vrijdag 31 januari 2020

waar voeding is, is een mee eter

Each animal species (insects, wild animals, mammals, reptiles, birds) has a specific diet. You can try your own experiment: leave a few crumbs of food in a room – right away certain bugs will appear. If it is honey you will have wasps, if it is cheese you will have mice. How did they sense from afar that there was something for them to nibble on? But as soon as you clean up, they disappear.
This phenomenon explains how when people entertain certain thoughts, desires or feelings that are neither luminous nor pure, entities that like these impurities immediately arrive and settle in to feed off of them. But if people purify themselves, if they become reasonable, these entities leave them to make way for luminous spirits. Very few people know how to read from the book of living nature that is right there in front of them. You will say that these are only small details; yes, but they have boundless applications in the psychic life. 

Omraam Mikhael Aivanhov

donderdag 30 januari 2020

Warm zonneplasma en koud atmosfeer plasmakristalEen gloednieuwe Inouye-zonnetelescoop op Hawaï hebben de meest gedetailleerde beelden van de zon ooit gemaakt
De borrelende gouden delen zijn opstijgende brokken plasma van ongeveer 6000 graden Celsius. Eén zo’n ‘blok’ is ongeveer zo groot als Frankrijk en stijgt op naar de oppervlakte, ontploft als het ware en laat zijn hitte los, om vervolgens weer ‘afgekoeld’ in kleinere structuren in de zon te verdwijnen en plaats te maken voor andere opstijgende blokken.

,,Eerst leek het erop alsof we naar een helder punt keken, naar één enkele structuur, maar nu zien we die uiteenvallen in veel kleinere structuren”, legt directeur Rimmele uit.

De zonnetelescoop staat op de top van de drie kilometer hoge Haleakala-vulkaan op Hawaï en de spiegel heeft een doorsnee van vier meter, de grootste ter wereld. Omdat deze spiegel extreem heet kan worden, staat de telescoop in een ijszwembad zodat het apparaat niet oververhit kan raken. Er is voor twaalf kilometer aan waterleidingen aangelegd om het ijsbad aan te vullen.

Op aards niveau tref ik wel koud plasma aan in de vorm van kristallijne structuren dat meer aangepast is voor menselijke structuren.kokend water. 100 graden met watergasbellendinsdag 28 januari 2020

al weer drie jaar geleden met dochter Josefien


gaialogisch op stap in Nederland in februari


A. Inspirerende Gaialogische Ontmoetingen  
met de Nederlandse Buiten Natuur
In dit weekend van 15 t/m 17 februari 2020

Met Midden Limburg en Het Hoge Noorden met haar Friese schatten
 de subtiele schoonheden van het Oeroude land in het
Noorden, de schone richting van het Noorden!

Wat is er met ons heilige heel makende Noorden echt aan de hand en wat zijn de subtiele schoonheden?
En wat heeft het Zuiden te bieden?
Dat om de oude staat te herkennen en de subtiele sferen te eren, te ondersteunen. En te verbinden met het nieuwe. Ervaar je mee?

- zaterdag 15 februari: Een andere Ontmoeting met het subtiele Zuid-Limburgse Landschap e.o. (10.30 -17.00 uur)
- zondag 16 februari: Verborgen subtiele kwaliteiten van de plek Dokkum en haar omgeving (10.30 – 17.30 uur)
-  maandag 17 februari: de subtiele schoonheden het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen (9.30 – 16.00 uur)

Meer info hieronder
Deze dagen zijn ook een mooie kennismaking met het individuele pad van de leergang Gaialogie, of gewoon als een kennismaking, dan wel een verdieping in het subtiel waarnemen. En te horen van mijn werkzaamheden, persoonlijke ervaringen en plannen
Laat de Grootsheid je inspireren en wakker maken!!

1.  Vierde ontmoeting met
Het subtiele Limburgse Landschap in de ‘hals van Sittard’ e.o.

Zaterdag 15 februari 2020 (10.30 – 17.00 uur)

Vijftien jaar geleden bezochten we al dit mooie stukje hoog Nederland met een geheel andere grondslag. Ook een stukje Nederland dat sterk subtiel is veranderd door grond- en delfstofwinning en bebouwing.

Het hoofdthema: Oerbos sferen met haar subtiele kwaliteiten

Bezoekpunten
-Hillensberg -net over de grens- met een oud Michaels Kerkpunt (voormalig Keltische heiligdom een van de oudste sacrale bouwwerken in de streek en bijzondere Oer heilige sferen in de ondergrond.
Thema’s: oude (heilig bos) sferen activatie en boven sferen


-Oerbos sferen op aantal punten van het verdwenen Graetbos in Midden Limburg. Het Graetbos besloeg ten tijde van Swentibold, de 9e eeuwse Lotharingse koning (870 – 900) nagenoeg het hele Graetheideplateau. Het was een oerwoud, een bos genaamd “de Graet”. Het Graetbos was toen 6666 bunder groot (numeriek een interessant getal= 24= 6) en Swentibold schonk het bos aan de omliggende dorpen, waar ze hem ‘eeuwig’ dankbaar voor waren.  De latere Graetheide is ongeveer 1000 jaar gemeenschappelijk bezit van de omliggende 14 kerkdorpen geweest. De bewoners mochten het gebied gebruiken voor hun vee en om hout te kappen, maar het was niet hun bezit. Volgens de overlevering is deze regeling in het leven geroepen door koning Swentibold rond het jaar 900. 

Nb Lotharingen was het middenrijk tussen West-Francië ("Frankrijk") en Oost-Francië ("Duitsland"), het gebied tussen Rijn en Maas.
Bezoek bos bij kasteel Grasbroek bos met de 10e eeuwse kasteel motte ‘Stoel van Swentibold’ en de omgeving van deze Heksenberg, waar hij woonde naar men zegt en bezoek aan de abdij van Susteren waar hij ligt begraven. Grasbroek en het Limbrichterbos zijn restanten van het Graetbos.
-Dat wat zich aandient
Algemeen:
-        Ontmoetingspunt om 10.30 uur: Hillensberg (net over de grens bij Sittard) bij de St. Michaels kerk
-        Meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch (we picknicken buiten), drinken en een eigen cadeau voor de aarde sferen
-        Bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
-        Voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 06142000282. Subtiele kwaliteiten van de plek Dokkum en haar omgeving

 De noordelijkste van de elf steden
Haar ‘diepere’ subtiele kwaliteit, dat nog steeds levendig aanwezig Is.

Zondag 16 februari (10.30– 17.30 uur)

De moord op de groep van Bonifatius heeft grote gevolgen gehad voor Midden Friesland. Ten eerste werd er door de Franken wraak genomen en het oude heiligdom met alle bewoning inclusief mensen verwoest. Ook de leidende elite werd van haar bezit onteigend en de koning vluchtte.   Het land kwam onder grote curatele te staan en werd dwang gechristianiseerd.
Aspecten die nog hangen: de vloek van de christenen (rondom Dokkum) dat de ondergang van het Friese rijk heeft veroorzaakt. En de ontheiliging van Dokkum en omgeving en de persoonlijke gevolgen op zielsniveau

Dokkum staat nu bekend als de stad waar Bonifatius is vermoord in de achtste eeuw.  Maar alles wijst erop dat het een RK-mythe/reli fake nog steeds geestelijke en wereldse navolgers heeft dat in alle vormen in de stad wordt geëerd.  Bepaalde historici hebben al lang getwijfeld aan dit gebeuren mede om de reden dat de hoofdkerk niet gewijd is aan Bonifatius maar aan de RK-held Martinus. Dat neemt niet weg dat deze missionaris deze plek heeft weten te benaderen maar op zijn reis daarheen tegenstand van Saksen en Friezen vond, die hem niet dulden in hun sferen. En voor hen met recht!
In elk geval lijkt het alsof Dokkum leidt aan een posttraumatisch stresssyndroom en kan maar niet loskomen van dit 8e eeuwse gebeuren. Hoe kunnen we dat subtiel geomantisch omzetten in ‘post traumatische groei’?

Uit eerder onderzoek blijkt dat de subtiele- voor christelijke sferen vooral in de omgeving nog in goede hoedanigheid zijn, maar kunnen we dat nu ook aantreffen in Dokkum zelf?

Dokkum is een oude Godinnenplek en met Stavoren de belangrijkste in het Midden Friese gebied.  De sferen op horizontaal niveau wel weggedrukt zijn maar in de boven-, beneden en opzij sferen is nog voldoende subtiele kwaliteit te beleven. En het blijft één van de Friese Oer- en kristalpunten!

Wat gaan we doen op de dag?
Themapunten
-        Ontmoeting actuele Universele Waddengeest en de kosmische instroom toen en nu
-        De vier satelliet plekken van Dokkum en met welke andere plek is het subtiel verbonden
-        Moordplek Bonifatius en nog steeds doorwerkende invloed van dat gegeven op Dokkum en omgeving. Ontvloeking m.m.v. stadswezen op speciale plek
-        Heeft Dokkum een mystieke laag en wat is dat?
-        Kan een stad ook uit haar lijf zijn als een rivier, een terp en hoe lossen we dat op?
-       Dat wat op ons pad komt!
-        Persoonlijk: hoe herken je uit lijf aspect, vervloekingen, ontkrachting bij jezelf, diepere aspecten van subtiel waarnemen

Elke tijd een andere wereldvisie, stappen terug in de tijd naar subtiele kwaliteiten die minder tijdafhankelijk zijn.


Algemeen:
- tijden; aanvang 11.00- einde rond 18.00 uur
- meerijden vanaf station Heerenveen rond 9.45 uur uiterlijk
- ontmoetingspunt: de terpkerk in Aalsum, rond 10.30 uur
- meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de watersferen.  
-  bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.


3.   De subtiele schoonheden van enkele wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen (15)

Thema: beschermingslagen en subtiele toegangen en de sterren verbindingen

Maandag 17 februari 2020 (9.30 – 16.00 uur)


Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen en Saksen al voor de jaartelling werden bewoond, die noordelijke volkeren integreerden.
In de periode 2003 t/m 2005 heb ik met anderen dit gebied uitgebreid onderzocht. Vanaf januari 2019 is het maandelijkse onderzoek weer opgepakt en we gaan door in 2020!                                           

Matriarchale vormkracht met een sterke genius loci,
die in korte tijd werd weggegraven uit financieel gewinZijn oude spirituele plaatsen een afbeelding van boven en onder?  Heeft elke continuïteiten plek een plek aan de hemel, een ster? Op aardeniveau – de midden wereld- zijn veel plaatsen met elkaar verbonden door energielijnen. In het driedimensionale vlak zijn het soms complexe kristalstructuren die gevoed worden door boven en/of beneden.

     
Aandachtspunten zijn nu: Hoofdthema: beschermingslagen en subtiele toegangen en de sterren verbinding
Met bezoek aan Rottum, Helwerd, Krewerd, Oosterwierum
-         Oosterwijtwerd: slotplek van de Ripperda’s (wapendieren: vliegende draken of griffioenen?) Een oud en uitgebreid geslacht in het Eems gebied, piraten? Met stamslot in O. Het kwam via de vrouwelijke lijn in de Ripperda’s.

Beveiliging: alle sterke plekken hebben dat anders loopt anders de energie alle kanten uit. In Oosterwijtwerd 3 poorten en iemand heeft dat eens zo genoemd. Waar zijn deze poorten? Zwaarste is drie beschermingen lagen en bij de opening kan je toestemming vragen aan de poortwachtersbestaande uit natuurwezens of mensen.

-        Rottum. ‘Vechtklooster’ benedictijnen en hun invloed op de lokale subtiliteit
-        Bezoek aan een andere Mariakerk in Krewerd (13e eeuw)
-        Bezoek ander Johannieter punt (eerklooster): Oosterwierum, nu Heveskes (mannelijk, 1319 – 1607), waar onder de kerk een hunebed werd gevonden
-        En vooral: dat wat zich aandient.


 Ben je niet eerder
geweest, dan kan ik op verzoek info sturen van eerdere onderzoeken.

Praktische info
- voor verblijf neem contact op met Yolanda/Jann, tel. 0596 62 39 67.  
- 9.30 uur parkeerplaats bij de wierde Helwerd, gelegen onder Usquert.
- bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- kom je met de trein dan kun je de trein naar Loppersum nemen of daar vandaan vertrekken rond 16.13 uur.
- meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
-  voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.