zaterdag 1 december 2012

Wat universele gedachten over materie en donkere aspekten daarvan

In de ons omringende wereld van gewone materie zien we uiterlijk ondermeer fenomenen door de ogen van de rechtlijnig stroom licht die de observeerder waarneemt. In de grote ruimte van het heelal wordt verondersteld dat er donkere materie is dat zorgt voor aantrekkingsfenomenen tussen zichtbare materie. De galaxies vormen daardoor clusters en het voedt ondermeer de rotaties rond een centrum in separate galaxie.
Ook is er donkere energie dat zorgt voor afstotingsfenomenen waardoor galaxieclusters steeds sneller zich van elkaar verwijderen in de tijd. De huidige wetenschap neemt aan dat zichtbare materie 4% van de aanwezige theoretische materie in het heelal is. Donkere materie bestaat theoretisch uit 26% en donkere energie uit 70% in de berekende en zichtbare theorie. Hoe verhoudt zich dat met de niet zichtbare fenomenen hier op aarde? In de esoterie gaat men ervan uit dat de materie als vorm en haar ervaarde inhoud bepaald wordt door subtiele fenomenen, zoals energiestromen en belevendigde bewustzijns wezensaspecten. Je kunt dan als het ware zeggen dat donkere energie en donkere materie aspecten van de energetische component zijn dat zorgt voor aantrekking en afstoting. Maar de nog subtielere aspecten als wezens, oerkrachten en het Ene zitten nog dieper verborgen in het onzichtbare. Dat bepaalt volgens de esoterie de werkelijke uitdrukking in onze materie dat we waarnemen in ons fysieke lichaam, onze emoties, ons denken en onze intuïties. Juist dat wordt bestudeerd omdat dit de bronnen zijn uit het Ene. In de exoterische wetenschap worden wezens genegeerd terwijl er bijvoorbeeld genoeg bewijzen zijn voor ruimtewezens, abusievelijk buitenaardsen genoemd. Immers vele mensen zijn zelf een buitenaardse en reizen voorbij Aarderuimte en tijd. In de esoterie kun je beter spreken van de preciese herkomst van een wezen; komend vanuit een planeet, zonster of uit de sferen. Het gaat er dan om om bij een fysiek mens te herkennen waar hij/zij vandaan komt en/of wat hem/haar aanstuurt en wat hij/zij hier doet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten