zondag 12 januari 2020

gaialogische excursies in januari- zaterdag 18 januari: Een andere Ontmoeting met het subtiele Zuid-Limburgse Landschap e.o. (10.30 -17.00 uur)
- zondag 19 januari: Verborgen subtiele kwaliteiten van de plek Dokkum en haar omgeving (11.00 – 18.00 uur)
-  maandag 20 januari: de subtiele schoonheden het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen (9.30 – 16.00 uur)

Meer info hieronder
Deze dagen zijn ook een mooie kennismaking met het individuele pad van de leergang Gaialogie, of gewoon als een kennismaking, dan wel een verdieping in het subtiel waarnemen. En te horen van mijn werkzaamheden, persoonlijke ervaringen en plannen
Laat de Grootsheid je inspireren en wakker maken!!

1.   Derde ontmoeting met
Het subtiele Zuid-Limburgse Landschap e.o.

Zaterdag 18 januari 2020 (10.30 – 17.00 uur)

Vijftien jaar geleden bezochten we al dit mooie stukje hoog Nederland met een geheel andere grondslag. Ook een stukje Nederland dat sterk subtiel is veranderd door grond- en delfstofwinning en bebouwing.

Het hoofdthema: Oer sferen met verschillend religieus gebruik in de tijd

Bezoekpunten
-       Hillensberg -net over de grens- met een oud Michaels Kerkpunt (een van de oudste sacrale bouwwerken in de streek en bijzondere Oer heilige sferen.
Thema’s: Zielevelden in de ondergrond en heilig Aardelicht met hun wezenswerelden en plasma kristallen en oude heilig bos sferen.
-       De Jodenberg in Grevenbicht.  Romeinse grafheuvel en later Joodse begraafplaats. Wat hebben de Romeinse Jupiter beeldjes met de Oer kwaliteit van deze plek te maken?
-       De inheemse Keltische godin Arcanua in Born
-       Dat wat zich aandient

Algemeen:
-        Ontmoetingspunt om 10.30 uur: Hillensberg (net over de grens bij Sittard) bij de St. Michaels kerk
-        meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de aarde sferen
-        bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
-        voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 06142000282. Verborgen subtiele kwaliteiten van de plek Dokkum en haar omgeving

 De noordelijkste van de elf steden
Haar ‘diepere’ subtiele kwaliteit, dat nog steeds levendig aanwezig Is.

Zondag 19 januari (11.00– 17.30 uur)


Dokkum staat nu bekend als de stad waar Bonifatius is vermoord in de achtste eeuw.  Maar alles wijst erop dat het een RK-mythe/reli fake nog steeds geestelijke en wereldse navolgers heeft dat in alle vormen in de stad wordt geëerd.  Bepaalde historici hebben al lang getwijfeld aan dit gebeuren mede om de reden dat de hoofdkerk niet gewijd is aan Bonifatius maar aan de RK-held Martinus. Dat neemt niet weg dat deze missionaris deze plek heeft weten te benaderen maar op zijn reis daarheen tegenstand van Saksen en Friezen vond, die hem niet dulden in hun sferen. En voor hen met recht!

De stadsterp is al sinds de vroeg 9e eeuw een begraafplek en meer dan 1000 jaar begraven heeft de plaats bij de Martinekerk een ophoging gegeven van wel vier meter. Een ware dodenplek en de doodse sfeer hangt nog op het onooglijke kerkplein.
Archeologisch onderzoek maakt verder duidelijk dat hier geen woonterp is geweest maar een direct eenmalig opgehoogde hoge plaats, waarschijnlijk voor christelijke cultussen als kerk, later abdij en vooral begraven op de vermeende gedenkplaats terp waar een ‘RK heilige’ is gedood die wel elders ligt begraven.

Subtiel onderzoek ter plaatse geeft aan, dat hier al van een Fries heiligdom sprake is geweest waar Freya, de Godin werd vereerd en vooral geen bewoning was. De christenen hebben gewoon een belangrijke oude Friese cultusplaats uitgezocht dat ze hebben omgedraaid: van vrouwelijk naar mannelijk. Daar waren ze goed in om een andere tegengestelde onnatuurlijke weg te gaan.
Hoe kom ik daarop? We zijn onlangs in december 2019 op onderzoek geweest naar de oude sferen van Dokkum en vonden verschillende plaatsen waar de sferen en de subtiele wezens een ander verhaal lieten horen. Het is ook een van de 12 Friese kristalpunten – lichtplasma- in Friesland.

