vrijdag 31 juli 2020

beyond happiness


Love is close


I love this deep rooted land of mine
Nordgauland Fichtelgebirge
good spirits
and beautiful stones
with the elements earth in abundance
my soul land
with a lot of lessons

Boven ons Herkomstland na een landing Hier

Ik las vanmorgen wat oude literatuur over kosmologie en vond dit artikel. In de oudheid was voor grote zielen het directe contact met de Werkelijkheden een makkelijker gebeuren dan in deze Materialisatietijd, waar de toegangen ogenschijnlijk gesloten lijken. Gebruik deze zomer eens meer om de kosmos te aanschouwen, de plaats waar onze Wezens mogelijk vandaan komen en weer naar terug reizen.


"Plato’s Cosmos MISREAD OR DISTORTED?

Sepp Rothwangl & George Latura


In Astrology and Cosmology in the World’s Religions (2012), Campion writes that of Plato’s works “two contain explicitly cosmological material: The Timaeus includes his cosmogony, and the Republic details the soul’s origin in, and return to, the stars.” Cicero held a similar view: he translated a portion of Timaeus – the part where the Demiurge creates two intersecting cosmic circles – and he reinterpreted Plato’s Vision of Er at the end of Republic as his Dream of Scipio at the end of On The Republic. Through the theoretical framework posited by Campion, divergent views of Plato’s cosmology are explored.

 

In Plato’s Vision, departed souls arrive at a pillar of light in the sky while in Cicero’s Dream, Scipio meets his adoptive ancestors in the Milky Way.

The Galaxy was seen as the heavenly abode by Heraclides of Pontus (a pupil of Plato, c. 300 BC), by the Neoplatonist Porphyry (c. AD 280), by Martianus Capella (c. AD 400), and by Macrobius (c. AD 400) who, in his Commentary on Cicero’s Dream of Scipio, located the gates of the afterlife at the intersections of the Milky Way and the zodiac, the constellations along the ecliptic – the path of the seven Wanderers.

 

This Neoplatonist cosmology is traced back from Macrobius to Cicero and thence to Plato himself. Yet Aristotle, Plato’s pupil, wrote about the Milky Way not in On The Heavens, but in Meteorologica, ascribing the ‘galaxias kyklos’ to atmospheric phenomena and thus removing it from the heavens. By the Middle Ages, Aristotle’s view was predominant and Michael Scotus would claim that the Milky Way was the abode of the ‘demon meridianus’ that mortals should fear. Through a comparative analysis of relevant texts, we examine how and why such different cosmological views emerged.

 


In Republic’s Vision of Er (c. 370 BCE), Plato writes about the journey of departed souls to a celestial light that girdles the heavens. ‘…they discerned, extended from above throughout the heaven and the earth, a straight light like a pillar, most nearly resembling the rainbow, but brighter and purer… this light was the girdle of the heavens… holding together… the entire revolving vault.’ (Republic, 616b-c, tr. Shorey)

 

Bron: 

de Stilte die valt...

In het Westen was het begrip Aether in de esoterische wereld een begrip van de overstijging van de vier elementen. Daarin is stilte, Bewust Zijn, Verbinding met eigen en buiten eigen Essentie mogelijk. Elke keer in de ontmoeting met subtiele werelden is stilte een aspect dat herkenbaar is, waarin het niet echt 'stil is', doch een zeer intens contact met het Bewustzijnsveld mogelijk is via telepathie, helderziendheid, heldervoelendheid e.d.
Tijdens mijn bezoeken in de Natuur in de afgelopen 30 jaar is dat het medium van werkelijk Contact: de stilte als veld van diepere ontmoetingen. Waard om voor te gaan!

Silence is the language of perfection, whereas noise is the expression of a defect, an anomaly, or of a life that is still disordered and chaotic and needs to be mastered, developed. Children, for example, are noisy because they are overflowing with energy and vitality; the elderly, on the other hand, are quiet. You will say that old people love silence because they have less strength, and noise tires them. There is some truth to this, but perhaps it is also because something within them has evolved, and it is their spirit that is urging them to enter into silence. They need this silence in order to review their life, to reflect and draw lessons, for it is in silence that a work of detachment, of simplification, of synthesis takes place. The search for silence is an inner process that leads human beings to the light and a true understanding of things. 

Omraam Mikhael Aivanhov

woensdag 29 juli 2020

natuurlijkheid op zijn grootst


soms zijn structuren van boomwortels zeer speciaal zoals hier bij de Weißmainfelsen op de Ochsenkopf in het Fichtelgebirge. Deze 'witte mannen steenpartij', vernoemd naar de drüiden, ligt presies op de grote Europesche waterscheiding. Energetisch een zeer bijzondere plek!

Zieledood


Vanmorgen had ik een interessant gesprek met vriend Lantos over het gebeuren dat zielen verloren kunnen gaan.
Het begrip ziel is door de christelijke kerk versierd met een eeuwigheidswaarde terwijl het dat niet heeft, daar dat juist een aspect is van de geest, ons Wezen. De RK christelijk elementaar gestuurde elite heeft ons ook in de waan gebracht dat er maar één leven is waar zij leiding aan wilden geven, terwijl dat universele principe in vrijwel alle culturen een levensprincipe was en soms nog is.
 In elk leven heb je een persoonlijkheid dat na de dood als een zielservaring wordt opgeslagen in de grote ziel. Alle levens bij elkaar vormen de ziels herinneringen die je meemaakte in m.n. deze aardse al of niet materiele tijd-ruimte werkelijkheid. De ziel is dus het ingedaalde stuk van ons veel grotere Wezen.

In de persoonlijkheid zitten vele aspecten van de ziels ervaringen, die tot uitdrukking kunnen komen in gedrag, lichaamsbouw, geslacht, voor-en afkeuren, ouderkeuze en vrienden, relaties, werksoort. Doch vooral in de vorm van tegenslagen als ziekte, smart en leed. Een geheel speciaal aspect bij de persoonlijke ziel dat door verschillende oorzaken een mens verschillende zielen stukken kan hebben. Dat te ontworstelen is een hele klus en geeft meer eigenheid. Miskraam, vroeg geboortelijke baarmoeder sterfte van een mede eitje en ziele keuze aan de Andere Kant kunnen dat mogelijk maken.

In deze overgangstijd met vele nieuwe uitdagingen kunnen bepaalde persoonlijkheden moeilijk met de Nieuwe Tijdsstroom meegaan en kunnen zelf devalueren i.p.v. hun opgedane tekortkomingen te overstijgen. Het leven op deze planeet is niet zonder moeite te nemen en vereist zeker bepaalde ontwikkelingsgraden. Letterlijk kunnen zielen sterven als ze de nemende destructieve aspecten van de dualiteit, de elementare donkere nemende en destructieve werkelijkheden niet door een gezond ik-bewustzijn kunnen weerstreven. Immers deze aardse werkelijkheid zit nu in een fase naar een nieuwere werkelijkheid en in die overgang over heersen de destructieve krachten tijdelijk en soms grotesk. Een echte examentijd voor de in mensen geïncarneerde bezielde Wezens. Als ze meegaan in de destructie van de elementaren, al hun bezettingen (lees leerstukken), kan het Geheel hun ziel afnemen en hun Wezen aan een andere geïncarneerde hier en daar doorgeven.

Voor de meer ervaren zielen is deze tijd een drukke tijd om hun verloren ziele stukken weer te herwinnen die overal op deze planeet verstrooid achter kunnen zijn gebleven door veel door onverwerkte sterf ervaringen of in mindere mate door bewuste keuze die paste bij de toenmalige Tijdsgeest.  Ik kom bijvoorbeeld veel ziele stukken tegen hier in dit gebied het Fichtelgebirge, die bewust zijn blijven hangen op cultusplaatsen, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was om dat voor altijd te doen. De keuze was veelal niet aan tijd gebonden en het is daarom niet intelligent om iemand voor eeuwig trouw te beloven.

 Het bewust terugvinden en terughalen van de persoonlijke ziele delen is alleen nog bekend in de Tibetaanse hogere lama traditie.  Doch velen gaan onbewust bewust geleid naar plekken op vakantie, of worden er heen geloosd via relaties of werk om hun onaffe levenswerk van toen en daar af te maken. Het terugstromen van een zieledeel heb ik vele keren mogen meemaken en is een heel bijzonder gebeuren om het in de complete ziel te zien opgaan.

Een apart fenomeen is dat mensen hun ziel verkopen aan de tegenkrachten. Vooral in deze sterk vermaterialiseerde tijd hebben vele gekozen voor een afgesloten ogenschijnlijk veilige bubbel van het kleine bezettende  en bezeten Ik, materie als enige doel, comfort en alleen met het bewustzijn van alleen dit leven het zijnde is, niet wetende dat deze Mindbubbel levensgevaarlijk is voor je ziels ontwikkeling.
Kortom een interessante tijd om in te leven en maak je huiswerk naar behoren af! De tijd rent je anders voorbij.

koe ontmoeting op de Doolhof boomgaard in Giessenburg

grazend dichterbij komend met de kop naar onderen, ruikend met die natte snoet in je nek
brr.
nou ja vriend koe
mensen zijn wel aparte wezens

zondag 26 juli 2020

De wereld staat in vuur en vlam, ook door ons gedrag!In Siberië is dit jaar al een gebied vijf keer zo groot als Nederland, 19 miljoen hectare, in vlammen op gegaan, in de Amazone brandt het op ruim 8000 plekken en ook in de Verenigde Staten en Griekenland staan bossen in brand.
“Het enorme Siberië is een klimaatbrandhaard geworden,” stelt Hilde Stroot, hoofd Biodiversiteit van Greenpeace Nederland. Ook in de Amazone en Indonesië̈ staan de bossen in brand - wat moet er nog meer gebeuren voordat de klimaatcrisis wordt aangepakt?”
De meeste branden worden veroorzaakt door menselijk handelen. Daarnaast hanteren de Russen een manier van brandbestrijding die ze nog niet volledig onder de knie hebben: de preventieve branden die juist bedoeld zijn om bosbranden te onderbreken, lopen vaak uit de hand en worden dan juist een oorzaak van verdere branden.

Amazone

Ook in de Amazone staan grote stukken regenwoud in brand.
Door ontbossing vanwege landbouw ontstaat er veel meer droogte in het regenwoud. Zo komt er aan de randen van de overgebleven stukken regenwoud meer zon, wat voor meer droogte zorgt en wat dus ook meer vlam vat. Ook wij als Nederland spelen in deze ontbossing een belangrijke rol.
Zo exporteerde Brazilië in 2019 4.1 miljoen ton soja naar Nederland. Nederland is de op 2 na grootste importeur wereldwijd van soja uit Brazilië. Hetzelfde jaar exporteerde Brazilië 25.000 ton rundvlees naar Nederland. Zowel de vlees als de soja industrie zorgt in Brazilië voor enorme houtkap.
Bron: Vroege vogels, 24 juli 2020

zaterdag 18 juli 2020

Materie zoekers vinden niet wat eigenlijk te zoeken is

The greatest danger for human beings is to seek most of their satisfaction on the physical plane, for they then become selfish, unjust, dishonest and even criminal. They are ready to embark on schemes and compromise their values in order to obtain a pay raise, a promotion, a bigger share of the market, or even an invitation to a social event. But even if they get what they want, what does their success really bring them? So many of them feel more dissatisfied than ever once they have achieved their goals. Not only have they wronged others but they are no happier themselves. None of this is very worthwhile.
Those who seek happiness in material things are like prospectors who sift through tons of sand to find a mere speck of gold. This is not very profitable either. In order to find gold in quantity, you must put matter aside a little and rise to great heights in the sun, in the spirit. 

Omraam Mikhael Aivanhov

maandag 13 juli 2020

bewuster met Water element omgaan, vooral deze Zomer!

While it is nice to enjoy a stroll along rivers and waterfalls, to drink spring water, and to swim in a lake or the sea, this is not really work. It will never produce the slightest change in you until you learn how to truly connect with the water, how to speak to it and form a link with it.
In order to enter into contact with water, the first condition is to approach it with respect, knowing that it is inhabited by beautiful and pure entities that will only be well disposed towards you if you have love and consideration for them. For example, if you want to swim, especially in a lake, you must be careful to put yourself in a suitable state of mind. Begin by asking the water entities for permission, because in bathing there, it is as if you were discarding your impurities in their home, and you must be conscious of the fact that you may upset them. So be vigilant. 

Omraam Mikhael Aivanhov

zondag 12 juli 2020

Water is meer dan Water!In contact met water

Frank Silvis


Frank Silvis is zijn hele leven al bezig met water. Na zijn ingenieursstudie Civiele Techniek in Delft zag hij allerlei soorten water in technische en managementfuncties. Bij Grondmechanica Delft werkte hij met grondwater, zeewater en rivierwater. Bij BDG in Zwolle met koelwater, bluswater en afvalwater. En tenslotte als regiodirecteur bij Vitens met het voor de gezondheid van de mens zo belangrijke drinkwater. Daar begon hij zich af te vragen hoe vitaal en zuiver ons drinkwater eigenlijk is.
Want naast de bekende fysische en chemische eigenschappen blijkt water namelijk ook te beschikken over energetische eigenschappen. Dat bracht hem op het spoor van allerlei bekende (en minder bekende) waterpioniers waaronder Viktor Schauberger en Masuro Emoto. Met behulp van de radiësthesie begon hij zelf water te onderzoeken en kwam pas gaandeweg echt ‘in contact met water’. Dat was het begin van een inspirerende zoektocht naar zijn eigen bestemming met tal van synchroniciteiten.
Bestellen bij 
Frank Silvis
Marienwold 77
8341 PZ Steenwijkerwold
0521-588040

weer wat wonderen in de Natuur. gewas fenomenen


bron: http://cropcircleconnector.com/2020/July2020.htm

Ode aan een man die het opnam voor de NATUUR

Bijensterfte en gif: Henk Tennekes had gelijk

Deze week, op dinsdag 7 juli 2020, overleed toxicoloog Henk Tennekes. Hij was één van de eerste wetenschappers in Nederland die verband legde tussen het gebruik van neonicotinoïden (een bepaald type bestrijdingsmiddelen) en bijensterfte. Lange tijd werd hij door de gevestigde wetenschap en de fabrikanten van neonicotinoïden weggehoond. Maar Tennekes streed door, en zou dat blijven doen, naar eigen zeggen “tot de laatste snik”. En met succes: inmiddels is het gebruik van enkele van die stoffen, waaronder imidacloprid, verboden (behalve in kassen).

 “De verdienste van Henk Tennekes is geweest dat hij aandacht heeft weten te krijgen voor de risico’s van neonicotinoïden”, zegt Paul van den Brink, hoogleraar chemische stressecologie aan de Wageningen Universiteit. Van den Brink behoorde vroeger tot het kamp van wetenschappers dat onder vuur werd genomen door Tennekes, die overigens zelf ooit promoveerde in Wageningen en zijn eigen adviesbureau had. Maar na onderzoek van Van den Brink naar de invloed van imidacloprid op waterbeestjes, bleek dat niet alleen de dosis van het bestrijdingsmiddel van belang was, maar ook de tijd waaraan een organisme aan het gif is blootgesteld, iets wat Tennekes altijd al beweerd had. “Daar bleek hij toen gelijk in te hebben”, bevestigt de hoogleraar.

Van den Brink heeft Tennekes een paar weken vóór z’n dood nog bezocht. “Toen bespraken we de laatste onderzoeksresultaten en drukte hij me op het hart vooral dóór te gaan met het onderzoek naar neonics”, zegt Van den Brink.
Wat dreef toxicoloog Henk Tennekes? In een interview dat de VARA-radio in 2013 met hem had, zei Tennekes: “ik denk aan de wereld van morgen, waarin mijn kleinkinderen moeten leven. Als we op dit moment zó doorgaan, roeien we de insecten uit, blijft er helemaal geen natuur over en komt onze voedselvoorziening enorm in gevaar”. Hoewel hij er vaak emotioneel en met gestrekt been in ging, menig collega-wetenschapper tegen zich in het harnas joeg en zelfs klanten van z’n eigen adviesbureau kwijtraakte, bleef hij tot het laatst betrokken en strijdbaar.“Ik blijf aan de bel trekken, tot de laatste snik” zei hij in 2013. Henk Tennekes is 69 jaar geworden.


vrijdag 10 juli 2020

Strijd anders aangaan


Gisteren vroeg een vrouwelijke kennis mij waar de Graalhoeders in het Fichtelgebirge gebied zijn gebleven.  Zouden ze door de vele oorlogen in de 15, 16e en 17e eeuw zijn uitgeroeid? Toen ik m’n vriend vroeg waar ze volgens hem zijn gebleven wees hij naar de bergen in het zuiden van Tsjechië. Daar hadden ze zich geestelijk verstopt.
Door er over te praten schrokken ze wakker en vliegen gelijk in tientallen naar het Fichtelgebirge, omdat ze beseften dat ze hun taak versaagd hadden en nu weer gaan ondersteunen. Ze schieten letterlijk te hulp!

Als ik naar de plek rijd, zie ik dat de vrijgekomen graalhoeder mannen op hun plekken staan als wachters.
We zijn heel blij met de graalridders. We hebben ze gemist, zegt de Bergeest.Stop, kijk eens om je heen? Wat zie je? Op het rechts gelegen grote grasveld vlak bij de toegang, zie ik vele subtiele wezens met vaandels: die wachten op je! Daar gaat een strijd gestreden worden en jij voorop!  Ik vraag waartegen? Dat zul je wel merken! Dan zie ik op het veld ik duizenden/honderden elementalen, waaronder ook reuzen.
Bepaalde krachten vallen de berg aan! Een strijd tussen elementalen aan deze kant, de zuidkant, en elementaren aan de andere zijde van de berg, de noordzijde. Deze laatste hebben zich op de oppervlakte van de berg gevestigd nadat de mens verschillende toeristische activiteiten heeft uitgezet: skibanen, skiliften, rodelbanen en andere emotie gevende ontladingssporten. Het meest aantrekkelijk voor de demonen is een grote steengroeve waar met explosieven wordt gewerkt. Nu deze invasisten dagen de daar van nature wonende elementaal wezens uit.

Ik wil onderhandelen en in de geest vraag ik de ‘tegenpartij’ of ze willen onderhandelen. Wij willen de berg, geen onderhandeling! Is hun reactie.
Ik heb geen zin in strijd en bel m’n vriend op wat te doen.  Hij zegt dat de tegenkrachten er ook mogen zijn en soms moeten ze het uitvechten. Nu wel met Bewustzijn en Liefdeskracht en ik zie dat ze aan de andere kant wegtrekken en de aarde eet hen nu op. Diepe ontroering komt over me.
Dan zegt m’n vriend: kijk wat er nu gebeurt! Van boven komt een mooi Licht naar beneden. Hemels Licht.  En dan is het gebeurd.

Liefde en Bewustzijn zijn het beste medicijn.  Ik zie dat de natuurwezens de vaandels laten liggen en ze gaan weer naar hun eigen posities. En ik, ik wil geen legeraanvoerder zijn.
De berggeest zegt: indrukwekkend hoe jullie dat oplossen!

 Hoor in de verte -50 km hemelsbreed- een zwaar geschud van Grafenruhr, het grootste NAVO-troepenterrein in Europa dat door een groot contingent VS troepen wordt bewoond waar ze met nu met artilleriebeschietingen oefenen.   Een uitermate slecht voorbeeld voor de sferen!  

Ga weer verder bergopwaarts.
Stop: daar hebben we veel van geleerd hoe het ook kan!

Stop! Ik zie links van het pad klappende elementalen: we hoeven geen strijd te voeren!

Het kan je zomaar overkomen als je ergens Buiten wandelt!


oneervol menselijk gedrag met de vier hoofdelementen op planeet Aarde

Op de Ochsenkopf, de twee na hoogste berg in Frankenland, hier in het Fichtelgebirge had ik eergisteren de volgende ervaring.


een bewust  'gespaarde' proterobas heilige steen die voor rituelen werd gebruikt, één van de weinigen die ik vond

In het graniet loopt over de top van de berg een 8 km lange smalle steenader van een bepaalde granietsoort, groene Proterobas. In het tijdperk Perm is deze spleet van 5 tot 20 m breedte opgevuld met diepte gesteente dat later voor talrijke doeleinden werd gebruikt. Ondermeer de glasfabricage en later in de bouw- en beeldkust.
Ik realiseer me dat alle heiligdommen op deze Proterobas ader zijn verdwenen door de steenwinning. Deze vuuraarde steen heeft een hele open gasvormige Aethersfeer. De steenhopen van de winning liggen hier overal. Bij een groeve aan de basis van de slangesteen gevuld met water ga ik zitten.
Vergeef de mens, zeg ik tegen de groeve.  Nee, we vergeven ze niet dat ze alles hebben weggehaald. Noem me het Oerwezen. Wij waren een heilige steen, die ze geheel hebben leeggeroofd. Het is boos, eigenlijk verdrietig. Ik zeg dat er in de aarde toch nog genoeg steen zit. Dat klopt, dat laten we ons niet afnemen. We houden de zielen van de steenhouwers vast. Hier zijn ze opgesloten uit wraak. Daar zijn er wat gestorven door steenval e.d.
Laat ons dat maar regelen zegt het bergwezen tegen me.

Een gegeven dat Oeroud is, als niet met overleg en aandacht met één van de vier hoofdelementen in onze gematerialiseerde werkelijkheid wordt omgegaan, de elementen kunnen reageren. Niet alleen tijdens het leven maar vooral daarna. Ze houden gewoon een zieldeel gevangen op de plek waar de onbewuste interactie heeft plaatsgevonden.
Dan moet je vooral denken als bij mensen de lagere natuur, belast met elementaren/demonen, het voor het zeggen krijgt. Deze lagere natuur tref je nu overal aan in de mensen midden wereld en veroorzaakt niet allen veel leed voor betroffene maar ook voor de elementale werelden, die vluchten voor dit menselijk geweld.

Wat bijvoorbeeld te denken van onze boeren, die op hoge trekkers, de grond indrukken, met gif het land bewerken en met grote machines oogsten! Is er nog enig besef wat zij onbewust met het land, de scheppende natuurwezens en het product doen? Is daar zelfs nog maar het geringste besef van dankbaarheid?

Mijn grootvader en zijn vader en zijn vader etc. liep nog met zijn klompen over het land, maaide nog met de hand, bemeste de veraarde mest met de hand over het land. Daar was nog een bewust contact!
Nu zit een machine ertussen, die zijn eigen aard heeft, maar is dat ‘monster’ werkelijk een Vriend van de aarde?

Dit is een Realiteit op deze planeet die je niet vergeet, hoe je was, wie je bent en wat je doet.
Begin vandaag met bewust te handelen en vooral te danken voor de gaven die je krijgt van deze nog geduldige planeet, als lucht, water, eten, licht en warmte. Een lange weg terug vooruit dat vaak achteruit is.

donderdag 9 juli 2020

Adrian Rossner visie historie van dit grotere gebied Fichtelgebirge

De regionale cultuur geschiedenis man van het Fichtelgebirge Adrian Rossner heeft een interessante film gemaakt tijdens de Corona tijd over de vroegere  historie van dit gebied in Oberfranken en het Fichtelgebirge.
Wel een wetenschapper maar dat heeft ook zijn schoonheden.

 https://www.youtube.com/watch?v=FMc2zmPfzpo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Uzt7U_UTriB-YsekqoupM6rM3e9wOvHYZarX-GtnruAVk6PWfcT-bIBU

maandag 6 juli 2020

een reactie

"Dag Dick, 
Dank voor je uitgebreide antwoord. In de volgorde van de grote tijdperken is deze kali Yuga of IJzeren tijdperk als de winter.
In de winter in Noord Europa vriest het en dan vindt er een opschoning plaats bij allerlei kleine wezens. Op andere plekken zal dit proces via droogte gaan en/of via vuur of anderszins. Dat is onontkoombaar. De variabele factor is de maatgeving. Hoe streng is de winter, hoe droog is de droogte, hoe verzengend is het vuur?

Feit is en blijft dat er in het onzichtbare heel veel wezens aanwezig zijn die daar uit het verleden geparkeerd zijn en die het zaad vormen van de toekomst. Zelfs straling uit G- …. Netwerken en andere stralingen kunnen daar weinig aan veranderen. Maar ook hier is het een kwestie van maatgeving zoals troost, compassie, medeleven, sympathie, empathie enz. Deze wezens hebben het moeilijk in deze barre tijden. Ik ben heel blij dat jij je om deze wezens bekommert en met nieuwe inzichten komt. 

Wat mij opvalt is dat de Kelten de matriarchale structuur overhoop hebben gehaald en met dwang en geweld hun partriarchale wereldordening hebben afgedwongen. Toen kwamen de Romeinen en die hebben de Kelten bestreden. Meestal met succes. De Romeinen werden tenslotte verdreven door Attilla en de Hunnen en door Islamitische horden ongeveer 1000 jaar later. Zo draait de cirkel door en zo drukken de tijdperken hun stempel op het leven.

Ik hoop van harte dat je door blijft gaan om troost en compassie te brengen bij deze zielen uit lang vervlogen tijden. Ook de dieren – zoals Draken – verdienen onze aandacht en liefde. Ik hoop ook dat je iemand vindt met veel belangstelling om dit werk van jou tzt van je over te nemen zodat deze voedende lijn in stand blijft.
Veel sterkte ermee!
Vrede!"
OvP

een Geboortekom in een matriarchaal Fichtelgebirge heiligdom

Een deel van een verslag van een onderzoek naar de matriarchale wortels in het Fichtelgebirge

De wortels hebben de kominhoud zeer vastgezet en gebruikt als voeding en waterreservoir voor de spar in het steenmassief verankerd. Heel veel moeite kostte het en zweet om het te reinigen

De wortels hebben een deel van de kom verdiept door de zuren die vrijkomen. Heel veel sediment in de holte dat ik nog niet eerder zoveel heb aangetroffen. Aarde vermengd met steenresten van het grove niet erg vaste graniet.
Maar wat was het? Offerschaal, menstruatie plek voor vrouwen van opperpriesteres. Een Oer vrouwelijke plek. Doch ook een geboorteplek voor vrouwen.

Boven de kom is een kleine holte in de steen. Een offerplek.

Ik dateer de holte uit midden derde millennium dat daar door die cultuurfase ongeveer 500 jaar geëerd werd.  Een volk komend uit het oosten gericht op vruchtbaarheid riten door vrouwen. Ze offeren hun menstruatiebloed en het sperma van de man, wit en rood.
De steen lijkt aan de zijde van de lange kant, de steen erboven op een driehoek, met de punt naar boven, ernaast aan de zijkant de Driehoek naar beneden, de vulva vorm.

M’n eigen innerlijke steenvrouwe zegt: wij hebben dit niet gebruikt, te heilig deel.
Dit is dus een oudere cultuurfase van de slangen vruchtbaarheid riten.

Genius loci: fijn dat je vrij maakt. Was een belangrijke cultus fase van het eren van de gouden slang!

Halfzittend en half liggende vrouwe erin. Lengte van de mens toen ongeveer 1.70 m hoog.
Oriëntatie: ligpositie hoofd op oosten en voeten op westen.  Noordzijde ziet Original eruit en aan de rand is een dieper geultje dat afvloeit naar westen, beenzijde.  De afvloeiing aan de westzijde gaat steiler naar beneden in de loop van de steen. Daar werd de baarmoeder nageboorte op gelegd en het bloed stroomde naar beneden

we vernietiging nog steeds de SCHOON Heden Buiten en Binnen


De weg van de niet gezochte Heilzame element Aarde Natuurinwijding op zondag vollemaan dag

Gisteren was het volle maandag en het overkwam me een bijzonder cadeau te krijgen toen ik vroeg al op pad ging in de bergen die me lief zijn van het Fichtelgebirge.

Hoe was de inwijding procedure omdat de inhoud persoonlijk is?
1.     Een verwelkoming door de bergeest
2.     Een begeleiding naar de plek door grote Vuursalamanders
3.     Veraf blik van de inwijdingsplek, een doorgang naar de Binnen Aarde, één van de vele heilige poorten hier in haar gemaskerde vorm.
4.     Een grote vooraf reiniging van het systeem begeleidt door een Aarde-engel en andere subtiele werelden in de volgende stappen:
-       Eerst de buitenste subtiele lichamen
-       Vervolgens in het lichaam zelf de weke delen
-       Dan het subtiele buitenlichaam van de botten
-       De inhoud van de botten
-       De elementaire bezettingen lossen op cellulair niveau in de celkern om zo ondermeer de Geestverbinding met het lichaam te reinigen
-       De elementaire reiniging op DNA-niveau
-       Elementaire reiniging op RNA-niveau waar de wezens zitten die kanker veroorzaken die daar kunnen leven door de lage trillingen van ons voedsel en onze leefomstandigheden in een door ons gemaakte giftige wereld.
-       Rommelplekken reiniging waar ziekteprocessen plaatsvinden of vonden
-       Neuronen reiniging van de hersens van bezettingen.
5.     Begeleiding naar de speciale Natuurplek. Eerst bij een eerste station om voorbereid te worden en subtiele omkledingen krijg. Dan subtiel geleid naar een plekomgeving naar de persoonlijk passende plek die aangewezen wordt.
6.     Een korte reis in de Aarde in één van de rijken, met een korte ontmoeting en een cadeau van een Licht dat we niet uiterlijk kennen.
      Er zijn heel veel rijken hier in de aarde en we brengen je er bij één die uitgekozen is, vertelt me iets
7.     Terugkomst van de indrukwekkende ontmoeting
8.     Afronding advies van de Berggeest: Eet in het vervolg vegetarisch, dat houdt je systeem schoon.
9.     En maak stenen in de omgeving vrij van mos om als dank voor de Aarde schoonheden om me heen.
10.  Doorwerking van het cadeau in de komende tijd in het eigen systeem


De mens heeft later de Natuur inwijdingstaak overgenomen om te kunnen heersen en daarbij zijn heel veel fout begaan door de onzuiverheden van de inwijders. M’n leermeester noemt het schijn-inwijdingen uit andere leeftijden van je ziel en de consequenties daarvan kunnen nog steeds doordrukken in dit leven.

In de new age tijden werd ook wat vals ‘onder’ laag ingewijd waarbij verbindingen werden gelegd met groter elementaire/demonische rijken. Meest donkere inwijdingen en zie er nu maar eens van af te komen.

Tijdens mijn reistijd met groepen naar bijzondere plekken herken ik de waarde van oude cultusplekken op inwijdingen. Doch ook die kunnen je bezetten in al haar lagen.

Datgene dat ik in het vorenstaande heb meegemaakt, was de Zuiverste die ik in dit leven heb meegemaakt!

Jouw dag Josefien!

Josefien heeft vandaag haar naamdag!

in deze 'schone schijn'wereld gekomen via een onderwatergeboorte in het locale ziekenhuis.

Zes jaar wisselingen heeft ze al meegemaakt met behoorlijke hoogte- en dieptepunten.
Ze zit nog op de Kindergarten en gaat in het najaar naar de basisschool

Goede vervolgreis m’n dochterlief Josephiene Yolanda Eleonare van den Dool. Dat je tot bloei mag komen en vruchten afwerpen voor jezelf, de ander en deze planeet met haar vele schoonheden en het grotere Universum, Ruimtekind!
    


  1 jaar en weer dat water

blijft het bij woorden meneer de president?: stop ecocide van deze planeet?

France to champion international crime of ecocide


 
Dear Friend 
The possibility of establishing ecocide as an international crime has just come significantly closer.   President Emmanuel Macron this week gave his official response to the 150 randomly selected members of the French citizens assembly on climate, the Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), a body he convened last year to provide proposals to the government to tackle climate change.
The assembly’s deliberations took 9 months.  Foremost among their proposals, supported by a remarkable 99.3% of the assembly, was making ecocide a crime.  Macron stopped short of accepting the exact text proposed, but clearly endorsed the principle. He assured the citizens of his support:
“We'll study, with you and legal experts, how this principle can be incorporated into French law."
Moreover he specifically promised, on behalf of France, to champion the enshrining of ecocide crime in international law.
“As for ecocide, I think I was the first leader to use that term when the Amazon was burning," the head of state said. "So I share the ambition that you defend … the mother of all battles is international: to ensure that this term is enshrined in international law so that leaders … are accountable before the International Criminal Court.”
This is a huge step forward.  Already the conversation is expanding and interest in the subject is growing fast.  Our alerts for press mentions of “ecocide” are pinging several times a day now (bear in mind 18 months ago this was once or twice a month!)...

bron: Newsletter July 2020, team@stopecocide.earth, www.stopecocide.earth 

vrijdag 3 juli 2020

Das Fichtelgebirge ist "Bayerns schönster Fleck!"

