woensdag 12 februari 2020

Volop G masten naar jullie behoefte maar niet de mijne

Als je onderstaande site aanklikt, kun je zien waar alle telecommunicatie masten in je omgeving staan: 2G, 3G, 4 G en 5G (al in Amsterdam? )
Ook kun je info zien van elke mast in het bijzonder.
Als je goed kijkt is in de Randstedelijke hoek een woud aan masten aanwezig en op het platteland een zeer geringe dichtheid. Je kunt kiezen of je doorstraald wilt worden of verbonden met deze schone planeet met haar veel prettiger voedende stralingen.
De subtiele natuur leidt onder deze technologie en verdwijnt naar andere plaatsen. Daarvoor in de plaats komt een wezenswereld die er wel voor zorgt dat je verslaafd zult blijven. Onderschat deze subtiele technologische wezens niet!natuur schonende fenomenen

 

Na de stormdagen nu weer sneeuw. Het kan niet op hoe deze twee natuur fenomenen het landschap schonen. Ik kan er geen genoeg van krijgen!

Stop de Verdichting van de planeet aardehuid: geen geweld


 Menselijke activiteit heeft een heel grote invloed op de samenstelling en kwaliteit van de subtiele elementen.
landschaps beeld vanaf een steengroeve op de Grote Waldstein


De laatste tijd bezoek ik meer de Grosse Waldstein in het Fichtelgebirge. Een prachtig oud Europees heiligdom sinds de laatste ijstijd. De laatste honderd jaren lijdt deze berggebied sterk onder de graniet steengroeven. Vooral het gebruik van dynamiet is een aanslag op de eens zo open subtiele aarde van het prachtige graniet. Dynamiet geweld verhardt het aarde element en de groeve bezitters halen groot karmisch leed op hun hals evenals de steenkopers! Het heiligdom, het Aarde Licht in de aarde trekt zich terug.

Eenzelfde fenomeen van terugtrekken van het Aardelicht tref je aan in China. Het corona virus had geen greep kunnen hebben als nu, als men het helende Licht in de aarde had blijven eren, zoals men dat deed voor de culturele revolutie van Mao. De vele geestelijken kenden dit heel makende licht.

Mijn vriend herkend wel waar in China een opening is te maken om dit helende aardelicht weer aan de oppervlakte te kunnen krijgen, maar het China bewustzijn is zo materieel vervast dat ze het nu niet verdienen en blijven hangen in de ziekte overleving angst.
  
Overigens is de werkelijke kracht van een land niet in het materiele maar in het subtiele, ook in Nederland. Het is in ons landje nog volop te ervaren. Voor geïnteresseerden ga Ens mee met de maandelijkse excursies in Friesland, Groningen en Midden Limburg.
Eer de werkelijke landelijke kwaliteit dat heel makend is!

virus humor: briljant!

Sadhguru speaks about the Coronavirus outbreak in China, and how as human beings, we have a certain choice in how we handle it.

https://www.facebook.com/sadhguru/videos/1565716210246174/UzpfSTEwMDAwMzU3NTc4NDIwMDoyNTc1MDQ0NDU5MjkxMzg4/

dinsdag 11 februari 2020

elk zijn ding

Many people pity those who lead a spiritual life. They say, ‘My God, what a life! Praying, meditating, doing spiritual exercises – even fasting – instead of enjoying the pleasures of the world, the poor things, how awful!’ They do not realize that these people whom they pity have already experienced, in a recent or distant past, the kind of life that they find so desirable and have willingly abandoned it, having in fact discovered the existence of other realms. They have experienced other states of consciousness that have given them other kinds of happiness – sensations of fulfilment far vaster, more stable and more reliable than anything dreamed of by materialists. Since these are spiritual joys that materialists have not yet experienced, they have no right to pass judgement on them. Spiritualists have had the opportunity to compare, but materialists who have known only one kind of pleasure are in no position to judge. They are too eager to pity those who have chosen a spiritual way of life. 

Omraam Mikhael Aivanhov

maandag 10 februari 2020

Afrikaanse eigenheid

Ik keek naar een inspirerende video van een Afrikaanse sjamaan die een lezing hield in naar ik meen New York en wat hij vertelde raakte me diep. Een verhaal over voorouders die wachten en aandacht vragen, rituelen en initiaties in de werkelijke kracht van Afrika. En een Afrika die wacht op zijn mensen die eens gedeporteerd waren.
En de wens van een nieuwe exodus terug naar Afrika in een verenigt Afrika: coming home na een exodus om de werkelijke Afrikaanse spirituele kracht die onzichtbaar is te ontmoeten.
Een mooi mens deze sjamaan uit Burkino Faso!!

https://www.youtube.com/watch?v=o5Nklv7MFUA

opmerking van PK
"Dank voor je aanbeveling van de speech van Patrice Some. Ik kom veel in Gambia, ik zal het doorgeven aan mijn vrienden daar, in de hoop dat hun verlangen om naar Europa te komen vermindert. De rijkdom van Afrika is dit, de gemeenschap en het samen leven met de natuur is van grote waarde. En ook leven volgens de eigen wetten en niet die van anderen, veelal de witte mensen. Hartelijke groet "

Reactie: Vluchten heeft geen ZIN
Al dat vluchten van je opdracht daar waar je bent geboren en je opgroeit, helpt je ziel niet. Je wordt niet voor niets op een bepaalde plek, in bepaalde soms niet altijd comfortabele omstandigheden geboren. Dat aangaan maakt je sterk en daar gaat het om. Vluchten is de makkelijkste ogenschijnlijke tijdelijker oplossing maar het geeft nog veel meer problemen voor de gevluchte en de omgeving die het ontvangt met al haar geode bedoelingen. Elk krijgt zijn zelf veroorzaakte onverwerkte op zijn bord en dat eten, verwerken, is de grootste Opgave! Ontga je dat dan krijg je het in een ander leven nog meer op je bord.

wat zegt die Herman Hesse?

vond deze op het net en universeel van inhoud

Speciale agenten tussen werelden in onze cultuur afgewezen en in bepaald Afrika geëerd

In alle tijden wist men dat er verschillende werelden zijn, met hun eigen waarheden. De middelaars tussen de ogenschijnlijk menselijke wereld en de andere wereld waren boodschappers, sjamanen, helers of hoe dan ook genoemd. Ze hadden in de gemeenschappen een eigen gerespecteerde plek en verbleven vaak aan de rand, omdat ze een ‘randleven’ hebben. Tussen twee werelden leven en hun leefwijze werd gerespecteerd.

Ik dacht daar vanmorgen over toen ik een video zag van Malidoma Patrice Some van de Dagara stam in Burkina Faso uit West-Afrika. Deze spirituele leider beschrijft heel mooi hoe mensen die in het westen in psychiatrisch klinieken zitten eigenlijk een roeping hebben. De andere wereld roept hen en mensen noemen hen vervolgens ‘gek’ en worden gemedicaliseerd om hun roeping te onderdrukken. Deze Afrikaanse sjamaan beschrijft heel mooi hoe in zijn cultuur deze geroepene die zich ook ‘gek’, anders gedragen, worden herkend, een opleiding krijgen en door de groep, het dorp, de stam vervolgens worden opgenomen geëerd en een gerespecteerde plaats krijgen.
Deze bijzondere mensen hebben nog een open deur naar een andere realiteit en zijn zoals Malidona dat zo mooi zegt ‘a special agent of another world’, met een boodschap voor deze wereld. Die wereld klopt!

In mijn eigen ontwikkeling herken ik dat ik al vroeg dingen waarnam om me heen die andere niet zien. Ik sprak er niet over omdat het gek was voor de anderen. Er was letterlijk niemand om daarover te praten.
Ik herinner me nog dat ik toen ik begin zeventiger jaren Milieukunde studeerde in Groningen een indrukwekkende droom had alsof God tegen me sprak. Ik vertelde het de lokale dominee, die alleen zweeg, geen begrip, geen antwoord of iets van dien aard.  Ben niet lang daarna uit deze eenzijdige religie gestapt en heb daar geen spijt van. Later herken je dat deze priesters, dominees in het westen geen begrip hebben van een ‘special agent’ te zijn tussen deze en de andere wereld en dat hun ‘deur’ niet zuiver meer is en zelfs eenzijdig. Ze hebben wel een achting in hun religieuze kringwereld maar zijn maar een hele kleine eenzijdige en begrensde deur!

Toen ik begin dertig een burn-out kreeg en voor anderen ‘gek was’ werd de wereld erg klein, Verloor alle maatschappelijke verbindingen van werk, hobby en vrienden en kon opnieuw beginnen. Gelukkig liet de andere wereld me niet in de steek en kwamen de juiste mensen op m’n pad dat me heeft gemaakt tot wat ik nu ben.
Ondanks m’n anders zijn ben ik niet uit m’n geboorte omgeving gegaan en heb daar nieuw dingen gedaan. Dat was de tijd van de ‘new age’ waarin ik de boer opging met cursussen over reïncarnatie therapie, meditatie, de helende kracht van stenen e.d. Pas eind tachtiger jaren kwam geomantie in het blikveld en dit brede werkveld is nog steeds mijn hoofd aandacht gebied. Ik heb als het ware m’n eigen niche gevonden maar werd niet als zodanig gewaardeerd door de gemeenschap. De Afrikaanse sjamaan beschrijft heel mooi dat bij hen deze ‘speciale deurmensen’ een verrijking zijn voor de gemeenschap want ze kunnen wat bijdragen.

Dus als je denkt dat je anders bent, sluit je deur niet en leer om een eigen deurwachter te zijn en verbind je met mensen die bij je passen, die je gave weten te waarderen. En weet dat het een lange korte weg kan zijn om je eigen ‘deur’ schoon en zuiver te houden!
De samenleving is nog steeds niet rijp voor Multi dimensionaliteit omdat ze gevangengehouden worden door benauwende enge oude religies en verstikkend materialisme. Time for change, als je het niet zelf doet, doet de andere wereld het wel!

Kijk eens naar deze video van deze Africaanse man met een duidelijke boodschap!zondag 9 februari 2020

dochter Janne geboortedag met vriendinnetjes zaterdagWees mild storm voor dit volle landje

Goethe kon vrij nauwkeurig het weer voor de komende 24 uur voorspellen op bijna 10 min. nauwkeurig 

Wie kent ze nog, de luchtwezens
en al het wezenlijke dat leeft in de atmosfeer
het is meer dan Jan de Wind, of een donderwezen
leer ze weer herkennen in het Nederland, land van water en wind en een zeer grote horizon om je heen. De hemel is dichtbij


De waterwolf heeft zich gepositioneerd langs de noordwestkust en langs de rivieren
De Grote natuur kent grote krachten, die zich materieel kunnen uiten in storm en watervloed. Krachten die in het kustgebied, zoals Nederland, bedreigende fenomenen zijn.
Deze Oer natuur van Nederland heeft ook een uitwerking in de DNA en menselijk gedrag van de delta bewoners.
Zelf kom ik uit een Alblasserwaards Oergeslacht die al meer dan 1000 jaar zijn dagelijks brood met boeren heeft verdiend. Een rijke ervaringsketen in m’n fysieke systeem verankerd.

De plattelandsbevolking wist dat als het water komt het ook iets met hen te maken heeft en elke catastrofe gaf persoonlijke bezinning in deze hele bevindelijke omgeving.

