donderdag 25 juli 2019

Gerechts demon


Vanmorgen voor moest ik op de lokale rechtbank  komen. Geen plek die m’n voorkeur heeft. Maar nu ook eens een plek om te onderzoeken.
Eerste waarneming: een algehele bezetting van een vuur-lucht wezen met een gemiddeld bewustzijn.  Deze ‘gerechtsdemon’ ziet als z’n taak: angst aan te jagen. Dit wezen wordt door de aarde gevoed en door de angst energie van de mensen die er in mee gaan. Als ik er een grote liefdes engel bij plaats, maakt het direct plaats en blijft zelfs een poosje weg. In het verborgene is nog wel wat te melden, maar dit was het voor even.
In elk geval is het je bewust te worden dat dergelijke door mensen veroordeelde plekken waar ook veroordeeld wordt, eens een andere kijk te geven. Ook demonische plekken verdienen vooral aandacht, daar wij ze zelf met onze gedachten en emoties voeden!

dinsdag 23 juli 2019

Selbbach
23.07.2019
Liep vanavond in Laubbühl, in het dal van de rivier de Selb, de Selbbach ten noordoosten van de gelijknamige plaats. Een karakteristiek karakteristiek beekdal landschap met poelen, kleine velden en bossen op de hoogten van het middelgebergte.
Bij een zo’n poel heeft vorig jaar de zwarte ooievaar gebroed. Door verstoring van het milieu is het waarschijnlijk dit jaar niet teruggekomen. De poel watergeest was uit haar lichaam en kon wel wat herstel gebruiken. De ooievaar wordt aangetrokken door deze plek van wege een zwart aetherveld in de ondergrond.
Verder op tref ik een kolonie waterfeen aan, die zo’n 30 – 40 cm groot zijn. Nieuwsgierig en levendig.

Het water van de Selber beek komt van net over de grens uit de omgeving van Asch. Het water is nu schoon maar heeft ook erbarmelijke tijden gekend.
Mooi was ook de omgevingsvelden waar te nemen. Dan weer in een water aether veld en dan weer in een instroomveld met hele warme temperaturen uit de bovenlucht.

Het wilgenroosje bloeit en een uitspraak van een oud ingezetene is dat als deze plant bloeit, zoals nu, het herfst is. De maand augustus wordt hier traditioneel ook als herfstmaand bestempeld.

Enkele hoofduitgangspunten van menselijk handelen in de tijd

- De Natuur als leermeester


Dit was in het verleden een heel vanzelfsprekende zaak, om te spreken van een ‘belevendigde omgeving’ van energieën, elementaren, elementalen, goden en godinnen etc., die ook werkelijk om je geeft en betrokken werden: de letterlijke betekenis van het woord ‘omgeving’. Nu is dat veranderd en reageren bijvoorbeeld architecten in de negentiger jaren afkeurend op de organische bouwwerken van bijvoorbeeld Ton Albers en Van Hut. De natuur laat die multidimensionale voorbeelden zien en dat diende als uitgangspunt voor bijvoorbeeld de gotiek.


 - Ik
De wetenschap die als enige bepaalt. Machthebbers laten zich door wetenschappers adviseren die op hun beurt statistieken en onderzoeken als hun ‘wapens’ gebruiken. Een sciëntistische eeuw waarin de natuurwetenschappelijke manier van denken dominant is. De mensen hebben een vrije wil en Gods handelen in de schepping is uitgesloten. De geschiedenis van het sciëntisme begon al bij de Verlichting.

 - Mensloos en gericht op materie 
“Je kunt de mensen niet behagen”, aldus architect Herman Herzberger, bouwer van ondermeer de schouwburg van Breda. Het moet vooral vernieuwend zijn! De plannen worden achter het bureau gemaakt en er is geen interactie meer met de omgeving, de plek, de natuur en de mede-mens. Je kunt zeggen dat we steeds verder verwijderd raken van wat we eigenlijk zijn. Een ik-verschrompelingstijd van uiterlijkheid, af gescheidenheid. De metafysica op de achtergrond.

 - Atomistische lustmodel We handelen als losstaande atomen en zoeken voor onszelf een snelle bevrediging op de markt. Op de markt is de leus: “consumo ergo sum”: ik consumeer dus ik ben. Met een ander heb ik in het atomistische lustmodel niets te maken. De buitenwereld staat los van mij. We leven langs elkaar heen, vluchten in geld verdienen en consumeren. ‘Intellectuele monsters’ die alleen letters hebben gegeten.

 Nadeel: grote bindingsproblemen. Je hebt namelijk vier soorten menselijke binding:
1. een verbinding in jezelf: tussen denken, handelen en begeren of je lijf, ziel, geest
2. een verbinding met anderen
3. een verbinding met de generaties die ons voor zijn gegaan en de generaties die na ons zullen komen, een binding met de cultuur in het algemeen.
4. een verbinding met de natuurlijke omgeving, inclusief de subtiele werelden, datgene wat ons omgeeft.

 - Andere dimensies of het menselijk einde op deze planeet?
We willen ‘terug’ naar de grotere dimensies, waar we vandaan komen en zoeken naar iets anders, iets hogers, naar veelzijdigheid of eenvoud, creativiteit en het bewuster toepassen van ons bewustzijn, het weten, ons wezen.Mijn roots die eind eigen eindigen 


Mijn grootvader, zijn vader, zijn vader etc. mestten het land nog met gecomposteerde aarde, een vermenging van slootbagger en stalmest. Alleen de akkers en de weiden kregen bemesting. De hooilanden achterin kregen nooit mest. 

Mijn vader deed het met stalmest en kunstmest.

Mijn neven die het oude familieland nu gebruiken, gebruiken drijfmest, kunstmest en bestrijdingsmiddelen en ploegen zelf de oude grasmat weg. 

Mijn nazaten….…de Bovenkerkse polder wordt weer Water Natuur, Eindelijk!?

maandag 22 juli 2019

being local.....

samen met de jongste Josefiene bij een locale feestoptocht in Beieren. Elk weekend een locaal feest, eigenlijk niks voor mij, maar wel een draai voor de kids!

zondag 21 juli 2019

Voorouders en germaanse genezingstradities in omgeving Schirnding


Sabine Bachstein haar voorouders van moederszijde komen uit dit gebied. Haar grootvader die porzelijnschilder en musiker was,  woonde in Hohenberg a.d. Eger en zijn vrouw kwam uit een boerenfamilie in Tobisenreuth in Tsjechië, beter bekend als Bohemen, waar na de laatste oorlog alle Duitsers werden verdreven. Daar hun boerderij vlak bij de grens lag werden de bouwwerken verwoest.  Op de kaart tref je dan de kwalificatie aan: Wüstung.

Sabine’s ouders kenden nog een oude volksgeneeskundige Roessle met lange witte baard, die op de oude germaanse wijze mensen heelde. Door vooral gebruik te maken van de natuurelementen en de germaanse goden, zoals Wodan. 
Een voorbeeld is een vrouw die leed aan een darmafsluiting bij een geboorte die geheeld werd door ze eerst in ijswater te plaatsen en vervolgens n bed met hete stenen. Afwisselend heet en koud!
Een ander familielid heeft hij ook gered, die als kind dyfterie had.

Een ander opmerkelijk feit was dat hij vegetarier was, iets wat in die tijd, zo begin 20ste eeuw, weinig voorkwam.

Zouden er nog dergelijke Germaanse genezers werkzaam zijn vraag ik me af?
De genezer heeft zijn kinderen goed laten studeren en zijn inmiddels professoren en doktoren!

Bekend is wel dat ze veel werkten met dieren via skeletten, of schedels die opgehangen werden bij bijvoorbeeld deuren. Dieren hebben trouwens in onze westerse cultuur nog een grote helende waarde. denk aan de vele huisdieren die er zijn!

Bron: gaialogie Nieuwsbrief nr. 1, dick van den dool, januari 2005

Seven Characteriestis of Mystical Experiences.

"1. Ineffability (inability to capture the experience in ordinary language). 

2. Noetic quality (the notion that mystical experiences reveal an otherwise hidden or inaccessible knowledge). 
3. Transiency (the simple fact that mystical experiences last for a relatively brief period of time).

4. Passivity (the sense that mystical experiences happen to someone; that they are somehow beyond the range of human volition and control). 
5. Unity of opposites (a sense of Oneness, Wholeness or Completeness).

6. Timelessness (a sense that mystical experiences transcend time).

7. A feeling that one has somehow encountered “the true self” (a sense that mystical experiences reveal the nature of our true, cosmic self: one that is beyond life and death, beyond difference and duality, and beyond ego and selfishness)."
  
Drawing on his personal experiences and research into mysticism, Douglas W. Shrader writes in 2007 about the "Seven Characteriestis of Mystical Experiences." 


Douglas W. Shrader (1953 – 2010) was Distinguished Teaching Professor of Philosophy at SUNY Oneonta.  He authored numerous publications, including Near-Death Experiences: Scientific, Philosophical, and Religious Perspectives (1995) and Seven Characteristics of Mystical Experiences (2007).foto's https://www.bbc.com/news/uk-england-wiltshire-48703632

'heilige plaatsen' zijn vaak ter plaatse het omgekeerde geworden: demonisch met een heel grote illusiewaarde

In Egypt, India, Thrace, Greece, Palestine, and so on, many places considered holy in the world have lost the spiritual power and the influence they had in the past. Over centuries, such places that had been marked with the imprint of exceptional beings have since been profaned by the presence of many people with impure thoughts and feelings and lacking in light. Whatever the holy nature of a place and the imprints inscribed everywhere on the walls and objects by beings of great spiritual elevation, everything is lost if such a place is exposed to the comings and goings of people without the appropriate attitude and who don't know how to maintain its holy nature: the heavenly beings that were living there have left. 
You can of course visit 'holy places', but do so with the awareness that above all, they must lead you to finding the one true holy place, the one within you, in your soul. Once you have found it, wherever you go, you will commune with all the great spirits that have incarnated on earth and you will be nourished by their wisdom and love. 

Omraam Mikhael Aivanho