Die Zuschauer des BR-Heimatmagazins "Wir in Bayern" haben online das Fichtelgebirge mit 18 Prozent der Stimmen zu "Bayerns schönstem Fleck!" gekürt.


Op voorgrond de Schneeberg toren en op de achtergron de Ochsenkopf mast

Über den Wolken: Während im Tal düsterer Nebel alles in tristes Grau hüllt, herrschen über den beiden höchsten Gipfeln im Fichtelgebirge traumhafte Zustände. Ein Flug mit der Drohne macht es möglich, das Naturschauspiel aus der perfekten Perspektive festzuhalten. Foto: Florian Miedl


woensdag 1 juli 2020

De zeer nemende sferen op de top van de berg Ochsenkopf met het metalen monster

Een kort verslag van een eerste topbezoek met weerstand

400 m van de top op een bankje. Hoe verder in die topsfeer te gaan van de mast?
De berggeest: loop gewoon naar boven en kijk rond. Bescherm je.

Het is boven opmerkelijk saai en toeristisch met wat bezoekers. Zelfs deprimerend en voorbij de elementaire sferen…!  De immense metalen mast is zeer dominant aanwezig en lijkt op een buitenaards metaalwezen. Eerder heb ik al de dominante buitenaardse sferen waargenomen.

Bos barrière en hindernis door grote zendmast
Stop: ga links het bos in; er is wat met het bos!
 Ben een paar honderd meter van de toegang af.
Merk dat er boven de bossfeer een barrière is. Dat komt door de elektromagnetische straling van de grote zendmast, waardoor de kosmische voeding wordt belemmerd voor de bossfeer. Ik vraag het Apparaat op de Schneeberg of die daar wat aan kan doen. Het haalt deze barrière weg.
Vraag aan de bomen is er nog meer? Ze wijzen naar de zendmast.
Ik onderzoek de grote zendmast. Daar is iets boven de mast dat niet gezien wil worden; een buitenaardse bezetting. De Aquarius energie van boven transformeert dat. En halverwege de mast is iets dat verborgen is, spleetogen buitenaardsen. Dit wordt getransformeerd door de Aquarius energie van diep in de aarde.  De grote fee neemt het vervolgens over.
Oei, een druk op hoofd, had me onvoldoende beschermd.

Twee stoeltjes liften gaan naar elk een zijde van de berg.  De christenen hebben hun eigen Gipfelkreutz aangebracht. Ze moesten eens weten.

Een uitzichttoren geeft wel een mooi uitzicht naar de grotere omgeving.  

Op het eerste gezicht zijn er geen bijzondere steenstructuren meer zichtbaar of de sferen zijn eruit.  Dat terwijl dit het allerheiligste punt van de berg was. Onder de slangen sferen, dan de drakensferen en boven een oorspronkelijk niet toegankelijk gebied omdat daar de godensferen waren. Nu is de nieuwe god de grote zendmast waar ook bijgebouwen zijn.  Dat zorgt ook voor autoverkeer op de weg omhoog.
Overal op de aarde zie ditzelfde: de hoge punten worden door zendmasten bezet, en toeristen vergapen zich naar de verre omgeving. Maar hoe de sferen werkelijk zijn op de top hoor je niet ,omdat de bezetting hen heeft overmeesterd.

Je kunt beter laag blijven dan het hoog zoeken met deze nieuwe zendkastelen met toeristische trekpleisterpunten. Wat doen we de Grote Natuur toch aan met onze moderne telecommunicatie, waar we alle gretig gebruik van maken.

De Aquarius energie is bij  nadere beschouwing al boven de berg, boven de hoge mast en ook diep in de aarde, waar de wortel van de kilometers dikke granietblaas is, die de Schneeberg en de Ochsenkopf hebben gevormd.  Bij de Ochsenkopf is al een heel dun lijntje van onder naar boven.
De berg heeft tijd nodig om het op te nemen en uit te breiden een rustige ontwikkeling dat voorzichtig gaat, niet opeens. De Schneeberg zendmast is verder en heeft langere tijd gehad en is een positieve zender geworden.

Terug naar beneden
Als ik naar beneden loop moet ik echt bijkomen van de nare sferen boven.
Ga naar stenen links van me om te zitten. Dat waren eens en nog steeds heilige stenen met veel inhoud, Hier woonden de Goden.
Dus op ongeveer 100 m van de top zijn de midden sferen nog heilig, beter gezegd: Heel!