zondag 15 april 2018

Meespelen in Mindspelen?!Tot de interacties tussen ik als mens en het ruimtelijke Omgevende behoort ondermeer  gedachten overdracht.  Degene die zendt in het veld heeft een al of niet bewuste agenda daarmee en dat maakt de interactie interessant  daar dan Mindcontrol plaatsvindt.  Immer is het niet alleen de zender maar ook de ontvanger die bepaald. Net als bij facebook geeft de gebruiker de ontvanger, lees facebook, de vrijheid van her gebruik  en krijgt op zijn beeldscherm passende informatie impulsen., lees beïnvloeding en komt in zijn eigen bubbeltje.

Zijnde de persoonlijkheid, de grootse bubbel,  kunnen op elk moment gedachteflitsen in je bewustzijn komen, die je kunt volgen, uitvoeren, becommentariëren, negeren etc.

Een interessante fase is om de herkomst van deze  gedachten te gaan onderzoeken en te herkennen of ze komen van bepaalde mensen, elementaren, elementalen, buitenaardsen, goden/godinnen, een collectief, de tijdgeest, dan wel het Bestaan of wat dan ook.

Voorbij de persoonlijkheid en in de leegte levend, maakt  dat deze infoflitsen niet weg zijn. Alleen bij onderzoek kunnen de persoonlijke openingen, verbindingen, aantrekkingen, inbraken worden verstomd en blijft het Stil. Niet Eeuwig omdat de flitsen blijven komen en gaan  maar dat je daar niet meer mee bezig bent, omdat weer wat anders in de aandacht blijft in het voorbije ruimtelijke en tijdige.

Een spel waarin je de beïnvloeder dankbaar kunt zijn voor de bewustzijnsimpuls.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten