zondag 31 mei 2015

Negatieve jaloezie

Inspirativer Abend im  Fichtelgebirge an Donnerstag 4e June  in Schirnding

Der nächste Inspirative Abend im  Fichtelgebirge ist geplant am Donnerstag 4e June in Schirnding.
Wieder eine Begegnung am Hof in Schirnding, Hauptstraße 16.
Die Abende möchte ich als inspirative Abende bezeichnen, um dort Raum für Besinnung, Meditation, persönliche Fragen und spezielle Themen zu geben.

Das Thema dieser Woche is Eifersucht.  Eine   Selbstuntersuchung wie diese christlichen Todsünde uns beeinflusst als Empfänger und als Sender. In der Geomantie sind auch verschiedene  Abwehrmechanismen beim Hauser und Besitz bekannt  und was können wir davon lernen   Willkommen.

zaterdag 30 mei 2015

bibberstad Loket

Vrijdag waren we met onze kinderen en de Kindergarten op bezoek in het Tsjechische Loket. In het Duits heette het eerst Elleboog en dat duidt op de ligging van het stadje dat driekwart omsloten word door de rivier de Eger. Een kasteelstadje met een oude burcht in een prachtig Boheems landschap. De harde granieten rots was eerst een vrouwelijk heiligdom en bewust uitgekozen om er en voornaam slot op te bouwen met een saturnale vierkante zwarte toren. In Loket is nog een legende dat de vriendelijke zwarte draak het bak vuur voedt van de stadsvrouwen. Het is ook de stad waar Goethe wanhopig verliefd werd op een jonge deerne. Hij kon schijnbaar zijn incubis niet beheersen, aldus het commentaar van een vriend!
Maar goed het slot werd ondermeer als gevangenis gebruikt en in de kelders worden de martelingen levendig voorgesteld. Geen goed voer voor de kinderen. Vel oude monumenten zijn subtiel ongenietbaar en dienen eigenlijk gemeden te worden maar ala de mens is verslaafd aan geweldsgenot en niet aan wakker worden.
Wel kent het slot nog het mysterie van de oudst bekende meteoriet die nog voor een deel aanwezig is. Vele magiërs en zieners hebben er mee gewerkt in de alchemische tijd. Meteoroïden waren geliefd omdat het buitenaardse wezens met zich meebracht waarmede men magisch kon samenwerken. De islam is nog de enige godsdienst die een heilige meteoriet aanbidt, genaamd de Kaaba. Allerlei rituelen maken deze magiereligie krachtig door haar samenwerking met andere realiteiten. Niet bepaald prettig te noemen!
Een tweede bijzonderheid in Loket is de aanwezigheid van een godssteen; een deel van de rots. Diep in de aarde leven de witte en zwarte draken nog voort maar de echte bergkwaliteit kun je aantreffen in de omgeving.  


Na afloop bezochten we een kinderparadijs. Een speelhal met kunstspeelwerktuigen. Voer voor de donkere wezens die de levendig kinder energie als veelvraten consumeerden. En de volwassenen zaten aan de foodlijn. Niet allemaal gezond  en bewust wel te verstaan!

maandag 25 mei 2015

Vraag waar komen deze zielen toch vandaan?

gelezen

Hoeveel mensen sterven er wereldwijd op één dag? Een exact aantal kan men hierop niet kleven. Een goede schatting is dat er op dit huidig moment per dag ruim 370.000 mensen worden geboren en er bijna 160.000 komen te overlijden. De meest betrouwbare schattingen komen uit de World Population Prospects van de Verenigde Naties.

Vraag waar komen deze zielen toch vandaan?

Indianen wijsheid van de Lakota»Der Wert des Einzelnen wurde nicht an den Dingen gemessen, die er besaß, sondern daran, was er für die anderen tat«
die Großmutter »Graues Gras

das Leben und die Welt durch das kleine Fenster unserer Wirklichkeit zu betrachten
»Aber im Zustand der Unschuld verfügen wir über die Fähigkeit, über Grenzen hinwegzusehen und die Welt ohne Vorurteile wahrzunehmen. Besäßen wir diese Fähigkeit auch noch als Erwachsene, könnten wir die Welt so betrachten, wie sie wirklich ist – mit allen ihren Schwächen und ihrer unerschöpflichen Vielfalt. Um tolerant zu sein, brauchen wir nicht unschuldig zu sein, wir müssen uns nur daran erinnern, wie es war, unschuldig zu sein.«
Joseph Marshalls

Ziel seine irdische Reise«
Menschen, die ihn nach seinem Beruf fragen, erzählt er, er »bringe Dinge in Ordnung«. Wolf, so heißt eines weisen alten Medizinmannes.

dem Spruch, der in Wolfs Grabstein gemeißelt wurde:
»Weisheit reist auf vielen Wegen und kennt keine Grenzen. Sie ist eine flüchtige Gabe. Ergreife sie, solange Du kannst, denn sie ist nicht Dein Eigentum. Wende sie an und gib sie weiter.«

Buch: Rückkehr zur Lebensweisheit der Lakota
Joseph Marshalls

Kopp Verlag, Rottenburg


reactie" 
Ik wilde jou een paar (wellicht voor jou bekende) indiaanse wijsheden doorgeven. die ik op het internet heb gevonden: de boodschappen in deze tijden.
Hier zijn er een paar in het Engels (ik kan namelijks geen Duits):

NATIVE AMERICAN WISDOM:

We do not inherit the Earth from our ancestors, we borrow it from our children.
                                                           ancient indian proverb.

Everything on Earth has a purpose
Every disease a herb to cure it
and every persona a mission
                                                           Mourning Dove, Salish.

I was born in the prairies, where the wind blew free
and there was nothing to break the light of the sun.
                                                           Geromino.
.
When the Earth is sick, the animals begin to disappear.
The warriors of the Rainbow will come to save them.
                                                           Chieff Seattle.

The Earth is the Mother of all people and people
should be equal have fights upon it.
                                                           Chieff Joseph

I love this land and the Buffalo and will not part of it.
                                                            Santanta, Kiowa Chieff.

En dan de klapper, de laatste:
Man's heart away from nature, becomes hard.
                                                            Luther Standing Bear,
                                                            Oglala Sioux.

De indianen hebben zichzelf altijd vereenzelvigd met de natuur, iets wat de westerse mens, product van zijn omgeving (milieu: opvoeding, school en werk) schijnbaar niet meer kan.  

Veel verbintenis gewenst met de Aarde en de Kosmos.
Groetjes,

Robert. 

vrijdag 15 mei 2015

Geestig!


Gisteren was het Hemelvaartsdag en hier in het Duitse is het tegelijk vaderdag. Je ziet dan  op die dag mannen naar buiten trekken  om hun vaderschap te vieren. Voorheen alleen met andere mannen, maar nu meer in familie verband. Ze nemen dan een wagentje mee volgeladen met bier. Publiek drinken is hier geen misdrijf en openbare dronkenschap wordt oogluikend toegestaan, Een wat bijzondere manier voor de lagere klasse om hun lustwezens te laten botvieren.

Wij waren met vrienden gisteren op de Koeberg en de Galgenberg . In de oude tijd zocht men voor terechtstellingen negatieve punten op om  speciale overtreders daar te doden. Men zocht die punten op zodat hun demonen die hen bezetten in de onderwereld konden afzuigen.  Door de veranderde energie structuren zijn deze voormalige instroompunten nu uitstroompunten en komen niet alleen de demonen aan de oppervlakte maar ook de gevangen zieledelen.  Tijd voor aandacht om die te begeleiden op de verdere reis.

Interessant is het fenomeen hemel die boven ons wordt geplaatst en lange tijd het decorum was van de goden.  Ook christenen hebben het geloof dat daar de plaats is om voor eeuwig te verblijven bij God.  In tijd en ruimte plaats men boven tot het tijdloze waar het lichaam wordt verzorgt met eten, gezang en loven.  Zelf in de islam is het hiernamaals vol lichamelijk genot door drank en sexzucht. In oudere tijden werd  in het Europese gebied de aarde als toevluchtsoord gezien en elk gebied kent zijn bergen of heilige plekken waar de zieledelen naar toe reisden om een al of niet tijdelijk verblijf te vinden in de ondergrond. Bewaarpunten voor de zielen waar de nabestaanden naar toe reisden om hun familieleden weer te stimuleren om te incarneren. Opa is weer terug!  Een dergelijk punt was bijvoorbeeld de Tor in Glastonbury waar bepaalde mensen graag aan het einde van hun leven naar toe reisden om dicht bij het bewaar/doorreispunt te sterven.
Opmerkelijk dat nu nog steeds het door het christelijk geloof beïnvloede geloof geldt dat boven goed is en onder niet. Modern vind ik te weten dat ons zieledeel na het sterven verder reist en niet blijft hangen in ruimte, tijd of materie. Het kan gaan direct in een ander lijf, in een tijdelijk verblijf in de ruimte – boven, midden of onder- en kan helaas als deel ergens in het tijdloze blijven vasthangen.

Terug naar de galgenberg kent als voormalige negatief punt een tegenpoolberg, de Koeberg. Voorheen een uitstroompunt en nu een instroompunt vanuit de kosmos. Een overheerlijk bos waar het goed toeven is in de bergboslucht.  En verdraait weer een zieledeel meegepikt die verder wil reizen. Oké  werk aan de winkel!

En onderzoek maar eens wat voor programma’s je gevangen houden over wat er gebeurt bij het sterven. Wat je bestemming is voor het tijdelijke lijf en het tijdelijke eeuwige van ziel. Doe er niet zielig over maar blijf geestig!  We leven in nu een totaal andere tijdruimte dimensie!!!

dinsdag 12 mei 2015

Wat gedachten over een ervaringBij subtiel onderzoek kunnen verschillende valkuilen optreden waardoor je in een ervaringsketen kan komen.
Dit ervaringsveld  van de eigen ervaring bestaat tenminste uit de volgende aspecten:

- de zelf ervaren werkelijkheid van de impuls van buiten, die onbewust gezocht wordt door het eigen zoek system. Binnen bepaald buiten; Een baring van werkelijkheidsbeleving vanuit de eigen ziel, persoonlijkheid.

- de ervaring die gestuurd wordt door een beleefde werkelijkheid die je een ervaring geeft. Dat kunnen wezens zijn die je aanzetten tot de aangestuurde werkelijkheid beleving. “Ik heb trek in”, ja maar wie heeft er in of om je werkelijk trek?.
Dat kan zo ver gaan dat een macht de mens een werkelijkheid laat ervaren die het ons of de persoon graag laat ‘zien’ om daar voordeel van te hebben;

- de ervaren werkelijkheid van projectie van een object van buiten; de aangehechte projecties die een geprojecteerde werkelijkheid geven;

- de ware aard van de werkelijkheid; de ‘feitelijke werkelijkheid’.


Bij het delen van ervaringen wijs ik vaak op de herkomst, de bron van de ervaring. Dat kan inzicht geven hoe in feite een menselijk systeem functioneert.

woensdag 6 mei 2015

agenda meiGaialogische ervaringstochten

 Zondag 17  mei. De subtiele schoonheden van Haulerwijk
Vele kleine gemeenschappen in het ‘binnen’land kennen nog oude problematiek zoals dorp tegen dorp strijd met soms extreme gedrag van jongeren. Een ander fenomeen is het fundamentele christendom wat verankert ligt  in hechte lokale kerkgemeenschappen die blijven bij het oude. Wat zorgt in het subtiele voor deze fenomenen? Bezoek aan een klein dorpje met ook een nieuwe impuls; een tuin der mogelijkheden.

Een geomantische wandeling samen met plaatselijke wonende in Haulerwijk in Ooststellingwerf op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Van harte welkom. 10.30-17.00 uur.Inspirative activiteiten in Amsterdamthema Gelukkig gelukt
Het momentane geluk als integrale ervaring in lichaam en geest is deels een cadeau en deels  te bewerken door momentkeuze ‘s.  Welke factoren kun je in eigen hand nemen ? Een ervaring reis in de positieve psychologie van het geluk.
Maandagavond  18 mei bij Annette van de Lang (19.45 – 22.00 uur)

 opgave; info@gaialogie.nl