woensdag 31 mei 2017

Menselijke jachttrofeeën mee uit het Litouwse


Duitse Ridders hebben in de late Middeleeuwen veel strijd geleverd in Oost-Europa.  Deze Teutoonse ridderorde bestaat nog steeds.
De Europese adel, inclusief de Nederlandse ging in de 14e eeuw op ‘heidenjacht en namen menselijke jachttrofeeën mee uit het Litouwse.
Zie meer onder.

“De middeleeuwse kruistochten waren niet uitsluitend gericht tegen moslims in het Midden-Oosten. Ook tegen ongelovigen in Oost-Europa trokken – vooral Duitse – riddersten strijde. Onder bescherming van het kruis en gesanctioneerd door de paus, slaagden zij erin veel land op de heidense Pruisen en Letten te veroveren. Uit deze gebiedswinst ontstond zelfs een eigen, zeer machtige staat, beheerd door de Duitse Orde.”“De Teutoonse ridderorde bezat naast
de Pruisische gebieden ook grote
bezittingen in de rest van Europa. Die
waren ondergebracht in twaalf zogeheten
balijen (provincies). Omdat de
leiders van deze balijen, de landcommandeurs,
allen afkomstig waren uit
de West-Europese adel en soms zelfs
rechtstreeks gerelateerd waren aan
een van de westerse koningshuizen,
vormde de Teutoonse ridderorde in
heel West-Europa een machtsfactor
van belang. Dit laat zich nog het best illustreren
met het feit dat tussen 1320 en
1400 er bijna jaarlijks leden van Europese
adel naar Marienburg trokken om
deel te nemen aan de rituele, door de
kerk gesanctioneerde veldtochten tegen
de heidense Litouwers. Zo nam in 1391
graaf Henry van Derby (de latere koning
Hendrik iv van Engeland) deel aan een
raidachtige tocht die in twee weken tijd
vele honderden Litouwse gevangenen
opleverde. Willem iv, graaf van Holland,
ging rond 1340 zelfs driemaal mee op
een korte Pruisische veldtocht. En de
ridder Rienck Bokma uit Sneek keerde
in 1393 na een driedaagse bloedige
moordpartij in Litouwen in het vaderland
terug in gezelschap van twee
Litouwse heidense jongetjes [pedofiel?], die op
paasdag van het volgende jaar vol trots
gepresenteerd werden aan de bisschop
van Utrecht die hen vervolgens in een
mis liet dopen.”

Bron: http://www.joostvermeulen.org/pdf013/LR_GSM13_0887_TDS_NR3_vergeten%20kruistochten.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten