zondag 2 december 2012

Zo boven zo beneden en zo binnen zo buiten

Wat persoonlijke ervaringen van deze morgen. Donkere materie zijn in feite deeltjes in een andere dimensie. Het vormt subtiel om een horizontale galaxie een vertikaal ei-model. Horizontaal materieel zichtbaar en vertikaal subtiel zichtbaar in de ruimte. In de oude esoterie zei men zo boven, zo beneden. De dierenriem om ons heen boven en opzij drukt zich ook uit vertikaal in het vertikale lichaam op bepaalde punten; sterrenbeeld stier in keelbereik en ram in hoofdbereik. Horizontaal vertikale projektie omkering.
De donkere energie die afstoot tussen galaxieklusters zorgt voor onze persona beleefde afgescheidenheid met het geheel. Het stoot af van het Gehele en maakt dat we emotioneel ons hier alleen voelen, alleen gelaten door het geheel. Wonend op een plek, in een land, op een continent op deze planeet, in dit zonnestelsel, in deze melkweggalaxi. De mens heeft in zijn subtiele systeem alle drie aspecten in zicht zitten. Het witte gat, ook wel als mannelijk bestempeld- tref ik bij mezelf aan in het hartgebied en het zwarte gat – ook wel als vrouwelijk bestempeld- diep onder me in m’n aard. En het geheel, de eenheid de kosmos, het Ene boven me. Het zwarte gat absorbeert alle subtiele afval in het duister, wit en zwartbereik dat het letterlijk uit je wegzuigt. Het eenheidscentrum is sterk belast met nemende buitenaardsen die ons willen afzonderen en buitenaards afval kan daar worden geabsorbeerd. Bij vrouwen is dit systeem anders en omgekeerd aangelegd. Het doet me denken aan m’n onderzoek in Fivelengo waar in de romaanse tijd de kerkbouwers werkten met drie kleurenenergie: zwart, wit (eenheid) en rood (het hart). Het aura dat wij hebben wordt vaak voorgesteld als een vertikaal staand ei om ons heen. Het donker materie gedeelte is als een galaxie om het lichaam met het hart als centrum. De mens is dus als het ware een omgekeerde kosmos; de galaxie is subtiel en bij de kosmos is de eivorm in de donkere materie subtiel. Bij de mens zorgt deze subtiele galaxie ervoor dat het situaties inclusief mensen aantrekt door de donkere materie-infodeeltjes. Wie heeft over het bovenstaande ook ervaringen.

1 opmerking: