vrijdag 30 november 2018


donatie!


Welke waarde heeft Gaialogie weblog voor jou? Wil je ons supporten? Dat kan uiteraard! Met de ontvangen gift/donatie kunnen wij ervoor zorgen dat de blog van Gaialogie kan blijven bestaan.
Voor eventuele giften vooral m'n  verre lezers! zie:  https://www.gaialogie.nl/donaties/

Hoor graag van je!
Dick van den Dool

donderdag 29 november 2018

bergontmoetingen

Wat merkwaardige ontmoetingen vandaag op een berg. Op twee plaatsen ontmoette ik boomhoge  reuzen. Op de ene plek waren het meerderen die aangaven geen taak meer te hebben. De godin die ze oorspronkelijk eerden is namelijk ter plaatse opgestegen en leeft nu in de boven sferen.  Op een andere plek ontmoette ik  een grote bosreus die wat boos was en me niet herkende. Het enige dat ik kon doen was ze te verwijzen naar de Oergodin in de berg. De bosreus ging nu weer rondlopen onder om de berg te bewaken.


Wat ik nog niet eerder heb waargenomen,  was een hele grote aardeslang op bodem niveau,  gekroond  met bril.  Hele oude wezens die voorheen met de riten meededen.  Zes van dergelijke slangen leven nog in de berg, gaf het aan. Een andere keer verder dit fenomeen ontmoeten.

verslaafd ten onder of niet?

“Het hele perron speurt hij af. Iedere ochtend, al twee jaar lang. Op weg naar zijn werk bestudeert Jeroen Hoencamp andere forenzen die net als hij staan te wachten op hun trein. De ceo van VodafoneZiggo telt het aantal mensen dat niet als een zombie naar het schermpje van zijn smartphone staart.
Nooit komt hij verder dan vijf, al rekent Hoencamp ook de reizigers mee die met oordoppen luisteren naar muziek. Met uitzondering van de paffers in de rokerszone sluiten mensen zich af, communiceren passagiers nauwelijks met elkaar.
Ook thuis zag hij hoe zijn drie tieners in toenemende mate vastgezogen werden aan telefoons en tablets. En na het lezen van ‘Reclaiming conversations’ uit 2015, waarin de Amerikaanse psycholoog Sherry Turkle de gevolgen van intensief smartphonegebruik uiteenzet, kon hij de alarmbellen in zijn hoofd niet langer negeren.”

Lees hoe ceo Jeroen Hoencamp van VodafoneZiggo tegengas geeft

https://www.trouw.nl/samenleving/topman-vodafoneziggo-scheur-je-los-van-je-telefoon~a66d338c/ 


Religieuze territoriale polariteiten strijd

Daar is in de geschiedenis immer een strijd geweest tegen de heel aards gerichte veelvuldigheid van de maan/aarde religies met haar vele godinnen/priesteressen en de meer kosmisch/zon gerichte één goden priester culturen. In de laatste duizenden jaren hebben vooral de één godenculturen meer in de winsituatie gestaan.

In Europa zitten we  nog steeds in de beweging van de één godencultuur van het Christendom.  De Grieken (zon)  hebben bijvoorbeeld Troje vernietigd (maan) en de Romeinen vrijwel het gehele gebied van de EU.
In Nederland was  algemeen gezien voor het jaar 1000  ook een meer aardse religie gericht op de natuur en lokaliteit. Ook bij de Friezen.

Alquin (ongeveer 735 -804), Willibrord  hagiograaf beschrijft de ontmoeting  van de Frankische hertog Pepijn met missionaris Willibrord (ongeveer 658 – 739):
“Deze ontving hem met de grootste eer en heeft hem, gesteund door het bevel van zijn macht, op weg gestuurd om het evangelie te preken, special in de noordelijkste streken van zijn gebeid, waar door het gebrek aan leraren of de hardnekkigheid van de bewoners de vlam van het geloof erg laag brandde.”
Willibrord door de eeuwen
Anton ten Kloostere.a., Berne Media, 2018


In de nieuwe tijd is wenselijk dat  er geen territoriale aanspraken meer worden gemaakt door religies doch dat ze vreedzaam naast elkaar bestaan met onderlinge bevruchting. Nederland is daarvan een goed voorbeeld.


  dat waren nog eens tijden


"Vrede op aarde 
De Brihadâranyaka Upanishad is een van hoekstenen van het bouwwerk van de Upanishaden. Er zijn meer dan honderd Upanishaden. De hier aangehaalde tekst is een weergave van een klein deel van een gesprek tussen de wijze Yajñavalkya en de legendarische Filosoof-Koning Janaka van Videha (in het huidige Bihar). Van Koning Janaka wordt gezegd dat hij een vrije ziel was, een jivan mukta die desondanks op voorbeeldige wijze zijn koninkrijk wist te besturen. De Upanishad geeft hier een beschrijving van de staat van non-dualiteit (advaita). Dit is de staat van het Ene zonder tweede:

