donderdag 31 augustus 2017

afnemende maan therapie

Vandaag moest ik even naar de huisarts voor een kleinigheid.  Mijn zoontje had een ingekapselde verontreiniging onder zijn voeten Interessant dat de op leeftijd zijnde arts vertelde dat een goed middel is om bij afnemende maan de eigen urine met een watje op de plek aan te brengen en vervolgens verbinden. ‘Afnemende maan is in algemene zin goed voor loslaten’. We kregen ‘natuur’lijk ook een ander natuur heilmiddel; zwarte zalf.

Meest vraag ik hem ook hoe het met de lokale klachten piramide is. ‘Heel veel momenteel,’ was zijn antwoord.
 Een Hollandse heler vertelde me gisteren nog dat vooral in het heupbereik, en onderrug  momentaan klachten ontstaan door de algemene veranderingen in de sferen. Dus mocht je daar pijn ervaringen hebben,  dan is het ook een kwestie van doorademen en zo laten. Het menselijk systeem is aan het veranderen en dat heeft groeipijnen.

In m’n woonomgeving liggen ook drie Tsjechische natuurheilbaden; Karlsbad, Marienbad en Francisbad. Daar kun je op heel veel plekken water drinken voor elke klacht die er is. Een gezonde wijze van natuurheling en prachtige energetische plekken van watervuur kwaliteiten.

Dit scenario hoort niet thuis op deze mooie planeet


20 vernieuwde B61-12 bommen naar Nederland
“De eerste vernieuwde B61-12 moet in 2020 in gebruik worden genomen, en gaat alle vier bestaande verouderde versies vervangen. De kernbom kan dan veel nauwkeurig naar een doelwit worden gestuurd, en bevat een nucleaire lading wier vernietigingskracht kan worden bijgesteld om bijvoorbeeld zoveel mogelijk bijkomende schade en radioactieve fall-out te voorkomen. Het behoeft geen uitleg dat de drempel om kernwapens te gebruiken hierdoor fors wordt verlaagd.
De VS wil in totaal 180 B61-12 thermonucleaire bommen in Europa opslaan, waarvan 20 in Nederland, 20 in België, 20 in Duitsland, 50 in Turkije, en 70 in Italië. Gezien de sterk verslechterde verhoudingen tussen het Westen en Turkije is het niet uitgesloten dat de 50 voor Turkije bedoelde kernbommen elders worden ondergebracht.”
 “Sinds de jaren '60 liggen in Nederland, op de vliegbasis Volkel 20 tot 22 kernbommen opgeslagen. Deze zogenaamde B61-bommen hebben tot vier keer de kracht van de eerste atoombommen. Het is een publiek geheim dat Nederland deze tactische wapens bewaart voor de Verenigde Staten in het geval van een kernoorlog. De vliegbasis was jaren toneel van felle demonstraties tegen deze wapens. Binnenkort zullen deze bommen zelfs gemoderniseerd worden, ook die in Nederland liggen.
Hebben we deze B61-atoombommen nog nodig tegenwoordig en wordt het niet tijd om sowieso kernwapens de wereld uit te helpen? En waarom is de opslag in Nederland nog steeds omringd door geheimzinnigheid?”

Bron; http://binnenland.eenvandaag.nl

Wie herkent het “Wiel van Buskers” in Buskersbos bij Winterswijk?

Tijdens hun afstuderen in 2013 voor de gemeente Winterswijk hebben Ronald Veenstra en Maarten Koppen bij een kaartenstudie van het Nationaal Landschap Winterswijk in het Buskersbos een vreemd ogend wielpatroon op de AHN2 (hoogtekaart) waargenomen. Het “Wiel van Buskers” was een mooie bijvangst van hun afstudeerproject, maar helaas hebben zij de precieze oorsprong en betekenis van het patroon niet kunnen achterhalen. Het raadplegen van historische kaarten doet vermoeden dat het ronde patroon is aangelegd in de periode 1930-1950. In het veld is het patroon te herkennen door ondiepe greppels.

Navraag bij Stichting Natuurmonumenten, waar het Buskersbos sinds de jaren 1920 in eigendom en beheer is, leverde geen antwoord op. De organisatie kon helaas niet vertellen wie de boswachter was in de periode 1930-1950 en heeft ook geen verklaring voor het patroon kunnen achterhalen.

Vervolgens zijn dhr. N. Willemse (RAAP), dhr. R. Van Beek (Leiden universiteit) en dhr. F. van Hemmen (Landschapshistoricus) geraadpleegd over de mogelijke betekenis. De eerste gedachten gingen uit naar een Sterrebos, maar door het ontbreken van symmetrie en de afwezigheid van het patroon op de historische kaarten viel deze mogelijkheid af. Dhr. F. van Hemmen gaf nog als mogelijkheid dat het patroon een verbeelding van een ‘Zonnewiel’ kan zijn. Dit is een veel gebruikt symbool in de Achterhoek uit de Bataafse tijd en staat voor hoop/een nieuw begin. In en rondom Winterswijk komt dit patroon regelmatig terug in gevelstenen en ramen.

Na de vondst hebben de vinders de kaart met het patroon laten bewerken door dhr. M. Kosian (RCE) voor een betere visualisatie.

De ontdekkers komen graag in contact met mensen die meer weten. Als u kennis van dit type patronen heeft of u kent iemand die mogelijk de betekenis ervan kent, neemt u dan contact op met Maarten Koppen, maartenkoppen@gmail.com

31 augustus 2017 • Door Maarten Koppen


Commentaar;

Geen oud aanwezig patroon maar een neerzetting van een oude collectieve programmatie van de 20ste eeuwse maker in zijn werkveld.

woensdag 30 augustus 2017

Wonderlijke fenomenen in gewassen van bijzondere vormkracht


Als je de cijfers bekijkt op Crop Circle Connector neemt het aantal gewas cirkels de laatste jaren beduidend af!

                 graan circels              gras circels 
2014              83                             10
2015              65                               6
2016              53
2017              35 (t.m augustus)

Dat neemt niet weg dat de dit jaar verschenen fenomenen weer zeer bijzonder van aard zijn.

In de negentiger jaren toen ik ongeveer 10 jaar lang dit fenomeen in binnen en buitenland bestudeerde zag je in de  danmalige tijd een vercomplexisering van de beeltenissen; reactieve vormen in de vegetatie vooral die van graan.

Deze complexe geometrische patronen zijn deels manifestaties van nieuwe input in het Aardse veld en geven na vorming duidelijk ook weer zeer polariserende effecten in de beleving en in de publieke opinie.

Overigens kun je in vegetaties ook vele vormkracht fenomenen aantreffen van uit- en instromingen van het aardmagnetische veld, zoals paddenstoelen kringen, verkleuringen e.d. Fenomenen die in de oude geomantie al lang bekend zijn.

Manifestaties van dergelijke dimensionale fenomenen in gewassen zijn ondermeer een gevolg van externe injecties in bepaalde diepe ondergrond kwaliteiten, manifestaties van projecties van belaste personen die zich daar mede bezighouden en buitenaardse manipulaties.

Vormkracht is in de geomantie een dieper aspect van de materie en de Krachten die daarop in werken. Dimensies voorbij de drie D. wereld zijn immer bezig met het krachtenveld op deze planeet waar zoveel samenkomt.
Wat dat betreft is deze planeet een bijzonder experiment waar we getuige en onderdeel van zijn. Blijf je vooral verwonderen!

maandag 28 augustus 2017

Gevaar van het Grote Werk


In 1937 werd de Franse atoomspecialist Jacques Bergier, die bezig was om atoomwapens te ontwikkelen, opgezocht door één van de laatste alchemisten van de moderne tijd, Fulcanelli. 
Hij kreeg de volgende waarschuwing, die hij erg serieus nam en later publiceerde; "Je staat aan de vooravond van een grote, succesvolle doorbraak, tezamen met andere wetenschappers in de rest van de wereld. Maar sta me toe je te verzoeken zeer, zeer voorzichtig te zijn. Ik waarschuw je. De bevrijding van atoomenergie is gemakkelijker dan je denkt maar de radioactiviteit die dit veroorzaakt, kan de aardse atmosfeer in zeer korte tijd, hooguit een paar jaren, totaal vergiftigen. Sterker nog, de atoombommen zullen in staat zijn met slechts enkele korrels volledige steden te vernietigen. Ik vertel je dit als een feit; de alchemisten wisten dit al heel lang. Ik zal geen poging doen te bewijzen wat ik je zal zeggen maar ik wil je vragen wat ik je zeg over te brengen aan mijnheer Hellbronner (een groot atoomgeleerde). Het geheim van alchemie is dit; er is een manier om materie en energie te manipuleren zodat je, wat moderne wetenschappers
"een krachtveld" noemen, kunt creëren. Het veld reageert op de waarnemer en plaatst hem in een geprivilegieerde positie. Oog in oog met het universum. Vanuit deze positie heeft hij toegang tot de werkelijkheid van tijd, ruimte, materie en energie, die normaal verborgen is. Dát is namelijk het Grote Werk…"


Bron: http://www.geertkimpen.com/newton-alchemie.html

zaterdag 26 augustus 2017

What Are the Three Principles of Integral Thinking?


De drie principes zijn volgens de transpersoonlijke filsofoof Ken Wilber in zijn laatste bericht;

"Principle 1: Nonexclusion — “Everyone is right”
Nonexclusion means that we can accept the valid truth claims (i.e., the truth claims that pass the validity tests for their own paradigms in their own fields, whether in hermeneutics, spirituality, science, etc.) insofar as they make statements about the existence of their own enacted and disclosed phenomena, but not when they make statements about the existence of phenomena enacted by other paradigms. That is, oneparadigm can competently pass judgments within its own worldspace, but not on those spaces enacted (and only seen) by other paradigms.

Principle 2: Enfoldment — “Some are more right than others”
Everybody can be right because some views are more right than others. None are wrong; some are simply more inclusive, more encompassing, more holistic, more integrative, more depthed, more transcending-and-including—endlessly. But the fact that molecules are more inclusive than atoms does not mean that we can get rid of atoms, or that atoms can be jettisoned, or that atoms have no real truths to offer just as they are. To be a partial truth is still to be a truth.
The nonexclusion principle goes a long way in helping us to integrate a plurality or multiplicity of paradigms (and thus develop a metatheory that is true to the phenomena enacted by the social practices of an integral methodological pluralism). But even within nonexclusion, numerous conflicts arise, and how to integrate those becomes a pressing issue. This is where the second integrative principle, that of unfoldment, can be of help.

Principle 3: Enactment — “If you want to know this, do that”

Most “paradigm clashes” are usually deemed “incommensurable”—meaning there is no way for the two paradigms to fit together—but this is so only because people focus on the phenomena, not the practices. But if we realize that phenomena are enacted, brought forth, and disclosed by practices, then we realize that what appeared to be “conflicting phenomena” or experiences are simply different (and fully compatible) experiences brought forth by different practices. Adopt the different practices, and you will see the same phenomena that the adherents of the supposedly “incommensurable” paradigm are seeing. Hence, the “incommensurability” is not insurmountable, or even a significant barrier, to any sort of integral embrace."