woensdag 4 april 2018

Veldverandering en de menselijke reactieWe reden afgelopen maandag terug naar huis en net boven Waldsassen en begonnen de kinderen plots ruzie te maken. “He, we zijn in een ander polariteitsveld” werd me duidelijk.  
Het gebied waar we uit kwamen had een grote schaal van vrijwel onbegroeide hoogten en dalen en het Fichtelgebirge is het veel geaccidenteerder en meer begroeid. Dat heeft een andere kwaliteit.

Ik sprak er later over met een vriend en het ging over dergelijke kwaliteitsvelden.  Dat kunnen natuurlijke velden zijn vanuit Moeder Aarde dan wel technische velden door de mens zelf gegenereerd.

Natuurlijke velden kunnen gevoed worden door nemende/negatieve  (acupunctuurpunten), ziekmakende of gevende/positieve, levenskracht gevende  punten die omgeven zijn door ‘schillen’, gelijksoortige kwaliteitskringen. Kom je in zo’n veld en dring je door tot het centrum dan kan de mens een reactie krijgen, zoals in de auto gebeurde. Als je loopt en je bent sensibel dan merk je deze overgangszones.

De technische velden ontstaan vooral in menselijke gebieden en worden gevoed door alles wat we als mens lozen –vervuiling aarde, overbemesting, en gebruiken in technische zin. Ook de asfaltwegen zijn bronnen van negativiteit door de vrijkomende dynamiek bij het autorijden.

Van een andere orde is he fenomeen van polariteit, yin en yang zijde bij een rivier, weg en aardebreuken.  En je hebt micro en macrostructuren.  De aardkorst is momenteel behoorlijk in beweging en vormt nieuwe grote scheuren. Zo wordt in Turkije aan de Middellandse Zee kust een kernreactor gebouwd op een breuklijn. Dat is vragen om problemen

In het verleden onderzochten energetici deze veld fenomenen en letten op vooral discontinue aspecten die veranderingen geven in het omgevende veld van mensen. In deze tijd is er zoveel gaande vooral in steden dat het voor gevoelige mensen, soms tijdelijk of zelfs blijvend onleefbaarder aan het worden is.  Er is gewoon teveel spanning met de daarbij behorende wezenswerelden.


Weer een aanleiding om deze  veld aspecten meer te gaan bestuderen. De ouden deden dat op gezette tijden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten