vrijdag 29 april 2016

SNEEUW

Vanmorgen nog sneeuw waargenomen op de hoogste berg van Franken, de Schneeberg.

Overigens kennen de Duitsers 23 benamingen voor sneeuw;

Stefanowitsch zählt auf: "Altschnee, Blutschnee, Brettschnee, Faulschnee, Filzschnee, Firn, Flugschnee, Harsch, Windharsch, Schmelzharsch, Bruchharsch, Industrieschnee, Kunstschnee, Lawinenschnee, Lockerschnee, Nassschnee, Neuschnee, Pappschnee, Pulverschnee, Schwimmschnee, Sulz, Triebschnee und Wildschnee".
Den meisten Deutschen sei nur ein Teil dieser Wörter geläufig. "Eingefleischte Skifahrer dagegen kennen sie fast alle - und zwar nicht, weil sie in einer anderen Umwelt leben, sondern, weil sie mehr Anlässe und eine größere Notwendigkeit haben, differenziert über Schnee zu sprechen."
Der Kommunikationsbedarf sei also der entscheidende Einflussfaktor auf den Wortschatz.

Bron: 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/kommunikationsbedarf-entscheidender-einfluss-auf-wortschatz-a-1087297.html#utm_source=#utm_medium=medium#utm_campaign=plista&ref=plista

Ode aan de onlangs overladen Roland van Vliet, Manisola oprichter


Soms is het zo dat je een bepaald gedachtengoed weer moet (her) introduceren in tijd en ruimte naast het verwerken van je eigen karma. De filosoof Roland van Vliet was zo’n iemand die het gedachtengoed van de Oer-filosofen en het Oer-Christendom van Mani op zijn eigen Wijze integratie verbreidde aan de leek.

Dank voor je tijdelijke aanwezigheid op deze planeet waar momentaan een andere godsdienst wordt beoefend: de Ari manische kracht Mammon.  Deze Mammon is als afgod, bekend uit de Bijbel. Het woord mammon is Syrisch voor geld of rijkdom, waarbij vaak gold dat die rijkdom als een god vereerd werd.

                                     Een goede vervolg reis door de Al-sferen en dank voor je inspiraties!


Vier mysteriestromingen van de mensheid die Steiner al benoemd en Van Vliet verder uitwerkt
Ik benoem ze naar de vier elementen:
- Aarde; de zuidelijke stroming: via Afrika naar Egypte/Joden; dood en wederopstanding om tot vergeestelijking van het lichaam te komen; in Europa vooral het Romeinse Christendom die het in de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus  dit liet manifesteren;
- Water; de westelijke stroming via America naar Brittannië en Ierland; het ontwikkelen van de liefde in Alles, incluis de omgeving/Natuur. In Europa  vooral de Iers vroeg christelijke traditie;
- Vuur; de Noordelijke stroming van moed van het ik ; het scheppend zijn in de wereld. Zo ‘bestreden’/daagden uit de Vikingen de westelijke mystici in Ierland, Engeland en op het continentale Europa;

-Lucht; de oostelijke stroming van zelfkennis; wie ben ik. In Europa gekomen via het Manicheïsme naar de Katharen en in laat 20ste eeuw de hang naar de oosterse religies die in het westen opbloei vonden. Roland van Vliet  heeft zich vooral ingezet om de heersende niet juiste ideeën over Mani recht te zetten.

woensdag 27 april 2016

honden poepen magnetisch

meer lezen op: http://www.scientias.nl/honden-laten-zich-tijdens-het-poepen-leiden-door-het-magnetisch-veld-van-de-aarde/

dinsdag 26 april 2016

Werkelijkheid beleving

In april/mei  zijn er weer een inspiratieve bijeenkomsten in Amsterdam en in Giessenburg waarvoor ik je van harte uitnodig!


 Inhoud
Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring, is een maandelijks programma  beschikbaar. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde: actuele thema´s over Nieuwe en Oude Aardse subtiele fenomenen, vragen die leven, uitwisseling van inzichten en het thema van  deze maart maand;  thema  Werkelijkheid beleving.

Is onze waarneming voorbepaald door ons ingebakken (wereld)beeld, dat de zoekmachine in ons aanzet tot zintuiglijke waarnemingen dat we dan voor waar aannemen (binnen bepaald buiten)? Of zijn er andere werkelijkheid bepalende buiten factoren die ons iets willen voorschotelen bijvoorbeeld via Mindcontrol?
De huidige schijnbare overdosis aan ‘negativiteit’, leed, voedt iets, en zet aan tot iets.  Onderzoek naar wat Werkelijk Waar is met verschillende oefeningen, en het ervaren van de oude beeldspraak van Plato van de grotervaring.Zondagavond  1mei  Amsterdam:  
      -  Ontmoetingsplaats:  Annette van de Lang,  PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres:  annetvandelang@online.nl

- Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur, bijdrage; 20 euro dan wel naar ‘vermogen.

Dinsdagavond 3 mei, Giessenburg:
- Ontmoetingsplaats:   Bovenkerkseweg 32, 3381 Kb Giessenburg  tel.  0184-651222. Mailadres: info@gaialogie.nl
Tijdstip:  19,45 – 22.00 uur, bijdrage; 20 euro dan wel naar ‘vermogen’


Graag tot weerziens op deze bijeenkomsten en meldt even van te voren of je komt.
     En Gasten zijn van harte welkom! 

Je kunt deze mail ook doorzenden aan een belangstellende. Bij voorbaat dank!* Gaialogische ervaringstochten
zaterdag 30 april: de alchemie rond kasteel Waardenburg
zondag 1 mei: het oude eiland Schokland geomantisch ervaren


twee gaialogisch ervaringstochten voor het komend weekend van 30 april en 1 mei

1. de alchemie rond kasteel  Waardenburg 
Op  zaterdag 30 april  bezoek ik Waardenburg  en omgeving voor de derde maal voor onderzoek nu naar alchemie en diepere aspecten van de Faust legende.
Aspecten die ondermeer aan de orde komen tijdens het Buitenzijn:
- alchemische wezens in en om de burchtplaats; raaf, pelikaan, rode leeuw
- Faust en de relatie van Parsevals  verhaal en Wagners vertalingen van Klingsoor (is Faust) met verleidingsvrouwen/zwarte weduwe e.d.
- oude specifieke wezens rondom Waardenburg
- 30 april (Beltane/Walpurgisnacht)/  1 mei tijdsfenomeen
- de Waalreuzen. Het verhaal gaat dat de Waal is ontstaan doordat 2 reuzen, broers, lang geleden in Zwitserland zijn begonnen met het graven van de Rijn. 100 jaar later kwamen ze aan bij Lobith, waar ze ruzie kregen. De broers gingen ieder hun eigen weg. De jongere reus groef door aan de Rijn, de oudste schiep de Waal.
- wat zich aandient

 Bij opgave ontvang je het verslag van het tweede onderzoek toegestuurd.

2.   Het oude eiland Schokland
Op zondag 1 mei  bezoeken we het voormalige eiland Schokland nu in de Noordoostpolder opgenomen  
Aspecten die ondermeer aan de orde komen tijdens het Buitenzijn:
-de Oer kwaliteit van dit voormalige eiland
- de geologische ondergrond en haar uitstralingen.  De grijze, zandige vuursteenrijke keileem als restant van een stuwwal, waarop ook Texel en Urk liggen, uit het Saalien van 15.000 jaar geleden en te ervaren is in het Schokkerbos e.o.
- wat is er gebeurd met het eilandwezen en andere specifieke eigen wezens soorten?
- oude kerkplaatsen en hun geomantische fenomenen
- wat zich aandient.

Speciaal dag thema
Op beide dagen staat ook centraal het maandonderwerp;  Werkelijkheid beleving.
Is onze waarneming voorbepaald door ons ingebakken (wereld)beeld, dat de zoekmachine in ons aanzet tot zintuiglijke waarnemingen dat we dan voor waar aannemen (binnen bepaald buiten)? Of zijn er andere werkelijkheid bepalende buiten factoren die ons iets willen voorschotelen bijvoorbeeld via Mindcontrol.
De huidige schijnbare overdosis aan ‘negativiteit’, leed, voedt iets, en zet aan tot iets.  Onderzoek naar wat Werkelijk Waar is met verschillende oefeningen, en het ervaren van de oude beeldspraak van Plato van de grotervaring.

Beide dagen beginnen om 10.30 uur en duren tot 17.00 uur.  
Wil je mee,  laat het me weten.


                                                                                        Na opgave mail ik door waar we elkaar ontmoeten.

Verschillen Nederlanders en niet westerse ‘vluchtelingen’

Nederlanders hameren op de waarheid, terwijl het in niet-westerse culturen gaat om de harmonie. "Daar liegen ze liever dan dat ze iemand voor het hoofd stoten" [denkers versus emotie mensen]

Waar wij bij problemen denken in praktische oplossingen, gaan zij bidden dat God ingrijpt."[eigen ingrijpen versus ingreep van boven]

zij zijn gewend aan [kerk]diensten van 4 uur in plaats van 1,5 uur, gaan na afloop uitgebreid met elkaar eten en zijn veel losser tijdens de dienst.

"Vluchtelingen willen nog wel eens de dienst filmen met hun mobieltje als er wordt gezongen"

"Onze geordendheid en het oosterse of Afrikaanse gevoelsleven."

Uitspraken van Rien van der Toorn die kerken traint om te gaan met culturele diversiteit


bron; http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4289067/2016/04/25/Vluchtelingen-in-Nederlandse-kerken-de-verschillen-blijven.dhtml