maandag 6 juli 2020

een reactie

"Dag Dick, 
Dank voor je uitgebreide antwoord. In de volgorde van de grote tijdperken is deze kali Yuga of IJzeren tijdperk als de winter.
In de winter in Noord Europa vriest het en dan vindt er een opschoning plaats bij allerlei kleine wezens. Op andere plekken zal dit proces via droogte gaan en/of via vuur of anderszins. Dat is onontkoombaar. De variabele factor is de maatgeving. Hoe streng is de winter, hoe droog is de droogte, hoe verzengend is het vuur?

Feit is en blijft dat er in het onzichtbare heel veel wezens aanwezig zijn die daar uit het verleden geparkeerd zijn en die het zaad vormen van de toekomst. Zelfs straling uit G- …. Netwerken en andere stralingen kunnen daar weinig aan veranderen. Maar ook hier is het een kwestie van maatgeving zoals troost, compassie, medeleven, sympathie, empathie enz. Deze wezens hebben het moeilijk in deze barre tijden. Ik ben heel blij dat jij je om deze wezens bekommert en met nieuwe inzichten komt. 

Wat mij opvalt is dat de Kelten de matriarchale structuur overhoop hebben gehaald en met dwang en geweld hun partriarchale wereldordening hebben afgedwongen. Toen kwamen de Romeinen en die hebben de Kelten bestreden. Meestal met succes. De Romeinen werden tenslotte verdreven door Attilla en de Hunnen en door Islamitische horden ongeveer 1000 jaar later. Zo draait de cirkel door en zo drukken de tijdperken hun stempel op het leven.

Ik hoop van harte dat je door blijft gaan om troost en compassie te brengen bij deze zielen uit lang vervlogen tijden. Ook de dieren – zoals Draken – verdienen onze aandacht en liefde. Ik hoop ook dat je iemand vindt met veel belangstelling om dit werk van jou tzt van je over te nemen zodat deze voedende lijn in stand blijft.
Veel sterkte ermee!
Vrede!"
OvP

Geen opmerkingen:

Een reactie posten