belast met nemende buitenaardsen die ons willen afzonderen en buitenaards afval kan daar worden geabsorbeerd. Bij vrouwen is dit systeem anders en omgekeerd aangelegd. Het doet me denken aan m’n onderzoek in Fivelengo waar in de romaanse tijd de kerkbouwers werkten met drie kleurenenergie: zwart, wit (eenheid) en rood (het hart). Het aura dat wij hebben wordt vaak voorgesteld als een vertikaal staand ei om ons heen. Het donker materie gedeelte is als een galaxie om het lichaam met het hart als centrum. De mens is dus als het ware een omgekeerde kosmos; de galaxie is subtiel en bij de kosmos is de eivorm in de donkere materie subtiel. Bij de mens zorgt deze subtiele galaxie ervoor dat het situaties inclusief mensen aantrekt door de donkere materie-infodeeltjes. Wie heeft over het bovenstaande ook ervaringen.

zaterdag 1 december 2012

Wat universele gedachten over materie en donkere aspekten daarvan

In de ons omringende wereld van gewone materie zien we uiterlijk ondermeer fenomenen door de ogen van de rechtlijnig stroom licht die de observeerder waarneemt. In de grote ruimte van het heelal wordt verondersteld dat er donkere materie is dat zorgt voor aantrekkingsfenomenen tussen zichtbare materie. De galaxies vormen daardoor clusters en het voedt ondermeer de rotaties rond een centrum in separate galaxie.
Ook is er donkere energie dat zorgt voor afstotingsfenomenen waardoor galaxieclusters steeds sneller zich van elkaar verwijderen in de tijd. De huidige wetenschap neemt aan dat zichtbare materie 4% van de aanwezige theoretische materie in het heelal is. Donkere materie bestaat theoretisch uit 26% en donkere energie uit 70% in de berekende en zichtbare theorie. Hoe verhoudt zich dat met de niet zichtbare fenomenen hier op aarde? In de esoterie gaat men ervan uit dat de materie als vorm en haar ervaarde inhoud bepaald wordt door subtiele fenomenen, zoals energiestromen en belevendigde bewustzijns wezensaspecten. Je kunt dan als het ware zeggen dat donkere energie en donkere materie aspecten van de energetische component zijn dat zorgt voor aantrekking en afstoting. Maar de nog subtielere aspecten als wezens, oerkrachten en het Ene zitten nog dieper verborgen in het onzichtbare. Dat bepaalt volgens de esoterie de werkelijke uitdrukking in onze materie dat we waarnemen in ons fysieke lichaam, onze emoties, ons denken en onze intuïties. Juist dat wordt bestudeerd omdat dit de bronnen zijn uit het Ene. In de exoterische wetenschap worden wezens genegeerd terwijl er bijvoorbeeld genoeg bewijzen zijn voor ruimtewezens, abusievelijk buitenaardsen genoemd. Immers vele mensen zijn zelf een buitenaardse en reizen voorbij Aarderuimte en tijd. In de esoterie kun je beter spreken van de preciese herkomst van een wezen; komend vanuit een planeet, zonster of uit de sferen. Het gaat er dan om om bij een fysiek mens te herkennen waar hij/zij vandaan komt en/of wat hem/haar aanstuurt en wat hij/zij hier doet.

donderdag 29 november 2012

wordt weer een eigentijdse bodhisattva

In de oude Zenboeddhistische tradities kende men de vier grote Bodhisattva geloften: Shu jo mu hen sei gan do
Bon no mu jin sei gan dan
Ho mon mu ryo sei gan gaku
Butsu do mu jo sei gan jo. In het Engels: “Sentient beings are numberless; I vow to save them all.
Desires are inexhaustible; I vow to end them all.
The Dharma Gates are infinite; I vow to enter them all.
The Buddha Way is unexcelled; I vow to attain it completely.”
De Zen meester Sent-ts’an, ca 700C.E. heeft eens gezegd: If you want the truth to stand clear before you, never be for or against. The struggle between “for” and “against” is the mind’s worst disease”. Vanmorgen hoorde ik in TED Talks de psycholoog Jonathan Haidt spreken over de morale matrix van onze aangeboren hersenenvastigheid bestaande uit de aspecten: “harm/care, fairness/reciprocity, ingroup/loyaliteit, purity/sanctity”. In de politieke moraal zijn het vooral de laatste twee punten die veel strijd geven terwijl over de eerste drie punten in liberaal/linkse, conservatieve en midden politiek veel overeenstemming is. Het groepsgebeuren waarin we ons bewegen neigt historisch weer steeds om ons af te zetten tegen andere groepen en vooral de waarheid geweld aan te doen. Jonathans advies is om uit deze vijf vastgelegde hersenspinsels te komen en te streven naar waarheid en openheid i.p.v. afgeslotenheid Een sociale, intellectule en spirituele openheid vereist m.i. wel een nieuwsgrierigheid en om voorbij het morele oordeel te staan. De oude oosterse religies geven goede hints. Eigenlijk is het vooral een pleidooi om werkelijk te ontmoeten het medeschepselijke, niet alleen de mens maar vooral al dat gene dat ons materieel en subtiel omgeeft.

maandag 26 november 2012

Laten we de doden zo met rust; ze verdienen beter!

Hoe staat het met de subtiliteit van een begraafplaat? Afgelopen zaterdag waren we op pad in Laren en Muiderberg. Sint Jansberg Naarden Energiepunt
Centrumpunten zijn in de geomantie heel bekend met van vele zijden daarheen lopende energiebanen. Als een ster of spin in het web van het centrum lopen energielijnen naar buiten en binnen. Sint Jansberg is zo’n een oud verzamelpunt waar de doden naar toe reisden voor hun verdere reis in het leven na de dood. Zo reisden ze in de Germaanse tijd de aarde in, naar het lichtpunt aldaar. De energielijnen kunnen in de loop van de tijd veranderen in aantal. In de christelijke tijd had men de neiging ze te manipuleren in richting en aantal. Wat er van over is zijn de nog bekende doodswegen
Het mooie van de Sint Jansberg is dat ze nog zichtbaar zijn op oude kaarten en nog in het landschap van nu zijn te herkennen. Van de zeven doodswegen is alleen nr. 5 en 6 nog wat subtiel actief. De meest actieve is doodsweg nr. 5. Deze loopt grotendeels onder de aarde en bovengronds stroomt het van het kerkhof af. Het is nu meer een afvoerbaan van subtiel afval geworden. Ondergronds stroomt het nog naar het kerkhof toe. Toen deze baan nog actief werd gebruikt in de periode van 3/400 BC tot 8/900 AD lag de energielijn half in de aarde en half boven de aarde en werd het gebruikt als materiële weg in de Germaanse traditie. Daarvoor was het alleen een subtiele energiebaan die grotendeels boven de aarde lag. Je ziet dus net als bij vele energiebanen een verandering van materieel en subtiel gebruikt in de loop van de tijd. De grote Sintjansberg begraafplaats Deze zeer oude begraafplaats bestaat nu uit een algemeen deel en een op een heuveltje gelegen katholiek deel. Op het door bomen omgeven katholieke deel van de begraafplaats staat een neogotisch kapelletje met een beeld van Sint Jan ernaast. Hier stond tot 1586 de oude Sint Janskerk. Aan de oostzijde van de begraafplaats leven nog de oude sferen in volle glorie. Ook hier tref je weer aan dat de godinnensfeer bovengrond is gekomen i.p.v. in de aarde. De godin zei hier tegen me: “pas op voor de doden, want ze willen je bezetten.”De begraafplaats heeft een heel specifieke energetica. Was het vanouds een groot doorgangspunt, de aarde3 in en naar boven, nu is deze functie niet meer ter plaatse maar betreft het de omgevingspunten, de zogenaamde satellietpunten. Het oude doorgangspunt op de begraafplaats is geheel verstoord. Op aardenivo en deels in de aarde vormt het een afgesloten ei waarin de achtergebleven zielen als in een hel opgesloten zitten. In de aarde is een rijk van demonen die de zielen als het ware als slaaf gebruiken en ‘opeten. Dieper in de aarde is de lichtsfeer nog aanwezig met haar hogere wezens maar afgesloten van boven. Naar boven toe heb je eerst een hellepoort van het dodenrijk vervolgens de doodsengel met daarboven een onderwereld van duivels. Het oude doorgangspunt wordt boven afgesloten door buitenaardsen die zielen oogsten voor hun eigen gebruik. Boven de aarde leeft dus het donkerrijk van gebruik en misbruik door lager bewuste wezens. Niet bepaald een plaats om je bevriende doden achter te laten! De begeleiders van de doden die voorheen de begraafplaatsen beheerden zijn hier weg en nu moeten mensen het zelf doen, als ze het doen. Eigenlijk is het een verschrikkelijke plek, de hel op aarde. Van de andere onderzoekers hadden de meesten geen zin het gebeuren te onderzoeken. Ook het ondersteunen van de plaats in haar proces was niet gewild. Een Joodse begraafplaats De joodse begraafplaats in Muiderberg is een verademing. Men heeft hier rond 1642 bewust deze plek uitgekozen waar in de oppervlakkige aarde een lichtaardeplek zit, een vuuraardeplekbel. De joodse zielen huizen als een stam in deze lichtbel onder de aarde met in het centrum een eeuwig licht van een magische voedingsbron. Bovenaards is Jahweh die het afschermt en bewaakt als een bel. Boven het mannelijke en in de aarde het vrouwelijke. Bovenaards is de bel bewaakt door joodse draken en een muur. Naar schatting zijn hier ongeveer 45.000 mensen begraven en volgens de Joodse traditie mogen deze graven ook niet verstoord worden. In de oosterse tradities besteedt de Feng-Shui veel aandacht aan het kieze van goede plaatsen van een begraafplaats. Ook het beheer is belangrijk. In onze westerse cultuur zijn we dat allemaal vergeten en het wordt weer tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor het subtiele beheer van de dodeplaatsen. Onze voorouders verdienen het!!! Wie heeft hier ervaring in en wil meewerken?

vrijdag 23 november 2012

Niburu café begegnung

Deze week eens op bezoek gemaakt bij andersdenkenden. Een open caféavond in een gebouwtje waar zo’n 45 mensen aanwezig waren. Voornamelijk zeer geïnspireerde autonome jongemannen en wat ouderen en opvallend weinig vrouwen. Het werd begeleid door drie mannen waarvan er twee aanvoelden als ‘zwarte priesters’. De uitwisseling ging over vrije energie, de vrije mens en wat zo ter sprake kwam. Aanvankelijk was de uitwisselings energie er open en hartverwarmend maar al snel werd het zwaarder en bedrukkend, onderdrukkend. In een korte pauze was er een stiltemoment en men naar binnen ging. Eén van de begeleiders speelde daarbij wat met zijn groene straal laserpen en dat gaf een uitermate slechte doorgang van buitenaardse energie, juist op het moment dat er ontvankelijkheid was. M’n vriend die erbij was heeft het later wel gemeld. Uitzonderlijke was het dat deze vrije jongens in een gebouw zitten die pal in de lengte door een hoogspanningsleiding wordt doorkruist. Hoe in hemelsnaam kun je zoiets uitzoeken en je moet een redelijke spirituele ontwikkeling hebben om daar blijvend mee om te gaan. Thuisgekomen had ik moeite de ‘sfeerenergie van deze organisatie’ van me af te schudden en de volgende morgen met een pijnlijk kruinhoofd wakker. Bij nader onderzoek zat in het gebouw een zeer nare demon die de organisatie beheerst en de bezoekers lastig valt, en trekt in zijn sfeer. Ik had het niet op het eerste gezicht gezien en dan kan het zich bij je nestelen. Waar je mee omgaat wordt je besmet en ik had een beter zelfbeheer van deze Niburuorganisatie, en vooral van de leiding verwacht. Ook al wil je nog uiterlijk nog zo vrij zijn, innerlijke vrijheid vraagt ontwikkeling wat ik miste. Het onder ogen zien van de eigen schaduw is een voorwaarde voor elke groep en sekte. Overigens vind ik hun informatievoorziening op het net zeer zinvol maar hun fysieke ontmoetingruimte verdient subtiel niet de schoonheidsprijs. "de emotioneel armoedigen vinden zich uitzonderlijk en gaan zich exclusief maken en zijn daardoor vatbaar voor subtiele bezettingen"

woensdag 21 november 2012

Opgang door oplossen

Vanmorgen zette ik eens op een rij welke thema’s dit jaar in m’n leven speelden . Hoofdaspect was de februari brand en de financiële, emotionele en lichamelijke gevolgen die dat bewerkte. Mijn tweede vraag ging over wat zit daar werkelijk achter. Het beeld dat opkwam was een immens grote mannelijke naakte reus die door het landschap loopt en op zijn pad alles vernietigd. Een geweldige mannelijke oerkracht. Op m’n hof heeft het de vuurdraken laten blazen maar door medetegenwerking van de lokale krachten was het geen totale brand. Bij dieper onderzoek is het een mannelijke oerkracht die vernietigd is geworden. Als ik vraag wat het boos maakt, zegt het; ik ben niet boos, ik doe mijn werk!! De grote scheppende kracht het opperwezen dient hij. Het withuidige mannelijke geslacht is hier in Europa te vernietigend geworden en heeft zijn oorspronkelijke oertaak nagelaten. In talrijke tradities kent men dat het Ene zich uitdrukt in drieën. Brahma, Shiva en Vishnoe,vertaald als schepper, vernietiger en onderhouder. Binnen verschillende tantra stromingen wordt Shiva ook gezien als de energiestroming van het mannelijke aspect, vergelijkbaar met yang. In de christelijke traditie kennen we een andersoortige drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest maar dat is een ander soort indeling. De ‘vernietigende’ kant wordt wel verdoemd als ‘duivel’ w=en moet voortleven in het duister, donker en vuur. Bij navraag noemt een vriend van me de reus een enoch een henochiaan dat nog steeds leeft in Europa in een bepaald gebied tussen Berlijn en het Fichtelgebirge. In het Derde Rijk werden deze vernietigende krachten gevoed omdat het mensen aanzet tot oorlog. Oude volkeren herkenden in Europa wel degelijk deze oerkracht. Bij de Kelten was bekend dat aan het einde van het jaar in de winterperiode ze een grote reus van wilg bouwden en daar hun gevangene vijanden in opsloten om het vervolgens als geheel te verbranden. Een offer aan deze ‘godheid’? In Midden-Amerika deden de hartoffer op de piramides ook dienst om de vernietigende goden te temmen, goed te stemmen. De deels geketende reus die ik waarnam is bijna los. In overdrachtelijke zin maakt het de oude wereld stuk, oude structuren kapot zodat het nieuwe kan komen. Moet je nu angstig zijn voor dit wezen. Paul van Ooijen vertelde me vanmorgen dat de eigenlijke vertaling van Shiva niet vernietiger is maar oplosser. Het lost weer op dat gevormd is. Een prachtig woord voor wat niet meer functioneel is en zo kan de eeuwige kringloop van opgaan, blinken en verzinken doorgaan. Oplossen is nog mannelijk, nog vrouwelijk, doch het mannelijke kan transformeren in de vorm van ‘vernietiging. Als oude kerkbouwer weet ik dat je leerde dat je bij kathedralen als je die bouwde in de Charteriaanse traditie ook de afbraak, lees brand, plande. Zo nam je als mannelijke schepper verantwoordelijkheid voor de hele cyclus. De brand in Schirnding heeft iets opgelost en nu is er plaats voor het nieuwe. De timmerlieden zijn druk bezig met het voorbereiden van het richten van de dakstoel. Als het weer meezit is het gericht voor de 21ste december. Opgang oplossers! Vragen; -wie weet meer van dit bovengenoemde keltische offerritueel -wat zijn de oude namen in de Keltische en Germaanse traditie van de oplossende, omvormdende goden/godinnen?