Ik ken nog uit m’n vroege jeugd de ervaring dat bij onweer de hele familie gekleed in de kamer zat in afwachting van een mogelijke ramp. Op de grond stond dan de tas met de waardevolle spullen. Wij als kinderen zaten dan bij heftig onweer onder de tafel.

In 1953 kwam het water weer en de bovenruimten werden klaar gemaakt om het vee op de waterzolder te stallen en de woonspullen op de voorzolder. Het mocht niet van de overheid want men moest allemaal evacueren. Voor het eerst bepaalde een externe kracht wat de plattelandsbevolking steeds zelf kon regelen: naar boven gaan als je een stevig boerenhuis had! En vader had een speciale spade, die hij moest meenemen als het dijkleger werd geroepen om hun bedreigde dijkvakken te bewaken.

Catastrofe Angst had verschillende lagen, maar je altijd wel voorbereid op het onmogelijke.  Het wilgenhout werd al vroeg gehakt en kon in wiepen gevlochten als een net om de boerderij worden aangebracht om de golven te breken. En het hooi in de tasruimte voor en op de waterzolder werd als eerste gebruikt om de ruimte te vrijwaren.  En de waterdreiging was er tot in de zestiger jaren nog in de boerengenen van m’n Giessen Oudkerkse boerengeslacht.
En ondanks de schade was het land na een watersnoodjaar weer vruchtbaar door de afzetting van slib, zoals laatst in 1953 nog optrad na de overstroming. Net als een storm na de gedane schade de atmosfeer weer schoon had gemaakt. Het is te hopen voor het Nederlandse lage landje dat deze ‘Jan de Wind’storm mild is voor kust, dijk, land en have.

Ik kwam ook bijna te vroeg in de februari storm van 1953
Zat al zeven maanden in de buik van m’n moeder
En men had angst voor een miskraam
Militair hospitaal in Gorinchem en weer snel samen met de evacuees in de Betuwe in Driel bij familie!
Maar gelukkig duurde het nog twee en een halve maand dat ik
In het polderthuisbed werd geboren, net nadat het water de streek had schoongespoeld.vrijdag 7 februari 2020

aan bieding

zoek je een spirituele gids voor een heel aparte ontmoeting met het Fichtelgebirge in Beieren inclusief  verblijf, neem dan eens contact op!donderdag 6 februari 2020

zoveel jaren dochter lief


Voor Janne Sofia
Nu, op 6 februari 2020
ben je al negen jaren op deze planeet,
totaal al 3285 dagen jong
ik wens je vele rijke belevenis volle dagen toe in je negende jaar
vol verwondering en blijdschap
en mijn deur staat steeds voor je open
en en en

winters in het Middelgebergte

wonderschoon op de 4e februari in het westelijke Fichtelgebergte op 800 - 850 m hoogte, reinigende sneeuw in oud cultus landschapcultus gedrag


Oude eermethode op cultus plekken: de gehangene of in dit geval kopstand

de bergen in om te spiegelen


spiegelende spiegeling in besneeuw landschap op 850 m hoogte. 400 m lager is het lenteland zonder sneeuw
(met dank aan de F en D)

Waarzegsteen op de Große Waldstein

Ze noemen deze Große Waldstein steen naar de duivel -teufeltisch- maar het is voor mij 'waarzegsteen'.
Stenen kunnen ook last hebben van heel oude doemnamen, die christelijk van aard zijn. Oude projecties die niet meer passen in de 21ste eeuw en geen recht doen aan de oude waarden van in dit geval  mooie steenpartij.
Het wordt echt tijd veroordelende namen uit de openbare ruimte te halen en nieuwe namen te geven die recht doen aan de werkelijke diepre kwaliteit. Dat is oprecht denken!

zondag 2 februari 2020

ode


Mensen hebben je vereert
Ze hebben je vervloekt, gemeden, omhelst, gehaat, gekust
En Geliefd, een naam gegeven

Maar jij bent altijd zo gebleven
Wie je bent
Een vrije steen
Ik heb je Lief