maandag 31 oktober 2022

zonnebeeld

 


Nase fotografeerde hier de zon in zoals ze dat zeggen 'een glimlachende zon' Een mooi voorbeeld van vermenselijkte interpretatie van een beweeglijke fenomeen in een bepaald lichtspectrum.


vrijdag 28 oktober 2022

Licht brenger(s): de zon doet dat elke dag weer!

 “As far as we can discern, the sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being. It may even be assumed that just as the unconscious affects us, so the increase in our consciousness affects the unconscious.”

Carl Jung

als voorproefje van het sterven van het oude jaar

 

"Bereken eens de tijd die je iedere dag besteedt aan eten, slapen – wat uiteraard nodig is – maar ook aan praten in het wilde weg, aan bezig zijn met onbenulligheden. De jaren vliegen voorbij, ver van het echte leven, ver van het leven met God. Wat een verspilling, wat een verkwisting ! En de dag waarop je de aarde verlaat, vertrek je arm en naakt. Wees goed doordrongen van de gedachte dat je bij het verlaten van de aarde als edelstenen enkel je deugden kan meenemen, als goud enkel je kennis en als juwelen enkel de sieraden van je ziel. Jullie zullen zijn zoals die weggejaagde mensen die verplicht waren om al hun landerijen, huizen en meubelen achter te laten : zij reppen zich naar hun brandkast, om het goud en de juwelen mee te nemen, de enige dingen die hen in staat zullen stellen te overleven.
Wanneer de dood komt, kan men om dezelfde reden geen bezittingen meenemen naar de andere wereld. Men kan enkel kwaliteiten en deugden meenemen, al de rest moet men achterlaten. Vraag je dus vanaf vandaag af of je goud en echte edelstenen bezit. "

Omraam Mikhael Aivanhov

 

donderdag 27 oktober 2022

je kinderen hebben hun eigen opdracht en geef ze daarin de tijdsruimte

 “And a woman who held a babe against her bosom said

"Speak to us of children"
Your children are not your children
They are the sons and daughters of life's longing for itself
They come through you but not from you
And though they are with you yet they belong not to you
You may give them your love but not your thoughts
For they have their own thoughts
You may house their bodies but not their souls
For their souls dwell in the house of tomorrow
Which you cannot visit, not even in your dreams
You may strive to be like them
But seek not to make them like you
For life goes not backward, nor tarries with yesterday
You are the bows from which your children
As living arrows are sent forth
The archer sees the mark upon the path of the infinite
And he bends you with his might
That his arrows may go swift and far
Let your bending in the archer's hand be for gladness
For even as he loves the arrow that flies
So he loves also the bow that is stable”
~Khalil Gibran, “On Children”
Kan een zwart-witafbeelding zijn van 1 persoon
 

Het gebrek aan kritische reflectie op het verleden gaat gepaard met het ontbreken van een gedeelde visie op de toekomst.

 

schadelijke gevolgen van electromagnetische velden in (electro) auto's

eindelijk worden een aantal mensen wakker over de nadelige gevolgen van electro magnetische velden in auto's vooral electrische!

In het verleden zijn verschillende auto gebruikers van proefauto's  die hoog electronisch ware ingericht bij testritten overleden.

Het is een bekend gegeven dat sterke wisselstroomvelden en magneetvelden zeer ongezond zijn voor ons laagvoltage gelijkstroom systeem met nadelige gevolgen voor gezondheid als kanker en dementie. Ik raad vooral gevoelige mensen af in electrische auto's te rijden.donderdag 20 oktober 2022

heksenfles

 De gevonden kruik in Turnhout, hoogstwaarschijnlijk de eerste heksenfles die ooit in Vlaanderen is ontdekt

De gevonden kruik in Turnhout, hoogstwaarschijnlijk de eerste heksenfles die ooit in Vlaanderen is ontdekt

Vlaams Erfgoed Centrum

ZELDZAME 16-EEUWSE HEKSENFLES GEVONDEN IN TURNHOUT

In het Belgische Turnhout is een 16e-eeuwse ‘witch bottle’ ontdekt, oftewel een heksenfles. Toen onderzoekers deze versierde kruik (gevuld met een donkere smurrie) twee jaar geleden opgroeven, vermoedden ze al dat het hier om een heksenfles ging. Zeker was dit echter nog niet helemaal. Een analyse van de smurrie heeft deze twijfel nu weggenomen. De kruik bevatte namelijk een mengsel van urine, haar, vingernagels en metalen haakjes, precies wat je in een heksenfles zou verwachten. Zulke flessen zijn eerder al aangetroffen in Groot-Brittannië, maar voor het Europese vasteland is deze vondst zeer uitzonderlijk.

In 2020 ontdekten archeologen van het Vlaams Erfgoed Centrum deze rijkelijk versierde kruik tijdens opgravingen bij een perceel van Brouwerij Corsendonk, aan het Zegeplein in Turnhout. Experts schatten dat de kruik ergens tussen 1525 en 1575 is gemaakt in de omgeving van Keulen. Hoewel de fles intact is begraven, sloeg kraanbak van de graafmachine er tijdens de opgravingen een barst in. Achteraf misschien een geluk bij een ongeluk, want daardoor zagen de archeologen dat er een donkere smurrie in zat. Hiermee was meteen de interesse van de onderzoekers gewekt, zo vertelt archeoloog Dominick Van den Notelaer aan Radio2 Antwerpen. “We ontdekten metalen haakjes in de smurrie, en dat deed ons vermoeden dat we met een zogenoemde "witch bottle" of heksenfles te maken hadden.”

De Kruik was aan de buitekant rijkelijk versierd, zoals ook van dichtbij te zien is

De Kruik was aan de buitekant rijkelijk versierd, zoals ook van dichtbij te zien is

Vlaams Erfgoed Centrum

WAT IS EEN HEKSENFLES?

Heksenflessen kennen we vooral uit 16e- en 17e-eeuws Engeland, toen de heksenvervolging in Groot-Brittannië op haar hoogtepunt was. Deze flessen waren een soort ‘talismannen’, die mensen gebruikte om hun huizen tegen hekserij te beschermen. Hierbij vulden ze deze flessen met hun eigen urine en metalen spijkers of haken, aangevuld met zaken als haar, stof en vingernagels. Vervolgens werd deze kruik op een strategische plek in het huis begraven.

Archeoloog Eamonn P. Kelly schreef eerder dat het idee hierachter was dat de heks vanuit een bovennatuurlijke ‘andere wereld’ door de urine in de fles zou worden gelokt. Als ze dan in de fles verscheen, werd ze door de metalen punten gespietst en zat ze vast in de fles. Soms kwam het ook voor dat de kruik in de haard werd verbrand om de vloek van heksen teniet te doen.

ONDERZOEK NAAR DE VLOEISTOF

De combinatie van de donkere vloeistof en de metalen haken in de kruik van Turnhout wees dus al sterk in de richting van een heksenfles. Maar om deze vermoedens te bevestigen, liet het Vlaams Erfgoed Centrum ook een chemische analyse van de vulling uitvoeren. Hieruit bleek dat er onder meer urine in de kruik zat. Verder bevatte de smurrie eiwitten die (aangezien ze geen suiker of vet bevatten) hoogstwaarschijnlijk van bloed, haar of nagels afkomstig zijn. De analyse van de vulling bevestigt volgens de onderzoekers dan ook dat de kruik inderdaad als heksenfles dienstdeed.

De hals van de Heksenfles uit Turnhout

De hals van de Heksenfles uit Turnhout

Vlaams Erfgoed Centrum

EERSTE BEWIJS VOOR HET RITUEEL IN VLAANDEREN

Het is volgens de archeologen de eerste keer dat er bewijs voor dit ritueel in Vlaanderen is gevonden. Sowieso zijn heksenflessen op het vasteland van Europa een zeldzaamheid. Dit ritueel lijkt vooral een Engelse aangelegenheid te zijn geweest, het overgrote deel van de gevonden heksenflessen is namelijk uit Groot-Brittannië afkomstig. Er zijn verder nog enkele exemplaren in de Verenigde Staten ontdekt (waarschijnlijk door Engelse immigranten meegebracht), maar op het Europese continent waren er tot nu toe nog nauwelijks sporen van gevonden.

NOG MEER HEKSENFLESSEN IN EUROPA?

De heksenfles uit Turnhout doet nu echter mogelijk nieuw licht op deze theorie schijnen. Volgens de archeologen zou het immers goed kunnen dat er eerder al resten van heksenflessen naar boven zijn gehaald. Van den Notelaer: “Ofwel is dit een unieke vondst, ofwel werden er eerder nog exemplaren opgegraven zonder dat ze als heksenfles herkend werden. We zijn nu in ieder geval zeker dat er ook bij ons heksenflessen gebruikt werden om de vloek van heksen teniet te doen."

Bronnen: Vlaams Erfgoed CentrumVRTJSTOR Daily


Gaia Zoom zondagavond: menselijke subtiele aan- en afvoersystemen naar de aarde

 dinsdag 18 oktober 2022

op stap dit weekend met Gaia ervaringen tochten in het Noorden van Nederland

Zaterdag 22 october: Mysterien rond het oude Heilige Punt in Ter Apel: met haar punten van de overgang, de Dood en het toekomstige leven.

Hoe is het met het oude overgangs-begraafpunt aan de noordoostzijde van Ter Apel, ten westen van een oude verlande loop van de rivier de Eems.  Daar zijn grafvelden geconstateerd.

Maar waarom juist die richting die in de geomantie begint in het noordwesten (1 november) en loopt na drie maanden naar het noordoosten (1/2 februari). Oude richtingenkwaliteiten. 

Ook bezoeken we de oude steen die eens onderdeel uitmaakt van de steenkring op de heilige plek en we gaan op zoek naar de satellietplekken van het oude heilige punt Ter Apel met de verschillende Lichtverschijnselen.

-       En dat wat vooral ontmoet-aardig is op het pad.

Verzamelpunt: rond 10.30 uur bij kloosteringang Ter Apel, parkeerterrein naast restaurant.

 

Zondag 23 october. Wat is er nog over van het non-duale Heilige klooster wierdepunt Aduard met haar Lichtverschijnselen en andere spirituele fenomenen.

 

Aduard was eens het grootste en rijkste klooster in het Noorden en toegewijd door de Cisterciencers.

Een pionierspunt van ontginningen en waterstaat

Aandachtspunten: 

-       De mystiek van het getal van de bouw van de Abdij van Aduard, gesticht op 9-6-1192, de plattegrond een vijfhoek en meer…

-       Gebouwd bij een punt waar lichtverschijnselen zijn en welke kracht zit er nog in de aarde.

In de Abtenkroniek van Aduard staat beschreven 'dat er op die plaats dikwijls talrijke lichten in het nachtelijk uur waren verschenen, naar vrome overtuiging van wat komen zou. Daarom werkten de gelovigen, door devotie in vuur en vlam gezet, eendrachtig aan de bouw van het klooster, in de hoop dat dit werk welgevallig zou zijn aan de almachtige God, die deze plaats zo overduidelijk van te voren had aangewezen'. 

-       Hoe is het met de wierde en haar belevendiging?

-       Dat wat vooral ontmoet-aardig is op het pad.

We bezoeken verschillende punten en in de middag ook het enige bouwwerk dat nog bestaat, de voormalige ziekenzaal.

Verzamelpunt: Abdijkerk, Burg. Seinenstraat 42, Aduard

zondag 9 oktober 2022

regering Regeer en doe je taak voor de toekomst! En niet alleen reageren vanuit het kleine....

 
„Alle complimenten aan het adres van Remkes laten zien hoe armoedig het is dat niemand van de huidige generatie politieke leiders een dergelijke rol op zich durft en kan nemen.” (bron: NRC)

donderdag 6 oktober 2022

U de 'marokaanse' leeuwen en ik uw zus graaf, de 'heidenjager'!

 

woensdag 31 mei 2017

Menselijke jachttrofeeën mee uit het Litouwse


Duitse Ridders hebben in de late Middeleeuwen veel strijd geleverd in Oost-Europa.  Deze Teutoonse ridderorde bestaat nog steeds.
De Europese adel, inclusief de Nederlandse ging in de 14e eeuw op ‘heidenjacht en namen menselijke jachttrofeeën mee uit het Litouwse.
Zie meer onder.

“De middeleeuwse kruistochten waren niet uitsluitend gericht tegen moslims in het Midden-Oosten. Ook tegen ongelovigen in Oost-Europa trokken – vooral Duitse – riddersten strijde. Onder bescherming van het kruis en gesanctioneerd door de paus, slaagden zij erin veel land op de heidense Pruisen en Letten te veroveren. Uit deze gebiedswinst ontstond zelfs een eigen, zeer machtige staat, beheerd door de Duitse Orde.”“De Teutoonse ridderorde bezat naast
de Pruisische gebieden ook grote
bezittingen in de rest van Europa. Die
waren ondergebracht in twaalf zogeheten
balijen (provincies). Omdat de
leiders van deze balijen, de landcommandeurs,
allen afkomstig waren uit
de West-Europese adel en soms zelfs
rechtstreeks gerelateerd waren aan
een van de westerse koningshuizen,
vormde de Teutoonse ridderorde in
heel West-Europa een machtsfactor
van belang. Dit laat zich nog het best illustreren
met het feit dat tussen 1320 en
1400 er bijna jaarlijks leden van Europese
adel naar Marienburg trokken om
deel te nemen aan de rituele, door de
kerk gesanctioneerde veldtochten tegen
de heidense Litouwers. Zo nam in 1391
graaf Henry van Derby (de latere koning
Hendrik iv van Engeland) deel aan een
raidachtige tocht die in twee weken tijd
vele honderden Litouwse gevangenen
opleverde. Willem iv, graaf van Holland,
ging rond 1340 zelfs driemaal mee op
een korte Pruisische veldtocht. En de
ridder Rienck Bokma uit Sneek keerde
in 1393 na een driedaagse bloedige
moordpartij in Litouwen in het vaderland
terug in gezelschap van twee
Litouwse heidense jongetjes [pedofiel?], die op
paasdag van het volgende jaar vol trots
gepresenteerd werden aan de bisschop
van Utrecht die hen vervolgens in een
mis liet dopen.”

Bron: http://www.joostvermeulen.org/pdf013/LR_GSM13_0887_TDS_NR3_vergeten%20kruistochten.pdf

woensdag 5 oktober 2022

samen door het leven in verbinding


This photo was taken in Damascus in 1899. The dwarf is Samir. He is a Christian and cannot walk. The one who carries it on his back is Muhammad. He is a Muslim and he is blind.

Mohamed relies on Samir to tell him where to go, and Samir uses his friend's back to navigate the city streets. They were both orphans and lived in the same room.
Samir was a hakawati, he had the gift of narration and told stories of a thousand and one nights to the customers of a cafe in Damascus, Mohamed sold bolbolas in front of the same cafe and liked to listen to his friend's stories.
One day, when he retired to his room, Muhammad found his companion dead. He wept and mourned his friend for seven days straight. When asked how they got along so well, being of different religions, he said only this:
"Here we were the same", pointing with his hand to his heart.

dinsdag 4 oktober 2022

oost en west in Europa in een nieuwere verbinding..........

Het Moederland Rusland verdient weer een tijdsbepaalde verbinding met het Vaderland West-Europa.

Nieuwe contacten en nieuwe verbindingen onder een nieuwe leiding die dichter bij de mensen en het Moederland zijn.

nog even de oude situatie in ogenschouw nemen


Engelse oorlogsroof van de laatste etiopische koninklijke lijntelg, die heel ver terug gaat...tot Salomo?


 


PSTD, traditionele na-strijd oplossing in het materieel-spirituele en anders dan de westerse mentale-emotionele

elke cultuur heeft haar eigen verwerkings methoden van strijders die weer terugkomen in een samenleving zonder gewapende doods strijd. Hier een voorbeeld hoe Afrikanen er traditioneel mee omgaan, nog steeds.maandag 3 oktober 2022

Wees een goede docent in het astrale

 
Droom verder....

“Zo snel mogelijk financieel onafhankelijk worden: het is de nieuwe hype onder jongeren, maar er klinkt veel kritiek. Toch wil Ernst-Jan Pfauth het wel. Want het betekent niet alleen rijk en lui zijn, de vrijgekomen tijd kan aan goede doeleinden worden besteed.” NRC COLUMN ERNST-JAN PFAUTH, 3 OKTOBER 2022

Landliefde en soldatenleed, één groot drama in bevrijde gebieden in Ukraine

 


zaterdag 1 oktober 2022

Potest verzoek aan de ouders van Putin


 Unbekannte Aktivisten haben am Grab der Eltern des Kreml-Despoten einen Protest-Zettel niedergelegt. Auf der Seite aus einem Schulkalender steht auf Russisch:

„Liebe Eltern! Euer Sohn benimmt sich grässlich! Er schwänzt den Geschichtsunterricht, prügelt sich mit seinen Banknachbarn und droht, die ganze Schule in die Luft zu jagen! Handeln Sie!“

Bron: Bild.de, 1.10.2022

Zondagavond: de 79e Gaia Ontmoeting via Zoom, 2 october 2022. Thema: Het Kosmische Lichaam en haar doorwerkingen (2)