maandag 24 oktober 2011

Bergen en wezens


Iemand vertelde me dat ze bij een bezoek aan de bergen in Scandinavië gezichten in rotspartijen zag. Soms een koning,  of een koning met koningin of een krijger.
Nu zit in deze persoon een Walkure die in een ander leven de heldendoden naar het walhalla bracht. Deze Walkure leefde eens in Scandinavië en in dit leven wordt dat persoonlijkheidsstuk weer wakker als het in haar oude gebied komt en ziet de andere wereld in het materiële. Wat ze ziet kan een afspiegeling zijn wat daar eens was of nog een actuele subtiele waarde zijn op die plekken; de oude belevendigde sferen die er nog huizen.
In elk geval trekt deze persoon nog steeds dolende zielen aan die van haar verlangen dat ze hen helpt om door te reizen. De dolende zielen worden door haar voorgesteld als wilde honden of wolven. Voorstellingen van mensenzielen uit de nederwerelden.

In het Fichtelgebirge in Beieren zijn over de hoofdberg,  de Schneeberg, ook nog vele verhalen dat koning Salomo en Karel de Grote daarin leven. Hoofdbergen trekken grote geesten aan die daar verbinding mee zoeken. De bergkoning trekt een andere koning aan en nog steeds! En de Walkuren heb ik eerder in het zuiden van het Fichtelgebergte mogen ontmoeten. Krachtige vrouwspersonen.

vrijdag 21 oktober 2011

Vliegen en chemtrails


Je hoort veel over het feit  dat door  de uitlaatgassen van vliegtuigen zogenaamde chemtrails ontstaan; nevelvormige velden die de imput van zonlicht  en ander kosmisch licht veranderen. De hoofdverkoper van kersosine is BP die volgens mijn bronnen de volgende middelen toevoegen aan vliegtuigbrandstof: ‘Strontium, mit Aluminium beschichtetes Fiberglas (Normalwert : 2 ppm, tatsächlich nachgewiesener Wert: 39000 ppm),
Barium (Grenzwert von 1000 führt zu einer Warnung, tatsächlich nachgewiesener Wert 61000 pro Milliarde),  und Titanium wird auch der PH-Wert des Bodens, auf denen auch die Tiere grasen, für Nahrungsmittel verändert.
 Gentechnisch verändertes Saatgut hingegen ist aluminiumresistent!!!
 Aluminiumfeinmetall in Luftproben nachgewiesen ist ein Brandbeschleuniger und leicht entzündlich. Deshalb sind die Wandbrände so schwer zu stoppen.

Betekent dat alleen door te vliegen,  dat je de aardatmosfeer bewust veranderd en medeverantwoordelijk bent aan het uitsterven van levensvormen in deze sfeer? Als dat zo is ga ik niet meer vliegen!

Wie weet hier meer van?

dinsdag 4 oktober 2011

Eet meer groen


Deze week is het de Vegetarische restaurantweek en 189 restaurants door het hele land beiden vegetarische maaltijden aan, waarbij het voorgerecht gratis is.
De noodzaak om minder vlees te eten heeft nu andere redenen dan voorheen. M.n. de dieronvriendelijke ‘dierproductielijn’, de inefficiënte omzettingsvorm en de invloeden op het menselijke  een aardse systeem overheersen. Nederland heeft de grootste dierdichtheid en het cultuurland wordt door de dierhouderij steeds eenzijdiger; lees verdringt soorten. Veel boeren zijn grootproducenten en missen de lijn met de vernieuwende samenleving, de natuurlijke ethos van het bestaan en liggen aan de geldvoedingslijn van de banken.
Wist u trouwens dat de gemiddelde Nederlander tijdens zijn leven 522 dieren eet: 490 kippen, 27 varkens, 3 runderen en 2,5 lammetjes.  Totaal 3200 kg vlees wordt verorberd, ofwel veertig kilo vlees per jaar (onderzoek Vegetariërsbond) Als u besluit om een dag in de wek geen vlees te eten ‘spaart ‘ dat 74 dieren. Het is goed te horen dat nog slechts 13% van de Nederlanders elke dag vlees eet.
Help mee deze planeet weer haar groene hart terug te geven en eet meer groen! Het past bij deze tijd dat jij als consument de trend zet; maak gebruik van je vrijheid en kies voor deze planeet.
Bron: www. devegetarischerestaurantweek.nl

maandag 3 oktober 2011

Kaboutermythe paddenstoelvorm?Wel eens stil gestaan bij het feit waarom kabouters worden verbonden met paddenstoelen? Hebben ze nu echt daaronder een woonruimte?
Integendeel. Paddenstoelplekken zijn plaatsen waar organisch afval wordt verwerkt in de ondergrond. Vaak een aardeopzuigpunt. Kabouters hebben wel een afvoerende taak maar tegelijk bouwen ze ook op.
Of is het een gelijkende vorm? De kabouter lijkt op een paddenstoel en wel in het bijzonder op een inktzwam met rode stippen?  Daar zit veel meer in.  De kabouter lijkt als het ware op de paddenstoel maar leeft  echter op geheel andere plaatsen.
Of heeft het te maken met de hallucinoge werking van paddenstoelen, zodat je mogelijk in hun rijk kunt komen? Ook een mogelijkheid dat ze zo met elkaar verbonden zijn. De vliegenzwam is een bekende hallinogene paddenstoel.
Ik houd het er op dat ze een gelijksoortige vorm hebben.  Maar hun hoed kan ook geheel anders zijn dan de traditionele vorm.
Wie weet trouwens wie met het idee is gekomen dat kabouters bij paddestoelen leven? En..wie weet wie de eerste persoon was die het beeld dat we nu kennen van een kabouter heeft vereeuwigd?

Voorbij de platonische lichamen


Platonische lichamen zijn in de oude geomantie bekend in vijf vormen. Vijf ruimtelijke vormen die de oude bouwmeesters bestudeerden als ze een bouwwerk bouwden met een energetische werking om zo hun energetisch doel konden vormen. Gebouwen als ruimtelijke lichamen met een bepaalde beleving en uitstraling naar buiten.
In de vierde dimensie zijn er vijf vaste ruimtelijke driedimensionale vormen. Maar hoe zit het in de vijfde en volgende dimensie?  Daarover had ik vandaag een gesprek met een geïnteresseerde wetende,  die meende dat er in de vijfde dimensie minder geometrische vormen zijn. Ik houd het echter op meer vormen.
Een voorbeeld is een gewascirkel waar in een graangewas een afdruk komt. Een uitgedrukte indruk van een hogere dimensie die momenteel holografische vormen aanneemt. Dat komt niet doordat de indrukken anders zijn maar omdat de aardenergie, de aardematrix, aan het veranderen is een andere uitdrukking geeft in het gewas.
In ons menselijk systeem zijn ook geometrische vormen die je vooral aantreft in de haralaag, de derde laag om ons heen -van fysiek, aura, hara naar essentie. Daarin schouwend kom je zeer eigen complexe vormkracht tegen.  Niet zozeer in de gestructureerde en ongestructureerde lagen van het aura.
En de gast van vandaag is gaan wonen vlakbij een energiepunt om  zo ook de nieuwe vormkracht te gaan bestuderen. Elke tijd haar eigen energetica en vormkracht. Blijf daarom niet hangen in de oude metafysische wereldbeelden.