zondag 29 april 2018

Schneeberg Exkursion und seine Ins und Outs

Donnerstag 3e Mai
Geomantische Exkursion  Schneeberg und  Informative Austausch Abend in SchirndingMit John Hartong und Dirk van den Dool

Seit dreißig Jahren kenne ich meinen Holländische Freund John Hartong die mich die Ins und Outs beibrachte über Geomantie und mir  begleitet. Ein langer Weg um die viele Dimensionen der Landschaft zu erfahren, sehen und zu begegnen.

Jetzt ist er in Schirnding und wir wollen diese Woche  am Donnerstag  3e Mai eine Exkursion organisieren zum Schneeberg. Der Höchste und damit Centrale Berg in Nord Franken die von Alte Zeiten ab als ‘Heilig’ zu beachten war.
Wir gegen von Vordorf zum Berg.

Themen sind:
- Hauptbergen und ihre Beziehungen mit andere Bergen
- Geomantische Phänomenen selbst erfahren beim Schneeberg
- was sind meine subtile Qualitäten in Bezug zur Berg Landschaft
- was bringen die Neuzeitliche Türmen, Masten, Sender Windmühlen und Ski Anlagen mit unsere Bergen
- was kommt und begegnet

Abends treffen wir einander in Schirnding um mahl aus zu tauschen, fragen zu stellen, persönliche Sachen zu besprechen und was kommt.

Beide Aktivitäten kann man separat begegnen

Zeitplan:
-13.30 Anfang Geomantische Schneeberg Exkursion ab Vordorf
-18.00 Ende

- 19.00 – 21.30 Austausch in Schirnding mit John Hartong

vrijdag 27 april 2018

oh oh oh plastic

pacific albatros

“It’s disastrous for marine life, so right now there are around 800 species that could go extinct because of this plastic pollution.”   

Boyan Slat, Founder and CEO, The Ocean Cleanup, The Netherlands


dive deep


"The subject of evil is beyond human comprehension, and this is why it cannot be resolved through reasoning. In fact, evil does not really exist and is only dreadful for the weak and the ignorant; they have not learned to dominate it in order to put it to use. For the children of God, initiates and great Masters, this evil of which religion has talked about so much without understanding it, is a precious, rich material that can be worked and used to achieve great things. Because initiates are very strong and very pure, they dare to take on evil by diving into the dark depths of their being. And thanks to their boldness, they bring back treasures, just like the pearl-fishers who dive to the bottom of the ocean and, having managed to evade the sharks and algae, bring back oysters.
These experiences are obviously not advisable for everyone. Only very few beings on earth can afford to descend to the depths of their nature to bring back a material they will be able to sublimate. But it is useful for you all to know that it is possible. »

maandag 23 april 2018

vreemd spel

zo kunnen camera's uw gezicht ordenen en mogelijk herkennen.
Doch vrees niet uw innerlijk blijft voor hen verborgen
alleen de persoon, uw persoonlijkheid, en tijdelijke verblijfplaats en andere uiterlijk heden zijn te herleiden
laat ze spelen!

oceaanstromingen in beeld aan de oppervlakte


Een ingekleurd satellietbeeld van de oceaanstromingen op aarde, dicht bij het wateroppervlak. 
Nasa

zaterdag 21 april 2018

Innerlijke vrouwelijkheid of mannelijkheid afgepakt door ouders

Al lang ben ik geïnteresseerd in het fenomeen van afgepakte geeststukken door ouders. M’n vriend noemt dat steeds en geeft het volgende beeld. Als één of beide ouders incomplete geboren worden zoeken ze hun compleetheid bij hun kinderen. Incompleetheid in de zin dat bepaalde mannelijke of vrouwelijke eigenschappen onbewust worden ‘gejat’ om zichzelf aan te vullen. Heeft een moeder/moeder bijvoorbeeld een te geringe innerlijke mannelijkheid  dan kan ze dat afpakken van haar zoon of dochter. Immers elk kind heeft beide aspecten in zich, ongeacht de lichamelijke aard. En het kind blijft zitten met een incompleetheid. Onbewust houdt de moeder/vader dat achter om het voor zichzelf te gebruiken omdat ze het zelf ook mist door beschadiging en kan zo het gevoel hebben dat ze weer compleet is.

Dus esoterisch is het mogelijk te kijken wat van je totale mannelijkheid en vrouwelijkheid is afgepakt/gestolen en door wie en waar in het aura het gat zit.
Volgens mijn vriend treft hij het aan bij 20% van de mensen.

De missende stukken kunnen door bewustzijn weer worden terug gehaald na te zijn gezuiverd. Dat geeft weer ‘aarde aan de persoon.

Overigens als een ouder het bij een kind doet, is het een spiegel voor de persoon die het ondergaat. Deze kan in een ander leven hetzelfde in de materie hebben gedaan en geeft zo onbewust toestemming om het ook met hem/haar te doen.

Afgepakt kan overigens  ook worden levenskracht, Odkracht.

Info: ‘De jonge, witte man in crisis’De Canadese psycholoog Jordan Peterson is wereldwijd de belangrijkste pleitbezorger op de ‘vijanden’ van mannelijkheid.   Hij verzet zich  fel tegen politieke correctheid, postmodernisme, identiteitspolitiek en doorgeslagen feminisme.  Deze week verscheen de Nederlandse vertaling bij Prometheus van zijn bestseller ‘12 Rules for Life: an Antidote to Chaos.

Aldus The New York Times-columnist David Brooks behoort hij tot ‘de meest invloedrijke publieke intellectueel in het Westen’.

Nieuwe mannelijke waarden die opkomen in rechtse kringen zijn: geloof in de natiestaat, waardering voor traditie en geschiedenis, het eerbiedigen van helden en het gevoel hebben dat je  vanuit de underdogpositie je mening verkondigt. Peterson is sinds eind 2016 de belangrijkste pleitbezorger van de jonge, witte man in crisis en vooral ook via Internet/youtube zijn lezingen verspreid.
Enkele begrippen in deze scene:

- De ‘boze blanke man’ geldt in rechtse kringen als een geuzennaam

-  Peterson zijn boodschap : ‘clean up your room’ – samengevat: werk eerst aan jezelf voordat je anderen de les probeert te lezen – zou hij jongemannen juist behoeden voor ressentiment jegens anderen, lees vrouwen- en minderhedenhaat.
mannen kregen het algemeen kiesrecht in 1917 en vrouwen in 1919

- ‘gendernazi’s’; zij die genderneutraal beleid afdwingen door feministen en hun handlangers, de laatste als het een man is  door Peterson bestempeld als ‘Sneaky’

- ‘cuck’,  dit alt-right-scheldwoord voor een zwakke, feminiene man.

- social justice warriors (sjw’s), een scheldnaam voor ‘verbeten’ linkse activisten ( ‘dwaalleer’ volgens Peterson)  die met hun doorgeslagen feminisme, genderneutraliteitsgedram en wittemannenprivilege-beschuldigingen het politiek en cultureel discours zouden domineren (Peterson).
Wereldwijd woedt sinds een jaar of vijf online en offline een hevige cultuuroorlog/kruistocht, waarbij een internationaal cohort van witte jongemannen slag levert met sjw’s. Peterson is op de golven van deze richtingenstrijd boven komen drijven als hun leidsman.

- ‘manosphere’ Een onlineverzamelnaam voor sites, blogs en fora voor versiercoaches en men’s rights activists (MRA), die strijden voor gelijke juridische berechting van mannen in scheidings- en voogdijzaken. In dit mannendomein leeft het idee dat de man juridisch, economisch en op de liefdesmarkt wordt gedwarsboomd door het feminisme

- ‘sexodus’ Deze mannen geven vrouwen de schuld van alles en willen letterlijk niets meer met hen te maken hebben. Voor seksueel contact wenden ze zich tot de seksrobot – of elkaar.

- ‘Jongens voelen zich gecastreerd’, zegt emeritus hoogleraar  en psychiater Frank Koerselman. Hij signaleerde de onvrede onder jongemannen al in zijn boek Wie wij zijn uit 2017. Het fanatieke gelijkheid denken is volgens Koerselman gedoemd te mislukken, omdat mannen en vrouwen nu eenmaal verschillend zijn. De psychiater noemt een voorbeeld. ‘Mannen willen domineren. Zodra de verhoudingen 50-50 zijn in een beroepsgroep, vertrekken de mannen. Dat zie je bij de studie geneeskunde, dat zie je bij de rechterlijke macht.’
Het patriarchaat is afgeschaft, de vader is geen voorbeeld meer. Maar als mannen hun gezag verliezen, nemen ze geen verantwoordelijkheid meer. Dan zoeken ze hun toevlucht tot elkaar, tot criminaliteit, tot alt-right.’ Hij ziet een tegenbeweging opkomen die ‘de sterke man’ omarmt.

- de vrouw is ‘hypergamisch’: zij neigt naar een man die een hogere maatschappelijke status heeft dan zijzelf (Tom Gorny van Masterflirt – het bedrijf traint mannen in hun ‘persoonlijke groei’ en succes met vrouwen)

- Een radicalere variant van deze ‘som’ – de ‘blanke man’ zal letterlijk verdwijnen door een desastreus verbond van sjw’s, feministen, moslims en Afrikanen. (gedachten in alt-rightscene)
- Extreem-rechts is altijd vermengd geweest met het mannelijkheidsideaal, met de cultus van de krijger’ (Jelle van Buuren, terrorisme- en extreem-rechtsdeskundige)
- ‘certificerende actor’ – iemand met een gezaghebbende positie die extreme ideeën uit de marge legitimeert en normaliseert. Peterson, Donald Trump of Thierry Baudet
Ik hoop dat dit alles niet de poorten opent voor de onderdrukking van anderen. Ook al is mogelijk alles een gevolg van de gescheiden opgegroeide mannen /kinderen die opgevoed zijn door feministische moeders en vrouwelijke opvoeders in een doorgeslagen vrouw-man verhoudingen samenleving. Of een tijdgeest fenomeen waarbij polariteiten in de breedst mogelijke zin toenemen.
Tijd om meer stil te staan bij de eigentijdse rol van man en vrouw in deze tijd zonder regressief of reactie cultusgedrag van man-vrouw verhoudingen!

Bovenstaande teksten aangehaald uit artikel “De boze witte man wil zijn mannelijkheid terug’ van Hassan Bahara 21 april 2018 in de Volkskrantspiraliserende werkelijkheid

“Als je terugkijkt in de geschiedenis, zie je dit patroon: scheppen, vernietigen, herscheppen – in die volgorde. Denk aan de rampen van 1648, 1815, 1914 en 1945 tot tweeduizendvraagteken, want er zal er weer een komen.”


Philippe Sands (fenomenaal jurist verbonden aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg), laatste boek: Galicische wetten. Over de oorsprong van ‘genocide’ en ‘misdrijven tegen de menselijkheid’, Spectrum

woensdag 18 april 2018

sleeping well


Acht uur aan één stuk slapen is helemaal niet zo natuurlijk!

Mensen sliepen eeuwenlang gefragmenteerd. Middeleeuwers sliepen weliswaar acht uur per etmaal, maar ze deden dat in twee stukken. Twee keer vier uur met tussendoor een pauze van twee uur. Tijdens die pauze stonden ze op en gingen ze allerlei dingen doen, zoals bidden, reflecteren, dromen interpreteren. En een tussenperiode met veel helderheid om te schrijven, anderen te bezoeken of wat dan ook. De eerste slaapperiode werd in Engeland wel de eerste of diepe slaap genoemd en de volgende periode de tweede of morgen slaap. Elke taal had zo haar benamingen.

In 2011 publiceerde historicus Roger Ekirch een onderzoek waar hij 16 jaar aan had gewerkt. Zijn boek At Day’s Close bevat meer dan 500 verwijzingen naar gesegmenteerde slaappatronen in dagboeken, rechtbankverslagen, medische boeken en literatuur. “Het was algemene kennis,” zei Ekirch.
Hij ontdekte dat verwijzingen naar de twee slaapperiodes aan het einde van de 17e eeuw langzaam maar zeker verdwenen. Rond 1920 was de herinnering aan twee periodes van slaap per nacht geheel uit het gemeenschappelijke geheugen verdwenen.

Waarschijnlijk was het ook zo dat men voorheen meer met de zonsondergang naar bed ging en zo de eerste slaap tot 1-2 uur duurt. Zelf ervaar ik het ook zo dat als ik met de kinderen ga slapen rond 8.30-9.00 uur tussen 1 en 2 uur ‘s nachts wakker wordt. Het dan dat de blaas ook geleegd wil worden en vervolgens een goede tijd voor mijmeren en bezinning.
Thuis slapen mijn ouders na het eten nog een half uurtje zo tussen 13.00 en 13.30 uur. Een gebruik in de boeren families met zeer oude wortels. Op de zondag duurde deze derde of middagslaap wel tot 15.30 uur.

Psychiater Thomas Wehr liet een groep mensen in de jaren negentig een maand lang elke dag 14 uur in het pikkedonker doorbrengen. Na drie weken sliepen de mensen vier uur, waren vervolgens twee uur wakker en sliepen daarna nog eens vier uur.

Een medisch tijdschrift uit 1929 raadde ouders aan om hun kinderen het patroon van twee blokken slaap af te leren. Tegenwoordig lijken onze lichamen zich aangepast te hebben aan de gewoonte om acht uur achter elkaar te slapen, maar volgens Ekirch hebben veel slaapproblemen te maken met de natuurlijke voorkeur van ons lichaam voor twee slaapblokken.

Professor Russell Foster van de Oxford-universiteit vindt het vervelend dat de meeste artsen nog steeds niet weten dat acht uur achter elkaar slapen eigenlijk onnatuurlijk is. “Dertig procent van de medische problemen waar artsen mee te maken krijgen, heeft te maken met slaap,” legde hij uit. “Slaap wordt echter volledig verwaarloosd bij medische opleidingen.”

Het weer terug ontdekken van je natuurlijke slaappatroon is een uitdaging.  Zelf ga ik zeer vroeg naar bed om in de nacht zelfonderzoek te plegen om vervolgens weer een tweede slaapperiode in te gaan


Bron ondermeer Foreninenews