zaterdag 29 februari 2020

Het zal je maar overkomen en dat te duiden!

Deze nacht werd ik wakker met een droomfragment dat een vertaalde indruk was van een reiniging in de toegang tot de 4D wereld (werelden nog in de subtiele materie, ruime en tijd).
Zelfonderzoek  kan ik de  manifesterende blokkaden in de 3D wereld, die in de subtiele 3 D-wereld, de 4 D-wereld en de 4D wereld subtiel lokaliseren. Toen ik dat wilde verder wilde onderzoeken viel ik in een kleine slaap en na afloop waren de hindernissen al door de 4D wereld weggenomen.
Vriend Lantos noemt het woord blokkade anders als een toegangspoort die ze dichthouden en bewaakt wordt door een wachter en het nu voor     vervlochten werelden meerdimensionale werelden, plafond kerk in Krewerd, Groningen

mij de tijd is om meer toegang te hebben tot de 4D werelden, waarin hier als plek ook verbindingen heeft met elders in de ruimte en ook in de tijd van toekomst en verleden.

Welke misinterpretaties zijn er mogelijk als het gaat om 3D, 3D subtiel, 4 D? Een eerste aanzet.

1.In de 3D wereld
-       Fantasie: Waarnemingen die geïnterpreteerd, gekleurd worden door de persoonlijkheid.
-       Een bevrijdende omgevingen sfeer legt persoonlijke verdrongen ervaringen vrij die in het waarnemingsveld komen

In Nederland zijn zeker vierduizend psychologen die zich ook als EMDR-therapeut hebben geregistreerd. Volgens een justitie psycholoog zijn de vrijgekomen waarnemingen van EMDR dat dat kan leiden tot pseudo- of nepherinneringen. Een extra waarheidsvinding is steeds op haar plaats.
(Bron: Trouw van heden)


2. In de subtiele 3D wereld
-       Een waarneming die een lokale spirit je laat beleven
-       Een waarneming uit het externe plaatsgeheugen van plaatsgevonden gebeurtenissen
-       Ervaringen van andere werkelijkheden
-       Een ervaring van je eigen aanhechtingen, die je hebt opgelopen
-       Ervaringen die je overneemt van buiten in algemene zin
-       Ervaringen van aangehechte zielen of spirits. Vele personen hebben één of meerdere zielen bij zich die ook indrukken sturen
-       Indrukken van de schaduw van een ander
-       Ervaringen uit andere werkelijkheden die tegelijk plaatsvinden

Dit zijn vooral subtiele 3D wereld interactie ervaringen die mediamieke mensen meemaken, die ‘dunne lagen hebben’.


3. 4D wereld
Dat je op een plek bent en subtiele waarnemingen hebt van gebeurtenissen die elders en in de tijd plaats vinden of hebben plaats gevonden

4. Een werkelijke ervaring die je ook kan plaatsen, doch altijd maar een aspekt is dat in je bewustzijn mag komen

In algemene zin is als ik op stap ga in het landschap en we waarnemingen delen, breng ik steeds onder de aandacht dat wat je waarneemt meer van jezelf vertelt dan extern, het ogenschijnlijke buiten.
En dat elke waarneming een onderdeel is van een persoonlijk veranderproces.

spirituele waan zin: een ware offerplek voor goedwillende mannen

De hoge rotsen waren eens toplocaties om lang op te zitten. Wel een week ging ik destijds daarop zitten vooral rond nieuwe maan daar er dan geen afleiding is van het maanlicht. Op de hoogste locatie is een nu prachtig uitzichtpunt, genaamd ‘Aussichtswarte Schlüssel’.  Ik ga eronder zitten in een hele grote Schlüsselschaal. Je kijkt precies naar de Oksenkopf en Schneeberg. In een meditatiehouding met gekruiste benen zat je daar een week om ondermeer astraal te reizen. Nog voel ik als ik erin zit mijn benen wiebelig worden, reisvaardig maar nu niet.  Ik ging hier tenminste tweemaal per jaar voor een week naar toe: bij midzomer en midwinter.

Plots zie ik voor me de oude granieten  offersteen met grote rillen in de naar beneden. Hier zijn mensen op geofferd voor mijn tijd. Hier werden de geofferden naar toe gebracht.
S. moedig ik aan om even buiten het pad te komen en te zitten op deze hoge steen, net onder de topsteen. Angst overheerst bij hem dat hij naar beneden zal vallen. Een oude waarneming wat hij eens heeft gezien en gevoeld en zelf heeft ook heeft mogen ervaren.  Gedrogeerd, willoos gemaakt, werd hij door twee priesteressen destijds naar boven gebracht, de keel doorgestoken door de hoofdpriesteres, die daar zat en dan na doodgebloed te zijn naar beneden geduwd. Voer voor de wolven.  Barbaarse riten. En raad eens wie een van die priesteressen was: zijn vriendin A. waar hij maar niet van los kan komen. Bij haar kwam direct een oude gedachten boven toen S. in zijn oude angst schoot van de rots geworpen te worden: ik hoop dat je gelijk doodvalt, dat is beter dan je rug breken met blijvende schade.  Oude gedachten patronen ebben nog door in ons geheugen en dienen herkend te worden wat ze eens betekenden. De geofferden die zich toen vrijwillig aanboden dachten zo naar de ‘hemel’ te gaan, naar het hogere. Maar ze kwamen in het lagere, onder in de aarde, in de onderwereld waar ze werden vastgezet.  Daar zitten zie ik honderden geofferde zielen opgesloten. Die mag ik nu eindelijk bevrijden en de vele ziele lichtjes gaan als kleine lichtjes over het landschap: eindelijk los.
Mensen moesten eens weten wat voor punt ze hier bezoeken. Het is een dringen van mensen om het hoogste punt te bereiken, eens een reispunt maar in verre Godinnen erende tijden: een ware offerplek voor goedwillende mannen.

Ik spreek Odin God erover aan: ‘Ik heb zelf ook meegedaan en aangezet. Ook ik ben aangezet door iets hogers. Een ware Arihmanische kracht zat achter deze religieuze cultussen.
Ik realiseer me dat op deze plaats nog heel lang offerrituelen zijn gehouden tot in de vijfde eeuw A.D.. Niet meer in mijn toenmalige tijd, de zesde eeuw na de jaartelling, realiseer ik me. Overigens heb ik elders wel veel offeringen uitgevoerd.......

Schone schijn 'op laten lichten'

Was laatst voor subtiel onderzoek in het Noord Friese gebied en we hadden deze waarnemingen in het subtiele 3D veld.

Schijngod bij rituele protestantse kerkdienst
Rond ons bezoek is het nog kerktijd en mooi om te zien het subtiele goddelijke veld boven de kerk. Meer een schijngod met een bewustzijn van 40 en een aarde-luchtwezen, heel vast. Door de aandacht in de dienst komt deze sfeer uit de ondergrond boven drijven.
De kabouters bij de uitstroomopening rechts van het toegangspad, kruipen er voor weg.

Ter plaatse lopen we het kerkepad op en stoppen bij een veldlijn. H. gaat niet verder en zegt tegen me: jij mag wel. Daar ligt de oplossing. Een Friese priesteres/mensachtige uit de ondergrond bij het uitstroompunt van heel open aardevuur aether gaat me vandaag begeleiden.

Het bovenstaande is geen onbekend gegeven dat wat we geloven ons gaat omringen in het menselijke en het subtiele. Ook in het subtiele kun je in een spirituele bubbel leven: Kritisch zelf zijn en omgeven worden door ook kritische mensen brengt je meestal verder dan steeds hetzelfde zoeken. En de beste begeleiders zijn niet in het materiële maar in het subtiele.

nu je eigen Huiswerk doen en niet uitstellen

The earth is a place of apprenticeship, and we have been sent here for several reasons, the foremost of which is to pay off the debts we have incurred in previous incarnations. Next, we have to understand the situation we find ourselves in at present, and finally, we have to work to perfect every aspect of our being. Most human beings have no idea why they are on earth, so they content themselves with eating, drinking, sleeping and amusing themselves, or quarrelling with others. But those who are enlightened know that they have to use their time on earth to repair the mistakes of their past lives. Then they try to understand why they have been born in a particular country and a particular family and what is expected of them. Finally, they do their best to develop all the seeds of the qualities and virtues planted in them by their Creator from time immemorial. This is why an initiatic school is so vitally important: nothing surpasses the light it sheds on the meaning of a disciple’s life on earth. 

Omraam Mikhael Aivanhov

donderdag 27 februari 2020

Subtiele Oergeslachten regeren nog steeds mee in het Friese Gebied

Wij erkennen en herkennen niet meer de verankerde heersende voorouder geslachten in de omgeving.  Bij mijn onderzoek in Friesland en Groningen tref je deze oude (adels) geslachten nog wel degelijk aan in de sferen. Zo heeft elke Friese stad haar eigen heersende geslachten in de subtiliteit.
In Fivelingo in Noordoost Groningen heb je het alleroudste en wijdvertakte riddergeslacht de Ripperda’s. In Oosterwijtwerd stond één van hun stamhuizen dat nu een onbebouwde plek is aan de zuidkant van de dorpswierde. Ter plekke is de aarde sterk verdicht met zeer nauwe eerste net Hartman netwerken en ik mag er alleen in als ik niets verander.
Aan de noordzijde is de Oer vrouwelijke kant van het Wierdewezen genius loci met een zeer open aarde en toegang gevend tot de diepere verfijndere onder sferen.
De Ripperda’s hebben in Oosterwijtwerd in de subtiliteit nog veel invloed. De Mariakerk was en is hun stamkerk en rouwborden sieren het koor en één is voor het dicht gemetselde oost venster in het koor gemetseld- een doodzonde om het meest heilige oost venster te dichten! Hun strijdende ridderwapen staat ook nog boven de toegang en op de kerkwimpel.
Van een afgewogen verbinding tussen het vrouwelijke en mannelijke deel is hier zeker niet het geval en daar is eerder sprake van een oude mannelijke overheersing.

Toch dient dit oude Oergeslacht niet te veel te worden bekritiseerd want ze hebben veel gedaan voor de instandhouding van enkele dorpskerken als Oosterwijtwerd en de andere Mariakerk in Krewerd. Je kunt zeggen dat ze goed zorg droegen voor het materiele lijf van de kerk. De inhoud, het subtiele, het geestelijke was voor het Oer vrouwelijke, de steentijd Godin, die nog ter plaatse leeft in de sferen maar de kerk feitelijk mijdt door de mannelijke overheersing. De Lokale Maria die al sinds de steentijd hier is en geëerd werd toen dit land niet overspoeld was, kan beter ontmoet  Ripperda bank in Krewerd vastgehouden door draken. In hun wapen komt ook de griffioen voor

worden in het buitengebied. De ware geestelijke schat van deze mooi wierde.

Wil je mee op een dagexcursie, maandag 16 maart is de volgende!

Midden Limburg: een energetisch juweel in een energetische woestijn

Geblokkeerde aarde en stromen op bepaalde punten weer belevendigen
Wat me opvalt dat komend naar Midden Limburg in het Zuiden het aardeveld aether in de aarde is teruggetrokken door allerlei factoren. (H.J. Limburg is energetisch kapot.)
Hier in Duitsland net over de grens is dat dus niet het geval!


                                                                        Landschaps Godin
                                                               Landschaps engel
                                                               plaats

                                                                                Heilig veld (1)

                                                                                Goddelijk veld (2)
                                                Aarde Lichtveld (3)


                                   Aarde Planetair licht (4)

De ondergrondse diepte velden
Achter de kerk op het laantje sta ik al met m’n voeten in het heilig veld. Het is dan een middenveld belevendiging. In de literatuur lees je wel dat de druïden met hun staf op de grond tikken en dat dan water omhoogkomt. In deze tijd is het energetisch dat het omhoog komt vanuit Aarde Lichtveld en Planetair Licht. De opgave om deze twee sferen ook te integreren, te zijn in je subtiele aarde lichaam onder je voeten.

Hoe bij jezelf
Je kunt onderzoeken wat de blokkaden zijn in de toestroom naar deze vier ondergrondse velden.


Als de doorlaatbaarheid maximaal is, is de Aarde voor je ‘de Steen der wijzen’.
En in de omgeving komt een ander veld met diepte kwaliteit met veel Licht, uitstraling en geborgenheid.

Hoe in omgeving
Bij het hellingbos herken ik dat daar in de ondergrond ook blokkaden zitten
-        Tussen 2 en 3: het Romeinse geweld door geweld en vernietigings energie (3/400 AD) Heilige mannen en vrouwen geofferd
-        Tussen 3 en 4: stammenstrijd met vervloekingen[1] toen de Kelten hier kwamen (200/300 BC)

Daarvoor was hier een zachte open aarde.
Hoe weer te openen: bewustmaking, muziek
Bron: onderzoek verslag 15 februari 2020.


Wil je meer weten: op zaterdag 14 maart ga ik weer op pad.

[1] Je hebt van kwaad tot erger: oordelen, spotten, vloeken, beschimpen, verduisteren, verbannen en uiteindelijk fysiek doden

weet wat je manifesteert dat echt niet van jouw-NU is

The consciousness of most human beings is often no more than a manifestation of the subconscious, that is, all the imprints from the past, all their hereditary instincts and animal tendencies constantly rise to the surface and project their image onto the screen of consciousness. This is why, when disciples first set foot on the path of initiation, they must expect some surprises. They want to pray, and to be good and pure, but then other desires arise and cry out, ‘Oh no, not that! We want something else!’ And often enough the poor things give in. But if, despite everything, they continue to resist these base desires, they gradually become freer and begin to live on the level of the superconsciousness. Heavenly creatures who witness their efforts come to their aid, and they feel supported and enlightened, their consciousness begins to expand and become clearer. This does not mean that they are completely immune to the forces of the subconscious; no, these forces will still try to drag them back to their animal lives. But if disciples persevere in their efforts, after a while, a barrier will be established between them and the subterranean world, and then they will truly be beyond reach.

Omraam Mikhael Aivanhov

woensdag 26 februari 2020

Holbewoner worden tegen het virus?

Vanmorgen dan maar eens verdiept in dat nieuwe virus met haar eigen naam. Alle fenomenen op aarde spelen zich ook af in het eigen 3D systeem materieel en subtiel van jouw en mijn lichaam. Daar is niet zozeer het materiele al aanwezig maar zeker het subtiele. En zowaar het coronavirus wezen is diep onder me en is via een zelfgemaakte opening daar binnengedrongen.

Het betreft een vuurluchtwezen van een uitzonderlijke laag bewustzijn. Zeg maar gewoon demonisch van aard dat zeer agressief aanvalt en werkt en door de beste schilden heen kan.  Deze virusgeest heeft sterke velden om zich heen en aan de buitenzijde een derde angstzone. Daar komt die collectieve angst vandaan dat door onze responsangst de demonische donkere krachten direct onder de aarde nog meer voedt. Dat negatieve veld in de aarde oppervlaktehuis hebben we zelf groter gemaakt door onze niet passende relatie met de aarde.

Meest komen de virussen van buiten de aarde en die zien er subtiel totaal anders uit dan dit fenomeen.  Dit is deels ontsproten uit de menselijk ongenius van de techniek met haar elektromagnetisch frequentieuze doorstralingsveld waarin we moeten leven volgens de gebruikers.  Niet verbazend dat sommigen spreken van een virus dat menselijk gemaakt is in het militair industriële complex in China maar haar voedingsbodem vindt in de aardse reactie van het overstraalde technische milieu van de grote steden waar een gezonde subtiele afvoer naar de alles opnemende aarde niet meer werkt. We hebben een groots milieu geschapen los van alles!!

In de mannelijke esoterisch traditie lijn wordt dit wezen gezien als een aanvalswezen die je zwakke plekken in het subtiele weet te vinden. Wat dat betreft maakt het je sterk door die les te leren en de zwakheden te overwinnen.  Subtiele verdediging moet heel goed op orde zijn om het te kunnen weren.

Je kunt ook dankbaar zijn voor zo’n tegenstander die je wakker maakt. In elk geval zet het de destructieve mondialisering op het spel met haar cruises en vliegen en overal bereikbaar willen zijn. De overheden, beter ‘lagerheden’ kunnen alleen onze onbegrensdheid zo lokaliseren en be- en afgrenzen en ons zo weer aan huis en haard binden. Wat dat betreft is het mooi te herkennen dat de vervreemding van het eigen lichaam en het eigen huis nu weer aandacht krijgt i.p.v. daar en overal te zijn.  De wal keert dit mondiale reismonster van mens en goed.

Dus mijn raad is, leer de lessen en klussen van dit pandemische duistere monster door op de plaats rust te nemen, zelfonderzoek te doen en je zwakke punten te overwinnen.  Het is met het mogelijke onmogelijke om te gaan. Hier in dit lichaam als spiegel van innerlijke processen is de eerste opgave. Niet daar in de ruimte (is emotie) en in de tijd toekomst, is denken. 

Vluchten kan dus niet meer en alleen in je eigen ‘hol’ kan de oplossing gevonden worden. Van buitenstaander weer eigen ‘lichaamshol bewoner worden.
En wat nog veel belangrijker is ons onaards gedrag werkelijk fundamenteel drastisch aan te passen daar we collectief ons eigen nest onleefbaar maken met dat techniekmonster. Een geheel nieuwe realiteit die we op deze prachtige planeet brengen die veel vernietigd. Nu is vernietiging de mensheid al veel ten deel gevallen, doch laten we de oude fouten niet herhalen en onze subtiele lasten nog groter maken. Wees een verantwoorde planeetbewoner nu het nog kan.  Deze Planeet is echt niet mild met haar overtreders.

En de beste heling is buiten in de zon, het weer, de natuur. M’n leermeester zei eens: pak in je ene hand dat virus en in de andere hand het planeetlicht en verbindt dat virus eens met het Grote Bewustzijn van deze prachtige Planeet. En adat kleine nieuwe virus loste op.

En tot slot eer dit virus liefdevol want het maakt je wakker, dat ver voorbij de angst ligt. Dat virus hebben we collectief zelfgeschapen daar de voeding er is en nu spiegelt het zich. Terug in je hol, beide….reactie:
Als je de letters anders plaatst, krijg je Carnivo(o)rus … Een bijzondere spel(l)ing?
 F.F.

maandag 24 februari 2020

laat twijfel de weg banen naar het nieuwe

Everything has to evolve, even religion; but in the area of religion, more than in any other, human beings tend to believe that precepts and rites instituted centuries ago are valid for all eternity. No, it is a mistake to think so. Everything evolves, everything advances. Look how fast modern science is evolving! Yes, science evolves but religion does not. Why are scientists always making new discoveries? Because they do not believe; they doubt, and it seems that their doubts spur them on to further progress. Whereas the religious believe, but faith – when it is not alive – makes humans stagnate. Moreover, we can no longer even call this faith; it is superstition or fanaticism.

