zondag 21 juli 2013

astrale verrassingen

Een droomvoorbeeld op de Hof van Schirnding. M. wordt ‘wakker’ zo rond 11.45 en merkt dat er enkele mannen buiten zijn. Zo’n drie tot vier werkmannen zijn op zoek naar iets en het leek alsof ze met de auto zijn gekomen.  Een van hen liep door het huis en dat maakte hem wel bang.
Bij onderzoek bleek dat M. ‘s nachts makkelijk uittreedt en de astrale weg boven het huis bezoekt. Hierin reizen levenden ‘s nachts doorheen vanuit Tsjechië. Deze weg was aanvankelijk een astrale dodenweg die zo  rond de 8e/9e eeuw is ontstaan naar het centrum van Schirnding omdat het daar heel licht was.  De doden hadden vooral door de invloed vanuit het Christendom een richtingzoeker naar het licht op aarde. Deze baan wordt nog steeds door levenden die ‘s nachts uittreden gebruikt. M. hoorde ook een andere taal., mogelijk Tsjechisch wat duidt op de weg die vanuit het oosten naar Schirnding loopt.
Mij vertelt het iets over dit  lokale subtiele fenomeen en M. over zijn nachtelijk leven en zijn diepere angsten. Het wakker worden is een gevolg van zijn angst maar zijn waarnemingen zitten dan nog in de droomwereld die doordraaien in z’n dag bewustzijn.

maandag 15 juli 2013

Dierentuin en tribe-denken-wonden
Gisteren was ik in Neurenberg in de dierentuin. Het thema dat onderweg boven kwam was nationaal socialisme. In Neurenberg werd immers deze nationalistische partij gesticht.  Onderhuids  -ondergronds- en bovenhuids  - in de boven luchtsferen- leeft nog altijd in Duitsland in het subtiele dit destructieve gedachtengoed, dat af en toe zijn reuzengezicht laat zien aan de oppervlakte. Het manifesteert zich in de subtiele elementen in negatief vuur en negatieve lucht, oftewel negatieve mannelijkheid.  In Neurenberg is dat goed speurbaar dat het vrouwelijke nog wordt ‘vertreten’.  Het geeft een disfunctionele stad dat neigt naar chaos. Een karakter dat overigens vele steden in het westen hebben.

De dierentuin werd in 1939 in de ns tijd op de huidige plaats nieuw gebouwd op de geologische plaats waar veel rode zandsteen –aardevuursteen- aan de oppervlakte komt.  Het werd aan het eind van de oorlog door de Amerikanen geheel verwoest en is  in de vijftiger jaren weer opgebouwd. De dierentuin heeft nu een heel natuurlijk karakter maar subtiel is het voor mij niet in orde.

Veel mensen in Duitsland dragen het ns verleden ook mee in hun onderbewuste. Je treft het aan in hun subtiele onder aarde  en het verdient aandacht want deze destructieve woede kan af en toe weer de kop opdoen. In de bijbel staat zo mooi verwoord dat  een ‘zonde’ tot in het zesde, zevende geslacht kan worden doorgegeven. Niet voor niets is de Duitser Hellingen de reïntroceerder  van familiesystemen die door opstellingen inzicht en heling geeft van oude familiewonden.

Duitsland is een heel mooi land maar heeft ook een recente grote verwonding opgelopen, die aandacht en heling verdient. Het bevooroordeeld denken in groepen, soorten, is nog lange niet uit de tribestate van de collectieve mens verdwenen. De kranten staan er dagelijks vol mee.

In het subtiele leeft het verleden voort als het niet wordt hersteld. Subtiele wonden in de buitenwereld zijn ook zo lang nodig totdat de mens zelf zijn eigen verleden heeft uitgezuiverd.

donderdag 4 juli 2013

Esoherische resten van Noorse mythologie op het eiland AmelandAmeland is een bijzonder eiland wat onlangs bleek na een geomantisch onderzoek bezoek. De esoterische geschiedenis kent vele sagen en mythen die duiden op een Noorse invloed.  Bij onderzoek bleek  vooral in de omgeving van de Willibrordespoel dat hier nog een overblijfsel is van een mooie dualiteit; een verhoogde plaats van de godheid, waar in christelijke tijd een kerk is geplaats en wijselijk Johannes de Doper werd toegewijd. De Fostareusgod van het jota rijk is nog steeds present evenals  de zeer oude wijze Fosite godin, die haar locatie kreeg  in een verlaagde poelplaats  ten noorden.  De kerkelijke bouwmeester die nog beïnvloed waren door de Noorse mythologie kozen voor eenzelfde oriëntering in hun bouwwerken; zitplaatsen voor de vrouwen aan de noordzijde, en voor de mannen aan de zuidzijde.
Opmerkelijk  zijn ook de paardwezens in de luchtsferen, die nog duiden op de walkurenrijken.
Een mooi subtiel eilandsfeer met twee eilanddeva's en een overkoepelende godin.  En vooral ook sferen die met de nieuwe uitstromen vanuit de aardekern gevoed worden en veranderingen zullen veroorzaken. Het subtiele is immer de voorbode in het materiele.
Met dank aan het eiland met haar vele sferen, de onderzoekers en de commentatoren.