donderdag 29 november 2018

Religieuze territoriale polariteiten strijd

Daar is in de geschiedenis immer een strijd geweest tegen de heel aards gerichte veelvuldigheid van de maan/aarde religies met haar vele godinnen/priesteressen en de meer kosmisch/zon gerichte één goden priester culturen. In de laatste duizenden jaren hebben vooral de één godenculturen meer in de winsituatie gestaan.

In Europa zitten we  nog steeds in de beweging van de één godencultuur van het Christendom.  De Grieken (zon)  hebben bijvoorbeeld Troje vernietigd (maan) en de Romeinen vrijwel het gehele gebied van de EU.
In Nederland was  algemeen gezien voor het jaar 1000  ook een meer aardse religie gericht op de natuur en lokaliteit. Ook bij de Friezen.

Alquin (ongeveer 735 -804), Willibrord  hagiograaf beschrijft de ontmoeting  van de Frankische hertog Pepijn met missionaris Willibrord (ongeveer 658 – 739):
“Deze ontving hem met de grootste eer en heeft hem, gesteund door het bevel van zijn macht, op weg gestuurd om het evangelie te preken, special in de noordelijkste streken van zijn gebeid, waar door het gebrek aan leraren of de hardnekkigheid van de bewoners de vlam van het geloof erg laag brandde.”
Willibrord door de eeuwen
Anton ten Kloostere.a., Berne Media, 2018


In de nieuwe tijd is wenselijk dat  er geen territoriale aanspraken meer worden gemaakt door religies doch dat ze vreedzaam naast elkaar bestaan met onderlinge bevruchting. Nederland is daarvan een goed voorbeeld.


  Geen opmerkingen:

Een reactie posten