woensdag 21 december 2011

Lichtdag; winterzonnewende. Vier het werkelijke Nieuwe

Jezus sprak: "Laat hem die zoekt, zonder ophouden zoeken, totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij in verwarring raken, en als hij in verwarring geraakt is, zal hij zich verwonderen, en hij zal heersen [dienen] over het Al." (Thomasevangelie)

De 21ste december. Vanouds een gedenkwaardige dag van de winterzonnewende. In vele esokringen is het hun dag, die op de hun eigengemaakte en bekende traditionele manier gevierd wordt.
Vanmorgen vroeg zittend bij het vuur, kwamen ze weer de dwergen . Nu met muziek en een verzoek. Een grote dwerg rolde een oproep uit en las het voor. Ik ben uitgenodigd. Ik volgde ze de gang in en was plots in een donkere realiteit. Diep gaand de aarde in. Een dwerg bekommerde zich over m’n route en nam me heel diep de aarde in. Laag voor laag als een diepe val. Onder in het diepe gat was een opening, die werd geopend. Op een slede ging de reis door diepte verder  de aarde in en ik kwam bij een rots voor een grote opening. Die ging open en ik kwam in een  grote grot. Aan het eind was het heel licht en herkende ik een lichtgestalte, nog vorm hebbend van een vrouwe maar wel heel aardewitlicht.  Ik ging links van haar zitten  en ze wilde weten over het nieuwe vuur wat ze had gehoord. Ze was duidelijk teleurgesteld toen ik haar de toegang niet gaf en ik ging weer terug. Toch liet ik ze een glimp van het nieuwescheppende  Aardelicht zien, en dat was voldoende om haar uit de slaap te halen.
Een Engelse collega Sig Lonegran schreef in zijn nieuwsbrief dat mogelijk de patroonheilige van de geomanten Thomas is, die de katholieken aan deze dag hebben gewijd.  Uiterlijk heeft hij gelijk dat de exoterici hem toewijden maar esoterisch is hij niet juist daar ze iets heel anders en veel groters  eerden. Wees een werkelijke gnosticus zeg ik hem en zoek verder. De echte tradities geven een beter spoor dan de helaas teveel ontspoorde exoterische katholieken.
Hij heeft wel een punt dat bepaalde kenmerken van mensen hen van nature een betere toegang geven tot de andere werkelijkheid. Linkshandigheid, dyslexie. schizofrenie en zij die zich bezighouden met wichelen/pendelen.  De deur is wel in  wel bij hen in zicht maar de route na de deur blijft uiteindelijk de kunst!
Vandaag een mooie dag om het nieuwe Licht te ontmoeten. Maak er vooral wat Lichts en Nieuws van.


Vraag: Wie weet trouwens welke 'heilige' de vroege christenen eerden op de 21ste december. Thomas is pas veel later op deze datum gezet!
licht in de afbrekende Duisternis

zaterdag 17 december 2011

Gat-gat (g)atmosfeer, pfff


Deze prachtige  planeet heeft het zwaar met al die uitlevende persoonlijkheids bewoners.  Dit weekend sta ik in een groep eens stil bij de aeromantie; de relatie van mens met het element lucht. Luchtbeïnvloeding is zo oud als de mensheid en zelfs Jezus  heeft ervaring met het fenomeen wind: “Hij [Jezus] stand op en bestrafte de wind en het water: ‘Zwijg, wees stil!’ En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.” Marcus 4: 39 Willibrordvertaling 1995.

In de oude geomantie is luchtbeïnvloeding een veel voorkomende interactie, die niet altijd even fris was. Maar hoe is het nu? In de luchtsferen had je voorheen vaste punten van waaruit de windwezens de locale winden beheerden. ‘Jan de wind’ ons nationale held’ in de luchtsferen die de widnmolens zijn blaaswind gaf.   De lucht zat vol met positiviteit dat zelfs de goden voelden zich daarin thuis.  Hoe hoger je kwam, hoe meer opbouwende verfrissende levensenergie.  Maar is dat nog wel zo? Alles is nu anders dan voorheen en zelfs omgedraaid. Door het vliegtuiggeweld in de atmosfeer is een netwerk van sterk vervuilende vliegstromen met haar onzichtpare toevoegingen ontstaan waar nu  minder positieve wezens de dienst uitmaken en de aardwinden destructiever hebben gemaakt. Ook net in de buitensfeer van de aarde is een satalietlaag die zeer onfris is. En dan nog die vreselijke experimenten met Haarp. De aarde heeft als het ware tenminste twee lagen gekregen die een negatief filter vormen voor de vaak ook voedende kosmische stromen. Buiten is niet altijd meer voedend en vooral in landjes als deze waar zoveel leeft: 16 miljoen mensen, 8 miljoen auto’s, 7,1 miljoen stokende huizen, 15 miljoen varkens, 100 miljoen kippen en 5 miljoen koeien om maar niet te spreken van al die mee-eters als katten, honden en andere emodieren.  Wat een uitlaten en we noemen dat welvaart.  
Daarbij komt nog dat het elektromagnetisch schild rondom de aarde ook aan het veranderen is. De atmosfeer is een ‘gatmosfeer’ geworden met openingen, hinderlijke tussenbarrières e.d. Ik schaam me! ‘Shame on us’ was ook de strekking van het betoog van de bekende hoogleraar Michael Porter van Harvard Business School die donderdag een volgepakt crème de la crème businessman zaal in Amsterdam toespraak.  ‘Bad business’ door ‘bad people’  kan omgezet worden in echte materiële en sociale duurzaamheid. Tijd voor een ander kapitalisme dat meer lokaal is.
In elk geval een punt van aandacht  voor al die vliegers,  handtelefoneerders en tom-tommers om je eens  ervan bewust te zijn  dat je de voedende stromen tegenhoudt en zo mede onbewust  een zeer destructief afsluitend systeem voedt.
Net als bij de mens met zijn persoonlijkheidscult dat als een allesoverheersend filter het dagbewustzijn aanzet  en subtielere eigener opbouwende vrijermakende impulsen weerhoudt. De mens kan zich niet alleen meer door buiten bevrijden maar door vooral zijn eigen innerlijke bron. Zo is het mogelijk ook voor deze planeet dat de buitenkant waar wij als mensheid in bevinden; de aarde-water-luchtlaag,  het Mensheidsego is van deze planeet, die oneigenlijk is en verbinding met boven en onder tegenhoudt. Zo bij de mens ,zo ook binnen in onze eigen materiële buitensfeer. De goden leven al lang niet meer boven ons maar elders en velen leven in de kernen van deze prachtige planeet. Daar moet mogelijk de vernieuwing vandaan komen en niet van buiten, zoals de mens wanhopig zoekt op, boven de aarde  en in de Ruimte. Ga naar binnen en verlaat die vliegtuigen –vliegend tuig-, handi’s –niks handig-  en tomtoms –dom-dom- en gebruik weer je eigen innerlijke krachten. Go local en gebruik je eigen innerlijke krachten en ontmoet weer eens echtheid! ....Dit moet niet het mag! Gat..gat..gat nog aan toe. Vandaag maar weer eens een nieuwe fruitboom planten en m'n wilgen snoeien..

zondag 4 december 2011

Centrale heiligdomsplaatsen in Heidenaabtal met de Rauher KulmGisteren met Bernt de Rauher Kulm bezocht. Een centrale berg in de Oberphalz in een prachtig lossdal met zeer oude bewoningen. De oude Odinberg die nog steeds bezocht wordt door bliksemwolken die de berg omhullen. Op de top is geen boom die geen inslag heeft gehad!
De omgeving kent vele voorchristelijke plekken en de christenen hebben alles in het werk gesteld om het gebied te desacraliseren door kerken op de vier richtingen te bouwen en ze te wijden aan drakenbestrijders zoal Michael, Margaretha en Georg. Zelfs de beheerders van het gebiedsheiligdom zijn door de benedictijnen niet met rust gelaten, die hun grafvelden hebben ontwijdt. De hoofden werden omgedraaid, skeletten omgedraaid en zelfs stenen gelegd op de  borstbeenderen.
Gelukkig hebben deze grote Oernatuurkrachten deze overheersers tijd overleefd en hebben de vervloekingen niet hun werk gedaan en kunnen de oude reuzenkrachten  van Wodan, Odin, Wildeman, de oude Wijzen e.d. nog worden bezocht. Elke heilige berg heeft zijn grote vorm en zijn kleinere pedant die interessanter is dan de hogere, kleinere.  Eert wat altijd blijft, wat er ook mee wordt gedaan!

donderdag 1 december 2011

Bosvrouwen; een eerste contact


Vandaag eens op bezoek bij de locale bosvrouwen. Ze leven onder de aarde in de berghelling van de vrouwenberg aan de zuidzijde van de rivier de Roslau en komen zomers wel in de bosfeer. Ik ga zitten tegen een boom die iets aanwijst vlak voor hun opening, een groeiplaats voor bosbessen.. De volgende informatie komt:
“Dit is mijn territorium, deze berg, deze zijde [noordzijde]. Hier wonen wij met vele vrouwen. Men noemt ons hier “Holzfräulein”, maar we zijn bosvrouwen. We wonen hier sinds de aanvang en onderhouden de berg, ons rijk. We beschermen de Godin en af en toe komen we aan de oppervlakte. Wij doen niet zoveel met mensen. Voorheen werkten we samen met de zieners, maar die zijn er niet meer, behalve jij. We voorspelden zaken aan ze als iets aan de orde is, zoals gevaar of iets dergelijks. In dit grensgebied was dit belangrijk. Jouw kunnen we begeleiden in je proces met deze omgeving, die je goedgezind is. Vertrouw ons, wij vertrouwen jouw.  Kom nu in ons rijk.”
Via een doorgang die zichtbaar is als een bosbessenplek reis ik in hun wereld, waar meerdere vrouwen zijn.  Daar beheren ze de kristallen in de Aarde, die er velen zijn.
Volgend jaar zomer het ik als thema de ‘Ontmoetinge met de vele Bosaardewezens in het Fichtelgebirge’ in Beieren, wil je meer weten neem kontakt met me op.