dinsdag 20 november 2012

gifkleding

Greenpeace: ook gif in kleding in Nederland Kleding gekocht in Nederlandse winkels bevat het giftige en hormoonverstorende nonylphenol. Dat blijkt uit het onderzoek 'Dirty Laundry 2' dat Greenpeace dinsdag heeft gepubliceerd. Nonylphenol is in Europa verboden, maar wordt ondermeer in China gebruikt bij de kledingproductie. Voor het onderzoek kocht Greenpeace kocht 78 kledingstukken van vijftien bekende merken in achttien landen wereldwijd. Het ging om diverse kledingstukken, ondergoed en accessoires van Abercrombie & Fitch, Adidas, Calvin Klein, Converse, Gap, G-Star Raw, H&M, Kappa, Lacoste, Li Ning, Nike, Puma, Ralph Lauren, Uniqlo en Youngor. Tweederde van de onderzochte kledingstukken - 52 in totaal - testten positief voor (sporen van) de giftige stof. Bij alle merken, met uitzondering van Gap, werd het in een of meer geteste kledingstukken aangetroffen. “Als consument vind ik het ontoelaatbaar dat er in de kleren die ik koop bij H&M of G-Star sporen zitten van nonylphenol. Dat komt hier in het water terecht maar nog erger is de enorme milieuvervuiling in China door deze rotzooi,” zegt Ilze Smit, campagneleider giftige stoffen van Greenpeace in het persbericht. “Wij willen dat de grote (sport-)kledingmerken ervoor zorgen dat er bij de productie van hun kleding geen gif meer wordt gebruikt.” Greenpeace laat weten de Nederlandse kleding te hebben gekocht in Amsterdam en dat het nonylphenol hier is aangetroffen in kleding van G-Star Raw, H&M, Converse en Adidas. Het onderzoek van de milieuorganisatie maakt deel uit van de campagne Detox die al langer loopt.

Leergangexcursie zaterdag

A.s. zaterdag 24 november ga ik weer op stap gaan en nu in het Gooi. De dag is vooral bedoeld voor de leergangers van het tweede jaar en zij die de leergang hebben gevolgd.
November de maand waarin het zonlicht steeds minder wordt en de reis gaat door het donker. De tijd dat de doden meer herdacht worden en datgene wat in een andere wereld leeft. Wat is eigenlijk een andere wereld, andere dimensie gaan we op deze dag ervaren, met speciale aandacht voor: - ongenode gasten: buitenaardse en hun plaatsen. Hoe om te gaan met hun invloeden en herkennen waar ze leven in je systeem - wat houdt ons subtiel gevangen en bepaald onbewust? - dodencultussen in deze cultuur en het fenomeen van doodwegen - andere dimensie, andere wereld en waarin kun jij je ‘bewegen’ - reinigingsriten in deze tijd van het jaar Het onderzoek vindt plaats in het Gooi op de Sint Jansberg in Laren met haar vele kaarsrechte doodwegen die lopen naar de algemene begraafplaats en oude wezens op deze oude centrale Gooise berg en de zendmasten van het Hilversumse omroepwereld op zichtafstand. We gaan vervolgens naar het Echobos in Muiderberg met haar joodse begraafplaats, de oude Friese vrouwenburchtplek en sluiten af bij een nieuwe tijds punt in het IJ-meer. We kunnen na afloop als het schikt wat gaan eten.