Omraam Mikhael Aivanhov

zaterdag 22 februari 2020

groei anders!


bron: Verminder Electrosmog Nieuwsbrief

De Ierse schatkamer van Oer spiritualiteit met haar dienaren

Documentary describing the life of the late Irish druid, Ben McBrady. Ben McBrady, known as Brady of the Name and Herenach of the Two Kilmores, was Aircinneac and Herenach of a pre-Druid Megalithic Order called “The Old Gaelic Order.


The Last Druid - Documentary on Ben McBrady of The Old Gaelic Order
Een interessante man Ben McBrady, Aircinneac and Herenach of "The Old Gaelic Order"
 Die spreekt als laatste van een lijn van oud Ierse druïden over kwaliteiten van oude wijze spirituele mannen als telepathie, dichtkunst en zelf komend van een oude bloedlijn van dubthach maccu lugair, de hoofd druïde ten tijde van de komst van Patrick. Niet zoals de ‘factchangers’ van het Romeinse christendom ons doen suggereren in de 5e eeuw maar eerder.
Hij speekt over zijn eigen training die begon op zijn 12e en 18 jaar duurde.
En ook sprekend over schuilplekken in oude ondergrondse heiligdommen als de hemel barbaars wordt voor aards leven. Deze cataclysmen worden ook genoemd door Randall Carlson, Rudolf Steiner, William Thornhill en Michael Tsarion.

Ben memoreert ook vooral het gegeven dat de Ierse wijzen de Christus impuls als eerste omzetten en paganistisch christendom ontwikkelden voordat het Romeinse christendom voet aan de grond kreeg in Oud Europa. Dit Oer christendom zit nog in het land, de oude natuur en ook ervaarbaar in het Friese gebied, de enige nog schone streek die haar Levende roots nog niet verloren heeft.

Voor Keltische christenen was Rottum een leerplek, een inwijdings plek, heel bijzonder: dit was een heel zuivere plek met heel bijzondere wezens: eenhoorns, basilisken en leeuw. De eenhoorns hebben zich in de aarde teruggetrokken. De basilisken zijn verdwenen.’
Onderzoek Oktober 2019
Ik kom deze Iers christelijke missionarissen ook tegen in Fivelingo in Groningen op de oude wierden. En zelfs hier in het Fichtelgebirge leert het landschap me dat ze ook hier langskwamen voor lering en voeding. Het landschap met haar heilige punten was hun universele scholingsweg, hun leerweg.

Ik kom op dit gegeven daar we zaterdag -jan.2020- bij een bovenregionaal heiligdom zijn geweest, de Waldstein in het Fichtelgebirge. Een oer Godinneplek. Ik zag dat daar Ierse christenen langs zijn geweest op hun doorreizen. Om precies te zijn een druïde met twee leerlingen. In de christianisering geschiedenis is aan deze groep inspirators die veraf de Christusimpuls al hadden geïntegreerd niet zoveel aandacht gegeven, daar ze hun traditionele natuurmystiek integreerden met de zonnegod cultus van het vroege christendom. Daar moest het Romeinse christendom niets van hebben. Deze ‘Ierse’ wijzen trokken rond ook in het huidige Duitse gebied en deelden met hun lokale spirituele collega’s hun nieuwste inzichten en hen zo spirituele bevruchten.
De missionaris Bonifatius heeft in het Duitse veel van deze natuur christelijke gemeenschappen vernietigd ook wel paganistisch christendom genoemd, die vooral het Oer vrouwelijke eerden. De Saksen hebben hem niet voor niets in het Friese grensgebied gedood omdat hij dat ook van plan was te doen in het nog zeer Oer religieuze Friesland.

Wat een rijkdom aan spiritualiteit heeft Ierland gegeven aan West-Europa. Haar herinneringen leven nog in het land, haar heilige plekken en in de zielen van terug gekeerde mensen. Mogelijk is Ben zo iemand die nog trouw is aan de oude druïdische tradities van nabij leven met de natuur: bijen, het handwerk met hout, tuinieren, simpel leven en oude spirituele voorouder plekken bezoekt zoals Killeen Cormac, waar zijn verre voorouders begraven liggen en volgens de overlevering ook de ingewijde Jezus op zijn lange leerweg langs is geweest.
En gedenk Ierland als Oerbron die te lang geknecht is door het Romeinse Christendom via de Engelse heersers. Dat het land zijn vrijheid weer mag hervinden in deze nieuwe tijd. En dat we de Zongeest blijven eren als grootste zichtbare aanwezigheid op deze kleine maar oh zo mooie planeet.

Ja zeggen tegen het nieuwe leven is nu de opgave en oude natuurzielen kunnen de verbinding met deze schone planeet en haar vele sferen weer nieuw leven inleven. Wordt wakker oude zielen en pas het weer toe! De oude scholen zijn uitgestorven maar het zit nog in ons en in het landschap.
Overigens heeft deze ‘druïde’ naar oud gebruik zijn ervaringen weer doorgegeven.

neem je uitdagingen en verwijt niet de ander of de omstandigheid

 We often hear people say, ‘Nobody asked me if I wanted to be born. My father was a drunkard and my mother a slut. They did nothing but argue and hit each other, and they hit me too. They never gave me enough food or clothes, and I didn’t have any schoolbooks. That’s why I’m such a good-for-nothing now; it’s my parents’ fault.’ And everyone will agree with him and think that it is not his fault – if only he had had good conditions in his youth, and so on and so forth. But why did he choose to incarnate in a family like that? Was it by chance? No, Initiatic Science explains that justice does exist, there is a an absolute intelligence that determines exactly the conditions in which – according to your deeds and merits – you must reincarnate, at what time, in what family, in what country. So, although it might seem that your parents are responsible – because there must always be someone who is responsible on the physical plane – in reality, the true culprit is yourself for having created such conditions. 

Omraam Mikhael Aivanhov

woensdag 12 februari 2020

Volop G masten naar jullie behoefte maar niet de mijne

Als je onderstaande site aanklikt, kun je zien waar alle telecommunicatie masten in je omgeving staan: 2G, 3G, 4 G en 5G (al in Amsterdam? )
Ook kun je info zien van elke mast in het bijzonder.
Als je goed kijkt is in de Randstedelijke hoek een woud aan masten aanwezig en op het platteland een zeer geringe dichtheid. Je kunt kiezen of je doorstraald wilt worden of verbonden met deze schone planeet met haar veel prettiger voedende stralingen.
De subtiele natuur leidt onder deze technologie en verdwijnt naar andere plaatsen. Daarvoor in de plaats komt een wezenswereld die er wel voor zorgt dat je verslaafd zult blijven. Onderschat deze subtiele technologische wezens niet!natuur schonende fenomenen

 

Na de stormdagen nu weer sneeuw. Het kan niet op hoe deze twee natuur fenomenen het landschap schonen. Ik kan er geen genoeg van krijgen!

Stop de Verdichting van de planeet aardehuid: geen geweld


 Menselijke activiteit heeft een heel grote invloed op de samenstelling en kwaliteit van de subtiele elementen.
landschaps beeld vanaf een steengroeve op de Grote Waldstein


De laatste tijd bezoek ik meer de Grosse Waldstein in het Fichtelgebirge. Een prachtig oud Europees heiligdom sinds de laatste ijstijd. De laatste honderd jaren lijdt deze berggebied sterk onder de graniet steengroeven. Vooral het gebruik van dynamiet is een aanslag op de eens zo open subtiele aarde van het prachtige graniet. Dynamiet geweld verhardt het aarde element en de groeve bezitters halen groot karmisch leed op hun hals evenals de steenkopers! Het heiligdom, het Aarde Licht in de aarde trekt zich terug.

Eenzelfde fenomeen van terugtrekken van het Aardelicht tref je aan in China. Het corona virus had geen greep kunnen hebben als nu, als men het helende Licht in de aarde had blijven eren, zoals men dat deed voor de culturele revolutie van Mao. De vele geestelijken kenden dit heel makende licht.

Mijn vriend herkend wel waar in China een opening is te maken om dit helende aardelicht weer aan de oppervlakte te kunnen krijgen, maar het China bewustzijn is zo materieel vervast dat ze het nu niet verdienen en blijven hangen in de ziekte overleving angst.
  
Overigens is de werkelijke kracht van een land niet in het materiele maar in het subtiele, ook in Nederland. Het is in ons landje nog volop te ervaren. Voor geïnteresseerden ga Ens mee met de maandelijkse excursies in Friesland, Groningen en Midden Limburg.
Eer de werkelijke landelijke kwaliteit dat heel makend is!

virus humor: briljant!

Sadhguru speaks about the Coronavirus outbreak in China, and how as human beings, we have a certain choice in how we handle it.

https://www.facebook.com/sadhguru/videos/1565716210246174/UzpfSTEwMDAwMzU3NTc4NDIwMDoyNTc1MDQ0NDU5MjkxMzg4/

dinsdag 11 februari 2020

elk zijn ding

Many people pity those who lead a spiritual life. They say, ‘My God, what a life! Praying, meditating, doing spiritual exercises – even fasting – instead of enjoying the pleasures of the world, the poor things, how awful!’ They do not realize that these people whom they pity have already experienced, in a recent or distant past, the kind of life that they find so desirable and have willingly abandoned it, having in fact discovered the existence of other realms. They have experienced other states of consciousness that have given them other kinds of happiness – sensations of fulfilment far vaster, more stable and more reliable than anything dreamed of by materialists. Since these are spiritual joys that materialists have not yet experienced, they have no right to pass judgement on them. Spiritualists have had the opportunity to compare, but materialists who have known only one kind of pleasure are in no position to judge. They are too eager to pity those who have chosen a spiritual way of life. 

