donderdag 26 december 2013

Jaar 2013 op de Hof van Schirnding

Terugblik en stand van zaken in november en december op de Naturbegegnungshof Schirnding in het Fichtelgebirge
De winter heeft zijn staart hier nog niet laten zien en het is over het algemeen mild weer. Vele handen hebben veel werk verzet bestaande uit:
-       aansluiting twee daken en aanbrengen van dakpannen (Jeroen). In het voorjaar moet het nog door de dakdekker worden behandeld
-       leggen van aardleiding elektriciteit
-       uitgraven zitkamer onder en funderen van de oostwand. De vrijgekomen grond gebruikt om de grens wal aan de noord wal met de akker te verhogen zodat geen afvloeiing water naar beneden kan stromen
-       schoonmaken vakwerkwand trapgat en schuren hout (Jan)
-       afronden afbraak tussenmuur woonkamer westzijde en schonen eeuwenoude vakwerkbalk (Johannes)
-       binnen aanbrengen van elektriciteitskabel naar de west schuur
-       diverse voorbereidingen voor de winter als het binnenbrengen van zand voor metselwerk, schoonmaken buitenwand op zolder (Sander), schonen van de ramen(Brigitte), oogsten aardperen
-       aansluiting graven door meter dikke buitenmuur  voor verbinding met bronwaterleiding naar tuin en funderen binnenmuur
-       drie buitenramen klaarmaken voor inbouw nieuwe vensters, die geplaatst werden voor Kerst
-       hout binnen halen
Met heel veel dank aan de tweewekenhelper Jeroen en de weekhelpers Sander, Jan, Johannes en Peter en Richard en de dagenhelpers Brigitte en Andreas. En ook de hofbelevendigers in de ’luiervakantie’: Jan, Marije en Joris.
De historicus Bernd Thieser gaat de geschiedenis van de hof en het dorp verder uitzoeken. Het gaat niet alleen om de materiele ‘his-story’ maar ook en vooral om de ‘her’-story, de subtiele feiten en ervaringen.
Met Advent zijn op de 9e december de bewoners uitgenodigd voor het Advent venster. Een zeventig tal mensen kwamen om een boerderij historie verhaal te horen, het grote vuur te zien branden en de Hollandse oliebollen en kaas te eten.

Dank aan de medewerkers van 2013: vele handen maken mooi LICHT-WERK”

2013 was het jaar van de opbouw van het hoofddak van het in 2012 afgebrande dak. Deze hele grote klus is gelukt.
Met heel veel dank aan de opbouwers: architect Wolf Hartenstein, bouwfirma Kropf, Andreas/Petra en het dakdekkersbedrijf Grimm en de brandverzekering.
En vooral  aan de praktische ondersteuners: Bernd, Dieter, Brigitte, Christine, Gitta,  Jeroen, Garmt, Jann en Yolanda, Johannes, Tessa, Meino, Fleur, Dick, Rafael, Kyriakos, Sander, Jan, Peter en Richard.
En veel dank voor de vele schenkers aan het dak fonds en de vier voorfinanciers; Paul, Paul, Ina, Winne en Ina R.   Ook veel dank voor Barbara c.s., Annette, Liesbeth c.s. voor de schenking van talrijke praktische ‘family’ goederen. En de  zomerse subtiele hofbelevendigers van de Gaia-opleidingsgroep

2014; nieuw leven!
In het komende jaar ligt het accent op het algehele herstel van de eerste verdieping. Het plan is om werkelijk weer te gaan wonen in het huis!  Nadine is momenteel zwanger van ons derde kind dat medio juli wordt verwacht!  Helpt u weer mee in het nieuwe jaar om te realiseren dat we weer kunnen wonen op de hof?


Oproep; werkassistentie
Dringend gevraagd assistentie voor de komende periode.  Mocht je iemand kennen die tijd en zin heeft om een steentje bij te dragen,  laat het me weten! Momentane werkzaamheden;  wanden schonen, voegen, diverse fijnhout werkzaamheden,  zaagwerk buiten, luieren e.d. 

Volgende reismomenten om mee te reizen
Wil je in januari langskomen laat het me weten. Ik kom nog een keer in Nederland en je kunt ook goed met de trein hier komen. Een enkele reis vanuit Schirnding kost zo 60 euro als je vroegtijdig boekt.

Dank voor je aandacht!!
Graag tot weerziens of weerhorens namens,
Dick van den Dool & Janne & Jonathan & Nadine Heintel

Beseelte Landschaft für lebendige Menschen
Alle Elemente sind hier vorhanden: eine kraftvolle und lebendige Erde, ursprüngliches und sauberes Wasser mit vielen Quellen rund um Europas Hauptwasserscheide, eine feuerreiche Erde mit alten Vulkanen und weitgehend unverschmutzte, frische Luft. Vor allem aber besitzt das Fichtelgebirge ein beseelte Landschaft mit geschichtlich bedeutsamen Plätzen und vielen alten Kraftorten, die noch immer spirituelle Qualitäten wie Stille und Begegnung besitzen. Fünf Eigenschaften, die das Fichtelgebirge zum kraftvollsten Naturgebiet Deutschlands machen und viel Lebensqualität mit sich bringen!dinsdag 10 december 2013

inspiratieve bijeenkomsten december in Amsterdam

In december  zijn er weer twee inspiratieve bijeenkomsten in Amsterdam  waarvoor ik je van harte uitnodig!

 Inhoud
Voor wie is geïnteresseerd in Gaialogie en een eigentijdse ervaring, is een maandelijks programma  beschikbaar. Op deze bijeenkomsten komen aan de orde: actuele thema´s over Nieuwe en Oude Aardse subtiele fenomenen, vragen die leven, uitwisseling van inzichten en het thema van  maand.

Het thema in de december maand is: Licht op Aarde; de bevruchtende verticale as
Elk jaar staat rond 21 december onze zonnester het verst weg in deze zone van het Aardegebied en vind ook wat wonderlijks plaats.   Het sterren bevruchtingsmoment dat licht in het donker komt, dat in het Christendom wordt vertaald door de geboorte van het Christuskind.  Een dieper onderzoek naar het verschijnsel ‘Lichtwezen’ en het Lichtmysterie rond de 21ste december als het Licht de aarde bevrucht.

Maandagavond  Amsterdam: 16 december
- Ontmoetingsplaats: Annette van de Lang,  PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres:  annetvandelang@online.nl
- Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur


Woensdagmorgen Amsterdam-Zuid:  18 december

Ontmoetingsplaats: Geerdinkhof 377, 1108 AB Amsterdam Zuidoost , telefoon 020 4520 70 30 .
Parkeren kan gratis in de buurt. , mailadres: carin@villasophia.org.
-       Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur

    
Zondag gaialogie ervaringstocht naar Texel

A.s. zondag de 15e december gaat het om de Hoge Berg op Texel

Texel heeft een heel oude geologische kern, die zelfs pre-glaciaal is. Texel wordt in de oude vertelling van het Oeralindaboek verschillende keren vermeld. Vanuit een geheime familie overlevering dat in het eind van de 19e eeuw openbaar werd gemaak over de Friese volkeren en de verering van de grote Moeder in de vrouwenburchten, waarvan de hoofdburcht op Texell lag met de “Eeremoeder”.  

 Globaal programma;
wandeling naar en om de Hoge Berg en afstemmen op de verschillende subtiele lagen van deze oude plek
 op zoek naar de verborgen  en historisch bekende engelensteen
-  oefeningen in het waarnemen van de zeven lagen uit het ‘plaatsboek’; van ‘oorsprong’ naar ‘nieuwe eigentijdse laag’
-  onderzoek naar de aard van de vertikale  -welke kosmische (ster) verbinding(en)- en   de horizontale as
 - onderzoek naar het winterlicht en de helende werking van het eiland met buitenwater
- wat zich aandient

Wil je mee, laat het me weten. 

zondag 8 december 2013

Ervaringsdag in Drenthe op 19 december; Midwintergebeuren: LICHTDAG
Donderdag  19 december 2013 : 09.00 – 17.00 uur

Inspiratieve ontmoeting met Dick van den Dool


Thema het  Midwintergebeuren in 2013; het speciale Licht/Donker ontmoetingsmoment in dit jaar in een zeer dynamische tijd


Je eigen Licht ontmoeten
Koers houden in een dynamische tijd
als je benevelt raakt door het duister
Een LICHT(e) ontmoetingsdag in je Binnen- en Buiten Natuur
Tijdens de donkere dagen voor Kerst 

Elk jaar staat rond 21 december onze zonnester het verst weg in deze zone van het Aardegebied en vind ook wat wonderlijks plaats. Het sterren bevruchtingsmoment dat licht in het donker komt, dat in het Christendom wordt vertaald door de geboorte van het Christuskind. Een dag om eens dieper stil te staan bij dit grootse gebeuren in de voortzettende veranderingen naar een andere dimensie.

Aspekten van deze speciale LICHT-dag zijn:
- Persoonlijk
-       begrippen opheldering licht/wit, donker/zwart, zwart, lichtbevruchting, lichtzoeker/donkerzoeker in onderscheiden dimensies en tijden, en vooral het eigen Licht ontmoeten.
-       veranderingen die optreden in deze dynamische tijd en hoe daarin je eigen weg te vinden en koers te houden

Landschaps-geomantie     
   We gaan vooral naar buiten in de omgeving  om het subtiele reinigende effect  van de Buiten-Natuur te ervaren en het Buitenlicht te ontmoeten. Het buitenlicht is werkelijk aan het veranderen en  leer dat te herkennen. Ook bezoeken we twee plekken om de Lichtbevruchting waar te nemen en zo mogelijk te ondersteunen. En aan het eind van  de dag een ontmoeting met de schoonheid van de avond en vooravond; het dimensielicht.

Vertrek, verblijf, aankomst
Deze dag  vindt plaats op en/of vanaf het praktijkadres van Margreet Sanders: Peesterweg 4, 9335 TD Zuidvelde, Tel. 0592-613741 

donderdag 5 december 2013

Een ontladende storm XaverEen echte najaar-springvloed storm komt uit nu het zuidwesten, genaamd Xaver. Dat is een Duitse jongensnaam en betekent ‘schoon nieuw huis’. Het stormwezen is een zeer-zeer vast aardeluchtwezen en een manifestatie van de aarde en  het orkaanwezen heeft een  spiegelbeeld  in de ionosfeer. Deze destructieve storm is een door mensen gemaakte storm door de HAARP experimenten in Alaska/Canada.  De aarde ontlaad zich zo van haar spanning. Het is goed om te weten wat de mens ook doet de aarde een prima zelfregelend system heeft. Het staat boven alles.  In de aarde slaan de reuzen nu op de trommel, steeds sneller. Zien wat voor gevolgen het heeft voor de kustprovincies met kans op lokale overstromingen.  Vertrouw steeds op de kracht van de Aarde zelf! De Grote Natuur ontlaadt zich.

woensdag 4 december 2013

Menszijn is ondermeer bedoeld om belevenisvol te leven

“Uitkeringsgerechtigden plegen beduidend vaker zelfmoord dan mensen met een baan. Zelfdoding komt vijf tot acht keer vaker voor bij mannen en vrouwen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
Dat concluderen GGD Den Haag, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Leids Universitair Medisch Centrum in een studie die vandaag verschijnt. Ze analyseerden de sociaal-economische en demografische kenmerken van iedereen die tussen 2002 en 2011 is overleden door zelfdoding. In die tien jaar betreft het 15.178 mensen, gemiddeld vier per dag.

  Onder mannen met een uitkering komt zelfdoding ruim 4,5 keer vaker voor, bij vrouwen met een uitkering is dat zelfs ruim zes keer vaker.'


Oorzaak
Mensen met een werkloosheidsuitkering zijn al kwetsbaar, maar degenen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering nog meer. Geen werk hebben kan leiden tot suïcidale gevoelens, maar depressieve en suïcidale gevoelens kunnen ook juist de oorzaak zijn dat iemand zijn baan verliest.


In Nederland stijgt het aantal suïcides sinds 2007. Dat jaar betrof het 1.345 gevallen tegen 1.753 in 2012. Internationaal is een verband gelegd tussen het aantal zelfmoorden en de stijging van de werkloosheid.”

Bron; Volkskrant

Isolement is voor de social levende mens nog moeilijk te verdragen en een ware inwijding. Het maakt kwetsbaar en vatbaarder voor impulsen uit de omgeving die aanzetten tot doding. Teveel krachten willen ons nog steeds gebruiken, opofferen en zenden emotionele, mentale impulsen die voor de onervarene niet te herkennen zijn als eigen.
Mijn raad:
-  Voor de kwetsbaren leg ook eens meer aktief contact  met 'echte' mensen en neem niet alles aan wat je waarneemt. Leer vooral afstand nemen en ga zo door het echte schijnbaar persoonlijke onverwerkte.
-       En voor de ogenschijnlijk minder kwetsbaren: wees meer social in deze donkere tijd van het jaar door gekenschetste kwetsbaren meer uit te nodigen, te ontmoeten, niet alleen te laten. Door ware ontmoetingen worden we levendiger, wakkerder en kunnen we uit ons persoonlijke en het collectief gevangen makend patroon  komen.

En voor allen; grijp meer naar je grondrecht om werkelijk mee te scheppen i.p.v. alleen te consumeren, misleiden, gebruiken, misbruiken, te slapen..etc...


"Tegen het gezichtsbedrog, de luchtspiegeling, de hallucinatie, de dagdroom, de hersenschim, het delirium, de gehoorstoornissen is de veiligste verdediging onze broeder, onze buurman, onze vriend of onze vijand, maar iemand, grote goden, iemand." Eenzaamheid beschrijft Crusoë als een invretende sfeer die hem langzaam maar onophoudelijk bewerkt en vernietigt.

filosofische hervertelling door Michel Tournier van het verhaal van Robinson Crusoë

“het besef van overbodigheid als de vloek van de moderne massamens: ontworteld, geïsoleerd, niet gezien.”
De Duits-joodse filosofe Hannah Arendt

'Menselijk al te menselijk' met een wandelaar in de woestijn die, ook temidden van anderen, vooral woestijn ervaart.

Nietzsche