IV,3,21. Daar is de mens vrij van verlangens, vrij van begeerten, vrij van kwaad, vrij van vrees en angst. Zoals een man in de armen van zijn geliefde vrouw alles wat buiten is, alles wat binnen is, vergeet, zo vergeet de mens, in de armen van God, alles wat buiten is, alles wat binnen is, want daar zijn alle begeerten bevredigd. God zelf is zijn enige begeerte, die geen begeerte is. Daar komt de mens alle verdriet te boven. 22. Vader verdwijnt, moeder verdwijnt, de wereld verdwijnt, goden verdwijnen. Veda's verdwijnen, dief verdwijnt, booswicht verdwijnt, asceet verdwijnt, monnik verdwijnt, slaaf verdwijnt, goed en kwaad verdwijnen. Deze mens stijgt uit boven alle verdriet en ellende. 23. In die vrije staat ziet hij niet en toch kan hij zien. Het zien en hij zijn één en hij is onverwoestbaar. Er is niets dat gescheiden is van hem: er is geen tweede… 32. Hij wordt doorzichtig als water, zonder enige dualiteit. Dit is de wereld van de Mens zelf. Die wereld is zijn hoogste en uiteindelijke doel, zijn grootste schat, zijn opperste vreugde. Andere schepselen moeten van een snippertje van deze vreugde leven."

 bron;  Rondbrief December 2018,Paul van Oyen

Helaas Paul, leven we in een tijd dat heersers niet in de vierde dimensie leven maar meer en meer neigen naar de tweede; strijd!

Beste Dick,
Je hebt helemaal gelijk en dit is een bron van grote zorg voor velen.
Zelfs een bron van méér dan grote zorg.
De status quo is niet langer te handhaven.
We varen net als de Titanic op een grote muur van ijs af terwijl het orkest Rule Britannia speelt en velen blup, blup verzuipen.
Een lot dat je niemand toewenst maar m.i. is dit onafwendbaar omdat we met z’n allen niet bereid zijn het tij te keren.
Iedereen houdt angstvallig vast aan zogenaamde verworven rechten. Op een gegeven moment grijpt Moeder Natuur in en dan geldt: wie niet horen wil moet voelen.
Wat nog rest is dat we ons tot het uiterste inspannen om datgene aan de volgende en overblijvende generaties doorgeven wat op waarheid en echtheid berust in plaats van op liegen en bedriegen.
Moge vrede overal zijn!
Het ga je goed!

PvO

voorspellingshumor planeetweerik denk dat ik alleen verschil van mening met de opstellers van dit schema dat zwart helaas, helaas eerder plaats zal vinden! Met dank aan P.innrelijk oog en recht

« Even though there are law courts and judges, true justice is not really something that happens outside of us. Absolute justice, divine justice is within us, because our thoughts, our feelings, our actions – everything – is recorded within us and we cannot escape the consequences of these recordings. When someone is brewing up some dubious scheme in private, behind closed doors, they may think, ‘No one can see what I’m doing, so no one will condemn my actions.’ Well, they are mistaken, because in reality everything is being recorded on a kind of magnetic tape that cannot be erased. They have to live with these recordings. This justice within them, forever watching them and judging them, is far more dreadful than any courts on earth.

Try, therefore, to do good things, even if you are at home by yourself, because these good things will be recorded. God is often depicted as an eye inside a triangle. This is a way of saying that God has installed in human beings devices that see and record everything, and that they cannot escape this inner judgement. »

Op z’n Bulgaars

Een aantal feiten over een land dat  niet zo bekend is: Bulgarije

“Bulgaria is the second country in Europe with the highest number of natural mineral springs. Bulgaria is heaven for SPA.
There are 142 resorts in Bulgaria – 26 marine resorts, 56 mountain resorts, and 58 balneological  - hydrotherapie- resorts.”

En geomantisch een interessant feit dat ik zelf ook toepas als nieuwe gasten komen en ik met de auto vertrek:
“Bulgarians are spilling water in front of the door for success. When a member of the family leaves home for a special event like the first day of school, prom, before an exam, at weddings, etc. the other members of the family are spilling water in front of the door before he leaves with the word ‘’may your success flows like water’’. 
And when a bride leaves home before the wedding, she kicks a copper vessel full of water too!”

En anders dan anders: “Bulgarians nod for no and shake their heads for yes.”