Omraam Mikhael Aivanhov

maandag 10 februari 2020

Afrikaanse eigenheid

Ik keek naar een inspirerende video van een Afrikaanse sjamaan die een lezing hield in naar ik meen New York en wat hij vertelde raakte me diep. Een verhaal over voorouders die wachten en aandacht vragen, rituelen en initiaties in de werkelijke kracht van Afrika. En een Afrika die wacht op zijn mensen die eens gedeporteerd waren.
En de wens van een nieuwe exodus terug naar Afrika in een verenigt Afrika: coming home na een exodus om de werkelijke Afrikaanse spirituele kracht die onzichtbaar is te ontmoeten.
Een mooi mens deze sjamaan uit Burkino Faso!!

https://www.youtube.com/watch?v=o5Nklv7MFUA

opmerking van PK
"Dank voor je aanbeveling van de speech van Patrice Some. Ik kom veel in Gambia, ik zal het doorgeven aan mijn vrienden daar, in de hoop dat hun verlangen om naar Europa te komen vermindert. De rijkdom van Afrika is dit, de gemeenschap en het samen leven met de natuur is van grote waarde. En ook leven volgens de eigen wetten en niet die van anderen, veelal de witte mensen. Hartelijke groet "

Reactie: Vluchten heeft geen ZIN
Al dat vluchten van je opdracht daar waar je bent geboren en je opgroeit, helpt je ziel niet. Je wordt niet voor niets op een bepaalde plek, in bepaalde soms niet altijd comfortabele omstandigheden geboren. Dat aangaan maakt je sterk en daar gaat het om. Vluchten is de makkelijkste ogenschijnlijke tijdelijker oplossing maar het geeft nog veel meer problemen voor de gevluchte en de omgeving die het ontvangt met al haar geode bedoelingen. Elk krijgt zijn zelf veroorzaakte onverwerkte op zijn bord en dat eten, verwerken, is de grootste Opgave! Ontga je dat dan krijg je het in een ander leven nog meer op je bord.

wat zegt die Herman Hesse?

vond deze op het net en universeel van inhoud

Speciale agenten tussen werelden in onze cultuur afgewezen en in bepaald Afrika geëerd

In alle tijden wist men dat er verschillende werelden zijn, met hun eigen waarheden. De middelaars tussen de ogenschijnlijk menselijke wereld en de andere wereld waren boodschappers, sjamanen, helers of hoe dan ook genoemd. Ze hadden in de gemeenschappen een eigen gerespecteerde plek en verbleven vaak aan de rand, omdat ze een ‘randleven’ hebben. Tussen twee werelden leven en hun leefwijze werd gerespecteerd.

Ik dacht daar vanmorgen over toen ik een video zag van Malidoma Patrice Some van de Dagara stam in Burkina Faso uit West-Afrika. Deze spirituele leider beschrijft heel mooi hoe mensen die in het westen in psychiatrisch klinieken zitten eigenlijk een roeping hebben. De andere wereld roept hen en mensen noemen hen vervolgens ‘gek’ en worden gemedicaliseerd om hun roeping te onderdrukken. Deze Afrikaanse sjamaan beschrijft heel mooi hoe in zijn cultuur deze geroepene die zich ook ‘gek’, anders gedragen, worden herkend, een opleiding krijgen en door de groep, het dorp, de stam vervolgens worden opgenomen geëerd en een gerespecteerde plaats krijgen.
Deze bijzondere mensen hebben nog een open deur naar een andere realiteit en zijn zoals Malidona dat zo mooi zegt ‘a special agent of another world’, met een boodschap voor deze wereld. Die wereld klopt!

In mijn eigen ontwikkeling herken ik dat ik al vroeg dingen waarnam om me heen die andere niet zien. Ik sprak er niet over omdat het gek was voor de anderen. Er was letterlijk niemand om daarover te praten.
Ik herinner me nog dat ik toen ik begin zeventiger jaren Milieukunde studeerde in Groningen een indrukwekkende droom had alsof God tegen me sprak. Ik vertelde het de lokale dominee, die alleen zweeg, geen begrip, geen antwoord of iets van dien aard.  Ben niet lang daarna uit deze eenzijdige religie gestapt en heb daar geen spijt van. Later herken je dat deze priesters, dominees in het westen geen begrip hebben van een ‘special agent’ te zijn tussen deze en de andere wereld en dat hun ‘deur’ niet zuiver meer is en zelfs eenzijdig. Ze hebben wel een achting in hun religieuze kringwereld maar zijn maar een hele kleine eenzijdige en begrensde deur!

Toen ik begin dertig een burn-out kreeg en voor anderen ‘gek was’ werd de wereld erg klein, Verloor alle maatschappelijke verbindingen van werk, hobby en vrienden en kon opnieuw beginnen. Gelukkig liet de andere wereld me niet in de steek en kwamen de juiste mensen op m’n pad dat me heeft gemaakt tot wat ik nu ben.
Ondanks m’n anders zijn ben ik niet uit m’n geboorte omgeving gegaan en heb daar nieuw dingen gedaan. Dat was de tijd van de ‘new age’ waarin ik de boer opging met cursussen over reïncarnatie therapie, meditatie, de helende kracht van stenen e.d. Pas eind tachtiger jaren kwam geomantie in het blikveld en dit brede werkveld is nog steeds mijn hoofd aandacht gebied. Ik heb als het ware m’n eigen niche gevonden maar werd niet als zodanig gewaardeerd door de gemeenschap. De Afrikaanse sjamaan beschrijft heel mooi dat bij hen deze ‘speciale deurmensen’ een verrijking zijn voor de gemeenschap want ze kunnen wat bijdragen.

Dus als je denkt dat je anders bent, sluit je deur niet en leer om een eigen deurwachter te zijn en verbind je met mensen die bij je passen, die je gave weten te waarderen. En weet dat het een lange korte weg kan zijn om je eigen ‘deur’ schoon en zuiver te houden!
De samenleving is nog steeds niet rijp voor Multi dimensionaliteit omdat ze gevangengehouden worden door benauwende enge oude religies en verstikkend materialisme. Time for change, als je het niet zelf doet, doet de andere wereld het wel!

Kijk eens naar deze video van deze Africaanse man met een duidelijke boodschap!zondag 9 februari 2020

dochter Janne geboortedag met vriendinnetjes zaterdagWees mild storm voor dit volle landje

Goethe kon vrij nauwkeurig het weer voor de komende 24 uur voorspellen op bijna 10 min. nauwkeurig 

Wie kent ze nog, de luchtwezens
en al het wezenlijke dat leeft in de atmosfeer
het is meer dan Jan de Wind, of een donderwezen
leer ze weer herkennen in het Nederland, land van water en wind en een zeer grote horizon om je heen. De hemel is dichtbij


De waterwolf heeft zich gepositioneerd langs de noordwestkust en langs de rivieren
De Grote natuur kent grote krachten, die zich materieel kunnen uiten in storm en watervloed. Krachten die in het kustgebied, zoals Nederland, bedreigende fenomenen zijn.
Deze Oer natuur van Nederland heeft ook een uitwerking in de DNA en menselijk gedrag van de delta bewoners.
Zelf kom ik uit een Alblasserwaards Oergeslacht die al meer dan 1000 jaar zijn dagelijks brood met boeren heeft verdiend. Een rijke ervaringsketen in m’n fysieke systeem verankerd.

De plattelandsbevolking wist dat als het water komt het ook iets met hen te maken heeft en elke catastrofe gaf persoonlijke bezinning in deze hele bevindelijke omgeving.

Ik ken nog uit m’n vroege jeugd de ervaring dat bij onweer de hele familie gekleed in de kamer zat in afwachting van een mogelijke ramp. Op de grond stond dan de tas met de waardevolle spullen. Wij als kinderen zaten dan bij heftig onweer onder de tafel.

In 1953 kwam het water weer en de bovenruimten werden klaar gemaakt om het vee op de waterzolder te stallen en de woonspullen op de voorzolder. Het mocht niet van de overheid want men moest allemaal evacueren. Voor het eerst bepaalde een externe kracht wat de plattelandsbevolking steeds zelf kon regelen: naar boven gaan als je een stevig boerenhuis had! En vader had een speciale spade, die hij moest meenemen als het dijkleger werd geroepen om hun bedreigde dijkvakken te bewaken.

Catastrofe Angst had verschillende lagen, maar je altijd wel voorbereid op het onmogelijke.  Het wilgenhout werd al vroeg gehakt en kon in wiepen gevlochten als een net om de boerderij worden aangebracht om de golven te breken. En het hooi in de tasruimte voor en op de waterzolder werd als eerste gebruikt om de ruimte te vrijwaren.  En de waterdreiging was er tot in de zestiger jaren nog in de boerengenen van m’n Giessen Oudkerkse boerengeslacht.
En ondanks de schade was het land na een watersnoodjaar weer vruchtbaar door de afzetting van slib, zoals laatst in 1953 nog optrad na de overstroming. Net als een storm na de gedane schade de atmosfeer weer schoon had gemaakt. Het is te hopen voor het Nederlandse lage landje dat deze ‘Jan de Wind’storm mild is voor kust, dijk, land en have.

Ik kwam ook bijna te vroeg in de februari storm van 1953
Zat al zeven maanden in de buik van m’n moeder
En men had angst voor een miskraam
Militair hospitaal in Gorinchem en weer snel samen met de evacuees in de Betuwe in Driel bij familie!
Maar gelukkig duurde het nog twee en een halve maand dat ik
In het polderthuisbed werd geboren, net nadat het water de streek had schoongespoeld.