 Dokkum is een oude Godinnenplek waarbij de sferen op horizontaal niveau wel weggedrukt zijn maar in de boven-, beneden en opzij sferen nog voldoende subtiele kwaliteit is te beleven.

In januari gaan we verder met lokaal onderzoek. Heb je belangstelling meld je aan!


Wat gaan we doen op de dag?

Het kristal is een afdruk van het geheel. Heel Friesland heeft er twaalf, zo je noemt de dierenriem.
Bonifatius wilde het oude geloof uitroeien maar het is verankerd in het landschap, haar Sterrenpunten, haar vorm, haar hoeven. Dit is een heel oud gebied!

Bezoek aan:
-       Het kristal- en sterrenpunt van Dokkum en de oude Godin van Dokkum: waar te ervaren?
-       de oude waterlopen als het Dokkumer Grootdiep en de Zuider EE  naar het Lauwersmeer met hun subtiele waterwezens,   
-       Aalsum, het actieve uitstroompunt van Dokkum
-       Oude kwaliteits sferen bij Wetsens
-       Dat wat op ons pad komt!

Elke tijd een andere wereldvisie, stappen terug in de tijd naar subtiele kwaliteiten die minder tijdafhankelijk zijn.Algemeen:
- tijden; aanvang 11.00- einde rond 18.00 uur
- meerijden vanaf station Heerenveen rond 10.15 uur
- ontmoetingspunt: de terpkerk in Aalsum, rond 11.00 uur
- meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de watersferen.  
-  bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.


2.   De subtiele schoonheden van enkele wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen (14)

Thema: Sterrenbeelden en de wierden

Maandag 20 januari 2020 (9.30 – 16.00 uur)Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen en Saksen al voor de jaartelling werden bewoond, die noordelijke volkeren integreerden.
In de periode 2003 t/m 2005 heb ik met anderen dit gebied uitgebreid onderzocht. Vanaf januari 2019 is het maandelijkse onderzoek weer opgepakt en we gaan door in 2020.                                          

Matriarchale vormkracht met een sterke genius loci,
die in korte tijd werd weggegraven uit financieel gewin


Zijn oude spirituele plaatsen een afbeelding van boven en onder?  Heeft elke continuïteiten plek een plek aan de hemel, een ster? Op aardeniveau – de midden wereld- zijn veel plaatsen met elkaar verbonden door energielijnen. In het driedimensionale vlak zijn het soms complexe kristalstructuren die gevoed worden door boven en/of beneden.

     
Aandachtspunten zijn nu: Hoofdthema: Sterrenbeelden en de wierden.
Met bezoek aan Rottum, Helwerd, Feldwerd en Oosterwijtwerd.
Neven thema’s zijn:
1.     Bethlehem wierde. Vrouwenplek van Rottum en de vraag: waar zijn de ongedoopte kinderen en lokaal gebleven ziele delen?
2.     Ander kloosterpunt: Benedictijnen in Feldwerd. Wat zijn de subtiele voorwaarde van vestiging daar en hoe is het nu daar mee?
3.     Woensdag 22 januari. Naamdag van de martelaar Vincentius van Zaragoza (3e/4e eeuw) in Oosterwijtwerd. Wat doet een naamdag met een plaats en hoe werd dat bepaald?
4.     En vooral: dat wat zich aandient.


 Ben je niet eerder
geweest, dan kan ik op verzoek info sturen van eerdere onderzoeken.

Praktische info
- voor verblijf neem contact op met Yolanda/Jann, tel. 0596 62 39 67.  
- 9.30 uur parkeerplaats bij de wierde Helwerd, gelegen onder Usquert.
- bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- kom je met de trein dan kun je de trein naar Loppersum nemen of daar vandaan vertrekken rond 16.13 uur.
- meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
-  voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten