vrijdag 25 april 2014

sensibele dieren

Afgebroken IJzeren Gordijn nog steeds onneembare grens voor edelherten

Bewerkt door: redactie − 23/04/14, 10:00  − bron: AP
© AP. Edelherten in hun winterverblijf in Sumava National Park in Tsjechië.
Het echte hek mag er dan al een kwart eeuw niet meer staan, voor herten is het IJzeren Gordijn nog steeds een grens. Edelherten in Tsjechië weigeren over te steken waar in de tijd van de Koude Oorlog een hek van prikkeldaad onder spanning stond, ontdekten onderzoekers in een nieuwe studie naar het gedrag van de dieren.
  • © ap.
    Een edelhert in Tsjechië.
Het IJzeren Gordijn bestond in toenmalig Tsjecho-Slowakije, communistisch vanaf 1948, uit drie parallelle hekken onder elektrische spanning, bewaakt door bewapende grenswachten. Bijna 500 mensen kwamen om het leven bij een ontsnappingspoging om het communisme te verlaten, maar ook herten behoorden tot de slachtoffers.

Onderzoekers concluderen nu in een studie van zeven jaar in het Tsjechische nationale park Sumava dat edelherten, de grootste hertensoort, nog steeds verdeeld zijn door wat vroeger het IJzeren Gordijn was. Ze weigeren de grens over te steken. De gemiddelde levensverwachting van edelherten is 15 jaar, dus het is uitgesloten dat de nu levende exemplaren de grens fysiek hebben ervaren. Volgens Pavel Sustr, een van de onderzoekers, leren kalfjes in het eerste jaar van hun leven van hun moeder waar ze beter wel en niet kunnen komen. De grenszone tussen Duitsland en Tsjechië is nog steeds een te mijden plek. De edelhertpopulaties in Duitsland en Tsjechië blijven zo gescheiden.
  • © ap.
    Een stuk nagebouwd IJzeren Gordijn in het Tsjechische nationale park.
Het onderzoek werd gedaan door 300 edelherten uit te rusten met gps-apparatuur en hun gangen in beeld te brengen. Duitse onderzoekers die aan de andere kant van de voormalige grens onderzoek deden, kwamen tot vergelijkbare conclusies. Ludek Bartos van de Landbouwuniversiteit in Praag, zelf niet betrokken bij de studie, is niet verrast door de uitkomsten van het onderzoek. 'Deze dieren zijn erg conservatief.'
  • © De Volkskrant.
Commentaar; niet vermeld wordt hoe het staat met andere dieren. 
 Hier in Schirnding wordt de grenszone sterk bejaagd om bijvoorbeeld de zwijnen uit het oosten tegen te houden. 
Edelharten zijn mogelijk zeer sensibel voor oude grenszone's. Ze kunnen mogelijk intunen op slechte plekken zoals oude grenzen. 

woensdag 23 april 2014

Dark food

Kan genetisch gemanipueerd voedsel  een potentieel biologisch -oorlogs wapen worden? Lees hierover:

http://www.eutimes.net/2014/04/shocking-russian-report-labels-gmo-foods-bio-warfare-weapon/
Wordt een Universeler mens academicus!
Aan de basis leven ervaar ik hier ook een fenomeen dat ik ook in het groot herken. Het groter en ingewikkelder worden van het menselijk systeem. Een beambte van een overheidsorgaan belast met monumentenbeheer kwam gisteren vertwijfeld en geëmotioneerd langs met de  vermelding;  ik verlies mijn job en moet me bezig gaan houden met niet monumentenwerk, terwijl een jurist mijn job krijgt. Ik heb veel met hem te maken gehad i.v.m. de renovatie van m’n huis en heb het als heel prettig ervaren dat hij compromis berijd was en ook rekening hield met mijn belang. Hi j stond soms zelf als het ware meer aan de kant van de monumenten eigenaar dan aan de bureaucratische zijde. Nu vreest hij dat een bureaucraat zijn positie gaat innemen, een jurist die strikt de regels zal naleven. Twee posities; de veralgemeende afstandelijke regelgeving gehandhaafd door academici of de subjectieve burger. Door de academisering van de wereld wordt de overheid hier steeds ingewikkelder en staat verder af van de praktijk laat staan dat het dienstbaar is aan de burger.  Hoe academischer een samenleving wordt hoe onpersoonlijker de brug wordt, is mijn stelling.
In de geomantie tref je ook het dilemma aan van de regelgeving, versus sit:  zo dient het hier te zijn volgens dit model als bijvoorbeeld in de feng-shui voorgesteld wordt of de praxis in dit moment met haar positioneringen.  Sta je aan de kant van de theorie –het denkbeeld, de regelgeving-  of de dienstbare ontmoeting in het hier en nu . Academici kunnen nog veel leren van het alledaagse leven en laat ze vooral praktisch empatiser worden. Zo wordt het menselijke veld meer menselijker.


zondag 20 april 2014

schirndingerheden

In het kleine grensplaatsje Schirnding waar ik momenteel verkeer is eens de grote denker Friedrich Nietzsche op doorreis geweest. Hij schreef daarover in 1863  toen hij hier overnachtte in zijn dagboek:   "Dorfkneipe, zwischen Fuhrmann und Hausknecht auf der Streu. Schnarcht gewaltig, stinkt nach Pferd".
De Kneipe is ‘die Goldene traube’ geweest, waar eens het waterslot Schirnding heeft gestaan of de herberg “Goldene Hirsch”, gelegen tegenover mijn hof. Mijn aanname is dat hij in deze laatste heeft overnacht.
Goethe is hier door gereisd, Napoleon op zijn tocht naar Rusland, Karel de Grote, Frederic Barbarossa en wat is de volgende beweging? 
In mijn toilet hang teen schildje met de tekst: “Goethe war hier” en daaronder in het klein “nie”.

De echte meester zal zijn volgelingen waarschuwen. 
Nietzsche

De meester ontleert i.p.v. je wat bij te brengen
Het spiegelt, schildert en laat je ervaren

En brengt je daar waar je werkelijk  bent

zaterdag 19 april 2014

wat regeert

Yesterday is his-story
Tomorrow is a mis-story
Today is the/a present , her-story, very personal


In de geomantie wordt vaak ruimtelijk gedacht vandaar dat het ook een emotievak is. Ruimten zijn er in veel maten van klein naar groot:
-       het eigen lichaam;
-       de kleding
-       het huis
-       de tuin
-       de grote publieke omgeving
-       enz.

Aan de kwaliteit van de eenheid kun je zien door wat het gestuurd wordt; ik, ons, wij of zij, grote Ik.  Zoals een natuurlijk weiland of Oerwoud vele levensvormen kent die naast en door elkaar heen leven, zie je in de publieke ruimte steeds meer egoik-delen die ver van wij staan; het natuurlijke weiland is een monocultuur geworden van boer-bank-ikmaterie heersing. De omgeving als Spiegel van bezettingsintenties. Blijf herkennen!


woensdag 16 april 2014

Stralingsinvloeden van kerncentrales langs de Nederlandse kust

Langs de Nederlandse kust staan twee kernreactoren-plekken:  één in Borsele en één in Petten. Petten heeft een uitstroompijp in de zee liggen waar ze door kunnen lozen. Wie controleert deze lozingen en hoe zit het met de doorwerking daarvan op de strandzone en de kwaliteit van het zand op het strand? Wie weet hier meer van?

Verleende vergunningsvoorwaarden:

“9. Het lozen in lucht:
Vergunning voor het zich ontdoen door middel van lozing in lucht van radioactieve stoffen.
Daarbij dient de lozing beperkt te blijven tot de navolgende hoeveelheden per kalenderjaar per
NRG-faciliteit:
Low Flux Reactor 5 Reinh
Hot Cell Laboratories 60 Reinh
Waste Storage Facility 20 Reinh
Decontamination and Waste Treatment 10 Reinh
Laboratoria 5 Reinh

10. Het lozen in water:
Vergunning voor het zich ontdoen door middel van lozing in de Noordzee van vloeibare
radioactieve afvalstoffen. Deze lozing mag slechts plaatsvinden op een afstand van circa 4 km
uit de kust, met gebruikmaking van de daartoe bestemde pijpleiding vanuit de faciliteit voor
Decontamination and Waste Treatment. De lozing dient beperkt te worden tot een
hoeveelheid waarvan de radiotoxiciteit overeenkomt met ten hoogste 2000 Reing per
kalenderjaar (niet gecorrigeerd voor fysisch verval).”

                                                    Bron: Kernenergiewet-vergunning NRG Petten 2001