zondag 31 januari 2016

Eskimo elder's merken veranderende aardas

Natuurvolkeren merken eerder dan de binnnemensen dat er  veranderingen gaande zijn aan de zon-, maan- en sterrenstanden, naast de veranderingen in klimaat en windbewegingen. De aardas is in beweging, deels zeer klein en ook groter de laatste jaren.

“The elders [ of the Inuit]  maintain the Sun doesn't rise were it used too, they have longer day light to hunt and the Sun is higher than it used to be and warms up quicker than before.
The elders who were interviewed across the north all said the same thing, their sky has changed.
The stars the Sun and the Moon have all changed affecting the temperature, even affecting the way the wind blows, it is becoming increasingly hard to predict the weather, something that is a must on the Arctic.”


http://www.whitewolfpack.com/2015/04/earth-has-shifted-inuit-elders-issue.html


Vraag; waarom merkt men hier in het Westen niet bij de oude zon georienteerde heiligdomen dat de opkomst- en ondergangspunten mogelijk ook aan het veranderen zijn?
Voorheen was de katholieke kerk de instantie die wanen in stand hield. Is het nu de wetenschap?


”And all things on the earth shall alter, and shall not appear in their time. 
And the moon shall alter her order, and not appear at her time.
 And in those days the sun shall be seen
. And he shall journey in the evening on the extremity of the great chariot in the west
. And shall shine more brightly than accords with the order of light.”

        From the Book of Enoch

Inspirativer Abend im Fichtelgebirge an Dienstag 9e Februar in Schirnding.


Der nächste Inspirative Abend im  Fichtelgebirge ist geplant am  Dienstag 9e Februar  in Schirnding, Hauptstraße 16.
Die Abende möchte ich als inspirative Abende bezeichnen, um dort Raum für Besinnung, Meditation, persönliche Fragen und spezielle Themen zu geben.

Das Thema ist  Die Vier Aspekten von Zeit ausgedruckt in unser DenkenRaum und Zeit hat mindestens drei Komponenten. Zeit zum Beispiel ; Vergangenheit, Jetzt und Zukunft. In Spirituellen Traditionen wird Heute viel gesagt über im Jetzt sein (Eckhart Tolle).  Christian Mystics  wissen darüber in Vergangenheit mehr

- lerne von wie Boethius in de 6e Jahrhunderte beschreibe: “Nunc fluens facit tempus,
nunc stans facit aeternitatum.

(The now that passes produces time, the now that remains produces eternity.)”  
- erfahre wie dein Denken beeinflusst wird durch Zeitmuster
-  erfahre was ist vorbei das Denken.

    Herzlich willkommen auf diese Erfahrungsreis Abend
Am Ende ein Außen Feuer am Hofplatz.

Beginn ist um 19.45 Uhr, Dauer bis ca.22.00 Uhr.
Melde mahl ob du kommst.
 Bitte sagt mir Bescheid, per Mail oder telefonisch, ob Ihr kommen wollt. Ihr könnt natürlich gerne Freunde mitbringen.
Een Hollandse groet van

Waldsassen und seine Umgebung anders Gesehen


 Sontag7e Februar will ich mit Interessenten eine Geomantische Erfahrungs Exkursion machen rundum Waldsassen und besuchen:
Am 
 Köllergrün der Urplatz des Klosters in 12e Jahrhundert; Ehremietenbruderschaft Ort im Wald
 - die Dreifalitgkeitskriche Kappel mit seine Legende gebaut auf  dem 628 m hohen Glasberg(!): Urkwalitaten Berg und Umgebung
 Klosterstadt Waldsassen mit seine Fluss Wondreb; ein altes Gebiet die Swarze Göttin und seine Ge/Misbrauch.
 Wir besuchen nicht die Zeitliche Gebäude aber der Umgebung um seine Ursprüngliche Qualitäten zu begegnen.
Zeit: 10.30 Uhr – 16.00 UhrBei Aufgabe mehr Info über Besuch punkt

woensdag 27 januari 2016

Het 'openbare' Wi-Fi netwerk

Hier op het land wonend heb ik gelukkig geen Wi-Fi netwerk vanuit de omliggende huizen. In het huis heb ik een centrale die naar elke kamer een vaste aansluiting heeft wat op zich goed aanvoelt. Ook kan ik het Wi-Fi systeem tijdelijk aanzetten voor de ‘handi verslaafden’.
Wat me opvalt dat het wifi netwerk voor een zwarte bijna ijzerachtige structuur zorgt die het over het gebouw, dorp, stad, land legt. Daardoor kan het subtiele afval niet opstijgen en blijft het hangen en verblijven we steeds meer in onze eigen rommel. De intelligenties die erachter zitten zijn van buitenaardse oorsprong en willen ons beïnvloeden. Het  subtiele netwerk is ook moeilijk te verwijderen.

Pratend met een vriend over dit fenomeen kwam een hele grote reus die het stuksloeg. We dienen werkelijk te leren deze nieuwe technologieën te vermenselijken en het niet te  laten overnemen door verkeerde macht structuren

Subtiel afval in een kamer met bodemverwarming

Normaal is het zo dat subtiel afval zich afgezet van onder naar boven. Bij bodemverwarming zet het zich af van boven naar onder  en je loopt met je meest subtiele systeem in de shit.  Het reinigen  vereist dus een andere reinigingstechniek.    
Bij verwarmde wanden, blijft het hangen in de midden kamersferen.
Wordt een ruimte door water verwarmt  dan ontstaat namelijk een negatieve waterader die in de lucht de luchtionen polariseert in positieve voor mensen slechte ionen.  Dat slaat neer met stof op wanden en wordt ook ingeademd.


Kom in beweging op je plek!


 ‘Deze nacht was ik in een westerse sfeer en zag in de nacht dat IS strijders overal zich verplaatsen en naar het centrum gingen. Ik probeerde te waarschuwen maar werd niet geloofd. ‘

De oorlogen die nu gaande zijn tussen de twee/drie geloven hebben ook oude wortels. Het oude vergoten bloed wil zich wreken en een deel van de westelijke christelijke mensen hebben in oude incarnaties de islam te vuur en te zwaard bestreden. Nu wordt terug gepakt door de subtiele krachten achter de mens, waar vooral jonge sensibele mensen gevoelig voor zijn. ‘De collectieve witte westerse cultuur schaduw zoekt weer z’n meester op’.
Elkeen kan echter wat doen door zelfonderzoek om zo  gevolg te geven aan de signalen die nu in de materialiteit komen. Tijd voor gebed, zelfherkenning, karma inlossen, ontmaskeren, bewust worden, jezelf vergeten en de ander te vragen jouw te vergeven. En aan het eind het proces te danken. 
Oude tradities hebben meer verstand van loslaten, afscheid nemen dan de vele moderne tijdsversies.

En wat de droom betreft; wie niet horen wil moet voelen, op zijn bek vallen op het linker pad.

Tijd voor een nader onderzoek van wat hier gaande is..Geomantisch ligt het huis niet goed op een uitstroming van een geomantische breuk die verbonden is met een zwarte baan met mummificerende kwaliteiten die weer een voeding ontvangt van diep onder uit zwarte structuren.

Dan ook maar eens op telefonisch raad  gaan bij vrienden:
. De ene gaf aan dat het huis met haar bewoners een grove zware energie heeft, die niet past bij mijn fijn gevoeligheid en ze  ook nog onbewust energie wegroven.

. Een andere raadgever  kwam met de constatering; kijk eens wat er onder je voeten zit? “Een overleden geest die bevrijd wil worden.” De bevrijding duurt met zijn hulp zelfs telefonisch zeer snel.

Maar hoe werkt dat nu wil ik preciezer weten dat zo’n aanhechting tot stand komt.  Onder of bij het huis dat ik eerder beschreven heb, is een mens gestorven die niet verder kon reizen. Het bleef bij zijn woonplek of de latere familieleden. Door mijn regelmatig bezoek wilde het mijn aandacht hebben om bevrijd te worden en ging een baby geest, een dropping, bij me plaatsen, zodat er  een verbinding ontstond tussen deze hangende ziel en mijn system, in de hoop dat ik het bevrijd.
Dat is na jaren van contact niet gebeurd en wat dan kan gebeuren dat de aanhechting steeds zwaarder geschut gaat hanteren naar opmerkzaamheid. Het wordt zelfs als het ware materiëler en kan zich -of iets laten- manifesteren. 
Nu het gezien is, is het bevrijd uit zijn frustrerende positie en ik ben mijn last kwijt uit mijn subtiele aardelichaam. Toen de bevrijding plaats vond ging mijn zoontje, die wat hangerig op de bank zat, opeens zingen. Bevrijding kan doorwerken in de directe omgeving.

De niet doorgesluisde doden kunnen ons mensen het niet makkelijker maken. 
Onze christelijke traditie heeft het er ook niet beter op gemaakt. Ze hebben de doden op slot gezet op het kerkhof. Een dubbele negatieve plaats rond een dubbel positieve kerkplaats.  Ze hebben de doden Hades ingezogen en volgens hun geloof moeten ze ook wachten op de wederkomst van hun Heer. En maar wachten op de jongste dag. Ja, ja.

Niet erg intelligent.  We kunnen nog veel leren van onze oude inheemse culturen die de doden op aparte kwaliteiten plekken begroeven/verbranden, met het water lieten meevoeren of aan de vogels gaven.  Zij hadden meer aandacht voor hun overledenen zielen genoten in hun riten  dan wij het waar maken.

Met dank aan de vrienden.