zondag 25 november 2018

het ondefinieerbare

“Ach, Socrates zei aan het eind van zijn leven dat hij alleen ‘modder’ kon omschrijven. Verder was het hem niet gelukt om ook maar íets te definiëren. Ik denk dat Socrates daarmee bedoelde dat woorden zo’n complexe geschiedenis en zoveel tegenstrijdigheden hebben, dat we er soms beter aan doen om geen definitie te geven.”
Hoogleraar filosofie Akeel Bilgrami (68) studeerde Engels in Mumbai, politieke economie in Oxford en filosofie in Chicago. Hij doceert in New York.


Citaat uit Trouw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten