donderdag 31 oktober 2013

laatste nieuws Hof van Schirnding


Terugblik en stand van zaken in  oktober op de Naturbegegnungshof Schirnding in het Fichtelgebirge
Oktober heeft een prachtige herfstfeer in de herinnering achtergelaten met mooie herfstdagen en enkele open hemelluchten. De bladeren zijn gevallen en het huis wordt winterklaar gemaakt.
In de grotere omgeving is geomantisch onderzoek gedaan naar de Dürnberg, een voormalige zwarte berg, de ’Wandernsteine ‘bij Kleinwandern, de zetel van een Oergodin en de oude pas van Schirnding.
Door ziekte en andere omstandigheden van vier helpers kwamen er minder gasten, doch ondanks dat zijn op de hof enkele kleinere  noodzakelijke klussen geklaard. Zo is de oostelijke brandmuur geïsoleerd en  aangesmeerd en de kopse delen van het grote dak door Jann vakkundig afgewerkt. In huis is een vloer gestort in de voorruimte van de stiltekamer. Buurman Dieter heeft het laatste deel van het tuinhek voltooid en het geheel geeft nu een mooie erfbeeld. De oostkamer van de brandmuur wordt een kleine keuken en de oude vloerbalken zijn daar nu verwijderd.
Met heel veel dank aan Dieter, Jann en Yolanda die op werk/luier-vakantie waren en vriend Bernt. En met dank voor het mooie fotowerk door Yolanda!
De komende tijd liggen wat grotere klussen te wachten als het leggen van betonfunderingen op de begane grond en de aanleg van de aarding van de elektriciteit . Ook de verbinding met de twee daken moet nog voor de winter worden aangesloten.
Voor ander groot werk in het huis is het afwachten van beschikbaarstelling van de gelden van de verzekering.


Oproep; werkassistentie
Dringend gevraagd assistentie voor de komende periode.  Mocht je iemand kennen die tijd en zin heeft om een steentje bij te dragen,  laat het me weten! Werkzaamheden;  funderingen leggen, voegen, verven, diverse fijnhout werkzaamheden,  zaagwerk buiten, tuinieren en luieren e.d. 

Volgende reismomenten om mee te reizen
-   Woensdagmiddag 6 november vertrek ik weer en kom nog een keer terug halverwege november (23/24 november ? afhankelijk van de tijdwens van de vrijwilligers die komen) om zo rond 14/15 december weer terug te gaan naar Giessenburg.  Wil je komen neem contact op om eventueel mee te reizen.
En heb je zin de kerstperiode/nieuwjaar hier te zijn om de heilige nachten mee te vieren, laat het me weten.
Mocht je  anders willen komen laat het me ook weten. Met de trein is het goed te doen en ik weet nu meer van goedkope treinboekingen.
Dank voor je aandacht!!
Graag tot weerziens of weerhorens namens,


woensdag 30 oktober 2013

Zondag op stap

De Gaialogische ervaringstocht a.s. zondag gaat naar Noord-Holland. Aanvang 10.30 – 17.00 uur); Thema: sterrenbeelden op aarde in de Friese cultuur en heilige meren 

Archeologen hebben de laatste decennia zeer interessante ontdekkingen gedaan over de voorhistorische tijd; Bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.  Het gaat mij nu vooral om de West-Friese cultuur in Noord-Holland boven  de in zee mondende  Oer-IJ.

Een beeld dat ontstaan is dat de “Friese” oerbewoners zich vestigden op relatief hogere kustplekken en daar leefden van akkerbouw, veeteelt in het achterland en visserij/jacht. 
Hoe hun cultus-landschap eruit zag wordt steeds helderder door  archeologische vondsten. Vooral Linda Therkorn heeft daarover een zeer interessante dissertatie geschreven (zie bijlage). De kleine gemeenschappen of individuele boerderijen  kenden een boven-beneden verbinding met sterrenbeelden als Taurus (stier) Canis Major (grote hond), Pegasus ( gevleugeld paard) en Hercules (  Thor).
 Kuilen, greppels en sloten uit de Late IJzertijd en de Romeinse Tijd  bevatten meestal aardewerk en dierbotten, maar er zijn ook kuilen met bijzondere vondsten aangetroffen. De meeste van deze sporen kunnen worden gerelateerd aan de drie seizoenen die de Friezen kenden en deze seizoenen werden aangekondigd door de opkomst van een bepaald sterrenstelsel.


Zie onderstaand artikel en voor verder leesonderzoek zie een verwijzing naar de bijlage het proefschrift van Linda.

In Nederland is er tot nu toe nog geen vruchtbare samenwerking geweest met archeologen om hun vondsten en vondsplekken te interpreteren.
Mijn optie is nu om de vondstplekken van Linda Therkorn zondag te bezoeken en te ervaren. Daar ik nog bezig ben met vooronderzoek naar de locaties kan ik nog niet aangeven waar we heen gaan.

Ten tweede wil ik een  bezoeken waar archeologen een ‘heilige plaats hebben gelokaliseerd als zijnde een meertje of laagte.
In Velserbroekpolder, Beverwijkse Broekpolder en in Geestmerambacht zijn  interessante lijnelementen gevonden die lijden naar  zeer oude cultuswaterplekken.

Onderzoek/ervaringen zondag
-       cultuslandschap rond boerderijen en relatie met sterrenbeelden; is dit nog te ervaren
-       heilige cultuswaterpunten in kustzone
-       sterrenbeelden onderzoek van stier, grote hond, pegasus en hercules in relatie tot lokale godheden.

Heb je zin om mee te gaan naar deze plekken laat het me weten. Dan kan ik je vervolgens nog berichten waar we elkaar ontmoeten.

Graag tot weerhorens


maandag 28 oktober 2013

Vraag; boven-beneden punten: bebouwde sterrenpunten


In het verleden hoorde ik wel eens dat de tientallen hunebedden op sterrenpunten staan, evenals de vele honderden terpen in het Friese land.
Wie kent onderzoekers die zich daar in verdiept hebben, of andere sterre beeldpunten die door de oude mens als bouwplaats van heiligdom of weerplaats (slot) zijn gebruikt.

Bij voorbaat dank voor de informatie.

Zwart-wit discussie; ze bekennen kleur


Ach die hele discussie tussen zwart de Piet en wit  de Sint bij het sinterklaasfeest  dat vooral in Nederland wordt gevierd, is m.i. gebaseerd op eenzijdige kijk op de werkelijkheid.
De materialisten geven argumenten dat het zwarte een representant is uit onze koloniale tijd of een gevolg van het vele verblijf in schoorstenen.
De immaterialisten of esoterici verwijzen naar de prehistorische herkomst van deze kleuren uit de voorchristelijke godenwerelden of geloofssystemen. Daar komt polariteit van wit-zwart heel veel voor. Net als in de subtiele waarnemingskunde.
Het hele ‘geval’ van wel of niet zwarte piet is verzand in materialistisch denken en is een gevolg van het geen inzicht meer hebben in de diepere aspecten van deze zeer oude mooie westerse cultuur, ver voor de materialiserings waan.  
Hier in het Fichtelgebirge kent men de zwarte Percht, een oude geest die opkomt als de zon haar neergang uit in het vele donker in de buitennatuur. De donkere afbrekende en opbouwende krachten hebben dan meer leefveld en leven ook met een andere moraal.
De materiele mens is gedoemd tot eenzijdigheid en gevangen in het licht. Door hun materialisatie herkennen ze niet meer dat dat juist zwart is!


In het wit is het zwart en in het zwart is het wit. Voorbij beide is weer een hele andere kleurintentie

zaterdag 26 oktober 2013

Het onbewuste onverwerkte wordt geactiveerd door hier te komen


Hier op de Schirndinger boerderij  in Frankenland van Noord-Beieren komen regelmatig gasten en die  hun ervaringen hebben in dromen of waarnemingen.  Het is dan niet de bedoeling om te reageren op deze responses, reacties,  maar om te onderzoeken.  Een plek kan namelijk iets wakker in je maken vanuit de subtiele bewoonde sfeer (huiswezen(s), achtergebleven bewoners), de subtiele grotere omgeving waarmee de plek verbonden is of de energie uitstraling van een plek zelf.  Het laatste is vooral hier sterk  vanuit de aarde door het vele aardevuurlicht, de sterke aardekracht en het onderaardse water. Dat geeft een wakker makende impuls in het subtiele aardse system als dat daarvoor rijp is . Door onze  christelijke cultuur hebben we dat onbewust geplaatst onder onze voeten (de hel), waar het weggedrukte, onverwerkte huist, door de meesten het onderbewuste genoemd.
Dus wees blij dat iets wakker wordt  en identificeer je persoonlijkheid daar niet mee.

plaats wakker makende impulsen
heeft de oude mens bewust gezocht door te reizen
te pelgrimeren
vecht er niet tegen of vlucht niet wat je waarneemt in je slapende toestandAjax is een van de helden uit de Ilias van Homerus. Een boom van een man. Een wat bokkige persoonlijkheid, maar als het om vechten gaat is hij de onverschrokkenste van de helden. Zijn lijfspreuk: Geen woorden maar daden.

woensdag 23 oktober 2013

Wie kende nog Henk Kleinman?


In de jaren negentig was in Haarlem actief de paragnost genezer Henk Kleinman. Van hem is ook een boekje verschenen  bij  ‘Onkruid’ over wichelroedelopen en hij had een aparte methode van diagnosticeren.
Ik heb enige jaren met hem contact gehad en heb veel van hem geleerd. Wie informatie over hem kent, graag melding.

Thema inspiratieve bijeenkomsten november "losser komen van krachttermen"In november en december  zijn er weer inspiratieve bijeenkomsten in Amsterdam  en Giessenburg waarvoor ik je van harte uitnodig!

 Inhoud
Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring, is een maandelijks programma  beschikbaar. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde: actuele thema´s over Nieuwe en Oude Aardse subtiele fenomenen, vragen die leven, uitwisseling van inzichten en het thema van  maand.

Het thema in de herfst novembermaand is. “Losser komen van krachttermen; de kunst van het ontwensen, ontvloeken en ontzweren.”

Mentaal-emotionele krachttermen, zoals vloeken, schelden, verwensingen en zweringen kunnen heel lang doorwerken  voor de mens als ‘ontvanger’ doch ook  voor de mens als  ‘zender, veroorzaker’. Herken de verschillende krachttermen  en de doorwerkingen in het  eigen en omgevende subtiele systeem. De kernkracht van  bewustmaking met het leren van te ontwensen, ontvloeken en ontzweren.

Maandagavond  Amsterdam:  4 november
- Ontmoetingsplaats: Annette van de Lang,  PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres:  annetvandelang@online.nl
- Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur, bijdrage; 20 euro
- vervolgdata:  donderdag 19 december

Woensdagmorgen Amsterdam-Zuid:  6 november

Ontmoetingsplaats: Geerdinkhof 377, 1108 AB Amsterdam Zuidoost , telefoon 020 4520 70 30 .
Parkeren kan gratis in de buurt. , mailadres: carin@villasophia.org.
-       Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur, bijdrage;  17,50 euro
-       vervolgdata:  woensdag 18 december
     Vrijdagavond, Giessenburg:  8 november
- Ontmoetingsplaats: Bovenkerkseweg 32, 3381 Kb Giessenburg  tel.  0184-651222. Mailadres: info@gaialogie.nl
-       Tijdstip: 19,45 – 22.00 uur, bijdrage; 20 euro
-       Vervolgdata : 20 december

Graag tot weerziens op één van deze bijeenkomsten en ik heb er weer zin in en ..gasten zijn van harte welkom! 

Je kunt deze mail ook doorzenden aan een belangstellende. Bij voorbaat dank!