woensdag 6 januari 2016

rituele waterbegrafenis slagveld


11 DEC 2015 /Nederlandse archeologen hebben de locatie geïdentificeerd waar de Romeinse veldheer Julius Caesar in 55 voor Christus twee Germaanse stammen vernietigde. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van Caesar en zijn troepen op Nederlands grondgebied expliciet is aangetoond. De vondsten van deze veldslag bestaan onder meer uit grote aantallen skeletresten, zwaarden, speerpunten en een helm.

Julius Caesar beschreef de veldslag uitvoerig in Boek IV van zijn ‘De Bello Gallico’. De twee Germaanse stammen, de Tencteri en de Usipetes, kwamen uit het gebied oostelijk van de Rijn en vroegen om asiel bij Caesar. Caesar weigerde dit verzoek en gaf zijn troepen opdracht om de stammen op gewelddadige wijze te vernietigen.
Tijdens baggerwerkzaamheden in een oude Maasbedding bij Kessel (Noord-Brabant) deden amateurarcheologen tussen 1975 en 1995 grote aantallen bijzondere metaalvondsten uit de Late IJzertijd die wijzen op de aanwezigheid van een slagveld. Het gaat om ijzeren zwaarden, speerpunten, een helm en Germaanse gordel haken. Het overgrote deel van dit materiaal dateert uit de (vroege) 1ste eeuw voor Chr.
Het onderzoek van de vondsten leidde archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam nu tot de conclusie dat het gaat om de archeologische resten van de door Caesar beschreven massaslachting van de Tencteri en Usipetes van 55 v.Chr. Het lijkt erop dat na afloop van de slachtpartij de lichamen van de overledenen en het wapentuig zijn verzameld en gedeponeerd in een oude Maasbedding. Opmerkelijk is dat sommige zwaarden opzettelijk gevouwen of verbogen waren. Dit kan erop wijzen dat de deponering van de slagveldresten destijds met rituelen gepaard ging.
Fantastisch nieuws! Maar waarom tekenen ze het Germaanse kamp tussen Maas en Waal? Dat klopt toch niet met de BG? Dat kamp bevond zich langs de zuidoever van de Maas. Mss een foute interpretatie van de toenmalige loop van de rivier?
 Commentaar: wie weet de exacte lokatie en zijn er meer slagvelden uit de romeinse tijd in Nederland. Tijd voor aandacht op deze plekken
bron: http://www.archeonet.be/?p=40085

Geen opmerkingen:

Een reactie posten